รักษา โรคผิวหนังเด็ก ภูมิแพ้ผิวหนัง ผื่นคัน โคราช บุรีรัมย์

คลินิกโรคผิวหนัง

รักษา โรคผิวหนังเด็ก ภูมิแพ้ผิวหนัง ตุ่มพุพอง ผื่นคัน โคราช & บุรีรัมย์

โรคผิวหนังเด็ก โดยทั่วไปมีอะไรบ้าง

โรคผิวหนังเด็กโดยทั่วไป แบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ตามสาเหตุการเกิดโรค ได้แก่

 1. โรคผิวหนังที่เกิดจากปัญหาผิวหนังเอง คนไข้กลุ่มนี้มักมีเฉพาะอาการที่ผิวหนัง ไม่มีอาการผิดปกติของอวัยวะอื่น โรคในกลุ่มนี้ เช่น โรคผิวหนังอักเสบ ภูมิแพ้ผิวหนัง ผื่นแพ้สัมผัส ผื่นผ้าอ้อม ผดร้อน ติดเชื้อรา กลาก เกลื้อน ตุ่มพุพอง เป็นต้น
 2. โรคผิวหนังที่เป็นอาการหนึ่งของความผิดปกติในร่างกาย คนไข้กลุ่มนี้มักมีอาการแสดงทางผิวหนัง ร่วมกับอาการผิดปกติของอวัยวะอื่นในร่างกายร่วมด้วย เช่น โรคไข้ออกผื่น โรคธัยรอยด์ผิดปกติ แพ้ยา เป็นต้น
รักษา โรคผิวหนังเด็ก ภูมิแพ้ผิวหนัง ตุ่มพุพอง ผื่นคัน โคราช & บุรีรัมย์

ตรวจรักษา โรคผิวหนังเด็ก แอลซีคลินิก

ผื่นผิวหนังเด็ก ที่พบได้บ่อย

อาการผิดปกติของผิวหนังและโรคผิวหนังเด็กที่พบได้บ่อย มักจะมาด้วยเรื่องผดร้อน ตุ่มคันหรือผื่นคัน ตุ่มพุพองที่ผิวหนัง ตุ่มหนอง ผื่นผ้าอ้อม ผื่นแพ้ ภูมิแพ้ผิวหนัง ลมพิษ และเชื้อราที่ผิวหนัง

การตรวจวินิจฉัยโรคผิวหนังเด็ก

โดยทั่วไป แพทย์จะวินิจฉัยโรคผิวหนังเด็ก ได้จากการซักประวัติ อาการผื่น ระยะเวลาที่เป็น ปัจจัยเสี่ยงต่างๆในการกระตุ้นผื่น ทั้งจากตัวเด็กเองและผู้ปกครองที่เลี้ยงเด็ก การตรวจร่างกาย การตรวจความผิดปกติของผิวหนัง ทั้งลักษณะผด ผื่น ตุ่ม หรือก้อนเนื้อ รูปร่าง สี และตำแหน่งที่เกิดโรค รวมทั้งการสอบถามอาการร่วมต่างๆ บางครั้งอาจมีการตรวจเลือดตามสาเหตุที่แพทย์สงสัย และอาจตัดชิ้นเนื้อเพื่อส่งตรวจเพิ่มเติม (ถ้าจำเป็น)

คลินิก ตรวจ รักษา โรคผิวหนังเด็ก ผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง ผื่นคัน ลมพิษ

ตรวจ วินิจฉัย และรักษา โรคผิวหนังเด็ก

บริการของเรา ตรวจ รักษา โรคผิวหนังเด็ก

 • บริการ ตรวจ วินิจฉัย รักษา โรคผิวหนังเด็กทุกชนิด
 • ผื่นแพ้ ผื่นคัน (Allergic Dermatitis)
 • โรคผิวหนังอักเสบ (Eczema) โรคผิวหนังอักเสบเฉียบพลัน กึ่งเฉียบพลัน และโรคผิวหนังอักเสบเรื้อรัง
 • โรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง (Atopic Dermatitis)
 • โรคผิวหนังพุพอง หรือโรคตุ่มหนองพุพองที่ผิวหนัง (Impetigo)
 • โรคเซบเดิร์ม (Seborrheic Dermatitis) หรือ รังแค (Dandruff)
 • โรคลมพิษ (Urticaria) ลมพิษชนิดเฉียบพลัน กึ่งเฉียบพลัน และลมพิษเรื้อรัง
 • ตรวจหาสาเหตุของโรคลมพิษ (Cause of Urticaria)
 • โรคสิวในทารกและสิวในเด็ก (Neonatal & Infantile acne)
 • โรคติดเชื้อราที่ผิวหนัง (Fungal infection) กลาก เกลื้อน เชื้อราที่หนังศีรษะ เชื้อราที่เล็บ
 • โรคไข้ออกผื่น (Viral Exanthem)
 • โรคเริม (Herpes simplex)
 • โรคงูสวัด (Herpes Zoster) งูสวัดที่ใบหน้า หู ลำตัว และแขน-ขา
 • โรคอีสุกอีใส หรือโรคสุกใส (Chicken pox)
 • โรคหูดที่ผิวหนัง (Wart)
 • โรคติดเชื้อแบคทีเรียที่ผิวหนัง (Bacterial infection) 
 • โรคไฟลามทุ่ง (Erysipelas)
 • รอยดำ รอยดำหลังการอักเสบ (PIH)
 • โรคเกลื้อนน้ำนม วงด่างขาว (Pityriasis alba)
 • โรคด่างขาว (Vitiligo)
โรคตุ่มพุพอง (Impetigo) รักษา โรคผิวหนังเด็ก ภูมิแพ้ผิวหนัง ตุ่มพุพอง ผื่นคัน โคราช & บุรีรัมย์

ตรวจรักษา โรคผิวหนัง เด็ก

บริการของเรา ตรวจ รักษา โรคผมร่วงในเด็ก โรคหนังศีรษะในเด็ก

 • บริการ ตรวจ วินิจฉัย รักษา โรคผมร่วงในเด็ก โรคหนังศีรษะในเด็ก
 • โรคผมร่วงเป็นหย่อม (Alopecia areata)
 • โรคผมร่วงทั่วๆศีรษะ (Telogen effluvium)
 • ผมร่วงจากภาวะธัยรอยด์ฮอร์โมนผิดปกติ
 • ผมร่วงจากภาวะธาตุเหล็กต่ำ
 • ผมร่วงจากโรคแพ้ภูมิตัวเอง
 • โรคหนังศีรษะอักเสบ (Seborrheic dermatitis)
 • โรคติดเชื้อเหาที่ศีรษะ (Lice)
 • โรคเชื้อราที่หนังศีรษะ (Tinea capitis)
รักษา โรคผิวหนังเด็ก ผมร่วงในเด็ก

รักษา ผมร่วง ผมบาง ในเด็ก

บริการตรวจทางห้องปฏิบัติการและตรวจเลือด เพื่อวินิจฉัยโรคผิวหนัง

 • ตรวจเลือดเพื่อวินิจฉัยโรคผิวหนัง ผื่นแพ้ ผื่นคันเรื้อรัง ภูมิแพ้ผิวหนัง ผิวหนังอักเสบ โรคแพ้ภูมิตัวเอง โรคพุ่มพวง
 • ตรวจหาสารก่อภูมิแพ้ที่ผิวหนังด้วยวิธี Patch Test เหมาะสำหรับคนไข้โรคผื่นแพ้สัมผัส ผื่นแพ้เรื้อรัง และผิวหนังอักเสบเรื้อรัง
 • ตรวจเลือดหาภูมิแพ้อาหารแฝง (Food Intolerance Test)
 • ตรวจหาสาเหตุโรคลมพิษเรื้อรัง ผื่นคัน ผิวหนังอักเสบเรื้อรัง
ตรวจภูมิแพ้อาหารแฝง (Food Intolerance Test) 222 ชนิด โคราช บุรีรัมย์

ตรวจหาสารก่อภูมิแพ้ ภูมิแพ้อาหารแฝง

บริการตัดชิ้นเนื้อและส่งตรวจชิ้นเนื้อ เพื่อวินิจฉัยโรคผิวหนัง

 • บริการตัดชิ้นเนื้อและส่งตรวจชิ้นเนื้อเพื่อวินิจฉัยโรคผิวหนังทุกชนิด อ่านผลโดยแพทย์เฉพาะทางด้านชิ้นเนื้อผิวหนัง (Dermatopathology)
 • บริการผ่าตัดเล็ก กำจัดไฝ ขี้แมลงวัน กระเนื้อ ติ่งเนื้อ ตัดก้อนไขมัน ก้อนที่ผิวหนัง
เลเซอร์ ผ่าตัดเล็ก จี้ กำจัด ไฝ ขี้แมลงวัน กระเนื้อ ติ่งเนื้อ ก้อนผิวหนัง

ผ่าตัดไฝ ผ่าตัดเล็ก และการส่งตรวจชิ้นเนื้อผิวหนัง

บริการฉายแสงอาทิตย์เทียม ยูวีบี ชนิดคลื่นแคบ (NB-UVB) รักษา โรคผิวหนังเด็ก

การฉายแสงอาทิตย์เทียมในการรักษาโรคผิวหนัง โดยโรคที่ใช้การฉายแสงในการรักษาบ่อยๆ ได้แก่

 1. โรคสะเก็ดเงิน (Psoriasis)
 2. โรคด่างขาว (Vitiligo)
 3. โรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง (Atopic Dermatitis)
 4. โรคผิวหนังอักเสบเรื้อรัง (Chronic Eczema)
 5. โรคผื่นขุยกุหลาบ หรือโรคเกลื้อนกุหลาบ (Pityriasis Rosea)
การฉายแสงอาทิตย์เทียม (NB-UVB) รักษาโรคผิวหนัง

ฉายแสงยูวีบี รักษาโรคผิวหนัง ด่างขาว

รักษา โรคผิวหนังเด็ก ภูมิแพ้ผิวหนัง ตุ่มพุพอง ผื่นคัน โคราช ประโคนชัย บุรีรัมย์

รักษา โรคผิวหนังเด็ก ด่างขาว ภูมิแพ้ผิวหนัง ตุ่มพุพอง ผื่นคัน โคราช ประโคนชัย บุรีรัมย์

รักษา ด่างขาว ในเด็ก แอลซีคลินิก

บทความด้านโรคผิวหนังในเด็ก ผมร่วง-ผมบาง เล็บ

 1. โรคผิวหนังเด็ก โรคผิวหนังที่พบบ่อยในเด็ก
 2. โรคเกลื้อนน้ำนม คืออะไร อาการ การวินิจฉัย การรักษา และการดูแลตัวเอง
 3. โรคผื่นผ้าอ้อม ผื่นแพ้ผ้าอ้อม (Diaper dermatitis)
 4. โรคลมพิษ (Urticaria) คืออะไร สาเหตุ การวินิจฉัย การรักษา และการป้องกัน
 5. โรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังอักเสบ (Atopic Dermatitis)
 6. โรคผื่นแพ้สัมผัส (Allergic Contact Dermatitis) คืออะไร รักษายังไงดีน่า
 7. โรคกลาก เชื้อราบนหนังศีรษะ (Tinea Capitis) สาเหตุ อาการ และการรักษา
 8. โรคตุ่มพุพอง (Impetigo) แผลพุพอง คืออะไร อาการ และการรักษา
 9. สิวในทารก (Infantile acne) คืออะไร อาการ และการรักษา
 10. สิวข้าวสาร (Milia) การรักษาสิวข้าวสาร กดออก ยาทา เลเซอร์
 11. โรคอีสุกอีใส คืออะไร อาการ การรักษา (Chickenpox)

เกี่ยวกับเรา

แอลซีคลินิกของเรา มีแพทย์ประจำ 2 ท่าน คือหมอชินและหมอหลิว ซึ่งเรียนจบแพทย์ด้านผิวหนังโดยตรงทั้ง 2 ท่าน จึงให้ความมั่นใจกับคนไข้ทุกท่านที่มารับบริการว่าจะได้รับการดูแลรักษาทั้งด้านผิวหนังและความงามเป็นอย่างดีค่ะ

 • หมอชิน นพ.ชินดนัย วิกรัยพัฒน์ วุฒิการศึกษา : พบ.วท.ม.ตจวิทยา (ผิวหนัง)
 • หมอหลิว พญ.ปัทมา ปาประโคน วุฒิการศึกษา : พบ.วท.ม.ตจวิทยา (ผิวหนัง)

“ แอลซีคลินิก โรคผิวหนัง ความงาม เลเซอร์ ผ่าตัดเล็ก ”

รักษา โรคผิวหนัง ผื่นแพ้ ผื่นคัน สะเก็ดเงิน กลาก เกลื้อน ในโคราช & บุรีรัมย์

หมอชิน-หมอหลิว แอลซีคลินิก


ติดต่อเรา

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

แอลซีคลินิกสาขาโคราช ตรงข้ามตลาดสวายเรียง จ.นครราชสีมา

โทร 044-263265 , 085-6566639 เปิด 09.00-19.00 น. (หยุดทุกวันศุกร์)

Line id : lcclinic-korat

แผนที่ แอลซีคลินิก สาขาโคราช จ.นครราชสีมา เปิด 9.00-19.00 น หยุดทุกวันศกร์

แผนที่ แอลซีคลินิก สาขาโคราช จ.นครราชสีมา

แอลซีคลินิกสาขาประโคนชัย ซอยบขส.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

โทร 044-163455 , 095-6026953 เปิด 09.00-19.00 น. (หยุดทุกวันศุกร์)

Line id : lcclinic

แผนที่ แอลซีคลินิก สาขาประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ เปิด 9.00-19.00 น หยุดทุกวันศกร์

แผนที่ แอลซีคลินิก สาขาประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

—-

Facebook : LC Clinic

Website : www.lcclinics.com

แอลซีคลินิก โรคผิวหนัง ผมร่วง เล็บ สิว ฝ้า กระ เลเซอร์ ผ่าตัดเล็ก