ติ่งเนื้อที่ผิวหนัง ติ่งเนื้อ ที่คอ รักแร้ ลำตัว สาเหตุ อาการ รักษา

ติ่งเนื้อ (Skin Tags)

ติ่งเนื้อที่ผิวหนัง ติ่งเนื้อ ที่คอ รักแร้ ลำตัว สาเหตุ อาการ การรักษา

 • บริการ ตรวจ รักษา ด้านความงาม แอลซีคลินิก

ติ่งเนื้อที่ผิวหนัง คืออะไร

ติ่งเนื้อ คือ ก้อนเนื้อของผิวหนัง ซึ่งส่วนใหญ่จะมีขนาดเล็ก แต่บางครั้งก็มีขนาดใหญ่ไปจนถึงประมาณ 2 นิ้วได้ เห็นเป็นลักษณะของติ่งงอกขึ้นมาติดอยู่บนผิวหนัง สามารถพบได้ทุกส่วนของร่างกาย ยกตัวอย่างเช่น คอ รักแร้ ลำตัว ต้นขา และขาหนีบ เป็นต้น ติ่งเนื้อที่เกิดขึ้นมักไม่ใช่เนื้อร้าย และไม่กลายเป็นมะเร็งผิวหนัง แต่มักจะก่อให้เกิดความรำคาญ การระคายเคือง และความไม่สวยงามได้ มักพบการเกิดติ่งเนื้อมากขึ้นในช่วงหลังวัยกลางคน สามารถพบได้ทั้งในผู้ชายและผู้หญิงเท่าๆกัน

ติ่งเนื้ออาจมีชื่อเรียกภาษาอังกฤษด้วยกันหลายชื่อ เช่น  Acrochordon, Skin Tags, Cutaneous tag, Fibroepithelial polyp เป็นต้น

ติ่งเนื้อที่ผิวหนัง ติ่งเนื้อ ที่คอ รักแร้ ลำตัว สาเหตุ อาการ การรักษา

เลเซอร์กำจัดติ่งเนื้อที่ผิวหนังบริเวณคอ

สาเหตุของติ่งเนื้อที่ผิวหนัง

ในปัจจุบันยังไม่ปรากฎสาเหตุการเกิดที่แน่ชัด แต่เชื่อว่าอาจเกิดจากกลุ่มคอลลาเจน และเส้นเลือดที่อยู่ภายในผิวหนังหนาขึ้น ส่วนปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดติ่งเนื้อมากขึ้นได้แก่

 • โรคเบาหวาน โดยเฉพาะโรคเบาหวานชนิดที่2 ซึ่งมีภาวะดื้อต่ออินซูลิน พบว่าอาจมีความสัมพันธ์กับติ่งเนื้อที่เพิ่มมากขึ้นได้
 • โรคอ้วน สำหรับผู้ที่น้ำหนักเยอะ มีดัชนีมวลกายมาก และอย่างยิ่งถ้ามีภาวะโรค Acanthosis Nigricans ร่วมด้วย มักจะเกิดติ่งเนื้อจำนวนมากตามผิวหนังบริเวณคอและรักแร้
 • คนท้อง สำหรับผู้ที่มีภาวะตั้งครรภ์ จะมีระดับฮอร์โมนที่เปลี่ยนแปลง และน้ำหนักตัวที่เพิ่มมากขึ้น พบว่าในบางรายอาจมีติ่งเนื้อที่เพิ่มมากขึ้นได้
 • เชื้อเอชพีวี งานวิจัยบางชิ้นได้ศึกษาติ่งเนื้อที่ขึ้นตามจุดต่างๆของร่างกาย พบว่าติ่งเนื้อบางจุด ปรากฏดีเอ็นเอของเชื้อเอชพีวี (Human Papillomavirus: HPV) จึงกล่าวได้ว่าเชื้อเอชพีวีอาจเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดติ่งเนื้อได้
 • กรรมพันธุ์ มักพบติ่งเนื้อได้มากขึ้น ในผู้ที่มีประวัติครอบครัวเป็นติ่งเนื้อ

ลักษณะของติ่งเนื้อที่ผิวหนัง

ติ่งเนื้อที่ขึ้นบนผิวหนัง โดยส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะก้อนเนื้องอกขึ้นมาจากผิวหนัง เห็นเป็นลักษณะยื่นออกมาเป็นติ่งเนื้อ สีของติ่งเนื้อจะค่อนข้างใกล้เคียงกับสีผิวหนังเดิม (ยกเว้นในกรณีที่ไปแกะ เกา หรือแคะ ติ่งเนื้อมากๆก็อาจจะอักเสบเป็นสีแดงได้) โดยทั่วไปติ่งเนื้อถ้าไม่อักเสบมักไม่เจ็บ บริเวณที่พบได้บ่อย ได้แก่ คอ รักแร้ ลำตัว ใบหน้า เปลือกตา และต้นขาด้านใน

การวินิจฉัยโรคติ่งเนื้อที่ผิวหนัง

โดยทั่วไปติ่งเนื้อที่ผิวหนัง สามารถวินิจฉัยได้จากการซักประวัติ และตรวจดูลักษณะของติ่งเนื้อที่ผิวหนัง โดยปกติติ่งเนื้อไม่ใช่เนื้อร้ายหรือมะเร็ง  ไม่จำเป็นต้องรับการตรวจอย่างอื่นเพิ่มเติม แต่ในกรณีที่ติ่งเนื้อมีลักษณะไม่ชัดเจน จะต้องวินิจฉัยแยกจากโรคหูดที่ผิวหนัง กระเนื้อ และก้อนอื่นๆของผิวหนังร่วมด้วย

ติ่งเนื้อที่ผิวหนัง ติ่งเนื้อ ที่คอ รักแร้ ลำตัว สาเหตุ อาการ การรักษา

เลเซอร์กำจัดติ่งเนื้อที่รักแร้

ติ่งเนื้อที่ผิวหนัง รักษายังไง

การรักษาติ่งเนื้อที่ผิวหนัง โดยหลักก็คือการกำจัดออก เพื่อความสวยงาม และความสบายตัวของคนไข้ การกำจัดติ่งเนื้อควรปรึกษาแพทย์ และไม่ควรทำเองที่บ้าน เพราะอาจจะทำให้เลือดออกเยอะ ติ่งเนื้ออักเสบ และกำจัดออกได้ไม่หมด โดยวิธีการกำจัดมีด้วยกันหลายวิธี และมีข้อดี-ข้อเสีย แตกต่างกันดังนี้

1.เลเซอร์กำจัดติ่งเนื้อ (CO2 laser) 

เลเซอร์ที่นิยมใช้กันในปัจจุบัน คือ CO2 laser (คาร์บอนไดออกไซด์เลเซอร์) เป็นเลเซอร์ที่ใช้ในการจี้และผ่าตัดที่ผิวหนัง วิธีการนี้เป็นที่นิยมใช้กันมากในการกำจัดตื่งเนื้อที่มีขนาดเล็ก และขนาดปานกลาง เนื่องจากทำได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว และมีผลข้างเคียงน้อย ทำให้ไม่ต้องพักฟื้นนาน หลังการทำเลเซอร์ คนไข้สามารถกลับไปทำงานได้ตามปกติ แต่วิธีการนี้จะไม่เหมาะกับการกำจัดติ่งเนื้อที่มีขนาดใหญ่ หรือติ่งเนื้อที่กำลังมีการอักเสบมาก เพราะอาจจะมีเลือดออกเยอะ และไม่สามารถใช้เลเซอร์ในการหยุดเลือดได้

2.จี้ไฟฟ้ากำจัดติ่งเนื้อ (Electrocautery)

วิธีการนี้จะเป็นการใช้เครื่องจี้ไฟฟ้าในการกำจัดติ่งเนื้อ เป็นวิธีการที่นิยมใช้ในรพ. ซึ่งมักจะมีเครื่องจี้ไฟฟ้าอยู่แล้ว ใช้ในการกำจัดตื่งเนื้อที่มีขนาดเล็ก และขนาดปานกลาง ใช้ตัวจี้ไฟฟ้าในการผ่าตัด และหยุดเลือดออก

3.การผ่าตัดติ่งเนื้อ (Surgery)

วิธีการผ่าตัดนี้เป็นวิธีกำจัดติ่งเนื้อที่มีประสิทธิภาพที่สุด ใช้กำจัดได้ทั้งติ่งเนื้อที่มีขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ ติ่งเนื้อที่มีการอักเสบก็สามารถกำจัดได้ แต่มีข้อเสียคือจะมีแผลผ่าตัด ต้องล้างแผลทุกวัน และใช้เวลาพักฟื้นนานกว่าการกำจัดด้วยวิธีอื่น

ติ่งเนื้อที่ผิวหนัง ติ่งเนื้อ ที่คอ รักแร้ ลำตัว สาเหตุ อาการ การรักษา

การกำจัดติ่งเนื้อด้วย CO2 laser

คำแนะนำสำหรับผู้มีปัญหาติ่งเนื้อที่ผิวหนัง

โดยส่วนใหญ่แล้วติ่งเนื้อ เป็นกลุ่มเนื้องอกที่ไม่ร้ายแรง หรือไม่ได้เป็นเนื้อร้าย แต่มักจะก่อให้เกิดการระคายเคืองที่ผิวหนัง ทำให้เกิดการเสียดสีกับเสื้อผ้า รู้สึกรำคาญ ไม่สบายตัว สามารถเข้ามาทำการรักษาได้ด้วยการตัดออก ซึ่งมีทั้งการตัดออกด้วยเลเซอร์ จี้ไฟฟ้า และการผ่าตัดเล็ก เมื่อตัดออกแล้วมักจะไม่กลับมาเป็นซ้ำอีก แต่ก็อาจจะขึ้นจุดใหม่ที่อื่นได้ 

ส่วนติ่งเนื้อที่มีลักษณะผิดปกติที่ควรมาพบแพทย์เพื่อทำการรักษามีดังนี้

 • ติ่งเนื้อที่มีลักษณะแข็ง และผิวของติ่งเนื้อมีลักษณะผิดปกติ
 • ไม่ได้เป็นลักษณะของติ่งเนื้อ แต่เป็นก้อนเนื้อนูนขึ้นมา 
 • ติ่งเนื้อที่มีเลือดออกผิดปกติบริเวณติ่งเนื้อ
 • ติ่งเนื้อมีการลามไปจุดใหม่ๆ ซึ่งอาจจะต้องวินิจฉัยแยกจากโรคติดเชื้อที่ผิวหนัง

ค่าบริการรักษากำจัดติ่งเนื้อ

 • เลเซอร์กำจัดติ่งเนื้อ ราคาเริ่มต้นที่ 500 บาท
 • จี้ไฟฟ้ากำจัดติ่งเนื้อ ราคาเริ่มต้นที่ 500 บาท
 • ผ่าตัดเล็กกำจัดติ่งเนื้อ ราคาเริ่มต้นที่ 3,500 บาท
 • ยาทาป้องกันรอยแผลเป็น ราคา 250 บาท

ติ่งเนื้อที่ผิวหนัง ติ่งเนื้อ ที่คอ รักแร้ ลำตัว สาเหตุ อาการ การรักษา

เกี่ยวกับเรา แอลซีคลินิก โรคผิวหนัง ผมร่วง ความงาม เลเซอร์

หมอชิน-หมอหลิว (แอลซีคลินิก)

ผู้แต่ง : นพ.ชินดนัย วิกรัยพัฒน์ และ พญ.ปัทมา ปาประโคน พบ.วท.ม.ตจวิทยา (ผิวหนัง)

(หมอชิน-หมอหลิว) แพทย์ผิวหนัง ประจำแอลซีคลินิก

เอกสารอ้างอิง

ฝากติดตามบทความดีๆเรื่อง โรคผิวหนัง ผมร่วง เล็บ สิว ฝ้า กระ ความงาม เลเซอร์ ปรับรูปหน้า และผ่าตัดเล็ก ได้ที่คอลัมน์บทความนะครับ

บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความด้านเลเซอร์ : CO2 laser, Q-Switch laser, Diode laser, HIFU, IPL, Fractional RF Microneedle

 1. เลเซอร์กำจัดขน การกำจัดขนด้วยเลเซอร์ และไอพีแอล
 2. HIFU คืออะไร ช่วยยกกระชับ ทำให้ใบหน้าเรียว ได้อย่างไร
 3. HIFU แต่ละที่ต่างกันยังไง ? เลือกทำ HIFU ที่ไหนดี
 4. การลบรอยสักด้วยเลเซอร์ ปลอดภัย โอกาสเกิดแผลเป็นต่ำ
 5. กระเนื้อ (Seborrheic Keratosis) คืออะไร สาเหตุ อาการ และการรักษา
 6. ไฝ (Nevus) คืออะไร รักษา กำจัดได้ด้วยเลเซอร์ จี้ไฟฟ้า และผ่าตัดเล็ก
 7. เลเซอร์ ผ่าตัดเล็ก จี้ กำจัด ไฝ ขี้แมลงวัน กระเนื้อ ติ่งเนื้อ ก้อนผิวหนัง
 8. เลเซอร์ลบรอยสิว รอยดำ-รอยแดงสิว มีอะไรบ้าง แตกต่างกันยังไง
 9. เลเซอร์ กำจัดไฝ ขี้แมลงวัน กระเนื้อ ติ่งเนื้อ และสิวหิน
 10. รักษาหลุมสิว ที่แอลซีคลินิก โคราช บุรีรัมย์ ดียังไง ?
 11. รักษาแผลเป็นหลุม รักษาหลุมสิว ด้วยเครื่อง FRM (Fractional RF Microneedle)
 12. รักษา แผลเป็นนูน คีลอยด์ ฉีดยา ทายา เลเซอร์ ผ่าตัด
 13. คลินิก กำจัดไฝ หูด กระเนื้อ ติ่งเนื้อ ต่อมไขมัน ยอดนิยม โคราช บุรีรัมย์

บทความด้านผ่าตัดเล็ก

 1. การตัดชิ้นเนื้อผิวหนัง (Skin Biopsy)
 2. รีวิวเคสผ่าตัดเล็กติ่งเนื้อที่บริเวณใกล้เปลือกตา
 3. แผลเป็นนูน คีลอยด์ (Keloid) คืออะไร รักษาได้อย่างไร
 4. รีวิวการผ่าตัด รักษาแผลเป็นนูน แผลเป็นคีลอยด์ (Keloid)
 5. การถอดยาฝังคุมกำเนิด รับถอดยาฝัง คุมกำเนิด ทุกชนิด
 6. ผ่าตัดไฝ (Nevus) ทำยังไง ขั้นตอนการผ่าตัด การดูแลแผล
 7. หูด (Wart) สาเหตุ อาการ และการรักษาโรคหูดที่ผิวหนัง
 8. การถอดเล็บ รักษาเล็บขบ มีขั้นตอนยังไงบ้าง เมื่อไหร่ควรถอดเล็บ
 9. จี้เย็นกำจัดหูด จี้หูด (Cryotherapy) คืออะไร ใช้กำจัดหูดอะไรได้บ้าง

บทความโดยผู้เชี่ยวชาญ ◆


ติดต่อเรา

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

แอลซีคลินิกสาขาโคราช ตรงข้ามตลาดสวายเรียง จ.นครราชสีมา

โทร 044-263265 , 085-6566639 เปิด 09.00-19.00 น. (หยุดทุกวันศุกร์)

Line id : lcclinic-korat

แผนที่ แอลซีคลินิก สาขาโคราช จ.นครราชสีมา เปิด 9.00-19.00 น หยุดทุกวันศกร์

แผนที่ แอลซีคลินิก สาขาโคราช จ.นครราชสีมา

แอลซีคลินิกสาขาประโคนชัย ซอยบขส.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

โทร 044-163455 , 095-6026953 เปิด 09.00-19.00 น. (หยุดทุกวันศุกร์)

Line id : lcclinic

แผนที่ แอลซีคลินิก สาขาประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ เปิด 9.00-19.00 น หยุดทุกวันศกร์

แผนที่ แอลซีคลินิก สาขาประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

—-

Facebook : LC Clinic

Website : www.lcclinics.com

ติ่งเนื้อที่ผิวหนัง ติ่งเนื้อ ที่คอ รักแร้ ลำตัว สาเหตุ อาการ การรักษา

รักษา โรคผิวหนัง เลเซอร์ ทรีทเมนท์ ความงาม ผ่าตัดเล็ก โคราช ประโคนชัย บุรีรัมย์ – LC Clinic

 

Posted in Uncategorized.