วัคซีนไวรัสตับอักเสบบี (Hepatitis B) จำเป็นไหม ใครควรฉีด

วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี

วัคซีนไวรัสตับอักเสบบี (Hepatitis B Vaccine) จำเป็นไหม ใครควรฉีด

วัคซีนไวรัสตับอักเสบบี (Hepatitis B Vaccine) แอลซีคลินิก

วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี โคราช บุรีรัมย์ แอลซีคลินิก

ไวรัสตับอักเสบบี คืออะไร

ไวรัสตับอักเสบบี (Hepatitis B) คือไวรัสชนิดหนึ่งที่มีมนุษย์เป็นแหล่งแพร่เชื้อ เมื่อเข้าไปสู่ในร่างกายจะไปอาศัยอยู่ที่ตับ โดยอาจอาศัยอยู่ได้นานหลายปีโดยที่ไม่แสดงอาการ เมื่อไหร่ที่ร่างกายตรวจพบก็จะเข้าไปกำจัดไวรัส ซึ่งทำให้เกิดการทำลายเซลล์ตับไปด้วยเกิดเป็นตับอักเสบ เมื่ออักเสบนานๆก็กลายเป็นตับแข็ง และอาจกลายเป็นมะเร็งตับในที่สุด

วัคซีนไวรัสตับอักเสบบี วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี คืออะไร

วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี (Hepatitis B Vaccine) คือวัคซีนชนิดเชื้อตาย โดยผลิตจากส่วนประกอบของเชื้อไวรัสตับอักเสบบีบริเวณส่วนผิวของเชื้อ หรือที่เรียกว่า HBsAg  โดยมีอยู่ด้วยกัน 2 ชนิด คือ

 1. Plasma derived vaccine เป็นวัคซีนที่สกัดส่วนโปรตีนแอนติเจนของเชื้อไวรัสตับอักเสบบี ที่มาจากน้ำเหลืองของผู้ป่วยที่เป็นพาหะของโรคไวรัสตับอักเสบบี แล้วนำมาทำลายเชื้อโดยสารฟอร์มาลิน หรือด้วยความร้อน ในปัจจุบันวัคซีนชนิดนี้ได้ถูกยกเลิกผลิตแล้ว เพราะคำนึงถึงความปลอดภัยจากการปนเปื้อนเชื้อโรคในน้ำเหลือง และมีขบวนการผลิตที่ยุ่งยากกว่า
 2. Recombinant vaccine เป็นวัคซีนที่ผลิตจากกระบวนการทางพันธุวิศวกรรม ประกอบด้วยอนุภาคที่ไม่ทำให้เกิดการการติดเชื้อของแอนติเจนส่วนผิว (HBsAg) ของเชื้อไวรัสตับอักเสบบี ที่มีความบริสุทธิ์สูงและดูดซับบนเกลืออลูมิเนียม ซึ่งใช้เป็นสารช่วยเสริมกระตุ้นภูมิต้านทาน โดยใช้เทคนิค DNA recombinant วัคซีนชนิดนี้ถูกใช้แพร่หลายทั่วโลกในปัจจุบัน รวมถึงในประเทศไทยด้วย

วัคซีนไวรัสตับอักเสบบี จำเป็นไหม ใครควรฉีด

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 เป็นต้นมา วัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบบีได้ถูกจัดอยู่ในวัคซีนพื้นฐานที่ทารกที่เกิดมาต้องได้รับ ซึ่งช่วยลดอุบัติการณ์การเกิดโรคไวรัสตับอักเสบบีได้

ส่วนในผู้ใหญ่ ทุกคนควรเข้ารับการฉีดวัคซีนไวรัสตับอักเสบบี เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรคตับ ซึ่งสามารถตรวจเลือดดูก่อนได้ว่าตัวเองมีภูมิคุ้มกันต่อไวรัสตับอักเสบบีหรือไม่ หากผลการตรวจพบว่าร่างกายยังไม่มีภูมิคุ้มกัน และยังไม่มีการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี แนะนำให้ฉีดวัคซีนป้องกันทันที

บุคคลที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี

กลุ่มบุคคลที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี และควรได้รับวัคซีนป้องกัน ได้แก่

 • บุคคลากรทางการแพทย์
 • ผู้ป่วยที่ได้รับเลือด หรือผลิตภัณฑ์เลือดเป็นประจำ
 • ผู้ที่อาศัยหรือทำงานในสถานที่สำหรับดูแลคนเยอะๆ เช่น เด็กในสถานรับเลี้ยงและผู้ดูแลเด็ก, นักโทษและผู้คุมนักโทษ เป็นต้น
 • บุคคลที่่มีพฤติกรรมเสี่ยงโรคติดต่อทางเพศสัมพันธุ์, บุคคลที่ฉีดสารเสพติด, และนักท่องเที่ยวที่ไปในสถานที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสอักเสบบี
 • ทารกที่เกิดจากมารดาเป็นพาหะของโรคไวรัสตับอักเสบบี
 • บุคคลที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะ
 • บุคคลที่ต้องใช้ หรือทานยากดภูมิคุ้มกัน
 • ผู้ป่วยโรคตับชนิดเรื้อรัง หรือผู้ป่วยพาหะโรคไวรัสตับอักเสบซี
 • ผู้ที่ติดสุราเรื้อรัง

ข้อบ่งใช้ของวัคซีนไวรัสตับอักเสบบี

ใช้สำหรับสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันการติดเชื้อ ที่มีสาเหตุมาจากไวรัสตับอักเสบบีทุกชนิด (All known subtypes)

วิธีการฉีด วัคซีนไวรัสตับอักเสบบี

ฉีดเข้าชั้นกล้ามเนื้อเท่านั้น ในผู้ใหญ่มักฉีดเข้าที่บริเวณหัวไหล่

วัคซีนไวรัสตับอักเสบบี ต้องฉีดกีเข็ม ห่างกันเท่าไหร่

วิธีการฉีดวันซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันต่อไวรัสตับอักเสบบี จะฉีดทั้งหมด 3 โดส ดังนี้

 • โดสที่ 1 : ฉีดวันที่มาพบแพทย์
 • โดสที่ 2 : ฉีดหลังจากโดสแรก 1 เดือน
 • โดสที่ 3 : ฉีดหลังจากโดสแรก 6 เดือน

ถ้าคนไข้เคยฉีดวัคซีนครบ 3 เข็มตั้งแต่เด็กแล้ว แต่ตรวจเลือดพบว่าไม่มีภูมิคุ้มกัน ให้ฉีดวัคซีนใหม่ 1 เข็ม แล้วตรวจเลือดซ้ำหลังฉีด 1 เดือน (Anti-HBs)

ภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นหลังการฉีดวัคซีน

ภูมิคุ้มกันของไวรัสตับอักเสบบีที่เกิดขึ้นหลังการฉีดวัคซีนวัคซีนป้องกันตับอักเสบบี

 1. ภูมิคุ้มกันของไวรัสตับอักเสบบีนี้จะเกิดขึ้นถึงระดับที่ป้องกันโรคนี้ได้ หลังการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 และวัคซีนเข็มที่ 3 จะเป็นการกระตุ้นให้ภูมิคุ้มกันของโรคนี้สูงขึ้น ภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นสามารถป้องกันโรคนี้ได้ประมาณ 90 – 95%
 2. การให้วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบีพร้อมกับวัคซีนชนิดอื่น จะไม่มีผลเสียต่อการสร้างภูมิคุ้มกันของวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี หรือวัคซีนอื่นที่ให้พร้อมกัน

ข้อควรระวังในการใช้วัคซีนไวรัสตับอักเสบบี

ข้อควรระวังทั่วไป

 • ควรเลื่อนการฉีดวัคซีนไปก่อนในผู้ป่วยที่เจ็บป่วยรุนแรงและเฉียบพลัน
 • การฉีดวัคซีนไวรัสตับอักเสบบี ในผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีแล้ว จะไม่สามารถป้องกันโรคได้
 • ในผู้ป่วยที่เป็นโรคปลอกประสาทเสื่อม (Multiple Sclerosis) การกระตุ้นภูมิคุ้มกันของร่างกายไม่ว่าวิธีใดๆ สามารถกระตุ้นให้โรคกำเริบได้
 • เนื่องจากวัคซีนตัวนี้มีสารไธเมอร์โรซาลในกระบวนการผลิต ในผู้ที่แพ้สารนี้อาจเกิดการแพ้วัคซีนได้

ข้อควรรระวังในการฉีดวัคซีน

 • เขย่าขวดวัคซีนก่อนใช้
 • ห้ามฉีดวัคซีนเข้าหลอดเลือดดำ

การใช้วัคซีนไวรัสตับอักเสบบี ในสตรีมีครรภ์และให้นมบุตร

 • วัคซีนไวรัสตับอักเสบบี เป็นวัคซีนชนิดเชื้อตาย จึงอาจพิจารณาให้วัคซีนได้ในสตรีมีครรภ์เมื่อมีความจำเป็น
 • ในกรณีให้นมบุตร ในปัจจุบันวัคซีนไวรัสตับอักเสบบียังไม่ถูกกำหนดเป็นข้อห้ามใช้ในสตรีที่ให้นมบุตร (ควรพิจารณาเป็นเคสต่อเคสโดยแพทย์)

อาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได้หลังฉีดวัคซีนไวรัสตับอักเสบบี

อาการที่พบได้ คือ ปวด, บวม, แดง บริเวณที่ฉีด หรือมีไข้เล็กน้อย อาการเหล่านี้อาจพบได้แต่น้อย และอาการเหล่านี้มักหายไปภายใน 2 วัน

วัคซีนไวรัสตับอักเสบบี 600 บาท/เข็ม แอลซีคลินิก โคราช ประโคนชัย บุรีรัมย์

ค่าบริการฉีดวัคซีนไวรัสตับอักเสบบี (ผู้ใหญ่) ราคา 600 บาท/เข็ม

ค่าบริการฉีด วัคซีนไวรัสตับอักเสบบี แอลซีคลินิก

 • ค่าบริการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี (ผู้ใหญ่) ราคา 600 บาท/เข็ม (รวมค่าแพทย์และค่าบริการแล้ว)
 • ฉีดทั้งหมด 3 เข็ม ที่ 0, 1, และ 6 เดือน
 • ถ้าคนไข้เคยฉีดวัคซีนครบ 3 เข็มแล้ว แต่ตรวจเลือดพบว่าไม่มีภูมิคุ้มกัน ให้ฉีดวัคซีนใหม่ 1 เข็ม แล้วตรวจเลือดซ้ำหลังฉีด 1 เดือน (Anti-HBs)

ค่าบริการฉีดวัคซีน แอลซีคลินิก

ค่าบริการ วันนี้ – 31 ธันวาคม 2567

 1. วัคซีนป้องกันเชื้อ HPV 4 สายพันธุ์ ราคา 2,700 บาท/เข็ม
 2. วัคซีนป้องกันเชื้อ HPV 9 สายพันธุ์ ราคา 5,900 บาท/เข็ม
 3. วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ราคา 600 บาท/เข็ม
 4. วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี (ผู้ใหญ่) ราคา 600 บาท/เข็ม
 5. วัคซีนป้องกันไข้เลือดออก Qdenga ราคา 2,000 บาท/เข็ม
 6. วัคซีนป้องกันโรคงูสวัด shingrix ราคา 5,200 บาท/เข็ม (วัคซีนนี้ต้องมัดจำไว้ก่อน)
 7. วัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใส ราคา 1,500บาท/เข็ม (วัคซีนนี้ต้องมัดจำไว้ก่อน)
 8. วัคซีนป้องกันหัด หัดเยอรมัน คางทูม + อีสุกอีใส ProQuad ราคา 2,300 บาท/เข็ม (วัคซีนนี้ต้องมัดจำไว้ก่อน)

(ราคานี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการแล้ว)

วัคซีนไวรัสตับอักเสบบี (Hepatitis B Vaccine) จำเป็นไหม ใครควรฉีด โคราช ประโคนชัย บุรีรัมย์ – LC Clinic

เกี่ยวกับเรา แอลซีคลินิก โรคผิวหนัง ผมร่วง ความงาม เลเซอร์

หมอชิน-หมอหลิว แอลซีคลินิก

ผู้แต่ง : นพ.ชินดนัย วิกรัยพัฒน์ และ พญ.ปัทมา ปาประโคน พบ.วท.ม.ตจวิทยา (ผิวหนัง)

(หมอชิน-หมอหลิว) แพทย์ผิวหนัง ประจำแอลซีคลินิก

เอกสารอ้างอิง

ฝากติดตามบทความดีๆเรื่อง วัคซีน โรคผิวหนัง ผมร่วง ผมบาง เล็บ สิว ฝ้า กระ เลเซอร์ และการผ่าตัดเล็ก ได้ที่คอลัมน์บทความนะครับ

◆ บทความที่เกี่ยวข้อง ◆

 1. ฉีด วัคซีน ป้องกัน ไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ่ ไวรัสตับอักเสบบี  หูดหงอนไก่-มะเร็งปากมดลูก งูสวัด
 2. วัคซีน ไวรัสตับอักเสบบี ผู้ใหญ่ คืออะไร ต่างจากของเด็กยังไง ต้องฉีดกี่เข็ม
 3. วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ป้องกันไข้หวัดใหญ่ จำเป็นไหม ทำไมต้องฉีดทุกปี
 4. ฉีดวัคซีนไข้เลือดออก ป้องกันไข้เลือดออก ดีไหม ใครบ้างควรฉีด
 5. วัคซีน มะเร็งปากมดลูก และ หูดหงอนไก่ ดียังไง ใครบ้างที่ควรฉีด
 6. วัคซีน HPV 9 สายพันธุ์ ป้องกัน มะเร็งปากมดลูก ช่องคลอด และหูดหงอนไก่
 7. วัคซีนป้องกันงูสวัด Shingrix คืออะไร ป้องกันงูสวัด ได้มากกว่า 90%
 8. วัคซีนป้องกันโรคงูสวัด คืออะไร ใครบ้างที่ควรฉีด
 9. วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2023 ชนิด 4 สายพันธุ์
 10. วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2022 ชนิด 4 สายพันธุ์ 
 11. วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2021 ชนิด 4 สายพันธุ์ อัปเดตข้อมูลล่าสุด
 12. วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2020 (Influenza Vaccine) 4 สายพันธุ์ มีอะไรบ้าง

บทความโดยผู้เชี่ยวชาญ ◆


ติดต่อเรา

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

แอลซีคลินิกสาขาโคราช ตรงข้ามตลาดสวายเรียง จ.นครราชสีมา

โทร 044-263265 , 085-6566639 เปิด 09.00-19.00 น. (หยุดทุกวันศุกร์)

Line id : lcclinic-korat

แผนที่ แอลซีคลินิก สาขาโคราช จ.นครราชสีมา เปิด 9.00-19.00 น หยุดทุกวันศกร์

แผนที่ แอลซีคลินิก สาขาโคราช จ.นครราชสีมา

แอลซีคลินิกสาขาประโคนชัย ซอยบขส.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

โทร 044-163455 , 095-6026953 เปิด 09.00-19.00 น. (หยุดทุกวันศุกร์)

Line id : lcclinic

แผนที่ แอลซีคลินิก สาขาประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ เปิด 9.00-19.00 น หยุดทุกวันศกร์

แผนที่ แอลซีคลินิก สาขาประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

—-

Facebook : LC Clinic

Website : www.lcclinics.com

วัคซีนไวรัสตับอักเสบบี (Hepatitis B Vaccine) จำเป็นไหม ใครควรฉีด

รักษา โรคผิวหนัง เลเซอร์ ทรีทเมนท์ ความงาม ผ่าตัดเล็ก โคราช ประโคนชัย บุรีรัมย์ – LC Clinic

Posted in บทความ, บทความ โรคผิวหนัง and tagged , , , , , , , .