ผ่าตัดคีลอยด์ที่หู เลเซอร์ ฉีดยา รักษา แผลเป็น คีลอยด์ที่หู โคราช บุรีรัมย์

การรักษาคีลอยด์ที่หู ผ่าตัดคีลอยด์ที่หู

ผ่าตัดคีลอยด์ที่หู เลเซอร์ ฉีดยา รักษา แผลเป็น คีลอยด์ที่หู ทำยังไง

ผ่าตัดคีลอยด์ที่หู เลเซอร์ ฉีดยา รักษา แผลเป็น คีลอยด์ที่หู ทำยังไง

การผ่าตัดคีลอยด์ที่หู แอลซีคลินิก

คีลอยด์ที่หู คืออะไร

คีลอยด์ที่หู คือ แผลเป็นนูนชนิดหนึ่งที่เกิดบริเวณใบหู เกิดจากภาวะที่เนื้อเยื่อพังผืดเพิ่มขึ้นเยอะผิดปกติ เห็นเป็นลักษณะแผลเป็นนูนหนา ในบริเวณหูที่เคยเกิดบาดแผลมาก่อน โดยแผลที่พบบ่อยที่สุด คือแผลจากการเจาะหู หรือแผลที่เกิดจากการใส่ตุ้มหู

โดยทั่วไปแผลเป็นคีลอยด์ มักจะเกิดขึ้นหลังจากที่แผลเจาะหูเหล่านั้นหายแล้ว โดยลักษณะเด่นของคีลอยด์คือ ขนาดของแผลเป็นคีลอยด์ จะใหญ่กว่าแผลที่เกิดจากการเจาะหู และมีแนวโน้มที่จะขยายใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆ ซึ่งแผลเป็นคีลอยด์ชนิดนี้ อาจเกิดหลังจากแผลหายเป็นอาทิตย์หรือเป็นเดือน แต่บางคนอาจนานเป็นปีก็ได้

ผ่าตัดคีลอยด์ที่หู คืออะไร ผ่าตัด รักษา คีลอยด์ ที่หู ทำยังไง

ก้อนแผลเป็นคีลอยด์ที่หู

ลักษณะของก้อนคีลอยด์ที่หู

ลักษณะของก้อนคีลอยด์ที่หู โดยทั่วไปเราจะเห็นแค่เฉพาะส่วนที่นูนออกมาจากผิวหนัง แต่ในความเป็นจริงแล้ว ยังมีส่วนฐานของก้อนคีลอยด์ที่อยู่ใต้ผิวหนัง เป็นอีกส่วนที่เรามองไม่เห็น แต่คลำได้เป็นก้อนแข็งๆใต้ผิวหนัง

คีลอยด์ที่หู คืออะไร ผ่าตัด รักษา คีลอยด์ ที่หู ทำยังไง

ลักษณะของก้อนคีลอยด์ที่หู

รักษาคีลอยด์ที่หู ทำยังไง

การรักษาคีลอยด์ที่หู ในปัจจุบันมีด้วยกันหลายวิธี เช่น การฉีดยา, ยาทาแผลเป็นนูน, แผ่นซิลิโคนแปะแผลเป็นนูน, การยิงเลเซอร์, และการผ่าตัดแผลเป็นนูน โดยแต่ละวิธีก็มีข้อดี-ข้อเสีย และผลลัพธ์ที่ได้แตกต่างกัน โดยในส่วนของแอลซีคลินิกวิธีมีการรักษาดังนี้

1.เลเซอร์+ฉีดยา รักษาคีลอยด์ที่หู

วิธีการนี้เหมาะสำหรับรักษาคีลอยด์ที่มีขนาดไม่ใหญ่ หรือใช้เป็นการป้องกันการเกิดแผลคีลอยด์ใหม่หลังทำการผ่าตัด โดยวิธีการรักษาจะเริ่มต้นด้วยการยิงเลเซอร์รักษาแผลเป็น หลังจากยิงเลเซอร์เสร็จ จะทำการฉีดยารักษาแผลเป็น

โดยทั่วไปวิธีการเลเซอร์+ฉีดยารักษาแผลเป็น จะช่วยลดการอักเสบ ลดขนาดของคีลอยด์ และช่วยให้สีของคีลอยด์จางลง การรักษาวิธีนี้ แนะนำให้ทำต่อเนื่องทุก 2-4 สัปดาห์ ขึ้นกับการตอบสนองต่อยาในผู้ป่วยแต่ละราย 

ในส่วนของคนไข้ที่ผ่าตัดคีลอยด์ที่หูที่แอลซีคลินิก คุณหมอจะนัดทำเลเซอร์+ฉีดยาป้องการแผลเป็นขึ้นใหม่ให้อยู่แล้ว สามารถมาตามวันที่คุณหมอนัดได้เลย

รักษา แผลเป็นนูน คีลอยด์ ฉีดยา ทายา เลเซอร์ ผ่าตัด โคราช บุรีรัมย์

เลเซอร์ ฉีดยา รักษา คีลอยด์ที่หู

2.การผ่าตัดคีลอยด์ที่หู

การรักษาด้วยวิธีนี้ จะเป็นการผ่าตัดเอาก้อนคีลอยด์ที่หูออกทั้งหมด โดยจะใช้วิธีการผ่าตัดเล็ก ตัดเอาก้อนคีลอยด์ออกทั้งส่วนที่นูนขึ้นมาเหนือผิว และส่วนที่อยู่ใต้ผิวออกทั้งหมด แล้วทำการผ่าตัดตกแต่งใบหูใหม่ให้ได้รูป จากนั้นเย็บปิดแผลใหม่เป็นเส้นตรง สามารถทำได้ทั้งก้อนคีลอยด์ที่มีขนาดเล็ก ไปจนถึงขนาดใหญ่ 

ผ่าตัดคีลอยด์ที่หู รักษา แผลเป็นนูน คีลอยด์ ฉีดยา ทายา เลเซอร์ ผ่าตัด โคราช บุรีรัมย์

ทำไมต้องผ่าตัด ที่แอลซีคลินิก

ผ่าตัดคีลอยด์ที่หู ทำยังไง

ขั้นตอนการผ่าตัดคีลอยด์ที่หู แอลซีคลินิก มีดังนี้

 1. ซักประวัติ และตรวจดูก้อนคีลอยด์ที่หู ดูว่ามีรูปร่างแบบไหน ประเมินขนาด ความลึก ตำแหน่งของคีลอยด์ และรูปร่างของใบหู ก่อนทำการผ่าตัด
 2. ในคนไข้ที่เคยรักษามาก่อน เช่น ผ่าตัด เลเซอร์ แผลเป็นคีลอยด์ที่หู จะต้องทำการตรวจดูก่อนว่าสามารถผ่าตัดที่คลินิกได้ไหม โดยประเมินขนาดก้อน ความลึก รูปร่างของใบหู และแผลผ่าตัดที่เคยผ่าตัดมาก่อน
 3. ซักประวัติโรคประจำ ประวัติการแพ้ยา ตรวจวัดความดันโลหิต และชีพจร เพื่อเตรียมเข้าพบคุณหมอ
 4. คุณหมอให้คำแนะนำขั้นตอนในการผ่าตัดคีลอยด์ที่หู ประเมินผลการรักษาเบื้องต้นให้คนไข้ทราบ ก่อนเริ่มทำการผ่าตัด
 5. เริ่มทำการผ่าตัด เริ่มต้นด้วยการทำความสะอาด และทายาฆ่าเชื้อ บริเวณใบหูและส่วนที่ใกล้เคียง เพื่อป้องกันการติดเชื้อที่แผล
 6. ทำการฉีดยาชา เข้าที่บริเวณคีลอยด์และส่วนที่อยู่ใกล้เคียง เพื่อให้บริเวณที่จะทำการผ่าตัดของคนไข้ชา และไม่รู้สึกเจ็บ
 7. คุณหมอเริ่มทำการผ่าตัด โดยจะตัดก้อนคีลอยด์ที่หูออกทั้งหมด ทั้งก้อนที่นูนออกจากผิวหนัง และก้อนฐานของคีลอยด์ที่อยู่ใต้ผิวหนัง
 8. หลังผ่าตัดก้อนคีลอยด์เสร็จ คุณหมอจะทำการผ่าตัดตกแต่งใบหู เพื่อให้ใบหูหลังผ่าตัด ได้ทรงสวยและใกล้เคียงใบหูเดิม
 9. ทำการห้ามเลือด และเย็บแผลผ่าตัดให้เรียบร้อย
 10. ปิดแผลผ่าตัดด้วยผ้าก๊อสที่ฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้ว
คีลอยด์ที่หู คืออะไร ผ่าตัด รักษา คีลอยด์ ที่หู ทำยังไง ผ่าตัดคีลอยด์ที่หู เลเซอร์ ฉีดยา รักษา แผลเป็น คีลอยด์ที่หู โคราช บุรีรัมย์

รีวิว ผ่าตัด คีลอยด์ ที่หู แอลซีคลินิก

การดูแลตัวเองหลัง ผ่าตัดคีลอยด์ที่หู

 1. ให้ล้างแผลผ่าตัดวันละ 1 ครั้งทุกวัน จนถึงวันตัดไหม
 2. ห้ามแผลโดนน้ำ
 3. งดรับประทานอาหารหมักดอง รสจัด แอลกอฮอล์ อาหารเสริมที่ทำให้เลือดออกง่าย เช่น วิตามินซี วิตามินอี น้ำมันตับปลา เป็นต้น
 4. ทานยาที่คลินิกจัดให้อย่างต่อเนื่องจนหมด
 5. หากแผลมีเลือดซึมมาก ปวด บวม แดง ให้รีบเข้ามาพบแพทย์
 6. หากมีอาการผิดปกติอื่น หรือข้อสงสัยใดๆ สามารถโทรหรือไลน์สอบถามคลินิกได้ทันที

การนัดตรวจติดตามอาการหลังตัดไหมคีลอยด์ที่หู

 • หลังจากตัดไหมแผลผ่าตัดคีลอยด์ที่หูแล้ว คุณหมอจะนัดประมาณ 2 สัปดาห์ เพื่อเลเซอร์+ฉีดยา ป้องกันแผลเป็นคีลอยด์
 • หลังจากนั้นคุณหมอจะมีการนัดติดตามดูอาการเป็นระยะ โดยดูเป็นเคสไป
 • ช่วงหลังผ่าตัดนี้ ยังแนะนำให้งดอาหารหมักดอง และแอลกอฮอล์ต่อ
ผ่าตัดคีลอยด์ที่หู เลเซอร์ ฉีดยา รักษา แผลเป็น คีลอยด์ที่หู โคราช บุรีรัมย์

การล้างแผลที่แอลซีคลินิก ดีอย่างไร

3.การใช้ยาทารักษาแผลเป็นนูน

ยาทาที่ใช้รักษาคีลอยด์ที่หู ในปัจจุบันมีใช้ด้วยกันหลายตัว เช่น ยาทาในกลุ่มที่ช่วยลดการอักเสบ ยาทาที่มีวิตามิน E หรือ A เป็นส่วนประกอบ ยาทาที่มีส่วนประกอบของซิลิโคน และยาทาที่มีส่วนประกองของสารสกัดเซพาลิน มักใช้ในกรณีที่แผลเป็นนูนมีขนาดเล็ก พึ่งเป็นไม่นานนัก และแนะนำให้ใช้ร่วมกับการรักษาด้วยวิธีอื่นๆ

ผ่าตัดคีลอยด์ที่หู เลเซอร์ ฉีดยา รักษา แผลเป็น คีลอยด์ที่หู โคราช บุรีรัมย์

ผ่าตัดรักษาคีลอยด์ที่หู แอลซีคลินิก

คำถามที่พบบ่อยเรื่องคีลอยด์ที่หู

1.วิธีการรักษาคีลอยด์ที่หู เลือกยังไงดี

 • ในกรณีที่คีลอยด์ที่หูมีขนาดเล็ก หรือมีขนาดไม่ใหญ่นัก และอยู่ในบริเวณที่สามารถผ่าตัดได้ คนไข้สามารถเลือกวิธีการรักษาได้ทั้งการผ่าตัดแล้วรักษาแผลหลังผ่าตัดให้ดี หรือจะเลือกใช้การยิงเลเซอร์ร่วมกับการฉีดยาและทายาดูก่อนก็ได้

2.คีลอยด์ที่หูรักษาให้หายขาดได้ไหม

 • ก้อนคีลอยด์ที่หู สามารถกำจัดออกหมดได้ ด้วยวิธีการผ่าตัด แต่การกลับมาเป็นซ้ำ จะขึ้นกับการดูแลแผลหลังผ่าตัด ทั้งการทำแผลให้ดี การตรวจติดตามแผลหลังตัดไหม และการเลเซอร์ ฉีดยา เพื่อป้องกันการกลับมาขึ้นใหม่ของคีลอยด์

3.การผ่าตัดด้วยเลเซอร์ หรือจี้ไฟฟ้าทำได้ไหม

 • การใช้การผ่าตัดด้วยเลเซอร์ (CO2 laser) หรือจี้ไฟฟ้า (Electrocautery) ในการกำจัดก้อนคีลอยด์ วิธีการนี้คีลอยด์มีโอกาสขึ้นใหม่สูงมาก เนื่องจากตัดได้แค่เฉพาะก้อนคีลอยด์ด้านบน แต่ไม่สามารถเลาะก้อนส่วนด้านล่างออกได้ **ก้อนคีลอยด์จึงกลับมาโตขึ้นเหมือนเดิม และมักมีขนาดใหญ่กว่าเดิม
คีลอยด์ที่หู คืออะไร ผ่าตัด รักษา คีลอยด์ ที่หู ทำยังไง

คำถามที่พบบ่อย เรื่องคีลอยด์ที่หู

ผ่าตัดคีลอยด์ที่หู เลเซอร์ ฉีดยา รักษา แผลเป็น คีลอยด์ที่หู โคราช บุรีรัมย์

เกี่ยวกับเรา แอลซีคลินิก โรคผิวหนัง ผมร่วง ความงาม เลเซอร์

หมอชิน-หมอหลิว แอลซีคลินิก

ผู้แต่ง : นพ.ชินดนัย วิกรัยพัฒน์ และ พญ.ปัทมา ปาประโคน พบ.วท.ม.ตจวิทยา (ผิวหนัง)

(หมอชิน-หมอหลิว) แพทย์ผิวหนัง ประจำแอลซีคลินิก

เอกสารอ้างอิง

ค่าบริการรักษาแผลเป็นนูนและคีลอยด์ที่หู

 1. เลเซอร์ + ฉีดยา รักษาแผลเป็นนูนที่หู (คีลอยด์ที่หู) เริ่มต้นที่ 600 บาท/ครั้ง
 2. ผ่าตัด รักษาแผลเป็นนูนที่หู (คีลอยด์) เริ่มต้นที่ 4,000 บาท
 3. ยาทา รักษาแผลเป็นนูน (คีลอยด์) 250 บาท/หลอด

บทความด้านผ่าตัดเล็ก

บทความโดยผู้เชี่ยวชาญ ◆


ติดต่อเรา

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

แอลซีคลินิกสาขาโคราช ตรงข้ามตลาดสวายเรียง จ.นครราชสีมา

โทร 044-263265 , 085-6566639 เปิด 09.00-19.00 น. (หยุดทุกวันศุกร์)

Line id : lcclinic-korat

แผนที่ แอลซีคลินิก สาขาโคราช จ.นครราชสีมา เปิด 9.00-19.00 น หยุดทุกวันศกร์

แผนที่ แอลซีคลินิก สาขาโคราช จ.นครราชสีมา

แอลซีคลินิกสาขาประโคนชัย ซอยบขส.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

โทร 044-163455 , 095-6026953 เปิด 09.00-19.00 น. (หยุดทุกวันศุกร์)

Line id : lcclinic

แผนที่ แอลซีคลินิก สาขาประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ เปิด 9.00-19.00 น หยุดทุกวันศกร์

แผนที่ แอลซีคลินิก สาขาประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

—-

Facebook : LC Clinic

Website : www.lcclinics.com

ผ่าตัดคีลอยด์ที่หู เลเซอร์ ฉีดยา รักษา แผลเป็น คีลอยด์ที่หู โคราช บุรีรัมย์

– LC Clinic