ผิวหนังอักเสบจากแมลงก้นกระดก (Paederus dermatitis) รักษายังไงดี

ผิวหนังอักเสบจากแมลงก้นกระดก

ผิวหนังอักเสบจากแมลงก้นกระดก (Paederus dermatitis) คืออะไร รักษายังไงดี

ผิวหนังอักเสบจากแมลงก้นกระดก (Paederus dermatitis) รักษายังไงดี

ผื่นจากแมลงก้นกระดก (Paederus dermatitis)

แมลงก้นกระดก คืออะไร

แมลงก้นกระดก หรือเรียกอีกชื่อว่า ด้วงก้นกระดก ด้วงก้นงอน เป็นแมลงขนาดเล็ก มีความยาวประมาณ 7-8 มิลลิเมตร ลำตัวมีสีดำสลับส้มเป็นปล้องๆ จุดเด่นของแมลงชนิดนี้คือเมื่อเกาะแล้วจะมีลักษณะเหมือนก้นกระดกขึ้นมา พบบ่อยในช่วงฤดูฝน โดยจะเห็นเข้ามาเล่นหลอดไฟในบ้าน และร่วงหล่นตามพื้น คือการที่แมลงก้นกระดกมาสัมผัสที่ผิวหนัง แล้วปล่อยสารพิษชื่อว่าพิเดอริน (Pederin) ลงไปที่ผิวหนัง ซึ่งสารพิษชนิดนี้มีลักษณะเป็นกรด ทำให้เกิดการระคายเคืองที่ผิวหนัง เกิดเป็นอาการผิวหนังอักเสบตามมา

ผิวหนังอักเสบจากแมลงก้นกระดก คืออะไร

คือ การที่แมลงก้นกระดกมาสัมผัสที่ผิวหนัง แล้วปล่อยสารพิษชื่อว่าพิเดอริน (Pederin) ลงไปที่ผิวหนัง ซึ่งสารพิษชนิดนี้มีลักษณะเป็นกรด ทำให้เกิดการระคายเคืองที่ผิวหนัง เกิดเป็นอาการผิวหนังอักเสบตามมา

สาเหตุของการเกิดผื่นจากแมลงก้นกระดก

เกิดจากการที่แมลงก้นกระดก เข้ามาเล่นแสงไฟตามบ้านเรือน แล้วมีบางส่วนมาสัมผัสที่ผิวหนัง จากนั้นแมลงชนิดนี้จะปล่อยสารพิษที่ชื่อว่าพิเดอรินออกมา ทำให้เกิดการระคายเคือง มีอาการแสบร้อนหรือเป็นรอยไหม้ หลังจากสัมผัสพิษเป็นเวลา 8-12 ชั่วโมง โดยส่วนมากมักเกิดจากการสัมผัส ปัด หรือบี้ตัวแมลง ทำให้พิษจากแมลงสัมผัสที่ผิวหนัง

ผิวหนังอักเสบจากแมลงก้นกระดก มีอาการอย่างไร

อาการที่พบได้บ่อยจากการสัมผัสพิษของแมลงก้นกระดก มักจะทำให้เกิดการระคายเคืองที่ผิวหนัง โดยอาการที่พบบ่อยมีดังนี้

 1. ปวดแสบ-ปวดร้อน ที่ผิวหนัง
 2. พบตุ่มน้ำใสหรือรอยแดงที่ผิวหนัง
 3. พบลักษณะของรอยไหม้ที่ผิวหนัง
 4. ผื่นที่พบมักจะมีลักษณะเป็นรอยยาวตามการไหลของพิษ หรือกระจายตัวตามรอยปัด
 5. มักพบผื่นที่บริเวณผิวหนังภายนอกที่ไม่ได้สวมใส่เสือผ้า
 6. ถ้าพบผื่นที่บริเวณข้อพับ เช่น ข้อศอก ข้อเข่า มักพบเป็นลักษณะผื่นผิวหนังอักเสบทั้ง 2 ด้านที่สัมผัสกัน เรียกว่า kissing lesion
 7. ในรายที่มีอาการแพ้พิษอย่างรุนแรง อาจจะมีอาการ เช่น ตุ่มพุพอง คลื่นไส้อาเจียน หรือมีไข้ได้

การวินิจฉัยโรคผิวหนังอักเสบจากแลงก้นกระดก

โรคผิวหนังอักเสบชนิดนี้ สามารถวินิจฉัยได้จา่กการซักประวัติที่สงสัยได้ว่าอาจจะมีการสัมผัมกับแมลงก้นกระดก ร่วมกับการตรวจร่างกายเพื่อดูลักษณะของผื่นว่ามีอาการผื่นแพ้สัมผัส ผรือผิวหนังอักเสบที่เข้าได้กับโรคนี้

โรคผิวหนังอื่นๆที่มีความใกล้เคียง ที่ต้องแยกจากโรคชนิดนี้ ได้แก่ โรคงูสวัด (Herpes Zoster) ซึ่งมีลักษณะผื่นแดง ปวดแสบปวดร้อน มีตุ่มน้ำใส และตุ่มหนองคล้ายกัน เพียงแต่ในโรคงูสวัดจะมีการกระจายของรอยโรคตามแนวเส้นประสาท (Dermatome) อย่างชัดเจน ส่วนผื่นผิวหนังอักเสบจากด้วงก้นกระดกจะมีการกระจายที่ไม่เป็นรูปแบบเฉพาะ โดยอาการจะเป็นไปตามรอยของพิษที่ไหลหรือมือปัดออกไป ส่วนโรคอื่นที่มีความใกล้เคียงกันก็ยังมีโรคผื่นแพ้สัมผัสจากการแพ้สารเคมีต่างๆได้

การรักษาโรคผิวหนังอักเสบจากแมลงก้นกระดก

 1. ถ้ามีการสัมผัสกับแมลงก้นกระดก หรือสารพิษพีเดอริน ให้รีบทำความสะอาดผิวด้วยน้ำสะอาดและฟอกสบู่ รวมทั้งสามารถประคบเย็นบริเวณที่เกิดการอักเสบของผิวหนังได้
 2. ใช้สเตียรอยด์อ่อนๆทาบริเวณผิวหนังที่มีการอักเสบ
 3. ถ้าผื่นมีลักษณะอักเสบเป็นตุ่มน้ำพุพอง หรือมีตุ่มหนองเป็นบริเวณกว้าง ให้ใช้น้ำเกลือประคบแผล 5-10 นาที วันละ 3-4 ครั้ง จนกว่าตุ่มจะแห้ง
 4. ในรายที่การติดเชื้อแทรกซ้อน อาจจะมีการให้ยาฆ่าเชื้อรับประทานเพิ่มเติม หรือในรายที่มีอาการคัน สามารถให้ยาแก้คันได้

การป้องกัน ผิวหนังอักเสบจากแมลงก้นกระดก

 • หลีกเลี่ยงการสัมผัสแมลง และไม่ควรจับที่ตัวแมลงโดยตรง
 • ถ้ามีแมลงมาเกาะที่ตัว ควรหลีกเลี่ยงการปัดหรือบีบที่ตัวแมลง ให้ใช้วิธีเป่าให้ตัวแมลงหลุดออกไปเอง โดยที่ไม่ต้องสัมผัสที่ตัวแมลง
 • ก่อนนอนควรปัดที่นอน หมอน มุ้ง และผ้าห่ม เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีตัวแมลงแอบอยู่
 • ปิดประตู หน้าต่าง ในบ้านและห้องนอนให้มิดชิด เพื่อไม่ให้แมลงเข้ามา
 • ในช่วงกลางคืนที่ต้องใช้แสงไฟ ควรเปิดไฟเท่าที่จำเป็น โดยเฉพาะในห้องนอนไม่ควรเปิดไฟทิ้งไว้ เพราะแมลงก้นกระดกมักชอบออกมาเล่นแสงไฟตามบ้านในเวลากลางคืน

ผิวหนังอักเสบจากแมลงก้นกระดก (Paederus dermatitis) คืออะไร รักษายังไงดี

เกี่ยวกับเรา แอลซีคลินิก โรคผิวหนัง ผมร่วง ความงาม เลเซอร์

หมอชิน-หมอหลิว (แอลซีคลินิก)

ผู้แต่ง : นพ.ชินดนัย วิกรัยพัฒน์ และ พญ.ปัทมา ปาประโคน พบ.วท.ม.ตจวิทยา (ผิวหนัง)

(หมอชิน-หมอหลิว) แพทย์ผิวหนัง ประจำแอลซีคลินิก

เอกสารอ้างอิง

 • ปรียา กุลละวณิชย์,ประวิตร พิศาลยบุตร. Dermatology 2020: พิมพ์ครั้งที่1. กรุงเทพฯ: โฮลิสติก ,2555
 • https://www.si.mahidol.ac.th/sidoctor/e-pl/articledetail.asp?id=965
 • http://inderm.go.th/news/myfile/97435b19fe3958616_07.pdf

ฝากติดตามบทความดีๆเรื่อง โรคผิวหนัง ผมร่วง ผมบาง เล็บ สิว ฝ้า กระ ความงาม เลเซอร์ และการผ่าตัดเล็ก ได้ที่คอลัมน์บทความนะครับ

บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความด้านโรคผิวหนังอักเสบ

 1. โรคผิวหนังอักเสบ (Eczema) คืออะไร สาเหตุ อาการ และการรักษา
 2. โรคผิวหนังอักเสบเรื้อรัง Lichen Simplex Chronicus คืออะไร อาการ การรักษา
 3. โรคตุ่มน้ำใสที่มือ ผิวหนังอักเสบ (Dyshidrosis) คืออะไร รักษายังไงดี
 4. โรคสะเก็ดเงิน คืออะไร สาเหตุ อาการ และการดูแลตัวเอง
 5. โรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังอักเสบ (Atopic Dermatitis)
 6. โรคเซบเดิร์ม (Seborrheic Dermatitis) ผิวหนังอักเสบ ที่ร่องจมูก และหนังศีรษะ
 7. โรคผื่นขุยกุหลาบ โรคกลีบกุหลาบ สาเหตุ อาการ และการรักษา

บทความด้านผื่นแพ้ที่ผิวหนัง

 1. การตรวจหาสารก่อภูมิแพ้ เหมาะสำหรับ โรคภูมิแพ้ โรคผิวหนัง ลมพิษ ผื่นแพ้สัมผัส
 2. โรคผื่นแพ้สัมผัส (Allergic Contact Dermatitis) คืออะไร รักษายังไงดีน่า
 3. การตรวจหาสารก่อภูมิแพ้ที่ผิวหนังด้วย Patch Test
 4. ตรวจภูมิแพ้อาหารแฝง (Food Intolerance Test) 222 ชนิด ตรวจอาหารอะไรได้บ้าง
 5. แพ้นิกเกิล (Nickle) ควรหลีกเลี่ยงอะไรบ้าง โลหะ ของใช้ส่วนตัว อาหาร
 6. ผื่นแพ้แสงจากพืช รอยดำแพ้แสงจากพืช (Phytophotodermatitis) คืออะไร รักษายังไงดี

บทความโดยผู้เชี่ยวชาญ ◆


ติดต่อเรา

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

แอลซีคลินิกสาขาโคราช ตรงข้ามตลาดสวายเรียง จ.นครราชสีมา

โทร 044-263265 , 085-6566639 เปิด 09.00-19.00 น. (หยุดทุกวันศุกร์)

Line id : lcclinic-korat

แผนที่ แอลซีคลินิก สาขาโคราช จ.นครราชสีมา เปิด 9.00-19.00 น หยุดทุกวันศกร์

แผนที่ แอลซีคลินิก สาขาโคราช จ.นครราชสีมา

แอลซีคลินิกสาขาประโคนชัย ซอยบขส.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

โทร 044-163455 , 095-6026953 เปิด 09.00-19.00 น. (หยุดทุกวันศุกร์)

Line id : lcclinic

แผนที่ แอลซีคลินิก สาขาประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ เปิด 9.00-19.00 น หยุดทุกวันศกร์

แผนที่ แอลซีคลินิก สาขาประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

—-

Facebook : LC Clinic

Website : www.lcclinics.com

ผิวหนังอักเสบจากแมลงก้นกระดก (Paederus dermatitis) คืออะไร รักษายังไงดี

รักษา โรคผิวหนัง เลเซอร์ ทรีทเมนท์ ความงาม ผ่าตัดเล็ก โคราช ประโคนชัย บุรีรัมย์ – LC Clinic

Posted in Uncategorized.