รักษา เล็บขบ เชื้อราที่เล็บ ผ่าตัดถอดเล็บ โคราช บุรีรัมย์

รักษา โรคเล็บ

รักษา เล็บขบ เชื้อราที่เล็บ ขอบเล็บอักเสบ ผ่าตัดถอดเล็บ โคราช บุรีรัมย์

โรคเล็บ คืออะไร

โรคเล็บ คือความผิดปกติของเล็บและผิวหนังที่อยู่รอบๆเล็บ เกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น โรคผิวหนัง, ภาวะการติดเชื้อ, อุบัติเหตุ, เล็บผิดปกติแต่กำเนิด และเนื้องอก

โรคเล็บ มีกี่ชนิด

โรคเล็บ แบ่งคร่าวๆได้เป็น 3 ชนิด คือโรคของเล็บเอง, เล็บผิดปกติจากโรคผิวหนัง, และเล็บผิดปกติจากสาเหตุอื่นๆ

1.โรคของเล็บเอง

 • โรคเล็บผิดปกติตั้งแต่กำเนิด เช่น เด็กที่เกิดมาโดยไม่มีเล็บ, โรคความผิดปกติทางพันธุกรรมที่มีผลต่อเส้นผล เล็บ และผิวหนัง
 • โรคเล็บผิดปกติจากภาวะติดเชื้อ เช่น โรคเชื้อราที่เล็บ, โรคติดเชื้อแคนดิด้าที่เล็บ, โรคขอบเล็บอักเสบ, โรคเล็บเขียวจากการติดเชื้อ Pseudomonas, โรคเริมที่ปลายนิ้ว, และโรคหูดที่ข้างเล็บ
 • โรคเล็บผิดปกติจากยาและสารเคมี ยาและสารเคมีบางตัวทำให้เล็บผิดปกติได้ เช่น ยารักษามะเร็ง, ยารักษาโรคมาลาเรีย (Chloroquin), ยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียนในกลุ่ม Tetracycline เป็นต้น ส่วนสารเคมีที่ทำให้สีเล็บผิดปกติและทำลายเล็บ ได้แก่ ยาฆ่าแมลง, ยากำจัดวัชพืช, ฟอร์มาลิน, สีทาเล็บ, และยาที่ช่วยทำให้เล็บแข็ง
 • โรคเล็บผิดปกติจากการบาดเจ็บ เช่น โดนประตูหนีบนิ้ว, ถูกค้อนทุบ, การใส่รองเท้าที่คับเกินไป, รวมไปถึงการชอบกัดเล็บ แคะเล็บ และโรคเล็บขบ
 • เนื้องอก มีเนื้องอกหลายชนิดที่ทำให้เกิดปัญหาที่เล็บ ทั้งเนื้องอกที่เป็นมะเร็ง และไม่ใช่มะเร็ง รวมถึงซิสต์บางชนิด

2.เล็บผิดปกติจากโรคผิวหนัง

 • โรคสะเก็ดเงิน (Psoriasis) โรคนี้พบความผิดปกติของเล็บได้ 10-50% ของผู้ป่วย เช่น เล็บเป็นหลุม, เล็บขรุขระ, เล็บเป็นสีขุ่น, และเนื้อใต้เล็บเป็นสีแดงอมเหลือง (Oil spot)
 • โรคผมร่วงเป็นหย่อม (Alopecia areata) โรคนี้ความผิดปกติของเล็บที่พบได้บ่อยที่สุดคือ เล็บเป็นหลุม นอกจากนี้ก็อาจพบเล็บหนาและเล็บเป็นฝ้าขาวได้
 • โรคผิวหนังอื่นๆที่ทำให้เล็บผิดปกติ เช่น  โรค Pityriasis rubra pilaris, โรค Lichen planus, และโรค Darier-White disease เป็นต้น

3.เล็บผิดปกติจากระบบอื่นๆ

โดยทั่วไปโรคทางอายุรกรรมบางชนิดอาจพบความผิดปกติของเล็บร่วมด้วยได้ เช่น โรคปอด, โรคหัวใจ, โรคตับแข็ง, โรคไตวาย, โรคเบาหวาน, โรคธัยรอยด์ฮอร์โมนผิดปกติ เป็นต้น

รักษา เล็บขบ เชื้อราที่เล็บ ขอบเล็บอักเสบ ผ่าตัดถอดเล็บ ในโคราช บุรีรัมย์

รักษา เล็บขบ เชื้อราที่เล็บ ขอบเล็บอักเสบ ถอดเล็บ โคราช บุรีรัมย์

รักษา เชื้อราที่เล็บ แอลซีคลินิก

โรคของเล็บที่พบได้บ่อยๆ

โรคของเล็บที่พบได้บ่อยๆในที่นี่ขอกล่าวถึง โรคเล็บขบ เชื้อราที่เล็บ และขอบเล็บอักเสบ

1.โรคเล็บขบ (Ingrown nail)

เล็บขบ คือ ภาวะที่ขอบหรือมุมของเล็บ งอกเลยเข้าไปในชั้นของผิวหนังของนิ้วที่ห่อหุ้มเล็บอยู่ อาจเกิดขึ้นมุมเดียวของเล็บ หรือเกิดทั้งสองมุมก็ได้ ซึ่งส่วนใหญ่ มักเกิดที่นิ้วหัวแม่เท้า

รักษา เล็บขบ เชื้อราที่เล็บ ขอบเล็บอักเสบ ถอดเล็บ โคราช & บุรีรัมย์

การผ่าตัดถอดเล็บแบบบางส่วน เพื่อรักษาเล็บขบ

สาเหตุของโรคเล็บขบ

เล็บขบเกิดได้จากหลายสาเหตุ ได้แก่
 1. การตัดเล็บไม่ถูกวิธี การตัดเล็บโค้งเกินไป หรือการตัดเล็บเข้าไปลึกเกินไป
 2. การสวมใส่รองเท้าที่คับแน่นเกินไป
 3. เกิดจากอุบัติเหตุ หรือการติดเชื้อที่เล็บได้ เป็นต้น

วิธีการดูแลรักษาโรคเล็บขบ

 • พบคุณหมอเพื่อตรวจและประเมินความรุนแรงของภาวะเล็บขบก่อน
 • ถ้าหากไม่รุนแรง มีอาการปวดไม่มาก ผู้ป่วยจะได้รับการรักษาเบื้องต้นก่อนด้วย ยารับประทาน และยาทา ร่วมกับแนะนำการปฎิบัติตัวที่ถูกต้อง ผู้ป่วยอาจไม่ต้องถอดเล็บหากอาการดีขึ้น
 • ถ้าหากผู้ป่วยมีอาการปวดรุนแรง หรือมีการติดเชื้อร่วมด้วย ทำให้มีอาการ ปวดมาก บวมแดง มีหนอง อาจยังไม่สามารถถอดเล็บออกได้ทันที คุณหมอจะให้ยาปฎิชีวนะ ยาลดปวด และยาทาก่อนในเบื้องต้น และนัดเข้ามาทำการรักษาด้วยการถอดเล็บอีกครั้ง
 • ถ้าหากผู้ป่วยมีโรคประจำตัวอื่นๆร่วมด้วย คุณหมออาจวางแผนการรักษาเพิ่มเติม

2.โรคเชื้อราที่เล็บ (Onychomycosis)

รักษา เล็บขบ เชื้อราที่เล็บ ขอบเล็บอักเสบ ถอดเล็บ โคราช & บุรีรัมย์

โรคเชื้อราที่เล็บ (Onychomycosis)

โรคเชื้อราที่เล็บ คือโรคความผิดปกติของเล็บที่พบเห็นได้ทั่วไป ติดต่อได้ผ่านการสัมผัส เกิดจากการเจริญเติบโตของเชื้อราที่เล็บ โดยสามารถเกิดได้ทั้งที่เล็บมือและเล็บเท้า แต่ส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นที่เล็บเท้า เนื่องจากการอับและความชื้นจากการใส่รองเท้าเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เชื้อราก่อตัวขึ้น อาการที่พบในระยะแรก จะพบเป็นจุดสีขาวหรือสีเหลืองบริเวณปลายเล็บ และหากเชื้อราเริ่มขยายตัว อาจทำให้เล็บหนาขึ้น เล็บเปลี่ยนสี เกิดขุยหนาใต้เล็บ เล็บแยกตัวออกจากฐานเล็บ ซึ่งอาจสังเกตเห็นเป็นโพรงหรือช่องว่างใต้เล็บได้

สาเหตุของโรคเชื้อราที่เล็บ

 1. การสัมผัสเชื้อราจากคนหรือสัตว์ที่เป็นโรค หรือสัมผัสจากดินที่มีเชื้อราปนเปื้อนอยู่
 2. เชื้อราจะพบบ่อยในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน คนที่ใช้ยาสเตียรอยด์ คนที่ทำงานในที่อับชื้น เปียกน้ำนานๆ
 3. การใช้ของร่วมกับผู้อื่น เช่น การใช้กรรไกรตัดเล็บร่วมกับผู้อื่นในร้านเสริมสวย
 4. ไม่รักษาความสะอาดของเท้า หรือเดินเท้าเปล่าในพื้นที่สาธารณะซึ่งชื้นหรือมีน้ำท่วมขัง เช่น ห้องอาบน้ำ สระว่ายน้ำ เป็นต้น
 5. สวมรองเท้าที่คับหรืออับชื้น
 6. มีแผลบริเวณเล็บนิ้วมือ หรือนิ้วเท้า
 7. เชื้อราที่เล็บเท้าอาจติดต่อไปยังเล็บมือได้ หากผู้ป่วยใช้มือเกาหรือสัมผัสกับเท้าบริเวณที่ติดเชื้อ

การรักษาโรคเชื้อราที่เล็บ

 • การใช้ยารับประทานสำหรับฆ่าเชื้อราที่เล็บ
 • การใช้ยาทาฆ่าเชื้อรา เช่น ยาทาฆ่าเชื้อราสำหรับเล็บ
 • ในกรณีที่เป็นรุนแรงมาก อาจจำเป็นต้องผ่าตัดดึงเอาเล็บออกร่วมด้วย

ทั้งนี้ การรักษาเชื้อราต้องใช้ระยะเวลานานหลายเดือน และบางครั้งก็ไม่สามารถช่วยให้เชื้อราหายไปทั้งหมด หรือทำให้เล็บที่ผิดปกติกลับมามีลักษณะดังเดิมได้ อีกทั้งเชื้อรายังมีโอกาสกลับมาเกิดซ้ำ ดังนั้นผู้ป่วยจึงควรมารักษาตามนัดอย่างสม่ำเสมอ

3.โรคขอบเล็บอักเสบ (Paronychia)

รักษา เล็บขบ เชื้อราที่เล็บ ขอบเล็บอักเสบ ถอดเล็บ ในโคราช & บุรีรัมย์

โรคขอบเล็บอักเสบ (Paronychia)

สาเหตุของโรคขอบเล็บอักเสบ

 1. การเจริญเติบโตของเล็บผิดปกติ หรือพิการมาแต่กำเนิด
 2. ความแปนผันทางอารมณ์ เช่น ชอบกัดเล็บ แทะเล็บ เป็นประจำ
 3. การติดเชื้อที่เล็บและขอบเล็บ โดยเฉพาะเชื้อรา และเชื้อแบคทีเรีย
 4. เกิดจากการกระทบกระแทกต่อเล็บ เช่น ถูกประตูกระแทก หรือถูกค้อนทุบแรงๆ
 5. เกิดจากการตกแต่งเล็บและขอบเล็บ เช่น การลอกเนื้อเยื่อจากโคนเล็บออก หรือการแพ้ยาทาเล็บ
 6. เกิดจากสภาวะแวดล้อม เช่น การทำงานที่มือเท้าเปียกชื้นเป็นประจำ

การรักษาโรคขอบเล็บอักเสบ

 • ดูแลแผลให้แห้ง อย่าให้อับชื้น หลีกเลี่ยงการโดนน้ำ และหลีกเลี่ยงการล้างมือฟอกสบู่บ่อยๆ
 • ไม่ควรตัดเล็บให้ชิดขอบเล็บมากเกินไป และไม่ควรใส่รองเท้าที่รัดแน่นจนเกินไป เพราะอาจจะทำให้เกิดเล็บขบและตามมาด้วยการอักเสบของขอบเล็บได้
 • ถ้าเกิดจากผื่นแพ้สัมผัส ให้รักษาโรคผื่นแพ้สัมผัสร่วมด้วย เช่น การใช้ยาทาที่มีส่วนผสมของสเตียรอยด์ การทานยาแก้แพ้ และหลีกเลี่ยงสารที่ก่อให้เกิดการแพ้ เป็นต้น
 • ถ้ามีการติดเชื้อราแทรกซ้อน แพทย์จะพิจารณาการให้ยากินหรือยาทา เพื่อรักษาเชื้อราร่วมด้วย
 • ถ้ามีการติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อน แพทย์จะพิจารณาการให้ยากินหรือยาทา เพื่อรักษาภาวะติดเชื้อร่วมด้วย
 • ถ้ารักษาแล้วอาการยังไม่ดีขึ้น แพทย์อาจพิจาณาทางเลือกในการผ่าตัดรักษา

รักษา เล็บขบ เชื้อราที่เล็บ ขอบเล็บอักเสบ ถอดเล็บ ในโคราช & บุรีรัมย์

การถอดเล็บ รักษาเล็บขบ รักษา เล็บขบ เชื้อราที่เล็บ ขอบเล็บอักเสบ ถอดเล็บ ในโคราช บุรีรัมย์

ผ่าตัดถอดเล็บ รักษาเล็บขบ

บริการของเรา รักษา เล็บขบ เชื้อราที่เล็บ ขอบเล็บอักเสบ ผ่าตัดถอดเล็บ

 • บริการ ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรคเล็บทุกชนิด และผิวหนังรอบเล็บ
 • โรคเล็บขบ (Ingrown nail) ภาวะที่เล็บงอกหรือทิ่มเข้าไปที่บริเวณผิวหนังใกล้ๆขอบเล็บ
 • โรคขอบเล็บอักเสบ (Paronychia) โรคขอบเล็บอักเสบชนิดเฉียบพลัน และขอบเล็บอักเสบชนิดเรื้อรัง
 • โรคติดเชื้อราที่เล็บ (Onychomycosis)
 • โรคกลากที่เล็บ (Tinea ungium)
 • โรคน้ำกัดเท้า
 • โรคติดเชื้อแคนดิดาที่เล็บ (Candidiasis)
 • โรคติดเชื้อแบคทีเรียที่เล็บ หรือโรคเล็บเขียว (Green nail)
 • โรคสะเก็ดเงินที่เล็บ (Psoriatic nail)
 • บริการผ่าตัดถอดเล็บ (Nail Extraction)

รักษา เล็บขบ เชื้อราที่เล็บ ขอบเล็บอักเสบ ถอดเล็บ ในโคราช & บุรีรัมย์

เกี่ยวกับเรา

แอลซีคลินิกของเรา มีแพทย์ประจำ 2 ท่าน คือหมอชินและหมอหลิว ซึ่งเรียนจบแพทย์ด้านผิวหนังโดยตรงทั้ง 2 ท่าน จึงให้ความมั่นใจกับคนไข้ทุกท่านที่มารับบริการว่าจะได้รับการดูแลรักษาทั้งด้านผิวหนังและความงามเป็นอย่างดีค่ะ

 • หมอชิน นพ.ชินดนัย วิกรัยพัฒน์ วุฒิการศึกษา : พบ.วท.ม.ตจวิทยา (ผิวหนัง)
 • หมอหลิว พญ.ปัทมา ปาประโคน วุฒิการศึกษา : พบ.วท.ม.ตจวิทยา (ผิวหนัง)

“ แอลซีคลินิก โรคผิวหนัง ความงาม เลเซอร์ ”

รักษา เล็บขบ เชื้อราที่เล็บ ขอบเล็บอักเสบ ถอดเล็บ ในโคราช & บุรีรัมย์

หมอชิน-หมอหลิว แอลซีคลินิก

◆ บทความที่เกี่ยวข้อง ◆

 1. โรคเชื้อราที่เล็บ สาเหตุ อาการ การวินิจฉัย และการป้องกัน
 2. เล็บขบ (Ingrown nail) เกิดจากอะไร รักษายังไงดีน่า
 3. โรคขอบเล็บอักเสบ คืออะไร สาเหตุ เกิดจากอะไร รักษายังไงดี
 4. การถอดเล็บ รักษาเล็บขบ มีขั้นตอนยังไงบ้าง เมื่อไหร่ควรถอดเล็บ
 5. รักษา โรคขอบเล็บอักเสบ เล็บขบ ยากิน ยาทา ถอดเล็บ เลือกยังไง

บทความโดยผู้เชี่ยวชาญ


ติดต่อเรา

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

แอลซีคลินิกสาขาโคราช ตรงข้ามตลาดสวายเรียง จ.นครราชสีมา

โทร 044-263265 , 085-6566639 เปิด 09.00-19.00 น. (หยุดทุกวันศุกร์)

Line id : lcclinic-korat

แผนที่ แอลซีคลินิก สาขาโคราช จ.นครราชสีมา เปิด 9.00-19.00 น หยุดทุกวันศกร์

แผนที่ แอลซีคลินิก สาขาโคราช จ.นครราชสีมา

แอลซีคลินิกสาขาประโคนชัย ซอยบขส.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

โทร 044-163455 , 095-6026953 เปิด 09.00-19.00 น. (หยุดทุกวันศุกร์)

Line id : lcclinic

แผนที่ แอลซีคลินิก สาขาประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ เปิด 9.00-19.00 น หยุดทุกวันศกร์

แผนที่ แอลซีคลินิก สาขาประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

—-

Facebook : LC Clinic

Website : www.lcclinics.com

แอลซีคลินิก โรคผิวหนัง ผมร่วง เล็บ สิว ฝ้า กระ เลเซอร์ ผ่าตัดเล็ก