การฉายแสงอาทิตย์เทียม (NB-UVB) รักษาโรคผิวหนัง

การฉายแสงอาทิตย์เทียม (NB-UVB)

การฉายแสงอาทิตย์เทียม (NB-UVB) รักษาโรคผิวหนัง

การฉายแสงอาทิตย์เทียม (NB-UVB) รักษาโรคผิวหนัง

ฉายแสงอาทิตย์เทียม (UVB) รักษาโรคผิวหนัง

การฉายแสงยูวี (UV Phototherapy)

การฉายแสงอาทิตย์เทียม (NB-UVB)

แสงอาทิตย์ที่ส่องมาที่ผิวโลก ประกอบไปด้วยแสงอัตราไวโอเลต แสงที่ใช้ในการมองเห็น และแสงอินฟราเรด จากการศึกษาค้นคว้าทำให้ได้รู้ว่า แสงอัลตราไวโอเลตซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแสงอาทิตย์ มีฤทธิ์ในการรักษาโรคผิวหนังบางชนิด โดยแสงอัลตราไวโอเลต หรือแสงอาทิตย์เทียมที่ใช้ในการรักษาโรคผิวหนังประกอบด้วย

 • แสงอัตราไวโอเลต A (UVA)  มีความยาวคลื่น 320 – 400 นาโนเมตร
 • แสงอัตราไวโอเลต B ช่วงคลื่นแคบ (Narrowband UVB) มีความยาวคลื่น 311-312 นาโนเมตร
 • เอกไซเมอร์ เลเซอร์ (Excimer laser) มีความยาวคลื่น 308 นาโนเมตร

แสงอัตราไวโอเลตเอและบี รวมถึงเอกไซเมอร์ เลเซอร์ มีฤทธิ์ในการกดภูมิต้านทานของร่างกาย ยับยั้งการอักเสบของผิวหนัง และกระตุ้นการทำงานของเซลล์เม็ดสี ทำให้ผิวหนังกลับมาสีเข้มขึ้นได้ซึ่งใช้ในการรักษาโรคด่างขาว

การฉายแสงอาทิตย์เทียม (NB-UVB) รักษา โรคสะเก็ดเงิน

ฉายแสง รักษา โรคสะเก็ดเงิน

การฉายแสงอาทิตย์เทียม (NB-UVB)

แสงอาทิตย์เทียมยูวีบีชนิดคลื่นแคบ (Narrowband UVB, NB-UVB) คืออะไร

การฉายแสงอาทิตย์เทียมอัลตราไวโอเลตบีชนิดคลื่นแคบ (NB-UVB) คือการนำแสงยูวีบี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแสงอาทิตย์ มีความยาวคลื่น 311-312 นาโนเมตร มาใช้ในการรักษาโรคผิวหนัง เช่น โรคสะเก็ดเงิน โรคด่างขาว โรคภูมิแพ้ผิวหนัง โรคผิวหนังอักเสบเรื้อรัง และโรคเกลื้อนกุหลาบ เป็นต้น โดยแสงอัลตราไวโอเลตบีชนิดคลื่นแคบ มีความปลอดภัยสูง สามารถใช้รักษาได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่

การฉายแสงอาทิตย์เทียม (NB-UVB) ใช้รักษาโรคอะไรได้บ้าง

การฉายแสงอาทิตย์เทียม (NB-UVB) รักษาโรคผิวหนัง

การฉายแสงยูวีบี (NB-UVB) รักษาโรคด่างขาว

การฉายแสงอาทิตย์เทียม มีประโยชน์ในการรักษาโรคผิวหนังได้หลายชนิด โดยโรคที่ใช้การฉายแสงในการรักษาบ่อยๆ ได้แก่

1.โรคสะเก็ดเงิน (Psoriasis)

การใช้แสงอาทิตย์เทียมในการรักษาโรคสะเก็ดเงิน แสงอัลตราไวโอเลตบี จะจับกับ ดีเอ็นเอ ของ “เซลล์สะเก็ดเงิน” โดยตรง จึงช่วยลดการแบ่งตัวของผื่นสะเก็ดเงิน ผื่นจึงหนาลดลง และเรียบขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยปรับรอบการแบ่งตัวของเซลล์ผิวหนัง ให้กลับเป็นปกติ จึงช่วยลดความหนาของผื่น ใช้ในการรักษาโรคสะเก็ดเงิน

2.โรคด่างขาว (Vitiligo)

การใช้แสงอาทิตย์เทียมในการรักษาโรคด่างขาว ถือเป็นการรักษาหลักอย่างหนึ่งในโรคด่างขาวนี้ โดยแสงอัลตราไวโอเลตบี จะช่วยกระตุ้นเซลล์เมลาโนไซต์ ให้ผลิตเซลล์เม็ดสีเมลานิน สีผิวจึงค่อยๆกลับคืนมา และช่วยลดการขยายวงกว้างของด่างขาว

3.โรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง (Atopic Dermatitis)

การใช้แสงอาทิตย์เทียมในการรักษาโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง จะใช้ในกรณีที่คนไข้มีอาการเยอะตั้งแต่ปานกลาง ไปจนถึงรุนแรง โดยที่ใช้ยาทารักษาแล้ว แต่อาการยังไม่ดีขึ้น หรือไม่เพียงพอต่อการรักษา

4.โรคผิวหนังอักเสบเรื้อรัง (Chronic Eczema)

การใช้แสงอาทิตย์เทียมในการรักษาโรคผิวหนังอักเสบเรื้อรัง แสงอัลตราไวโอเลตบี จะช่วยลดการอักเสบของผื่นผิวหนัง ผื่นจึงอักเสบลดลง นอกจากนี้ยังช่วยปรับรอบการแบ่งตัวของเซลล์ผิวหนัง ให้กลับเป็นปกติ จึงช่วยลดความหนาของผื่น ทำให้ผิวเรียบขึ้น

5.โรคผื่นขุยกุหลาบ หรือโรคเกลื้อนกุหลาบ (Pityriasis Rosea)

การใช้แสงอาทิตย์เทียมในการรักษาโรคผื่นขุยกุหลาบ จะใช้ในกรณีที่คนไข้มีอาการของโรครุนแรง โดยให้ฉายแสงยูวีบี 2-3 ครั้ง/สัปดาห์ เพื่อให้อาการของโรคทุเลาลง

โรคด่างขาว (Vitiligo) การฉายแสงอาทิตย์เทียม (NB-UVB) รักษา โรคด่างขาว

รักษา โรคด่างขาว ยากิน ยาทา ฉายแสง

ประโยชน์ของการฉายแสงอาทิตย์เทียม

 1. แสงอัลตราไวโอเลตบี จะจับกับ ดีเอ็นเอ ของ “เซลล์สะเก็ดเงิน” โดยตรง จึงช่วยลดการแบ่งตัวของผื่นสะเก็ดเงิน ผื่นจึงหนาลดลง และเรียบขึ้น
 2. แสงอัลตราไวโอเลตบี ช่วยปรับรอบการแบ่งตัวของเซลล์ผิวหนัง ให้กลับเป็นปกติ จึงช่วยลดความหนาของผื่น และใช้รักษาโรคสะเก็ดเงิน
 3. แสงอัลตราไวโอเลตบี ช่วยกระตุ้นเซลล์เมลาโนไซต์ ให้ผลิตเซลล์เม็ดสีเมลานิน สีผิวจึงค่อยๆกลับคืนมา และช่วยลดการขยายวงกว้างของด่างขาว
การฉายแสงอาทิตย์เทียม (NB-UVB) รักษาโรคผิวหนัง

การฉายแสงยูวีบี (NB-UVB) รักษาโรคสะเก็ดเงิน

การปฏิบัติตัวระหว่างการรักษา

 1. งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด
 2. ไม่ควรตากแดดจากแสงแดดปกติเพิ่ม เพราะเสี่ยงต่อการเกิดผิวไหม้แดด
 3. รับประทานยาให้ตรงเวลาตามที่แพทย์สั่ง และมาฉายแสงตามนัด

อาการที่พบได้บ่อยหลังการฉายแสงอาทิตย์เทียม

 • ผิวหนังบริเวณที่ฉายแสงมีอาการแดง หรือรู้สึกแสบร้อนหลังฉายแสง
 • มีอาการคันบริเวณผิวหนังที่ฉายแสง
 • มีอาการมึนหัว หรือเวียนศีรษะเล็กน้อย หลังการฉายแสง

อาการผิดปกติที่ต้องรีบกลับมาพบแพทย์

 • มีตุ่มน้ำพองขึ้นบริเวณที่ฉายแสง หรือผิวหนังบริเวณที่ฉายแสงมีรอยไหม้
 • มีอาการตาแดง ตาอักเสบ จากการฉายแสง

การฉายแสงอาทิตย์เทียมทำให้เกิดมะเร็งผิวหนังไหม

ในการใช้แสงอาทิตย์เทียม หรือแสงยูวีบี มาทำการรักษาโรค โดยปกติแพทย์ผิวหนังจะเป็นผู้กำหนดความเข้มแสงให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมในการรักษา ดังนั้นจึงไม่ก่อให้เกิดมะเร็งผิวหนัง

บุคคลที่ไม่ควรรับการรักษาด้วยวิธีการฉายแสงอาทิตย์เทียม

 • ผู้ที่มีประวัติแพ้แสงแดด หรือเป็นโรคที่จะกำเริบมากขึ้นเมื่อโดนแสงแดด
 • ผู้ที่เป็นมะเร็งผิวหนัง
 • ผู้ที่ป่วยเป็นโรคต้อกระจก
 • ผู้ป่วยที่รับประทานยา ที่ทำให้ไวต่อแสงแดด เช่น ยาโรคเบาหวาน และยาความดันโลหิตสูงบางชนิด หากผู้ป่วยรับประทานยาเหล่านี้อยู่ต้องแจ้งให้แพทย์ทราบล่วงหน้า เพื่อวางแผนการรักษาต่อไป

การฉายแสงอาทิตย์เทียม (NB-UVB) รักษาโรคผิวหนัง

เกี่ยวกับเรา แอลซีคลินิก โรคผิวหนัง ผมร่วง ความงาม เลเซอร์

หมอชิน-หมอหลิว แอลซีคลินิก

ผู้แต่ง : นพ.ชินดนัย วิกรัยพัฒน์ และ พญ.ปัทมา ปาประโคน พบ.วท.ม.ตจวิทยา (ผิวหนัง)

(หมอชิน-หมอหลิว) แพทย์ด้านผิวหนัง ประจำแอลซีคลินิก

เอกสารอ้างอิง

ฝากติดตามบทความดีๆเรื่อง โรคผิวหนัง ผมร่วง ผมบาง เล็บ สิว ฝ้า กระ เลเซอร์ และการผ่าตัดเล็ก ได้ที่คอลัมน์บทความ

◆ บทความที่เกี่ยวข้อง ◆

 1. ฉายแสงอาทิตย์เทียม อัลตราไวโอเลตบี ชนิดคลื่นแคบ Narrowband UVB (NB-UVB) 
 2. โรคสะเก็ดเงิน คืออะไร สาเหตุ อาการ และการดูแลตัวเอง
 3. โรคผื่นขุยกุหลาบ โรคกลีบกุหลาบ สาเหตุ อาการ และการรักษา
 4. โรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังอักเสบ (Atopic Dermatitis)
 5. โรคผิวหนังอักเสบ (Eczema) คืออะไร สาเหตุ อาการ และการรักษา
 6. โรคด่างขาว (Vitiligo) คืออะไร สาเหตุ อาการ และการรักษา

บทความโดยผู้เชี่ยวชาญ ◆


ติดต่อเรา

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

แอลซีคลินิกสาขาโคราช ตรงข้ามตลาดสวายเรียง จ.นครราชสีมา

โทร 044-263265 , 085-6566639 เปิด 09.00-19.00 น. (หยุดทุกวันศุกร์)

Line id : lcclinic-korat

แผนที่ แอลซีคลินิก สาขาโคราช จ.นครราชสีมา เปิด 9.00-19.00 น หยุดทุกวันศกร์

แผนที่ แอลซีคลินิก สาขาโคราช จ.นครราชสีมา

แอลซีคลินิกสาขาประโคนชัย ซอยบขส.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

โทร 044-163455 , 095-6026953 เปิด 09.00-19.00 น. (หยุดทุกวันศุกร์)

Line id : lcclinic

แผนที่ แอลซีคลินิก สาขาประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ เปิด 9.00-19.00 น หยุดทุกวันศกร์

แผนที่ แอลซีคลินิก สาขาประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

—-

Facebook : LC Clinic

Website : www.lcclinics.com

การฉายแสงอาทิตย์เทียม (NB-UVB) รักษาโรคผิวหนัง

รักษา โรคผิวหนัง เลเซอร์ ทรีทเมนท์ ความงาม ผ่าตัดเล็ก โคราช ประโคนชัย บุรีรัมย์ – LC Clinic

Posted in บทความ เลเซอร์, บทความ โรคผิวหนัง and tagged , , , , , , , , , , , , , , .