ฉายแสงอาทิตย์เทียม อัลตราไวโอเลตบี ชนิดคลื่นแคบ ผิวหนัง

ฉายแสงอาทิตย์เทียม อัลตราไวโอเลตบี ชนิดคลื่นแคบ

Narrowband UVB (NB-UVB) 

ฉายแสงอาทิตย์เทียม อัลตราไวโอเลตบี ชนิดคลื่นแคบ

ฉายแสงอาทิตย์เทียม อัลตราไวโอเลตบี ชนิดคลื่นแคบ Narrowband UVB (NB-UVB) 

ศูนย์ฉายแสงอาทิตย์เทียม อัลตราไวโอเลตบี ชนิดคลื่นแคบ โคราช บุรีรัมย์

การฉายแสงอาทิตย์เทียม (Phototherapy) คืออะไร

แสงอาทิตย์ที่ส่องมาที่ผิวโลก ประกอบไปด้วยแสงอัตราไวโอเลต แสงที่ใช้ในการมองเห็น และแสงอินฟราเรด จากการศึกษาค้นคว้าทำให้ได้รู้ว่า แสงอัลตราไวโอเลตซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแสงอาทิตย์ มีฤทธิ์ในการรักษาโรคผิวหนังได้บางชนิด โดยแสงอัลตราไวโอเลต หรือแสงอาทิตย์เทียมที่ใช้ในการรักษาโรคผิวหนังประกอบด้วย

 • แสงอัตราไวโอเลต A (UVA)  มีความยาวคลื่น 320 – 400 นาโนเมตร
 • แสงอัตราไวโอเลตบี ชนิดคลื่นแคบ (Narrowband UVB) มีความยาวคลื่น 311-312 นาโนเมตร
 • เอกไซเมอร์ เลเซอร์ (Excimer laser) มีความยาวคลื่น 308 นาโนเมตร

ฉายแสงอาทิตย์เทียม อัลตราไวโอเลตบี คืออะไร

การฉายแสงอาทิตย์เทียมอัลตราไวโอเลตบี ชนิดคลื่นแคบ หรือ Narrowband UVB คือการนำเอาแสงอัลตราไวโอเลตบี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแสงอาทิตย์ โดยเอามาเฉพาะความยาวคลื่นแคบ คือ 311-312 นาโนเมตร มาใช้ในการรักษาโรคผิวหนัง เช่น โรคสะเก็ดเงิน โรคด่างขาว โรคภูมิแพ้ผิวหนัง โรคผิวหนังอักเสบเรื้อรัง และโรคเกลื้อนกุหลาบ เป็นต้น โดยการฉายแสงชนิดนี้ มีความปลอดภัยสูง สามารถใช้รักษาได้ทั้งในเด็ก ผู้ใหญ่ หญิงตั้งครรภ์ และผู้สูงอายุ

ฉายแสงอาทิตย์เทียม อัลตราไวโอเลตบี ชนิดคลื่นแคบ โรคสะเก็ดเงิน

ฉายแสงอาทิตย์เทียมรักษาสะเก็ดเงิน

ฉายแสงอาทิตย์เทียม อัลตราไวโอเลตบี ใช้รักษาโรคอะไร

การฉายแสงอาทิตย์เทียม ถือว่าเป็นทางเลือกหนึ่งในการรักษาโรคผิวหนังได้หลากหลายชนิด โดยใช้รวมกับการกินยา และทายา โดยโรคผิวหนังที่ใช้การฉายแสงในการรักษาบ่อยๆ ได้แก่

1.โรคสะเก็ดเงิน (Psoriasis)

การฉายแสงอาทิตย์เทียมในการรักษาโรคสะเก็ดเงิน จะช่วยลดการแบ่งตัวของผื่นสะเก็ดเงิน ลดการอักเสบของผื่น ผื่นจึงหนาลดลง ผิวเรียบเนียนขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยปรับรอบการแบ่งตัวของเซลล์ผิวหนัง ให้กลับเป็นปกติ จึงช่วยในการรักษาโรคสะเก็ดเงินได้เป็นอย่างดี

2.โรคด่างขาว (Vitiligo)

การฉายแสงอาทิตย์เทียมในการรักษาโรคด่างขาว ถือเป็นทางเลือกหลักอย่างหนึ่งในการรักษาโรคนี้ โดยแสงอัลตราไวโอเลตบี จะช่วยกระตุ้นเซลล์เมลาโนไซต์ ให้ผลิตเซลล์เม็ดสีเมลานิน สีผิวจึงค่อยๆกลับคืนมา และยังช่วยลดการขยายวงกว้างของด่างขาว

3.โรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง (Atopic Dermatitis)

การฉายแสงอาทิตย์เทียมในการรักษาโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง แสงอัลตราไวโอเลตบี จะช่วยลดการอักเสบของผื่น ลดอาการคัน ใช้ในกรณีที่คนไข้มีอาการตั้งแต่ปานกลาง ไปจนถึงรุนแรง โดยจะใช้ร่วมกับการกินยา และทายา 

4.โรคผิวหนังอักเสบเรื้อรัง (Chronic Eczema)

การฉายแสงอาทิตย์เทียมในการรักษาโรคผิวหนังอักเสบเรื้อรัง แสงอัลตราไวโอเลตบี จะช่วยลดการอักเสบของผื่นผิวหนัง ผื่นจึงอักเสบลดลง ลดอาการคัน นอกจากนี้ยังช่วยปรับรอบการแบ่งตัวของเซลล์ผิวหนัง ให้กลับเป็นปกติ จึงช่วยลดความหนาของผื่น ทำให้ผิวเรียบขึ้น

5.โรคผื่นขุยกุหลาบ โรคเกลื้อนกุหลาบ (Pityriasis Rosea)

การฉายแสงอาทิตย์เทียมในการรักษาโรคผื่นขุยกุหลาบ จะใช้ในกรณีที่คนไข้มีอาการของโรคปานกลาง ไปจนถึงรุนแรง โดยให้ฉายแสงอาทิตย์เทียม 2-3 ครั้ง/สัปดาห์ รวมกับการกินยา และทายา

รักษา ด่างขาง ฉายแสงอาทิตย์เทียม อัลตราไวโอเลตบี ชนิดคลื่นแคบ

ฉายแสงอาทิตย์เทียมรักษาด่างขาว

นอกจากโรคผิวหนังที่พบบ่อยเหล่านี้ ยังมีโรคผิวหนังอื่นๆที่ใช้การฉายแสงอาทิตย์เทียม ช่วยในการรักษาได้อีก ยกตัวอย่างเช่น

6.กลุ่มโรคผื่นคัน (Pruritus, Prurigo)

การฉายแสงอาทิตย์เทียมในการรักษาโรคผื่นคัน จะช่วยในการลดการอักเสบ และอาการคันของผื่น สามารถใช้ร่วมกับการกินยา และทายาได้

7.โรค Parapsoriasis en plaques

8.โรค Pityriasis Lichenoides

โรคในกลุ่มนี้อาการจะคล้ายกับโรคเกลื้อนกุหลาบ แต่ลักษณะของผื่นจะมีความรุนแรงของโรคมากกว่า ทำให้รักษาได้ยากกว่า 

9.โรคต่อมไขมันอักเสบ เซ็บเดิร์ม (Seborrheic dermatits)

ฉายแสงอาทิตย์เทียม อัลตราไวโอเลตบี ชนิดคลื่นแคบ รักษา โรคผิวหนัง

ฉายแสงอาทิตย์เทียมรักษาโรคผิวหนัง

กลไกการรักษาโรคผิวหนังด้วยแสงอาทิตย์เทียม

การฉายแสงอาทิตย์เทียมอัลตราไวโอเลตบี ชนิดคลื่นแคบ มีฤทธิ์ในการกดภูมิต้านทานของร่างกายที่ผิวหนัง ยับยั้งการอักเสบของผิวหนัง และกระตุ้นการทำงานของเซลล์เม็ดสีผิว ทำให้ผิวหนังกลับมามีสีผิวคืนได้

ฉายแสงอาทิตย์เทียม ต้องฉายนานเท่าไหร่

การฉายแสงอาทิตย์เทียมอัลตราไวโอเลตบี ชนิดคลื่นแคบ ระยะเวลาในการฉายจะขึ้นกับโรคที่คนไข้เป็น และความรุนแรงของโรค โดยทั่วไปแนะนำให้ฉายสัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง เป็นเวลาอย่างน้อย 3-6 เดือน โดยคุณหมอจะปรับพลังงานให้ทุกครั้งที่มาทำการรักษา

ฉายแสงอาทิตย์เทียม อัลตราไวโอเลตบี ชนิดคลื่นแคบ Narrowband UVB (NB-UVB)

ศูนย์ฉายแสงอาทิตย์เทียม แอลซีคลินิก

การปฏิบัติตัวระหว่างการรักษา

 1. งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด
 2. ไม่ควรตากแดดจากแสงแดดปกติเพิ่ม เพราะเสี่ยงต่อการเกิดผิวไหม้แดด
 3. รับประทานยาให้ตรงเวลาตามที่แพทย์สั่ง และมาฉายแสงตามนัด

อาการที่พบได้บ่อยหลังการฉายแสงอาทิตย์เทียม

 • ผิวหนังบริเวณที่ฉายแสงมีอาการแดง หรือรู้สึกแสบร้อนหลังฉายแสง
 • มีอาการคันบริเวณผิวหนังที่ฉายแสง
 • มีอาการมึนหัว หรือเวียนศีรษะเล็กน้อย หลังการฉายแสง

อาการผิดปกติที่ต้องรีบกลับมาพบแพทย์

 • มีตุ่มน้ำพองขึ้นบริเวณที่ฉายแสง หรือผิวหนังบริเวณที่ฉายแสงมีรอยไหม้
 • มีอาการตาแดง ตาอักเสบ จากการฉายแสง

การฉายแสงอาทิตย์เทียมทำให้เกิดมะเร็งผิวหนังไหม

การฉายแสงอาทิตย์เทียมอัลตราไวโอเลตบี ชนิดคลื่นแคบ  มาทำการรักษาโรค โดยปกติแพทย์ผิวหนังจะเป็นผู้กำหนดความเข้มแสงให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมในการรักษา ดังนั้นจึงไม่ก่อให้เกิดมะเร็งผิวหนัง

บุคคลที่ไม่ควรรับการรักษาด้วยวิธีการฉายแสงอาทิตย์เทียม

 • ผู้ที่มีประวัติแพ้แสงแดด หรือเป็นโรคที่จะกำเริบมากขึ้นเมื่อโดนแสงแดด
 • ผู้ที่เป็นมะเร็งผิวหนัง
 • ผู้ที่ป่วยเป็นโรคต้อกระจก
 • ผู้ป่วยที่รับประทานยา ที่ทำให้ไวต่อแสงแดด เช่น ยาโรคเบาหวาน และยาความดันโลหิตสูงบางชนิด หากผู้ป่วยรับประทานยาเหล่านี้อยู่ต้องแจ้งให้แพทย์ทราบล่วงหน้า เพื่อวางแผนการรักษาต่อไป

ฉายแสงอาทิตย์เทียม อัลตราไวโอเลตบี ชนิดคลื่นแคบ 

Narrowband UVB (NB-UVB) 

เกี่ยวกับเรา แอลซีคลินิก โรคผิวหนัง ผมร่วง ความงาม เลเซอร์

หมอชิน-หมอหลิว แอลซีคลินิก

ผู้แต่ง : นพ.ชินดนัย วิกรัยพัฒน์ และ พญ.ปัทมา ปาประโคน พบ.วท.ม.ตจวิทยา (ผิวหนัง)

(หมอชิน-หมอหลิว) แพทย์ด้านผิวหนัง ประจำแอลซีคลินิก

เอกสารอ้างอิง

◆ บทความที่เกี่ยวข้อง ◆

 1. การปฏิบัติตัวฉายแสง อาทิตย์เทียม อัลตราไวโอเลตบี ชนิดคลื่นแคบ ก่อน-หลัง การรักษา
 2. โรคสะเก็ดเงิน คืออะไร สาเหตุ อาการ และการดูแลตัวเอง
 3. รักษาสะเก็ดเงิน ทำยังไง ยากิน ยาทา ฉายแสงอาทิตย์เทียม
 4. โรคด่างขาว (Vitiligo) คืออะไร สาเหตุ อาการ และการรักษา
 5. รอยแผลเป็น สีขาว คืออะไร รักษายังไง ยากิน ยาทา การฉายแสง
 6. โรคผื่นขุยกุหลาบ โรคกลีบกุหลาบ สาเหตุ อาการ และการรักษา
 7. โรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังอักเสบ (Atopic Dermatitis)
 8. การฉายแสงอาทิตย์เทียม (NB-UVB) รักษาโรคผิวหนัง
 9. โรคผิวหนังอักเสบ (Eczema) คืออะไร สาเหตุ อาการ และการรักษา
 10. โรคตุ่มนูนคันเรื้อรัง (Prurigo nodularis) คืออะไร รักษายังไงดี
 11. โรคเซบเดิร์ม (Seborrheic Dermatitis) ผิวหนังอักเสบ ที่ร่องจมูก และหนังศีรษะ

บทความโดยผู้เชี่ยวชาญ ◆


ติดต่อเรา

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

แอลซีคลินิกสาขาโคราช ตรงข้ามตลาดสวายเรียง จ.นครราชสีมา

โทร 044-263265 , 085-6566639 เปิด 09.00-19.00 น. (หยุดทุกวันศุกร์)

Line id : lcclinic-korat

แผนที่ แอลซีคลินิก สาขาโคราช จ.นครราชสีมา เปิด 9.00-19.00 น หยุดทุกวันศกร์

แผนที่ แอลซีคลินิก สาขาโคราช จ.นครราชสีมา

แอลซีคลินิกสาขาประโคนชัย ซอยบขส.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

โทร 044-163455 , 095-6026953 เปิด 09.00-19.00 น. (หยุดทุกวันศุกร์)

Line id : lcclinic

แผนที่ แอลซีคลินิก สาขาประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ เปิด 9.00-19.00 น หยุดทุกวันศกร์

แผนที่ แอลซีคลินิก สาขาประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

—-

Facebook : LC Clinic

Website : www.lcclinics.com

ฉายแสงอาทิตย์เทียม อัลตราไวโอเลตบี ชนิดคลื่นแคบ 

Narrowband UVB (NB-UVB) 

รักษา โรคผิวหนัง เลเซอร์ ทรีทเมนท์ ความงาม ผ่าตัดเล็ก โคราช ประโคนชัย บุรีรัมย์ – LC Clinic

Posted in Uncategorized.