การปฏิบัติตัวฉายแสง อาทิตย์เทียม ก่อน-หลัง การรักษา

การปฏิบัติตัวก่อน-หลัง ฉายแสงอาทิตย์เทียม

อัลตราไวโอเลตบี รักษาโรคผิวหนัง

การปฏิบัติตัวฉายแสง อาทิตย์เทียม ก่อน-หลัง การรักษา

การปฏิบัติตัวฉายแสง อาทิตย์เทียม ก่อน-หลัง การรักษา

ฉายแสงอาทิตย์เทียม อัลตราไวโอเลตบี ชนิดคลื่นแคบ

การฉายแสงอาทิตย์เทียม อัลตราไวโอเลตบี คืออะไร

การฉายแสงอาทิตย์เทียมอัลตราไวโอเลตบี ชนิดคลื่นแคบ หรือ Narrowband UVB คือการนำเอาแสงอัลตราไวโอเลตบี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแสงอาทิตย์ โดยเอามาเฉพาะความยาวคลื่นแคบ คือ 311-312 นาโนเมตร มาใช้ในการรักษาโรคผิวหนัง เช่น โรคสะเก็ดเงิน โรคด่างขาว โรคภูมิแพ้ผิวหนัง โรคผิวหนังอักเสบเรื้อรัง และโรคเกลื้อนกุหลาบ เป็นต้น โดยการฉายแสงชนิดนี้ มีความปลอดภัยสูง สามารถใช้รักษาได้ทั้งในเด็ก ผู้ใหญ่ หญิงตั้งครรภ์ และผู้สูงอายุ

การปฏิบัติตัวฉายแสง อาทิตย์เทียม ก่อน-หลัง การรักษา ฉายแสงอาทิตย์เทียม อัลตราไวโอเลตบี ชนิดคลื่นแคบ โรคสะเก็ดเงิน

ฉายแสงอาทิตย์เทียมรักษาสะเก็ดเงิน

การปฏิบัติตัวฉายแสง อาทิตย์เทียม ก่อนทำการรักษา

 1. ผู้ป่วยต้องได้รับการซักประวัติ ตรวจร่างกาย และวินิจฉัยโรคผิวหนังที่เป็นโดยแพทย์
 2. ผู้ป่วยต้องเป็นบุคคลที่ไม่มีข้อห้ามในการฉายแสงอาทิตย์เทียม
 3. ผู้ป่วยต้องได้รับข้อมูล เรื่องการรักษาด้วยวิธีฉายแสงอาทิตย์เทียม ทั้งขั้นตอนการรักษา การป้องกันตัวเองระหว่างฉายแสง สิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างการรักษา และผลข้างเคียงที่อาจเกิดได้จากการรักษา
 4. งดทาครีมกันแดด หรือลบครีมกันแดดให้เรียบร้อยก่อน ในบริเวณที่จะทำการรักษาด้วยการฉายแสงอาทิตย์เทียม
 5. งดเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ทุกชนิด

บุคคลที่ไม่ควรรับการรักษาด้วยวิธีการฉายแสงอาทิตย์เทียม

 • ผู้ที่มีประวัติแพ้แสงแดด หรือเป็นโรคที่ผื่นจะกำเริบมากขึ้นเมื่อโดนแสงแดด
 • ผู้ที่เป็นมะเร็งผิวหนัง
 • ผู้ป่วยที่รับประทานยา ที่ทำให้ไวต่อแสงแดด เช่น Doxycycline หากผู้ป่วยรับประทานยาเหล่านี้อยู่ต้องแจ้งให้แพทย์ทราบล่วงหน้า เพื่อวางแผนการรักษาต่อไป
 • ผู้ป่วยที่ทำการปลูกถ่ายอวัยวะ และทานยากดภูมิอยู่

ขั้นตอนการฉายแสงอาทิตย์เทียมรักษาโรคผิวหนัง

 1. แพทย์ซักประวัติ ตรวจร่างกาย วินิจฉัยโรคผิวหนังของผู้ป่วย และแจ้งเรื่องการรักษาด้วยวิธีฉายแสงอาทิตย์เทียมให้ผู้ป่วยจนเข้าใจ
 2. แพทย์ได้ทำการซักประวัติ ตรวจร่างกาย หรือตรวจเลือด เพื่อตรวจสอบว่าผู้ป่วยไม่มีข้อห้ามในการฉายแสงอาทิตย์เทียม
 3. แพทย์ทำการตั้งค่าพลังงานที่เหมาะสม ในการฉายแสงอาทิตย์เทียมให้กับผู้ป่วย โดยค่าพลังงานจะมีการปรับตั้งค่าใหม่เป็นระยะในระหว่างเข้ารับการรักษา 
 4. ผู้ป่วยได้รับการเปลี่ยนชุด หรือจัดท่าที่เหมาะสม เพื่อให้การฉายแสงได้รับผลมากที่สุด
 5. ผู้ป่วยได้รับคำแนะนำ และได้รับอุปกรณ์ป้องกัน ในระหว่างการฉายแสงอาทิตย์เทียม
 6. ผู้ป่วยเริ่มเข้ารับการรักษา ด้วยวิธีการฉายแสงอาทิตย์เทียม โดยเครื่องฉายแสง อาจจะส่งเสียงแจ้งเตือนเล็กน้อย ก่อนที่แสงจะถูกปล่อยออกมา
 7. ระหว่างรับการรักษา แสงอาทิตย์เทียมที่ออกมา จะมีแสงอัลตราไวโอเลตบีความเข้มสูงมาก แนะนำให้หลีกเลี่ยงการจ้องไปที่แสงโดยตรง
 8. รับการรักษาด้วยการฉายแสงอาทิตย์เทียม จนครบกำหนดเวลา จากนั้นแสงไฟจะดับลงเองโดยอัตโนมัติ
 9. ทาครีมบำรุงผิว ให้ความชุ่มชื้นของคลินิก บริเวณผิวหนังที่ได้รับการฉายแสงอาทิตย์เทียม

ปล. ระหว่างรับการรักษา ถ้าเกิดอาการผิดปกติ เช่น แสบร้อนบริเวณผิวหนังที่ฉายแสงมากผิดปกติ เวียนศีรษะ ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ เพื่อหยุดทำการรักษา

การปฏิบัติตัวฉายแสง อาทิตย์เทียม ก่อน-หลัง การรักษา ฉายแสงอาทิตย์เทียม อัลตราไวโอเลตบี ชนิดคลื่นแคบ Narrowband UVB (NB-UVB) 

ฉายแสงอาทิตย์เทียม อัลตราไวโอเลตบี ชนิดคลื่นแคบ

การปฏิบัติตัวฉายแสง อาทิตย์เทียม หลังทำการรักษา

 1. งดเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ทุกชนิด
 2. ไม่ควรตากแดดจากแสงแดดปกติเพิ่ม เพราะเสี่ยงต่อการเกิดผิวไหม้แดด
 3. สามารถทาครีมกันแดด เพื่อปกป้องผิวจากแสงแดดได้
 4. รับประทานยา และทายาให้ตรงเวลาตามที่แพทย์สั่ง และมาฉายแสงตามนัด

อาการที่พบได้บ่อยหลังการฉายแสงอาทิตย์เทียม

 • ผิวหนังบริเวณที่ฉายแสงมีอาการแดง หรือรู้สึกแสบร้อนหลังฉายแสง
 • มีอาการคันบริเวณผิวหนังที่ฉายแสง
 • มีอาการมึนหัว หรือเวียนศีรษะเล็กน้อย หลังการฉายแสง

อาการผิดปกติที่ต้องรีบกลับมาพบแพทย์

 • มีตุ่มน้ำพองขึ้นบริเวณที่ฉายแสง หรือผิวหนังบริเวณที่ฉายแสงมีรอยไหม้
 • มีอาการตาแดง ตาอักเสบ จากการฉายแสง
การปฏิบัติตัวฉายแสง ก่อน-หลัง การฉายแสงอาทิตย์เทียม (NB-UVB) รักษาโรคผิวหนัง

ฉายแสงอาทิตย์เทียม รักษาโรคผิวหนัง

ฉายแสงอาทิตย์เทียม อัลตราไวโอเลตบี ใช้รักษาโรคอะไร

การฉายแสงอาทิตย์เทียม ถือว่าเป็นทางเลือกหนึ่งในการรักษาโรคผิวหนังได้หลากหลายชนิด โดยใช้รวมกับการกินยา และทายา โดยโรคผิวหนังที่ใช้การฉายแสงในการรักษาบ่อยๆ ได้แก่

 1. โรคสะเก็ดเงิน
 2. ด่างขาว
 3. โรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง
 4. โรคผิวหนังอักเสบเรื้อรัง
 5. โรคผื่นขุยกุหลาบ
 6. กลุ่มโรคผื่นคัน

ฉายแสงอาทิตย์เทียม ต้องฉายนานเท่าไหร่

การฉายแสงอาทิตย์เทียมอัลตราไวโอเลตบี ชนิดคลื่นแคบ ระยะเวลาในการฉายจะขึ้นกับโรคที่คนไข้เป็น และความรุนแรงของโรค โดยทั่วไปแนะนำให้ฉายสัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง เป็นเวลาอย่างน้อย 3-6 เดือน โดยเป็นวันที่ไม่ติดกัน คุณหมอจะปรับพลังงานให้ทุกครั้งที่มาทำการรักษา หากอาการของผื่นเริ่มดีขึ้น คุณหมออาจจะลดการฉายแสงเหลือสัปดาห์ละ 1 ครั้ง และถ้าผื่นดีขึ้นแล้ว สามารถพิจารณาหยุดฉายแสงได้

การปฏิบัติตัวฉายแสง อาทิตย์เทียม ก่อน-หลัง การรักษา

เกี่ยวกับเรา แอลซีคลินิก โรคผิวหนัง ผมร่วง ความงาม เลเซอร์

หมอชิน-หมอหลิว แอลซีคลินิก

ผู้แต่ง : นพ.ชินดนัย วิกรัยพัฒน์ และ พญ.ปัทมา ปาประโคน พบ.วท.ม.ตจวิทยา (ผิวหนัง)

(หมอชิน-หมอหลิว) แพทย์ด้านผิวหนัง ประจำแอลซีคลินิก

เอกสารอ้างอิง

◆ บทความที่เกี่ยวข้อง ◆

 1. ฉายแสงอาทิตย์เทียม อัลตราไวโอเลตบี ชนิดคลื่นแคบ Narrowband UVB (NB-UVB)
 2. โรคสะเก็ดเงิน คืออะไร สาเหตุ อาการ และการดูแลตัวเอง
 3. รักษาสะเก็ดเงิน ทำยังไง ยากิน ยาทา ฉายแสงอาทิตย์เทียม
 4. โรคด่างขาว (Vitiligo) คืออะไร สาเหตุ อาการ และการรักษา
 5. รอยแผลเป็น สีขาว คืออะไร รักษายังไง ยากิน ยาทา การฉายแสง
 6. โรคผื่นขุยกุหลาบ โรคกลีบกุหลาบ สาเหตุ อาการ และการรักษา
 7. โรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังอักเสบ (Atopic Dermatitis)
 8. การฉายแสงอาทิตย์เทียม (NB-UVB) รักษาโรคผิวหนัง
 9. โรคผิวหนังอักเสบ (Eczema) คืออะไร สาเหตุ อาการ และการรักษา
 10. โรคตุ่มนูนคันเรื้อรัง (Prurigo nodularis) คืออะไร รักษายังไงดี
 11. โรคเซบเดิร์ม (Seborrheic Dermatitis) ผิวหนังอักเสบ ที่ร่องจมูก และหนังศีรษะ

บทความโดยผู้เชี่ยวชาญ ◆


ติดต่อเรา

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

แอลซีคลินิกสาขาโคราช ตรงข้ามตลาดสวายเรียง จ.นครราชสีมา

โทร 044-263265 , 085-6566639 เปิด 09.00-19.00 น. (หยุดทุกวันศุกร์)

Line id : lcclinic-korat

แผนที่ แอลซีคลินิก สาขาโคราช จ.นครราชสีมา เปิด 9.00-19.00 น หยุดทุกวันศกร์

แผนที่ แอลซีคลินิก สาขาโคราช จ.นครราชสีมา

แอลซีคลินิกสาขาประโคนชัย ซอยบขส.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

โทร 044-163455 , 095-6026953 เปิด 09.00-19.00 น. (หยุดทุกวันศุกร์)

Line id : lcclinic

แผนที่ แอลซีคลินิก สาขาประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ เปิด 9.00-19.00 น หยุดทุกวันศกร์

แผนที่ แอลซีคลินิก สาขาประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

—-

Facebook : LC Clinic

Website : www.lcclinics.com

การปฏิบัติตัวฉายแสง อาทิตย์เทียม ก่อน-หลัง การรักษา

รักษา โรคผิวหนัง เลเซอร์ ทรีทเมนท์ ความงาม ผ่าตัดเล็ก โคราช ประโคนชัย บุรีรัมย์ – LC Clinic

Posted in Uncategorized.