รักษา โรคงูสวัด ทำยังไง ยากิน ยาทา สาเหตุ อาการ การรักษา

การรักษาโรคงูสวัด

รักษา โรคงูสวัด ทำยังไง ยากิน ยาทา สาเหตุ อาการ การรักษา

 • รักษาโรคผิวหนัง แอลซีคลินิก
  รักษาโรคผิวหนัง แอลซีคลินิก

โรคงูสวัด (Herpes zoster) คืออะไร

โรคงูสวัด หรือ Herpes zoster หรือ Shingles คือ โรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสที่ผิวหนัง โดยเชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดโรคนี้มีชื่อว่า “ไวรัสวาริเซลล่า ซอสเตอร์ (Varicella zoster virus)” ซึ่งเป็นเชื้อตัวเดียวกันกับที่ทำให้เกิดโรคอีสุกอีใส เริ่มต้นเชื้อไวรัสตัวนี้จะทำให้เกิดโรคอีสุกอีใส จากนั้นเมื่อร่างกายหายจากโรคอีสุกอีใส เชื้อไวรัสตัวนี้จะไปหลบซ่อนอยู่ที่ปมประสาทในร่างกาย เมื่อร่างกายอ่อนแอลง มีภูมิคุ้มกันต่ำลง เชื้อที่หลบซ่อนอยู่ ก็จะแบ่งตัวเพิ่มขึ้น จนทำให้เกิดการอักเสบของเส้นประสาท เกิดอาการปวดตามแนวเส้นประสาท และมีการปล่อยเชื้อไวรัสออกมาที่ผิวหนัง เกิดเป็นตุ่มน้ำใส ปวดแสบปวดร้อน เรียงเป็นแนวยาวตามแนวของเส้นประสาท

โรคงูสวัด (Herpes Zoster) เกิดจากอะไร อาการ และการรักษา

โรคงูสวัด (Herpes Zoster)

อาการของโรคงูสวัด

อาการของโรคงูสวัด มักจะมาด้วยตุ่มน้ำใสเล็กๆ มีไข้ต่ำๆ ปวดเมื่อยตามตัว โดยอาการที่พบบ่อยได้แก่

 • จะมีอาการเจ็บบริเวณเส้นประสาท ปวด คัน แสบร้อน ตามแนวเส้นประสาทที่เรียกว่า Dermatome นำมา 1-3วันก่อนผื่นขึ้น
 • ผื่นจะมีลักษณะเป็นตุ่มน้ำใสอยู่เป็นกลุ่มๆบนฐานสีแดง เรียงตัวไปตามแนวผิวหนังที่เลี้ยงโดยเส้นประสาทข้างนั้น (Dermatome)
 • ผื่นมักเป็นข้างเดียว ไม่ข้ามกลางลำตัว
 • มักพบในผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ภูมิคุ้มกันตก เช่น ได้ยากดภูมิ โรคมะเร็ง เป็นต้น

อาการแทรกซ้อนของโรคงูสวัด

 • Postherpetic neuralgia คือ อาการปวดยังคงอยู่หลังผื่นหายหมดแล้ว อาการปวดจะถูกกระตุ้น โดยการลูบหรือสัมผัสเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
 • ติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อน
 • โรคแทรกซ้อนทางตา จากการติดเชื้อที่เส้นประสาทตา อาจมีตาอักเสบ แผลที่กระจกตา
 • โรคแทรกซ้อนทางหู จากการติดเชื้อที่หู (Ramsay-Hunt syndrome)
รักษา โรคงูสวัด ทำยังไง ยากิน ยาทา สาเหตุ อาการ การรักษา

อาการของโรคงูสวัด

สาเหตุของโรคงูสวัด

สาเหตุของโรคงูสวัด เกิดจากการติดเชื้อไวรัสที่ชื่อว่า VZV (Varicella zoster virus) ซึ่งการติดเชื้อในครั้งแรกจะเกิดที่ผิวหนังเรียกว่าโรคอีสุกอีใส จากนั้นจากผื่นที่ผิวหนัง เชื้อไวรัสจะเข้าไปสู่ปลายประสาทรับความรู้สึก และเคลื่อนไปยังปมประสาท ซึ่งจะอยู่แบบเงียบๆไม่แบ่งตัว ไม่ทำให้เกิดโรค แต่เมื่อถูกกระตุ้นก็สามารถคืนสภาพกลายเป็นเชื้อที่ก่อให้เกิดโรคได้

รักษา โรคงูสวัด ทำยังไง

การรักษาโรคงูสวัด จำเป็นต้องได้รับยาต้านไวรัสโดยเร็ว เพื่อช่วยฆ่าเชื้อไวรัส ลดรอยโรคที่ผิวหนัง ลดความรุนแรงของโรค และลดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ

ยากิน รักษา โรคงูสวัด

 • ยาต้านไวรัส ถือเป็นยากินตัวหลักที่ใช้ในการรักษาโรคงูสวัด ควรได้รับยาภายใน 48-72 ชม. หลังจากที่มีอาการ เพื่อช่วยฆ่าเชื้อไวรัส ช่วยลดผื่นที่ผิวหนัง ลดความรุนแรงของโรค และลดภาวะแทรกซ้อนจากโรคงูสวัด
 • ยาฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ใช้ในกรณีที่มีการติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อนเข้ามาที่ผิวหนัง
 • ยาลดอาการปวด โรคงูสวัดมักทำให้เกิดอาการปวด ซึ่งความรุนแรงมากน้อยแตกต่างกันไปในแต่ละคน แพทย์จึงใช้ยาเพื่อบรรเทาอาการปวด เช่น ยาพาราเซตามอล, ยาลดการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ (NSAIDs), กาบาเพนติน (Gabapentin), และยาอะมิทริปไทลิน(Amitriptyline) เป็นต้น
 • วิตามินบี เป็นการให้วิตามินเสริม เพื่อช่วยในการบำรุงเส้นประสาท ที่เกิดการอักเสบ จากโรคงูสวัด

ยาฉีด รักษา โรคงูสวัด

เป็นการใช้ยาต้านไวรัสแบบฉีด ใช้ในกรณีที่เป็นโรคงูสวัดชนิดรุนแรง หรือเป็นโรคงูสวัดในคนไข้ที่มีปัญหาด้านภูมิคุ้มกัน หรือกินยากดภูมิคุ้มกัน จำเป็นต้องได้รับการรักษาในรพ. และมีการติดตามอาการอย่างใกล้ชิด

ยาทา รักษา โรคงูสวัด

 • ยาต้านไวรัส เป็นกลุ่มยาทาที่มีส่วนประกอบของยาต้านไวรัส กลุ่มเดียวกับยากิน ใช้เพื่อช่วยในการรักษาผื่นที่ผิวหนัง
 • ยาฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ยาทาในกลุ่มยาฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ก็ใช้ในกรณีที่มีการติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อนเข้ามาที่ผิวหนัง
รักษา โรคงูสวัด ทำยังไง ยากิน ยาทา สาเหตุ อาการ การรักษา

การรักษา โรคงูสวัด ที่มาเร็วภายใน 48 ชม. (ผลลัพท์อาจแตกต่างขึ้นกับแต่ละบุคคล)

การให้วัคซีนเพื่อป้องกันโรคงูสวัด

 • วัคซีนงูสวัด วัคซีนป้องกันโรคงูสวัด (Shingrix) 
 • ฉีดเพียง 2 เข็มที่ 0 และ 2-6 เดือน
 • ป้องกันโรคงูสวัดได้ 90-97% และช่วยลดอาการปวดเส้นประสาทจากโรคงูสวัดได้ด้วย
 • ประสิทธิภาพจะดีที่สุดในช่วง 5 ปีแรกหลังฉีด
 • (เหมาะสำหรับผู้มีอายุ 50 ปีขึ้นไป)
 • ราคา 5,200 บาท/เข็ม (ต้องมัดจำไว้ก่อน)

การดูแลตัวเองสำหรับโรคงูสวัด

 1. รักษาความสะอาดของผื่นและตุ่มน้ำ โดยให้บริเวณดังกล่าวแห้งให้มากที่สุด เพื่อลดความเสี่ยงติดเชื้อแทรกซ้อนบริเวณตุ่มน้ำ
 2. ไม่ปิดบริเวณแผลด้วยพลาสเตอร์ หรือทายาที่มีส่วนผสมของสเตียรอยด์ เพราะจะทำให้แผลหายช้าลง
 3. สวมใส่เสื้อผ้าที่มิดชิด แต่ต้องไม่ติดชิดกับแผลจนเกินไป จะช่วยลดการแพร่กระจายเชื้อสู่ผู้อื่นได้
 4. หากมีอาการคัน สามารถทานยาแก้แพ้เพื่อบรรเทาอาการคันได้
 5. ไม่ใช้เสื้อผ้าร่วมกับผู้อื่น เพราะเชื้ออาจแพร่กระจายได้

คำถาม-คำตอบ เกี่ยวกับโรคงูสวัด

1.โรคงูสวัดจำเป็นต้องเป็นอีสุกอีใสมาก่อนไหม

โดยทั่วไปโรคงูสวัด จะต้องมีการติดเชื้อไวรัส VZV มาก่อน ซึ่งในกรณีที่ติดเชื้อครั้งแรก มักจะทำให้เกิดอาการของโรคอีสุกอีใส ทำให้คนเป็นโรคงูสวัดจึงมักจะมีประวัติเคยเป็นอีสุกอีใสมาก่อน

2.โรคงูสวัดต้องกินยานานไหม

ในปัจจุบันมียาต้านไวรัสที่เป็นยารักษาโรคงูสวัด มีด้วยกันหลายตัว โดยทั่วไปการกินยาต้านไวรัส จะกินอยู่ที่ 7-14 วัน (ขึ้นกับความรุนแรงของโรค และขึ้นกับยาที่ใช้รักษา)

 3.การเป่ารักษาโรคงูสวัดได้ไหม

การเป่าไม่ได้ช่วยในการรักษาโรคงูสวัด และเพิ่มความเสี่ยงในการติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อนได้

ค่าบริการฉีดวัคซีน แอลซีคลินิก

ค่าบริการ วันนี้ – 31 ธันวาคม 2567

 1. วัคซีนป้องกันเชื้อ HPV 4 สายพันธุ์ ราคา 2,700 บาท/เข็ม
 2. วัคซีนป้องกันเชื้อ HPV 9 สายพันธุ์ ราคา 5,900 บาท/เข็ม
 3. วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ราคา 600 บาท/เข็ม
 4. วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี (ผู้ใหญ่) ราคา 600 บาท/เข็ม
 5. วัคซีนป้องกันไข้เลือดออก Qdenga ราคา 2,000 บาท/เข็ม
 6. วัคซีนป้องกันโรคงูสวัด shingrix ราคา 5,200 บาท/เข็ม (วัคซีนนี้ต้องมัดจำไว้ก่อน)
 7. วัคซีนป้องกันปอดอักเสบ 15 สายพันธุ์ (PCV15) ราคา 2,700 บาท/เข็ม (วัคซีนนี้ต้องมัดจำไว้ก่อน)
 8. วัคซีนป้องกันปอดอักเสบ 23 สายพันธุ์ (PPSV23) ราคา 1,500 บาท/เข็ม (วัคซีนนี้ต้องมัดจำไว้ก่อน)
 9. วัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใส ราคา 1,500บาท/เข็ม (วัคซีนนี้ต้องมัดจำไว้ก่อน)
 10. วัคซีนป้องกันหัด หัดเยอรมัน คางทูม + อีสุกอีใส ProQuad ราคา 2,300 บาท/เข็ม (วัคซีนนี้ต้องมัดจำไว้ก่อน)

รักษา โรคงูสวัด ทำยังไง ยากิน ยาทา สาเหตุ อาการ การรักษา

ผู้แต่ง : นพ.ชินดนัย วิกรัยพัฒน์ พบ.วท.ม.ตจวิทยา (ผิวหนัง)

(หมอชิน) แพทย์ผิวหนัง ประจำแอลซีคลินิก

หมอชิน แพทย์ด้านผิวหนัง

หมอชิน แอลซีคลินิก

เอกสารอ้างอิง

◆ บทความที่เกี่ยวข้อง ◆

บทความด้านโรคติดเชื้อที่ผิวหนัง

 1. โรคงูสวัด (Herpes Zoster)
 2. โรคกลาก เชื้อราที่ผิวหนัง อาการ สาเหตุ การวินิจฉัย และการรักษา
 3. โรคเกลื้อน (Pityriasis Versicolor) คืออะไร สาเหตุ อาการ การรักษา
 4. เริม โรคเริม (HERPES SIMPLEX)
 5. ผื่นจากแมลงกัด ตุ่มแพ้แมลงกัด (Insect bite reaction)
 6. โรคตุ่มพุพอง (Impetigo) แผลพุพอง คืออะไร อาการ และการรักษา
 7. หูด (Wart) สาเหตุ อาการ และการรักษาโรคหูดที่ผิวหนัง
 8. การรักษาหูด ที่ผิวหนัง มีวิธีอะไรบ้าง ยาทา จี้เย็น เลเซอร์ และการผ่าตัด
 9. โรคอีสุกอีใส คืออะไร อาการ การรักษา (Chickenpox)
 10. โรคหิด (Scabies) คืออะไร สาเหตุ อาการ การรักษา
 11. โรคซิฟิลิสที่ผิวหนัง (Syphilis) คืออะไร สาเหตุ อาการ การรักษา
 12. จี้เย็นกำจัดหูด จี้หูด (Cryotherapy) คืออะไร ใช้กำจัดหูดอะไรได้บ้าง

บทความโดยผู้เชี่ยวชาญ ◆


ติดต่อเรา

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

แอลซีคลินิกสาขาโคราช ตรงข้ามตลาดสวายเรียง จ.นครราชสีมา

โทร 044-263265 , 085-6566639 เปิด 09.00-19.00 น. (หยุดทุกวันศุกร์)

Line id : lcclinic-korat

แผนที่ แอลซีคลินิก สาขาโคราช จ.นครราชสีมา เปิด 9.00-19.00 น หยุดทุกวันศกร์

แผนที่ แอลซีคลินิก สาขาโคราช จ.นครราชสีมา

แอลซีคลินิกสาขาประโคนชัย ซอยบขส.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

โทร 044-163455 , 095-6026953 เปิด 09.00-19.00 น. (หยุดทุกวันศุกร์)

Line id : lcclinic

แผนที่ แอลซีคลินิก สาขาประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ เปิด 9.00-19.00 น หยุดทุกวันศกร์

แผนที่ แอลซีคลินิก สาขาประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

—-

Facebook : LC Clinic

Website : www.lcclinics.com

รักษา โรคงูสวัด ทำยังไง ยากิน ยาทา สาเหตุ อาการ การรักษา

รักษา โรคผิวหนัง เลเซอร์ ทรีทเมนท์ ความงาม ผ่าตัดเล็ก โคราช ประโคนชัย บุรีรัมย์ – LC Clinic

Posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , .