รักษาสะเก็ดเงิน ยากิน ยาทา ยาฉีด ฉายแสงอาทิตย์เทียม

รักษาสะเก็ดเงิน ทำยังไง

รักษาสะเก็ดเงิน ทำยังไง ตรวจเลือด ยากิน ยาทา ยาฉีด ฉายแสงอาทิตย์เทียม

 • รักษาโรคผิวหนัง แอลซีคลินิก
  รักษาโรคผิวหนัง แอลซีคลินิก

โรคสะเก็ดเงิน คืออะไร

โรคสะเก็ดเงิน (Psoriasis) หรือในอีกชื่อหนึ่งเรียกว่าโรคเรื้อนกวาง คือโรคผิวหนังอักเสบเรื้อรังชนิดหนึ่ง ซึ่งเกิดจากความผิดปกติของชั้นหนังกำพร้า ทำให้ผิวหนังหนาตัวขึ้น ทำให้เห็นเป็นลักษณะปื้นแดงหนา และสะเก็ดขุยสีเงินที่ผิวหนัง

โรคสะเก็ดเงิน เกิดจากอะไร

ในปัจจุบันโรคสะเก็ดเงินนี้ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด เชื่อว่ามีปัจจัยที่เกี่ยวข้องได้แก่ พันธุกรรม ความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันของผิวหนัง การติดเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรีย ความเครียด การสูบบุหรี่ และยาบางตัวก็สามารถกระตุ้นให้เกิดโรคสะเก็ดเงินได้เช่นกัน

อาการของโรคสะเก็ดเงิน

โดยส่วนใหญ่โรคนี้ จะพบเป็นลักษณะผื่นเป็นปื้นสีแดงนูนหนา และมีสะเก็ดสีเงินอยู่ด้านบน ขึ้นๆยุบๆตลอดเวลาไม่หายขาด ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของโรคสะเก็ดเงินชนิด Chronic plaque type psoriasis ซึ่งเป็นชนิดของสะเก็ดเงินที่พบได้บ่อยที่สุด

รักษาสะเก็ดเงิน ทำยังไง ยากิน ยาทา ฉายแสงอาทิตย์เทียม

รักษา สะเก็ดเงิน ยากิน ยาทา ฉายแสง

รักษาสะเก็ดเงิน ทำยังไง

การรักษาโรคสะเก็ดเงิน ในปัจจุบันมีตั้งแต่ยากิน ยาทา ไปจนถึงยาฉีด การฉายแสงอาทิตย์เที่ยม และเลเซอร์ โดยการเลือกวิธีรักษา จะขึ้นกับชนิดของสะเก็ดเงินที่เป็น ความรุนแรงของโรคสะเก็ดเงิน ไปจนถึงโรคประจำตัวของผู้ป่วย และค่าใช้จ่ายในการรักษา

รักษาสะเก็ดเงิน ทำยังไง ยากิน ยาทา ฉายแสงอาทิตย์เทียม

การรักษา สะเก็ดเงิน ชนิดตุ่มหนอง

ยาทารักษาสะเก็ดเงิน

ยาทาถือเป็นยาตัวหลักที่ใช้ในการรักษาโรคสะเก็ดเงิน โดยใช้ได้ในคนไข้สะเก็ดเงินเกือบทุกคน และทุกความรุนแรงของโรค ในรายที่เป็นน้อย บางเคสใช้เพียงยาทาอย่างเดียวก็เพียงพอ ส่วนในรายที่เป็นเยอะ ก็ใช้ร่วมกับการรักษาด้วยวิธีอื่น โดยยาทามีการแบ่งกลุ่มคร่าวๆดังนี้

 • ครีมบำรุงผิวและให้ความชุ่มชื่น (Emoliant) เช่น Cold cream, Urea cream
 • ยาทากลุ่มที่มีส่วนผสมของสเตียรอยด์ (Topical Steroid) เช่น Hydrocortisone, Betamethasone, Triamcinolone, Fluocinonide, Clobetasol 
 • ยาทากลุ่มที่มีส่วนผสมของอนุพันธ์วิตามินดี (Topical Vitamin D analogs) เช่น Calcipotriol, Calcitriol
 • ยาทากลุ่มที่มีส่วนผสมของอนุพันธ์วิตามินเอ (Topical Retinoid) เช่น Tazarotene
 • ยาทากลุ่ม Calcineurin inhibitors เช่น Tacrolimus, Pimercolimus
 • ยาทากลุ่มที่ผสมน้ำมันดิน (Tar) เช่น Coal tar, LCD cream
 • แชมพูกลุ่มที่ผสมน้ำมันดิน (Tar) เช่น Tar shampoo 

ยากินรักษาสะเก็ดเงิน

ยากินในกลุ่มที่ใช้รักษาโรคสะเก็ดเงิน โดยส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มยากดภูมิ มักใช้ร่วมกับยาทา หรือการฉายแสง ในรายที่เป็นเยอะ หรือมีอวัยวะอื่นแทรกซ้อนด้วย เช่น สะเก็ดเงินที่เล็บ, สะเก็ดเงินที่ข้ออักเสบ โดยยากินที่ใช้กันในปัจจุบัน มีดังนี้

 • Methotrexate
 • Acitretin
 • Cyclosporin
  ยาฉีด รักษาสะเก็ดเงิน ยาชีวโมเลกุล Biologic drug คืออะไร ฉีดบ่อยแค่ไหน

  ยาฉีด รักษาสะเก็ดเงิน (Biologic drug)

ยาฉีด และยาในกลุ่ม Biologic ที่ใช้รักษาสะเก็ดเงิน

ยาในกลุ่ม Biologic หรือที่เรียกกันว่า ยาชีวโมเลกุล มีใช้ในการรักษาโรคสะเก็ดเงินด้วยกันหลายตัว โดยแบ่งตามกลไกการออกฤทธิ์ดังนี้

 • TNF-alpha inhibitos ยาในกลุ่มนี้ได้แก่ Etarnercept, Infliximab, Adalimumab
 • Inhibitors of the IL-17 pathway ยาในกลุ่มนี้ได้แก่ Secukinumab, Ixekizumab, Brodalumab
 • Inhibitors of IL-23 and related cytokines ยาในกลุ่มนี้ได้แก่ Ustekinumab, Guselkumab, Tildrakizumab, Risankizumab, Itolizumab
ยาฉีดรักษาสะเก็ดเงิน Taltz ทอลซ์ คืออะไร รักษาสะเก็ดเงินได้ยังไง ฉีดบ่อยแค่ไหน ฉีดยา รักษา สะเก็ดเงิน โคราช ประโคนชัย บุรีรัมย์ แอลซีคลินิก

ฉีดยารักษาโรคสะเก็ดเงิน แอลซีคลินิก

การฉายแสงอาทิตย์เทียม รักษาสะเก็ดเงิน

การฉายแสงอาทิตย์เทียม เป็นการรักษาที่ดีวิธีหนึ่ง  ในการรักษาสะเก็ดเงินที่ผิวหนัง และหนังศีรษะ ช่วยลดการอักเสบ และการขยายตัวของผื่นโรคสะเก็ดเงิน ทำให้ผื่นของคนไข้ดีขึ้น ยุบลง ในปัจจุบันการฉายแสงอาทิตย์เทียมมีดังนี้

 • การฉายแสงด้วยแสง Ultraviolet B (UVB) แบ่งเป็น 2 ชนิดคือ Broadband UVB และ Narrowband UVB Phototherapy
 • การฉายแสงด้วยวิธี Photochemotherapy ได้แก่ Psoralen plus Ultraviolet A (PUVA)

เลเซอร์ รักษาสะเก็ดเงิน

ในปัจจุบันมีการนำเลเซอร์มาใช้ในการรักษาสะเก็ดเงิน โดยเลเซอร์ที่ใช้คือ Excimer laser ซึ่งมีความยาวคลื่น 308 นาโนเมตร

รักษาสะเก็ดเงิน ทำยังไง ตรวจเลือด ยากิน ยาทา ยาฉีด ฉายแสงอาทิตย์เทียม (NB-UVB)

เกี่ยวกับเรา แอลซีคลินิก โรคผิวหนัง ผมร่วง ความงาม เลเซอร์

หมอชิน-หมอหลิว แอลซีคลินิก

ผู้แต่ง : นพ.ชินดนัย วิกรัยพัฒน์ และ พญ.ปัทมา ปาประโคน พบ.วท.ม.ตจวิทยา (ผิวหนัง)

(หมอชิน-หมอหลิว) แพทย์ผิวหนัง ประจำแอลซีคลินิก

เอกสารอ้างอิง

 • Psoriasis : Treatment of psoriasis in adults, www.uptodate.com
 • เอกสารให้ความรู้ หนังสือ 2019 Psoriasis Masterclass Booklet by Siriraj
 • Psoriasis, www.medscape.com
 • ตำราโรคผิวหนังในเวชปฏิบัติในเวชปฏิบัติปัจจุบัน (Dermatology 2020) ปรียา กุลละวณิชย์, ประวิทย์ พิศาลบุตร

◆ บทความที่เกี่ยวข้อง ◆

บทความด้านโรคผิวหนังอักเสบ

 1. โรคสะเก็ดเงิน คืออะไร สาเหตุ อาการ และการดูแลตัวเอง
 2. ยาฉีด รักษาสะเก็ดเงิน ยาชีวโมเลกุล Biologic drug คืออะไร มีข้อดียังไง
 3. ยาฉีดรักษาสะเก็ดเงิน Taltz ทอลซ์ คืออะไร ดียังไง ฉีดบ่อยแค่ไหน
 4. โรคผิวหนังอักเสบ (Eczema) คืออะไร สาเหตุ อาการ และการรักษา
 5. โรคผิวหนังอักเสบเรื้อรัง Lichen Simplex Chronicus คืออะไร อาการ การรักษา
 6. โรคตุ่มน้ำใสที่มือ ผิวหนังอักเสบ (Dyshidrosis) คืออะไร รักษายังไงดี
 7. โรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังอักเสบ (Atopic Dermatitis)
 8. โรคเซบเดิร์ม (Seborrheic Dermatitis) ผิวหนังอักเสบ ที่ร่องจมูก และหนังศีรษะ
 9. โรคผื่นขุยกุหลาบ โรคกลีบกุหลาบ สาเหตุ อาการ และการรักษา
 10. ผิวหนังอักเสบจากแมลงก้นกระดก (Paederus dermatitis) รักษายังไงดี
 11. ผื่นจากแมลงกัด ตุ่มแพ้แมลงกัด (Insect bite reaction)
 12. รอยดำหลังการอักเสบ (PIH) เกิดจากอะไร สาเหตุ อาการ การรักษา

บทความโดยผู้เชี่ยวชาญ ◆


ติดต่อเรา

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

แอลซีคลินิกสาขาโคราช ตรงข้ามตลาดสวายเรียง จ.นครราชสีมา

โทร 044-263265 , 085-6566639 เปิด 09.00-19.00 น. (หยุดทุกวันศุกร์)

Line id : lcclinic-korat

แผนที่ แอลซีคลินิก สาขาโคราช จ.นครราชสีมา เปิด 9.00-19.00 น หยุดทุกวันศกร์

แผนที่ แอลซีคลินิก สาขาโคราช จ.นครราชสีมา

แอลซีคลินิกสาขาประโคนชัย ซอยบขส.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

โทร 044-163455 , 095-6026953 เปิด 09.00-19.00 น. (หยุดทุกวันศุกร์)

Line id : lcclinic

แผนที่ แอลซีคลินิก สาขาประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ เปิด 9.00-19.00 น หยุดทุกวันศกร์

แผนที่ แอลซีคลินิก สาขาประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

—-

Facebook : LC Clinic

Website : www.lcclinics.com

รักษาสะเก็ดเงิน ทำยังไง ตรวจเลือด ยากิน ยาทา ยาฉีด ฉายแสงอาทิตย์เทียม (NB-UVB)

รักษา โรคผิวหนัง เลเซอร์ ทรีทเมนท์ ความงาม ผ่าตัดเล็ก โคราช ประโคนชัย บุรีรัมย์ – LC Clinic

 

Posted in Uncategorized.