โรคขอบเล็บอักเสบ คืออะไร สาเหตุ เกิดจากอะไร รักษายังไงดี

โรคขอบเล็บอักเสบ (Paronychia)

โรคขอบเล็บอักเสบ คืออะไร สาเหตุ เกิดจากอะไร รักษายังไงดี

โรคขอบเล็บอักเสบ คืออะไร สาเหตุ เกิดจากอะไร รักษายังไงดี

โรคขอบเล็บอักเสบ คืออะไร

โรคขอบเล็บอักเสบ คืออะไร

โดยปกติแล้ว ระหว่างโคนเล็บ กับเนื้อตรงขอบเล็บ จะมีเนื้อเยื่อปกคลุมบริเวณนี้อยู่ตามปกติ แต่ในบางภาวะ เช่น โดนน้ำมากๆ มีการทำเล็บ แกะเล็บ แคะเล็บ หรือมีการติดเชื้อที่บริเวณนี้ จะทำให้เกิดมีร่องแยกระหว่างโคนเล็บ กับผิวหนังตรงส่วนที่ชิดขอบเล็บ โดยมีการหายไปของผิวหนังและเนื้อเยื่อที่ปกคลุมโคนเล็บ หากเกิดต่อเนื่องกันนานๆซ้ำๆพอสมควร จะทำให้เกิดโรคขอบเล็บอักเสบขึ้นมาได้

โรคขอบเล็บอักเสบ เกิดจากอะไร

สาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะขอบเล็บอักเสบ พบได้ค่อนข้างหลากหลาย ส่วนสาเหตุที่พบได้บ่อยมีดังนี้

 1. การเจริญเติบโตของเล็บผิดปกติ หรือพิการมาแต่กำเนิด
 2. ความแปรผันทางอารมณ์ เช่น ชอบกัดเล็บ แทะเล็บ เป็นประจำ
 3. การติดเชื้อที่เล็บและขอบเล็บ โดยเฉพาะเชื้อรา และเชื้อแบคทีเรีย
 4. เกิดจากการกระทบกระแทกต่อเล็บ เช่น ถูกประตูกระแทก หรือถูกค้อนทุบแรงๆ
 5. เกิดจากการตกแต่งเล็บและขอบเล็บ เช่น การลอกเนื้อเยื่อจากโคนเล็บออก หรือการแพ้ยาทาเล็บ
 6. เกิดจากสภาวะแวดล้อม เช่น การทำงานที่มือเท้าเปียกชื้นเป็นประจำ

การป้องกันและการดูแลตัวเองสำหรับโรคขอบเล็บอักเสบ

 • รักษามือและเท้าให้แห้งและสะอาด เป็นประจำทุกวัน
 • ไม่ควรล้างมือและฟอกสบู่บ่อย โดยไม่จำเป็น
 • ไม่ควรใช้อุปกรณ์หรือของมีคม แคะซอกเล็บ
 • ทำเล็บเฉพาะเวลาจำเป็น และห้ามดึงเนื้อเยื่อหุ้มเล็บออกโดยเด็ดขาด
บทความโรคผิวหนัง ผมร่วง ผมบาง โรคเล็บ

ครบทุกการรักษา เล็บขบ ยากิน ยาทา ยาฟอก ผ่าตัด ล้างแผล ดูแลให้ต่อเนื่อง

โรคขอบเล็บอักเสบมีกี่ชนิด

โรคขอบเล็บอักเสบแบ่งออกได้เป็น 2 ชนิด ได้แก่

 1. โรคขอบเล็บอักเสบระยะเฉียบพลัน (Acute Paronychia)
 2. โรคขอบเล็บอักเสบระยะเรื้อรัง (Chronic Paronychia)

1.โรคขอบเล็บอักเสบระยะเฉียบพลัน (Acute Paronychia)

โรคขอบเล็บอักเสบ คืออะไร สาเหตุ เกิดจากอะไร รักษายังไงดี

สาเหตุการเกิดโรคขอบเล็บอักเสบ เล็บขบ

โรคขอบเล็บอักเสบระยะเฉียบพลัน คืออะไร

โรคขอบเล็บอักเสบระยะเฉียบพลัน คือโรคขอบเล็บอักเสบที่เป็นมานานน้อยกว่า 6 สัปดาห์

โรคขอบเล็บอักเสบระยะเฉียบพลัน เกิดจากอะไร

โรคขอบเล็บอักเสบ หรือโรคหนองรอบข้างเล็บ ระยะเฉียบพลัน เริ่มต้นอาจมาด้วยประวัติการเกิดเล็บขบนำมาก่อน จากนั้นเมื่อมีการอับชื้น ก็จะเริ่มมีการติดเชื้อเป็นหนองร่วมด้วย สาเหตุโดยส่วนใหญ่ ได้แก่ การแพ้สัมผัส เช่น แพ้น้ำยาล้างจาน แพ้ผงซักฟอก, การเกิดอุบัติเหตุที่เล็บ, พฤติกรรมชอบดูดนิ้ว กัดเล็บ แทะเล็บ, การแคะเล็บ, การทำเล็บ, และภาวะเล็บขบ เป็นต้น

อาการของโรคขอบเล็บอักเสบระยะเฉียบพลัน

 • มีอาการ ปวด บวม และอักเสบ บริเวณขอบเล็บ 
 • เมื่อการอักเสบและติดเชื้อมากขึ้น จะเริ่มเห็นเป็นหนอง และมีน้ำเหลืองไหลออกมาร่วมด้วย

การวินิจฉัย โรคขอบเล็บอักเสบระยะเฉียบพลัน

วินิจฉัยได้จากการซักประวัติ ตรวจร่างกาย และการส่งหนองที่ขอบเล็บไปย้อมดูเชื้อโรค และเพาะเชื้อในห้องปฏิบัติการ

การรักษาโรคขอบเล็บอักเสบระยะเฉียบพลัน

 • ดูแลแผลให้แห้ง อย่าให้อับชื้น หลีกเลี่ยงการโดนน้ำ และหลีกเลี่ยงการล้างมือฟอกสบู่บ่อยๆ
 • ไม่ควรตัดเล็บให้ชิดขอบเล็บมากเกินไป และไม่ควรใส่รองเท้าที่รัดแน่นจนเกินไป เพราะอาจจะทำให้เกิดเล็บขบและตามมาด้วยการอักเสบของขอบเล็บได้
 • ใช้ยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียทั้งชนิดกินและทา
 • ใช้ยาช่วยบรรเทาการอักเสบของขอบเล็บ
 • ถ้ามีการติดเชื้อราแทรกซ้อน แพทย์จะพิจารณาการให้ยากินหรือยาทา เพื่อรักษาเชื้อราร่วมด้วย

โรคขอบเล็บอักเสบ คืออะไร สาเหตุ เกิดจากอะไร รักษายังไงดี

โรคขอบเล็บอักเสบ คืออะไร สาเหตุ เกิดจากอะไร รักษายังไงดี

โรคเล็บขบและขอบเล็บอักเสบ

2.โรคขอบเล็บอักเสบระยะเรื้อรัง (Chronic Paronychia)

โรคขอบเล็บอักเสบระยะเรื้อรัง คืออะไร

โรคขอบเล็บอักเสบระยะเรื้อรัง คือโรคขอบเล็บอักเสบที่เป็นมานานมากกว่า 6 สัปดาห์

โรคขอบเล็บอักเสบระยะเรื้อรัง เกิดจากอะไร

โรคขอบเล็บอักเสบระยะเรื้อรัง ส่วนใหญ่เกิดจากสิ่งแวดล้อมที่ทำให้มือและเท้าเปียกชื้นเป็นประจำ เช่น การดูดนิ้ว อมนิ้ว การล้างมือบ่อยๆ ร่วมกับการเกิดผื่นแพ้สัมผัส (Contact Dermatitis) เช่น แพ้น้ำยาล้างจาน แพ้ผงซักฟอก ที่มือและเท้าร่วมด้วย และเมื่อเกิดแผลเรื้อรังก็นำไปสู่การติดเชื้อแทรกซ้อนตามมา ทำให้เกิดเป็นโรคขอบเล็บอักเสบเรื้อรังได้

อาการของโรคขอบเล็บอักเสบระยะเรื้อรัง

 • พบว่าผิวหนังที่หุ้มเล็บ มีการแยกออกจากตัวเล็บ ทำให้เกิดเป็นช่องว่างและมีการติดเชื้อตามมาได้
 • มีการหายไปของเนื้อเยื่อที่ปกคลุมบริเวณโคนเล็บ 
 • หากเกิดการอักเสบต่อเนื่องกันนานๆ ซ้ำๆ อาจพบเล็บขรุขระผิดรูปได้บางส่วน เพราะการอักเสบซ้ำๆจะส่งผลต่อบริเวณที่เป็นตัวสร้างเล็บที่อยู่บริเวณโคนเล็บได้
 • ในบางรายอาจมีการติดเชื้อราแทรกซ้อนร่วมด้วย

การวินิจฉัยโรคขอบเล็บอักเสบระยะเรื้อรัง

วินิจฉัยได้จากการซักประวัติ ตรวจร่างกาย และการส่งเนื้อเยื่อหรือเล็บที่ขอบเล็บไปย้อมดูเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา และอาจมีการส่งเพาะเชื้อทางห้องปฏิบัติการร่วมด้วย

การรักษาโรคขอบเล็บอักเสบระยะเรื้อรัง

 • ดูแลแผลให้แห้ง อย่าให้อับชื้น หลีกเลี่ยงการโดนน้ำ และหลีกเลี่ยงการล้างมือฟอกสบู่บ่อยๆ
 • ไม่ควรตัดเล็บให้ชิดขอบเล็บมากเกินไป และไม่ควรใส่รองเท้าที่รัดแน่นจนเกินไป เพราะอาจจะทำให้เกิดเล็บขบและตามมาด้วยการอักเสบของขอบเล็บได้
 • ถ้าเกิดจากผื่นแพ้สัมผัส ให้รักษาโรคผื่นแพ้สัมผัสร่วมด้วย เช่น การใช้ยาทาที่มีส่วนผสมของสเตียรอยด์ การทานยาแก้แพ้ และหลีกเลี่ยงสารที่ก่อให้เกิดการแพ้ เป็นต้น
 • ถ้ามีการติดเชื้อราแทรกซ้อน แพทย์จะพิจารณาการให้ยากินหรือยาทา เพื่อรักษาเชื้อราร่วมด้วย
 • ถ้ามีการติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อน แพทย์จะพิจารณาการให้ยากินหรือยาทา เพื่อรักษาภาวะติดเชื้อร่วมด้วย
 • ถ้ารักษาแล้วอาการยังไม่ดีขึ้น แพทย์อาจพิจาณาทางเลือกในการผ่าตัดรักษา
รักษา โรคขอบเล็บอักเสบ เล็บขบ

ผ่าตัดถอดเล็บ รักษาเล็บขบ ขอบเล็บอักเสบ

โรคขอบเล็บอักเสบ คืออะไร สาเหตุ เกิดจากอะไร รักษายังไงดี

เกี่ยวกับเรา แอลซีคลินิก โรคผิวหนัง ผมร่วง ความงาม เลเซอร์

หมอชิน-หมอหลิว

ผู้แต่ง : นพ.ชินดนัย วิกรัยพัฒน์ และ พญ.ปัทมา ปาประโคน พบ.วท.ม.ตจวิทยา (ผิวหนัง)

(หมอชิน-หมอหลิว) แพทย์ผิวหนัง ประจำแอลซีคลินิก

เอกสารอ้างอิง

ฝากติดตามบทความดีๆเรื่อง โรคผิวหนัง ผมร่วง ผมบาง เล็บ ความงาม สิว ฝ้า กระ เลเซอร์ และการผ่าตัดเล็ก ได้ที่คอลัมน์บทความนะครับ

◆ บทความที่เกี่ยวข้อง ◆

 1. โรคเชื้อราที่เล็บ สาเหตุ อาการ การวินิจฉัย และการป้องกัน
 2. เล็บขบ (Ingrown nail) เกิดจากอะไร รักษายังไงดีน่า
 3. การถอดเล็บ รักษาเล็บขบ มีขั้นตอนยังไงบ้าง เมื่อไหร่ควรถอดเล็บ
 4. รักษา โรคขอบเล็บอักเสบ เล็บขบ ยากิน ยาทา ถอดเล็บ เลือกยังไง

บทความโดยผู้เชี่ยวชาญ ◆


ติดต่อเรา

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

แอลซีคลินิกสาขาโคราช ตรงข้ามตลาดสวายเรียง จ.นครราชสีมา

โทร 044-263265 , 085-6566639 เปิด 09.00-19.00 น. (หยุดทุกวันศุกร์)

Line id : lcclinic-korat

แผนที่ แอลซีคลินิก สาขาโคราช จ.นครราชสีมา เปิด 9.00-19.00 น หยุดทุกวันศกร์

แผนที่ แอลซีคลินิก สาขาโคราช จ.นครราชสีมา

แอลซีคลินิกสาขาประโคนชัย ซอยบขส.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

โทร 044-163455 , 095-6026953 เปิด 09.00-19.00 น. (หยุดทุกวันศุกร์)

Line id : lcclinic

แผนที่ แอลซีคลินิก สาขาประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ เปิด 9.00-19.00 น หยุดทุกวันศกร์

แผนที่ แอลซีคลินิก สาขาประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

—-

Facebook : LC Clinic

Website : www.lcclinics.com

โรคขอบเล็บอักเสบ คืออะไร สาเหตุ เกิดจากอะไร รักษายังไงดี

รักษา โรคผิวหนัง เลเซอร์ ทรีทเมนท์ ความงาม ผ่าตัดเล็ก โคราช ประโคนชัย บุรีรัมย์ – LC Clinic

Posted in บทความ, บทความ โรคผิวหนัง, บทความ โรคเล็บ and tagged , , , , , , , , , , , , , , , .