การตัดชิ้นเนื้อผิวหนัง Skin Biopsy สำหรับโรคผิวหนัง คืออะไร

การตัดชิ้นเนื้อผิวหนัง

การตัดชิ้นเนื้อผิวหนัง (Skin Biopsy) ส่งตรวจ เพื่อวินิจฉัยโรคผิวหนัง คืออะไร

การตัดชิ้นเนื้อผิวหนัง (Skin Biopsy) ส่งตรวจเพื่อวินิจฉัยโรคผิวหนัง

การผ่าตัดชิ้นเนื้อผิวหนัง (Skin Biopsy)

การตัดชิ้นเนื้อผิวหนัง (Skin Biopsy) คืออะไร

การตัดชิ้นเนื้อผิวหนัง คือการผ่าตัดเพื่อเอาชิ้นเนื้อเล็กๆที่ผิวหนัง บริเวณที่เป็นผื่นหรือรอยโรคผิวหนังของผู้ป่วย เพื่อนำชิ้นเนื้อที่ได้มาส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ใช้ในการวินิจฉัยโรคผิวหนัง รวมถึงมะเร็งผิวหนัง

ประโยชน์ของการผ่าตัดชิ้นเนื้อผิวหนัง 

 1. ช่วยในการวินิจฉัยโรคผิวหนัง เช่น โรคผิวหนังอักเสบเรื้อรัง, สะเก็ดเงิน, ผื่นแพ้ภูมิตัวเอง, ด่างขาว เป็นต้น
 2. ช่วยในการวินิจฉัยภาวะติดเชื้อที่ผิวหนัง เช่น เชื้อราที่ผิวหนัง, เชื้อแบคทีเรียที่ผิวหนัง, วัณโรคที่ผิวหนัง, เชื้อไวรัสที่ผิวหนัง เป็นต้น
 3. ช่วยในการบอกความรุนแรงของรอยโรคผิวหนังว่าอยู่ในระยะใด รุนแรงมากแค่ไหน
 4. ช่วยในการวินิจฉัยแยกระหว่างโรคมะเร็งผิวหนังและโรคที่ไม่ใช่มะเร็ง เช่น มะเร็งผิวหนังชนิดเบซอลเซลล์ (basal cell  carcinoma), มะเร็งผิวหนังชนิดสะความัสเซลล์ (squamous  cell  carcinoma), มะเร็งไฝหรือมะเร็งผิวหนังชนิดเมลาโนไซต์ (malignant  melanoma) เป็นต้น
 5. ใช้ในการรักษาก้อนที่ผิวหนัง เช่น การตัดไฝ, การตัดก้อนไขมันที่ผิวหนัง เป็นต้น

การตัดชิ้นเนื้อผิวหนัง (Skin Biopsy) ส่งตรวจ เพื่อวินิจฉัยโรคผิวหนัง คืออะไร

การตัดชิ้นเนื้อผิวหนัง (Skin Biopsy) ส่งตรวจเพื่อวินิจฉัยโรคผิวหนัง

การผ่าตัดไฝและส่งตรวจชิ้นเนื้อไฝ

การปฏิบัติตัวเมื่อต้องทำการผ่าตัดชิ้นเนื้อผิวหนัง

การเตรียมตัวก่อนผ่าตัด

 1. แพทย์ที่ผ่าตัด ทำการแจ้งขั้นตอนการผ่าตัด อธิบายผลลัพท์ที่ได้หลังการผ่าตัด และให้ผู้ป่วยซักถามข้อสงสัยให้เรียบร้อย ก่อนลงชื่อยินยอมให้ทำการผ่าตัด
 2. ผู้ป่วยต้องแจ้งโรคประจำตัวที่เป็น ยาที่รับประทานเป็นประจำ รวมถึงอาหารเสริมที่ทานอยู่ เพื่อให้แพทย์เตรียมวางแผนก่อนผ่าตัด และเป็นการช่วยหลีกเลี่ยงภาวะแทรกซ้อน หรืออันตรายในระหว่างผ่าตัด
 3. ผู้ป่วยต้องแจ้งประวัติการแพ้ยา แพ้อาหาร หรือการแพ้อื่นๆ ให้แพทย์ทราบก่อนผ่าตัด
 4. ก่อนผ่าตัด สามารถดื่มน้ำหรือรับประทานอาหารได้ตามปกติ แต่ไม่ควรรับประทานจนอิ่มมากเกินไป
 5. เลือกสวมใส่ชุดที่ใส่สบายหรือชุดที่หลวมๆ เพื่อให้สามารถถอดออกได้ง่าย ในช่วงระหว่างผ่าตัด
 6. แผลผ่าตัดชิ้นเนื้อผิวหนัง เป็นแผลที่มีขนาดเล็ก ผู้ป่วยสามารถไปทำงานได้ตามปกติ

ช่วงระหว่างผ่าตัด

 1. แพทย์จะทำการอธิบายขั้นตอนการผ่าตัดให้ผู้ป่วย
 2. แพทย์จะทำการทายาฆ่าเชื้อบริเวณผิวหนังที่ต้องการผ่าตัดและบริเวณรอบๆ
 3. การใช้ยาระงับความรู้สึก โดยทั่วไปแพทย์จะใช้การฉีดยาชาเข้าบริเวณผิวหนังที่ต้องการผ่าตัด
 4. เริ่มขั้นตอนการผ่าตัดเพื่อเอาชิ้นเนื้อไปส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ

การปฏิบัติตัวหลังผ่าตัด

 1. หลังจากผ่าตัด ผู้ป่วยจะยังมีอาการชาบริเวณที่ผ่าตัดได้ ซึ่งเป็นผลมาจากยาชาที่ได้รับ โดยทั่วไปความรู้สึกจะกลับมาปกติได้ภายใน 1-2 ชั่วโมง
 2. บริเวณแผลผ่าตัดแพทย์จะทำการปิดผ้าก๊อซซับเลือดไว้ให้ อาจจะมีเลือดซึมได้เล็กน้อย ถ้ามีเลือดซึมออกมาจากแผลผ่าตัดมากจนชุ่มก๊อซ ให้รีบกลับมาพบแพทย์
 3. ถ้ามีอาการปวดบริเวณแผลผ่าตัด สามารถทานยาลดปวดพาราเซตามอลได้ แต่ไม่ควรทานยาแก้ปวดกลุ่มแอสไพริน เพราะจะทำให้เลือดออกง่าย
 4. แผลผ่าตัดที่มีการเย็บแผล ต้องมีการล้างแผลทุกวัน เพื่อทำความสะอาดแผล และห้ามไม่ให้แผลเปียกน้ำ เพราะอาจทำให้เกิดการติดเชื้อที่แผลได้
 5. ไม่ควรออกแรงหรือใช้อวัยวะส่วนที่ผ่าตัดหรือเคลื่อนไหวบริเวณที่ผ่าตัดบ่อยๆ เพราะอาจทำให้แผลผ่าตัดไม่ติด หรือติดไม่สนิทได้
 6. ถ้ามีอาการไข้ บวมแดงที่แผล หรือปวดแผลผ่าตัดมาก ควรรีบกลับมาพบแพทย์ทันที

การตัดชิ้นเนื้อผิวหนัง (Skin Biopsy) ส่งตรวจ เพื่อวินิจฉัยโรคผิวหนัง คืออะไร

การตัดชิ้นเนื้อผิวหนัง (Skin Biopsy) ส่งตรวจ เพื่อวินิจฉัยโรคผิวหนัง คืออะไร

ผ่าตัดเล็ก แผลเล็ก แผลสวย ดูแลครบทุกการรักษา แอลซีคลินิก

การนัดดูแผลและตัดไหม

โดยทั่วไปแพทย์จะทำการนัดดูแผลผ่าตัดที่ประมาณ 1 สัปดาห์ และนัดตัดไหมที่ประมาณ 7-14 วัน ขึ้นกับบริเวณที่ผ่าตัด และขนาดของแผลที่ทำการผ่าตัด รวมถึงดูการติดของแผลผ่าตัด

การอ่านผลชิ้นเนื้อ

ทางแอลซีคลินิก จะส่งอ่านผลชิ้นเนื้อโดยแพทย์เฉพาะทางด้านชิ้นเนื้อผิวหนัง (Dermatopathologist) ในกรุงเทพ ซึ่งจะใช้เวลาในการรอผลประมาณ 7-14 วัน (ขึ้นกับความยากในการวินิจฉัยโรคและการส่งตรวจพิเศษทางห้องปฏิบัติการ)

การฟังผลชิ้นเนื้อ

แพทย์จะทำการนัดวันเพื่อมาฟังผลการตรวจชิ้นเนื้อผิวหนัง และอธิบายผลการตรวจชิ้นเนื้อให้ผู้ป่วยโดยละเอียด ผู้ป่วยควรมาตามนัด เพราะโรคผิวหนังบางชนิดควรรักษาต่อเนื่อง และถ้าเป็นมะเร็งผิวหนังจะต้องรีบทำการรักษา

การตัดชิ้นเนื้อผิวหนัง (Skin Biopsy) ส่งตรวจ เพื่อวินิจฉัยโรคผิวหนัง คืออะไร

เกี่ยวกับเรา แอลซีคลินิก โรคผิวหนัง ผมร่วง ความงาม เลเซอร์

หมอชิน-หมอหลิว แอลซีคลินิก

ผู้แต่ง : นพ.ชินดนัย วิกรัยพัฒน์ และ พญ.ปัทมา ปาประโคน พบ.วท.ม.ตจวิทยา (ผิวหนัง)

(หมอชิน-หมอหลิว) แพทย์ด้านผิวหนัง ประจำแอลซีคลินิก

เอกสารอ้างอิง

 • https://thailandonlinehospital.com/th/diagnostic/view/114?n=การตัดชิ้นเนื้อจากผิวหนังส่งตรวจ(Skinbiopsy)
 • http://www.si.mahidol.ac.th

ฝากติดตามบทความดีๆเรื่อง โรคผิวหนัง ผมร่วง ผมบาง เล็บ สิว ฝ้า กระ เลเซอร์ และการผ่าตัดเล็ก ได้ที่คอลัมน์บทความของเวปไซต์นะค่ะ

บทความที่เกี่ยวข้อง

 1. โรคผิวหนังทุกชนิด โรคผิวหนังผู้ใหญ่ โรคผิวหนังเด็ก
 2. โรคสะเก็ดเงิน คืออะไร สาเหตุ อาการ และการดูแลตัวเอง
 3. โรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังอักเสบ (Atopic Dermatitis)
 4. โรคผิวหนังอักเสบ (Eczema) คืออะไร สาเหตุ อาการ และการรักษา
 5. การตรวจหาสารก่อภูมิแพ้ เหมาะสำหรับ โรคภูมิแพ้ โรคผิวหนัง ลมพิษ ผื่นแพ้สัมผัส
 6. ไฝ (Nevus) คืออะไร รักษา กำจัดได้ด้วยเลเซอร์ จี้ไฟฟ้า และผ่าตัดเล็ก
 7. เลเซอร์ ผ่าตัดเล็ก จี้ กำจัด ไฝ ขี้แมลงวัน กระเนื้อ ติ่งเนื้อ ก้อนผิวหนัง

บทความโดยผู้เชี่ยวชาญ ◆


ติดต่อเรา

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

แอลซีคลินิกสาขาโคราช ตรงข้ามตลาดสวายเรียง จ.นครราชสีมา

โทร 044-263265 , 085-6566639 เปิด 09.00-19.00 น. (หยุดทุกวันศุกร์)

Line id : lcclinic-korat

แผนที่ แอลซีคลินิก สาขาโคราช จ.นครราชสีมา เปิด 9.00-19.00 น หยุดทุกวันศกร์

แผนที่ แอลซีคลินิก สาขาโคราช จ.นครราชสีมา

แอลซีคลินิกสาขาประโคนชัย ซอยบขส.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

โทร 044-163455 , 095-6026953 เปิด 09.00-19.00 น. (หยุดทุกวันศุกร์)

Line id : lcclinic

แผนที่ แอลซีคลินิก สาขาประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ เปิด 9.00-19.00 น หยุดทุกวันศกร์

แผนที่ แอลซีคลินิก สาขาประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

—-

Facebook : LC Clinic

Website : www.lcclinics.com

การตัดชิ้นเนื้อผิวหนัง (Skin Biopsy) ส่งตรวจ เพื่อวินิจฉัยโรคผิวหนัง คืออะไร

รักษา โรคผิวหนัง เลเซอร์ ทรีทเมนท์ ความงาม ผ่าตัดเล็ก โคราช ประโคนชัย บุรีรัมย์ – LC Clinic

Posted in บทความ, บทความ ผ่าตัดเล็ก, บทความ โรคผิวหนัง and tagged , , , , , , .