รักษา ผมบางแบบพันธุกรรม (AGA) มีวิธีการอะไรบ้าง

การรักษา โรคผมบางแบบพันธุกรรม

รักษา ผมบางแบบพันธุกรรม (AGA) มีวิธีการอะไรบ้าง

 • รักษาผมร่วง ผมบาง โรคหนังศีรษะ

โรคผมบางแบบพันธุกรรม คืออะไร

โรคผมร่วงหรือผมบางแบบพันธุกรรม (Androgenetic Alopecia) คือภาวะผมบางที่พบได้บ่อยทั้งในผู้ชายและผู้หญิง โดยในผู้ชายผมจะเริ่มบางตั้งแต่หลังวัยรุ่น ส่วนใหญ่ผมจะเริ่มบางและมีขนาดเล็กลง ตั้งแต่บริเวณไรผมที่หน้าผากขึ้นไป จากนั้นผมจะเริ่มบางที่บริเวณกลางศีรษะ เมื่อนานไปผมจะค่อยๆบางกว้างมากขึ้นเรื่อยๆ ส่วนในผู้หญิงผมจะเริ่มบางที่บริเวณกลางศีรษะ ซึ่งเป็นจุดที่ผู้หญิงมักใช้หวีแสกผม จากนั้นจะค่อยๆบางกว้างขึ้นเรื่อยๆ

สาเหตุของโรคผมบางแบบพันธุกรรม

โรคผมบางแบบพันธุกรรม เกิดจากการเพิ่มขึ้นของเอนไซม์ 5-alpha reductase ที่บริเวณหนังศีรษะ ซึ่งเอนไซม์ตัวนี้มีหน้าที่เปลี่ยนฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน (Testosterone) ไปเป็นฮอร์โมนไดไฮโดรเทสโทสเตอโรน (Dihydrotestosterone หรือเรียกย่อๆว่า DHT) โดยฮอร์โมน DHT ที่เพิ่มมากขึ้น จะไปทำให้รูขุมขนที่หนังศีรษะเล็กลง เส้นผมมีลักษณะบาง และเส้นเล็กลง จนทำให้เกิดอาการผมร่วงหลุดและผมบางเกิดขึ้น

รักษา ผมบางแบบพันธุกรรม (AGA) มีวิธีการอะไรบ้าง

รักษา ผมร่วง ผมบาง แอลซีคลินิก

อาการของโรคผมบางแบบพันธุกรรม

ในผู้ชาย

ในผู้ชาย โรคผมร่วง-ผมบางแบบพันธุกรรม จะเริ่มมีผมบางและเห็นแนวร่นของผมด้านหน้าก่อน โดยเฉพาะบริเวณขมับทั้ง 2 ข้าง (Bilateral frontal recession) ต่อมาจะเริ่มมีผมบางที่บริเวณกลางกระหม่อม จากนั้นผมจะเริ่มบางเป็นวงกว้างมากขึ้นเรื่อยๆ จนเหลือผมแค่เพียงบริเวณชายผมด้านหลังและด้านข้างของศีรษะ (Occipital and Temporal area) โดยทั่วไปโรคนี้ผมจะเริ่มค่อยๆร่วงและร่วงหมดทั้งศีรษะภายใน 15-25 ปีหลังจากที่เริ่มผมร่วง แต่ในบางรายก็อาจร่วงเร็วกว่านั้นได้ โดยสามารถจำแนกอาการและความรุนแรงของโรคผมบางแบบพันธุกรรมได้ดังนี้

รักษา ผมบางแบบพันธุกรรม (AGA) มีวิธีการอะไรบ้าง

อาการ ผมบางแบบพันธุกรรม ในผู้ชาย

ในผู้หญิง

ในผู้หญิง โรคผมร่วง-ผมบางแบบพันธุกรรม จะเริ่มมีผมบางที่บริเวณกลางศีรษะ โดยเฉพาะบริเวณที่ผู้หญิงมักใช้หวีแสกผม จากนั้นจะผมค่อยๆบางกว้างขึ้นเรื่อยๆ และโดยทั่วไปผู้หญิงจะมีอาการผมบางแบบพันธุกรรมน้อยกว่าผู้ชาย

รักษา ผมบางแบบพันธุกรรม (AGA) มีวิธีการอะไรบ้าง

อาการ ผมบางแบบพันธุกรรม ในผู้หญิง

รักษา ผมบางแบบพันธุกรรม (AGA) มีวิธีการอะไรบ้าง

ในปัจจุบันการรักษาผมร่วง-ผมบางแบบพันธุกรรม มีวิธีการรักษาหลักๆเป็น 2 กลุ่ม คือ การรักษาด้วยยา และการผ่าตัดปลูกผม นอกจากนี้ยังมีการรักษาทางเลือกเพิ่มเติมอีก เช่น การฉายแสงเลเซอร์ความเข้มข้นต่ำ (Low level laser therapy), การฉีดเมโสเข้าที่หนังศีรษะ, การใช้สารสกัดต่างๆ เป็นต้น

1.การรักษาด้วยยา 

การรักษาผมบางแบบพันธุกรรมด้วยยาในปัจจุบัน ยาที่ได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยา ได้แก่ ยากิน Finasteride และยาทา Minoxidil โดยมีรายละเอียดของยาดังนี้

 • ยากิน Finasteride เป็นยาที่ออกฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ 5α-reductase ซึ่งจะไปทำให้ระดับฮอร์โมน DHT ที่หนังศีรษะลดลง ทำให้ผมมีการหลุดร่วงน้อยลง และยังช่วยกระตุ้นให้เกิดการงอกของเส้นผมอีกด้วย ควรรับประทานยาติตต่อกันอย่างน้อย 6 เดือนขึ้นไป จึงจะเห็นการงอกของเส้นผมใหม่และลดอาการผมร่วงได้เป็นอย่างดี ยาชนิดนี้สามารถใช้ได้ในระยะยาว โดยมีผลข้างเคียงต่ำ โดยผลข้างเคียงที่พบได้คืออาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศและความต้องการทางเพศลดลง แต่ก็พบได้น้อยคือประมาณ 1.8% ของผู้ที่ได้รับยา ยานี้เป็นยาที่ใช้ในผู้ชาย (ไม่แนะนำให้ใช้ในผู้หญิง)
 • ยาทาเฉพาะที่ Minoxidil เป็นยาที่ช่วยกระตุ้นให้เลือดมาเลี้ยงผมมากขึ้น ช่วยกระตุ้นการงอกของเส้นผม เห็นผลในประมาณ 4-6 เดือนหลังใช้ยา ยานี้มีผลข้างเคียงต่ำและเป็นยาทาที่ใช้เฉพาะที่ สามารถใช้ได้ในระยะยาว ถ้าหยุดใช้อาการผมร่วง-ผมบาง จะค่อยๆกลับมา

รักษา ผมบางแบบพันธุกรรม (AGA) มีวิธีการอะไรบ้าง

2.การผ่าตัดปลูกผม

การผ่าตัดปลูกผม (Hair Transplantation) เป็นวิธีการทางศัลยกรรมในการรักษาผมร่วง-ผมบางแบบพันธุกรรม โดยการปลูกผมจะต้องทำภายในสถานพยาบาล และใช้ยาชาเฉพาะที่ในขณะที่ทำการปลูกผม โดยมีวิธีการใหญ่ๆอยู่ 2 วิธี ดังนี้

 • การปลูกผมแบบตัดหนังศีรษะ (Follicular Unit Strip Surgery: FUSS) เป็นการปลูกผมโดยนำหนังศีรษะบริเวณที่มีผมขึ้นมาเย็บติดกับหนังศีรษะบริเวณที่ไม่มีเส้นผม โดยบริเวณท้ายทอยซึ่งเป็นบริเวณที่เซลล์ผมแข็งแรงมักจะถูกใช้ในการนำมาผ่าตัด ซึ่งบริเวณที่ถูกผ่าตัดเอาหนังศีรษะออกมาจะถูกเย็บปิดแผล และเกิดเป็นรอยแผลผ่าตัด
 • การปลูกผมแบบไม่ผ่าตัด (Follicular Unit Extraction: FUE) เป็นการปลูกผมโดยนำเอากอผมจากบริเวณหนังศีรษะที่เส้นผมแข็งแรงของผู้เข้ารับการปลูกผม มาฝังลงบนหนังศีรษะบริเวณที่ผมบาง โดยวิธีการนี้เป็นวิธีการรักษาที่ได้ผลดี และมีโอกาสเกิดแผลเป็นจากการปลูกผมต่ำ จึงเป็นวิธีการผ่าตัดปลูกผมที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน

รักษา ผมบางแบบพันธุกรรม (AGA) มีวิธีการอะไรบ้าง

3.การรักษาทางเลือกอื่นๆ

 • การฉายแสงเลเซอร์ความเข้มข้นต่ำ (Low level laser therapy) เป็นการฉายแสงเลเซอร์ความเข้มข้นต่ำเข้าไปที่บริเวณหนังศีรษะ เพื่อช่วยรักษาโรคผมร่วง-ผมบางแบบพันธุกรรม ซึ่งจากงานวิจัยพบว่าการใช้เลเซอร์ที่มีความเข้มข้นต่ำในการกระตุ้นให้หนังศีรษะสร้างเส้นผมนั้น ให้ผลดีที่ 24 สัปดาห์
 • การฉีดเมโสที่หนังศีรษะ (Meso hair) เป็นการฉีดตัวยาเข้าไปที่หนังศีรษะ ซึ่งมีใช้ด้วยกันหลายตัว ทั้งสารสกัดจากธรรมชาติ หรือเป็นการนำเลือดมาปั้นเพื่อให้ได้เป็น PRP แล้วนำมาฉีดเข้าบริเวณที่ผมร่วงหรือผมบาง ในปัจจุบันวิธีนี้ยังถือเป็นการรักษาทางเลือกอยู่ เนื่องจากยังต้องรอผลงานวิจัยมารองรับผลลัพธ์ในการรักษาและผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได้
รักษา ผมบางแบบพันธุกรรม (AGA) มีวิธีการอะไรบ้าง

รีวิว การรักษา ผมบางแบบพันธุกรรม หลัง 3 เดือน (ผลลัพธ์อาจแตกต่างขึ้นกับแต่ละบุคคล)

เมื่อไรจึงควรสงสัยว่าตนเองมี ปัญหา ผมร่วง-ผมบาง ผิดปกติ

 • ผมร่วงมากขึ้นกว่าเดิม (แต่อาจจะยังไม่เกินจำนวนที่ยอมรับได้)
 • ผมร่วงแล้วไม่ค่อยขึ้น ทำให้เมื่อเวลาผ่านไปผมจึงดูบางลง
 • ผมร่วงเป็นหย่อมๆ ซึ่งอาจจะมีช่างทำผม หรือคนใกล้ตัวทักได้

ผมร่วงเท่าไหร่ จึงถือว่าผิดปกติ

 • ในคนทั่วไป จะใช้ตัวเลขว่าผมร่วงที่เกิน 100 เส้นต่อวัน จะถือว่าผิดปกติ
 • แต่ในคนอายุมาก จำนวนรากผมจะลดน้อยลง ถึงแม้ว่าผมร่วงจะไม่ถึง 100 เส้น ก็อาจถือว่าผิดปกติได้เช่นกัน

รักษา ผมบางแบบพันธุกรรม (Androgenetic alopecia) มีวิธีการอะไรบ้าง

หมอชิน หมอหลิว แอลซีคลินิก

หมอชิน-หมอหลิว

ผู้แต่ง : นพ.ชินดนัย วิกรัยพัฒน์ – พญ.ปัทมา ปาประโคน พบ.วท.ม.ตจวิทยา (ผิวหนัง)

(หมอชิน-หมอหลิว) แพทย์ผิวหนัง ประจำแอลซีคลินิก

เอกสารอ้างอิง

 1. สมยศ จารุวิจิตรรัตนา. Diseases of hair and hair follicles. ใน: ปรียา กุลละวณิชย์, ประวิตร พิศาลบุตร, บรรณาธิการ. ตำราโรคผิวหนังในเวชปฏิบัติปัจจุบัน (Dermatology 2020). กรุงเทพฯ: โฮลิสติก พับลิชชิ่ง; 2555. หน้า 569-622.
 2. เอกสารให้ความรู้โรคผมบางจากพันธุกรรม จากศูนย์ข้อมูลวิชาการ บริษัทเมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ พีทีวาย จำกัด
 3. http://haamor.com/th/อาการผมร่วง
แชมพูผมร่วง เซรั่มปลูกผม รักษา ผมร่วง ผมบาง โรคหนังศีรษะ โดยแพทย์ผิวหนัง โคราช ประโคนชัย บุรีรัมย์

แชมพูสำหรับผมร่วง เซรั่มปลูกผม

อัตราค่าบริการ ตรวจรักษา ผมร่วง-ผมบาง และโรคหนังศีรษะ

 • ค่ายากินสำหรับผมร่วง-ผมบาง เริ่มต้นที่ 300 บาท/เดือน (ขึ้นกับโรคที่เป็นและยาที่ใช้ในการรักษา)
 • ค่ายาทารักษาโรคหนังศีรษะ เริ่มต้นที่ 150 บาท (ขึ้นกับตัวยาที่ใช้ในการรักษา)
 • ค่าฉีดยารักษาโรคผมร่วงเป็นหย่อม ราคาเริ่มต้นที่ 200 บาท/ครั้ง
 • เซรั่มปลูกผม ราคา 150-400 บาท/ขวด
 • แชมพูและครีมนวด สำหรับผมร่วง-ผมบาง ราคา 240 บาท/ขวด
 • แชมพูรักษาโรคหนังศีรษะ ราคา 80-150 บาท/ขวด
 • แชมพูกำจัดเหา ราคา 80 บาท/ขวด
 • ค่ายาทากำจัดเหา ราคา 80 บาท/หลอด
 • ค่าบริการตรวจเลือดเพื่อหาสาเหตุผมร่วง-ผมบาง ราคา 800-2,000 บาท/ครั้ง (ขึ้นกับโรคที่แพทย์สงสัยว่าเป็นสาเหตุ)
ยารักษาสิว ที่ศีรษะ รักษา ผมร่วง ผมบาง โรคหนังศีรษะ โดยแพทย์ผิวหนัง โคราช ประโคนชัย บุรีรัมย์

แชมพู ยารักษา สิวที่ศีรษะ

ฝากติดตามบทความดีๆเรื่อง โรคผิวหนัง ผมร่วง ผมบาง และความงาม ได้ที่คอลัมน์บทความนะครับ

◆ บทความที่เกี่ยวข้อง ◆

บทความโดยผู้เชี่ยวชาญ ◆


ติดต่อเรา

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

แอลซีคลินิกสาขาโคราช ตรงข้ามตลาดสวายเรียง จ.นครราชสีมา

โทร 044-263265 , 085-6566639 เปิด 09.00-19.00 น. (หยุดทุกวันศุกร์)

Line id : lcclinic-korat

แผนที่ แอลซีคลินิก สาขาโคราช จ.นครราชสีมา เปิด 9.00-19.00 น หยุดทุกวันศกร์

แผนที่ แอลซีคลินิก สาขาโคราช จ.นครราชสีมา

แอลซีคลินิกสาขาประโคนชัย ซอยบขส.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

โทร 044-163455 , 095-6026953 เปิด 09.00-19.00 น. (หยุดทุกวันศุกร์)

Line id : lcclinic

แผนที่ แอลซีคลินิก สาขาประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ เปิด 9.00-19.00 น หยุดทุกวันศกร์

แผนที่ แอลซีคลินิก สาขาประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

—-

Facebook : LC Clinic

Website : www.lcclinics.com

รักษา ผมบางแบบพันธุกรรม (Androgenetic alopecia) มีวิธีการอะไรบ้าง

รักษา โรคผิวหนัง เลเซอร์ ทรีทเมนท์ ความงาม ผ่าตัดเล็ก โคราช ประโคนชัย บุรีรัมย์ – LC Clinic

Posted in บทความ, บทความ ผมร่วง ผมบาง โรคหนังศีรษะ and tagged , , , , , , , , .