เชื้อราที่หนังศีรษะ สาเหตุ อาการ รักษา ยากิน ยาทา ยาสระผม

โรคเชื้อราที่หนังศีรษะ

เชื้อราที่หนังศีรษะ เกิดจากอะไร รักษายังไงดี ยากิน ยาทา ยาสระผม

 • รักษาโรคผิวหนัง แอลซีคลินิก
  รักษาโรคผิวหนัง แอลซีคลินิก

เชื้อราที่หนังศีรษะ คืออะไร

โรคเชื้อราที่หนังศีรษะ หรือโรคเชื้อราที่หัว คือ การติดเชื้อราที่หนังศีรษะ รากผม หรือเส้นผม โดยอาการที่มักพาคนไข้มาพบแพทย์คือ อาการคัน ผมร่วง-ผมบาง และมีขุยที่หนังศีรษะ

เชื้อราที่ทำให้เกิดโรคเชื้อราที่หนังศีรษะ

เชื้อราที่พบบ่อย ที่ทำให้เกิดโรคเชื้อราที่หนังศีรษะ ได้แก่ เชื้อราในกลุ่ม Tricophyton และ Microsporum โดยเชื้อที่พบได้บ่อย มีดังนี้

 • M. cannis ซึ่งเป็นเชื้อราที่พบบ่อยในแมวและสุนัข
 • M. audouinii, M. nanum, M. gypseum
 • T.tonsurans, T. violaceum, T. soudanense, T. verrucosum

เชื้อราที่หนังศีรษะ ติดมาได้ยังไง

การติดเชื้อราที่หนังศีรษะ โดยส่วนใหญ่ติดต่อกันมาได้ดังนี้

 1. ติดจาการไปสัมผัสเชื้อราโดยตรง เช่น ไปสัมผัสผู้ที่เป็นเชื้อราที่หนังศีรษะ
 2. ติดจากการใช้ของร่วมกัน โดยของที่ใช้ร่วมกันมีเชื้อราติดอยู่ เช่น หวี แปรง หมวก เป็นต้น
 3. ติดมาจากสัตว์ สัตว์เลี้ยง ที่เป็นเชื้อรา เช่น สุนัข แมว เป็นต้น
 4. ติดมาจากการสัมผัสดิน ที่มีเชื้อราปนเปื้อนอยู่

บุคคลที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อราบนหนังศีรษะ

ถึงแม้ว่าโรคเชื้อราบนหนังศีรษะจะพบได้ในทุกเพศทุกวัย แต่บุคคลต่อไปนี้อาจมีโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อมากกว่าปกติ ได้แก่

 • เด็กทารกและเด็กเล็ก ซึ่งเป็นกลุ่มที่พบการติดเชื้อราบนหนังศีรษะบ่อยที่สุด โดยเฉพาะเด็กในโรงเรียน หรือสถานเลี้ยงดูเด็ก ที่มักมีการสัมผัสหรือเล่นกันระหว่างเด็กอย่างใกล้ชิด
 • ผู้ที่เลี้ยงสัตว์ เช่น สุนัขและแมวอาจติดเชื้อโรคนี้โดยไม่แสดงอาการใดๆออกมา การเล่นหรือสัมผัสกับสัตว์เลี้ยงเหล่านี้จึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อราได้
 • ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บที่หนังศีรษะ
 • ผู้ที่ไม่อาบน้ำหรือสระผมบ่อยๆ
 • การมีหนังศีรษะที่เปียกชื้นเป็นเวลานาน เช่น การออกกำลังกาย หรือกิจกรรมที่มีเหงื่อออกเยอะ เป็นต้น
 • อาศัยอยู่ในบริเวณที่มีอากาศร้อนชื้น
 • ผู้ป่วยที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง เช่น ผู้ป่วยมะเร็ง ผู้ที่ติดเชื้อเอดส์ และผู้ที่ขาดสารอาหาร
โรคกลาก เชื้อราบนหนังศีรษะ (Tinea Capitis) เชื้อราที่หนังศีรษะ เกิดจากอะไร รักษายังไงดี

โรคเชื้อราที่หนังศีรษะ

อาการของโรคเชื้อราที่หนังศีรษะ

โรคเชื้อราที่หนังศีรษะ พบอาการได้หลากหลายรูปแบบ อาจจะพบเป็นผื่นวงแดง มีขอบเขตชัดเจน หนังศีรษะเป็นสะเก็ด หรือมีรังแค ผมร่วงเป็นหย่อมๆ และมีอาการคัน เป็นต้น

อาการเชื้อราที่หนังศีรษะที่พบบ่อย ได้แก่

 • ผื่นวงแดง คัน มีขอบเขตชัดเจน
 • ผมหรือหนังศีรษะตกสะเก็ด และมีรังแค
 • ผมร่วงเป็นหย่อมๆ ที่ศีรษะ
 • ผมหักกลางและเห็นมีจุดดำๆ
 • หนังศีรษะมีการอักเสบ จนอาจเกิดเป็นหนอง ซึ่งเมื่อรวมกันเป็นก้อนเรียกชันตุ (Kerion)
 • บางรายอาจจะมีเพียงรังแคเล็กน้อยเท่านั้น แต่เป็นภาหะนำโรคเชื้อราที่หนังศีรษะไปสู่คนใกล้ชิดได้
เชื้อราที่หนังศีรษะ เกิดจากอะไร รักษายังไงดี ยากิน ยาทา ยาสระผม

รักษา เชื้อราที่ศีรษะ

เชื้อราที่หนังศีรษะ รักษายังไงดี

การรักษาเชื้อราที่หนังศีรษะ ในปัจจุบัน มีทั้งยากิน ยาทา และยาสระผม โดยการเลือกวิธีการรักษา แพทย์จะดูจากความรุนแรงของโรคที่เป็น สาเหตุที่ก่อให้เกิดโรค และเชื้อที่สงสัย โดยการรักษาที่ทางคลินิกเลือกใช้ มักจะใช้การรักษาร่วมกันหลายวิธี เพื่อให้ผลการรักษาออกมาดี และคนไข้หายเร็ว

1.ยากินรักษาเชื้อราที่หนังศีรษะ 

ยากินที่ใช้รักษาเชื้อราที่หนังศีรษะ ในปัจจุบันมีใช้ด้วยกันหลายตัว ยกตัวอย่างเช่น Griseofulvin, Terbinafine, Itraconazole, Fluconazole เป็นต้น

2.ยาทารักษาเชื้อราที่หนังศีรษะ 

ยาทารักษาเชื้อราที่หนังศีรษะ โดยส่วนใหญ่จะใช้เป็นยาทากลุ่มเดียวกับที่รักษาเชื้อราที่ผิวหนัง เช่น Clotrimazole cream, Ketoconazole cream เป็นต้น

3.แชมพูสระผมรักษาเชื้อราที่หนังศีรษะ 

แชมพูที่ใช้รักษาเชื้อราที่หนังศีรษะ ในปัจจุบันมีใช้ด้วยกันหลายตัว เช่น 1% Selenium sulfide shampoo, 1% Ciclopirox shampoo, 2% Ketoconazole shampoo เป็นต้น

4.ยาอื่นๆที่ใช้รักษาเชื้อราที่หนังศีรษะ 

ยาในกลุ่มอื่นที่ใช้ในการักษาเชื้อราที่หนังศีรษะ ยกตัวอย่างเช่น

 • ยาแก้แพ้ ใช้ในการลดอาการแพ้ และอาการคันที่หนังศีรษะ
 • ยาฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ใช้ในการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ที่อาจจะติดเชื้อแทรกซ้อนร่วมด้วยได้
 • ยาลดอักเสบ (สเตียรอยด์) ใช้ในรายที่มีการอักเสบของหนังศีรษะจากเชื้อรามาก เช่น ชันนะตุ (Kerion)

การป้องกันโรคเชื้อราที่หนังศีรษะ

การป้องกันการติดเชื้อราที่หนังศีรษะในครอบครัว

เมื่อตรวจพบว่ามีสมาชิกในครอบครัวติดเชื้อราบนหนังศีรษะแล้ว อาจต้องตรวจรักษาสมาชิกคนอื่นๆ รวมถึงสัตว์เลี้ยงภายในบ้าน เพราะมีโอกาสที่เชื้อจะเแพร่กระจายไปสู่กันและกันได้ และเพื่อป้องกันการติดเชื้อ เด็กและคนอื่นๆในบ้านอาจต้องใช้แชมพูขจัดเชื้อรา 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์ นานประมาณ 6 สัปดาห์ด้วยเช่นกัน

นอกจากนี้ผู้ติดเชื้อรา ควรซักทำความสะอาดผ้าเช็ดตัวในน้ำร้อน และตากให้แห้งด้วย และควรทำความสะอาดหวีและแปรงด้วยการจุ่มลงในน้ำผสมผงซักฟอกในอัตราส่วน 1:10 เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ทำติดต่อกัน 3 วัน เพื่อช่วยในการกำจัดเชื้อรา

การป้องกันเพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อราที่หนังศีรษะ

โรคเชื้อราเป็นโรคที่ยากต่อการป้องกัน เพราะมีการติดต่อได้ง่ายเพียงแค่การสัมผัส อย่างไรก็ตามการลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อรานี้ สามารถทำได้หากปฏิบัติดังนี้

 • ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเชื้อราและการติดต่อแก่เด็กๆ ครู และผู้ปกครอง เพื่อให้ตระหนักและระวังความเสี่ยงต่อการติดเชื้อราจากผู้อื่น หรือสัตว์ที่ติดเชื้อรา โดยบอกวิธีการสังเกตอาการของการติดเชื้อรา และวิธีหลีกเลี่ยง
 • สระผมเป็นประจำ ผู้ปกครองควรสระผมให้เด็กๆอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะหลังจากการตัดผมในร้านตัดผม ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อรา จากการใช้หวีหรืออุปกรณ์ร่วมกับผู้ติดเชื้อ
 • อย่าใช้สิ่งของส่วนตัวร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นผ้าเช็ดตัว เสื้อผ้า หวี หรือของใช้ส่วนตัวอื่นๆ
 • รักษาสุขอนามัย หมั่นล้างมือบ่อยๆ เพื่อป้องกันการติดเชื้อ รวมทั้งทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะที่มีการใช้ร่วมกันเป็นประจำ โดยเฉพาะบริเวณโรงเรียน ศูนย์เลี้ยงดูเด็ก โรงยิม และตู้ล็อกเกอร์สาธารณะต่าง ๆ
 • หลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์ที่ติดเชื้อรา โดยสังเกตได้จากผิวหนังของสัตว์ที่มีขนหลุดร่วงเป็นหย่อม ซึ่งมักปรากฏรอยแผล แต่บางครั้งสัตว์ที่ติดเชื้อราก็อาจไม่มีอาการใดๆ จึงควรหมั่นนำสัตว์เลี้ยงไปตรวจกับสัตวแพทย์อย่างสม่ำเสมอ

เชื้อราที่หนังศีรษะ เกิดจากอะไร รักษายังไงดี ยากิน ยาทา ยาสระผม

เกี่ยวกับเรา แอลซีคลินิก โรคผิวหนัง ผมร่วง ความงาม เลเซอร์

หมอชิน-หมอหลิว แอลซีคลินิก

ผู้แต่ง : นพ.ชินดนัย วิกรัยพัฒน์ และ พญ.ปัทมา ปาประโคน พบ.วท.ม.ตจวิทยา (ผิวหนัง)

(หมอชิน-หมอหลิว) แพทย์ผิวหนัง ประจำแอลซีคลินิก

เอกสารอ้างอิง

◆ บทความที่เกี่ยวข้อง ◆

บทความด้านโรคติดเชื้อราที่ผิวหนัง

 1. โรคกลาก เชื้อราที่ผิวหนัง อาการ สาเหตุ การวินิจฉัย และการรักษา
 2. โรคเกลื้อน (Pityriasis Versicolor) คืออะไร สาเหตุ อาการ การรักษา

บทความด้านโรคผมร่วง

 1. โรคกลาก เชื้อราบนหนังศีรษะ (Tinea Capitis) สาเหตุ อาการ และการรักษา
 2. ผมร่วงเป็นหย่อม โรคผมร่วงเป็นหย่อม (Alopecia areata)
 3. ผมร่วงทั่วศีรษะ (Telogen Effluvium)
 4. รักษา โรคหนังศีรษะอักเสบ ทำยังไง ยากิน ยาทา แชมพูสระผม

บทความด้านโรคผิวหนังอักเสบ

 1. โรคสะเก็ดเงิน คืออะไร สาเหตุ อาการ และการดูแลตัวเอง
 2. โรคผิวหนังอักเสบ (Eczema) คืออะไร สาเหตุ อาการ และการรักษา
 3. โรคผิวหนังอักเสบเรื้อรัง Lichen Simplex Chronicus คืออะไร อาการ การรักษา
 4. โรคเซบเดิร์ม (Seborrheic Dermatitis) ผิวหนังอักเสบ ที่ร่องจมูก และหนังศีรษะ

บทความโดยผู้เชี่ยวชาญ ◆


ติดต่อเรา

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

แอลซีคลินิกสาขาโคราช ตรงข้ามตลาดสวายเรียง จ.นครราชสีมา

โทร 044-263265 , 085-6566639 เปิด 09.00-19.00 น. (หยุดทุกวันศุกร์)

Line id : lcclinic-korat

แผนที่ แอลซีคลินิก สาขาโคราช จ.นครราชสีมา เปิด 9.00-19.00 น หยุดทุกวันศกร์

แผนที่ แอลซีคลินิก สาขาโคราช จ.นครราชสีมา

แอลซีคลินิกสาขาประโคนชัย ซอยบขส.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

โทร 044-163455 , 095-6026953 เปิด 09.00-19.00 น. (หยุดทุกวันศุกร์)

Line id : lcclinic

แผนที่ แอลซีคลินิก สาขาประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ เปิด 9.00-19.00 น หยุดทุกวันศกร์

แผนที่ แอลซีคลินิก สาขาประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

—-

Facebook : LC Clinic

Website : www.lcclinics.com

เชื้อราที่หนังศีรษะ เกิดจากอะไร รักษายังไงดี ยากิน ยาทา ยาสระผม

รักษา โรคผิวหนัง เลเซอร์ ทรีทเมนท์ ความงาม ผ่าตัดเล็ก โคราช ประโคนชัย บุรีรัมย์ – LC Clinic

 

 

Posted in Uncategorized.