ไฝ คืออะไร รักษาไฝ กำจัดไฝ ด้วยเลเซอร์ ผ่าตัดเล็ก

ไฝ (Nevus)

ไฝ คืออะไร รักษาไฝ กำจัดไฝ ด้วยเลเซอร์ ผ่าตัดเล็ก

ไฝ คืออะไร รักษาไฝ กำจัดไฝ ด้วยเลเซอร์ ผ่าตัดเล็ก

เลเซอร์ กำจัดไฝ LC Clinic

ไฝ คืออะไร (Nevus)

ไฝ คือ เนื้องอกชนิดหนึ่งของผิวหนัง เกิดจากการเพิ่มจำนวนของเซลล์สร้างเม็ดสี (Melanocyte) และเซลล์ไฝ (Nevus Cell) พบขึ้นได้ตั้งแต่เด็กแรกเกิด หรืออาจขึ้นเมื่อโตแล้วก็ได้ พบได้ทั้งสองเพศใกล้เคียงกัน อุบัติการณ์ประมาณ 1 : 1000 รายของประชากรทั่วไป และพบได้บ่อยมากขึ้นในคนผิวขาว

ไฝ คืออะไร รักษาไฝ กำจัดไฝ ด้วยเลเซอร์ ผ่าตัดเล็ก

ผ่าตัดไฝ แอลซีคลินิก

อาการของไฝ

 • ลักษณะทั่วไปของไฝจะปรากฏเป็นวงกลมหรือวงรีขอบเรียบจุดเล็กๆ มีสีน้ำตาลเข้ม
 • ส่วนสีอื่นๆ ที่สามารถพบได้ ได้แก่ สีน้ำตาลอ่อน ดำ แทน แดง ชมพู หรือน้ำเงิน
 • พื้นผิวอาจเรียบ ขรุขระ แบน นูนขึ้นจากผิวหนัง หรือมีขนขึ้นบนไฝได้
 • อาจมีเม็ดเดียวหรือหลายเม็ด มักมีขนาดเล็ก (น้อยกว่า 1 ซม.) ขอบเขตชัด
 • ไฝสามารถพบได้ทุกบริเวณของร่างกาย รวมถึงหนังศีรษะ รักแร้ มือ เท้า หรือแม้กระทั่งใต้เล็บ
 • โดยทั่วไปไฝมักไม่ก่อให้เกิดอันตรายใดๆ แต่มีไฝบางชนิดที่ผิดปกติอาจเป็นสัญญาณของมะเร็งไฝ (Melanoma) ซึ่งถือเป็นมะเร็งผิวหนังชนิดหนึ่ง

อาการของไฝที่มีความเสี่ยงเป็นมะเร็ง

 • สีของไฝไม่สม่ำเสมอกัน ไฝที่ปกติจะปรากฏเพียง 1 หรือ 2 สี แต่หากเป็นมะเร็งไฝ สีของไฝเม็ดนั้นจะมีเฉดสีแตกต่างกัน หรือมีสีเปลี่ยนไปจากเดิม โดยเฉพาะเมื่อเปลี่ยนเป็นสีดำเข้ม
 • สีของไฝผิดปกติ มีหลายสีผสมกัน เช่น ครึ่งหนึ่งสีน้ำตาล อีกครึ่งหนึ่งสีดำ เป็นต้น
 • ไฝมีพื้นผิวไม่สม่ำเสมอหรือขอบของไฝไม่เรียบ แตกต่างจากไฝทั่วไปที่มีลักษณะกลม รี และมีขอบเรียบ
 • รูปร่างลักษณะของไฝไม่สมมาตรกัน คือเมื่อแบ่งครึ่งแล้วไฝมีขนาดไม่เท่ากัน
 • มีเลือดออกที่ไฝ หรือไฝมีแผ่นคล้ายเปลือกปกคลุมอยู่
 • ไฝมีขนาดใหญ่กว่าปกติ คือใหญ่กว่า 6 มิลลิเมตร

ไฝ คืออะไร รักษาไฝ กำจัดไฝ ด้วยเลเซอร์ ผ่าตัดเล็ก

ไฝ (Nevus) ไฝ คืออะไร รักษาไฝ กำจัดไฝ ด้วยเลเซอร์ ผ่าตัดเล็ก

ลักษณะไฝ ที่มีความเสี่ยงเป็นมะเร็ง

ไฝ เกิดจากอะไร

ไฝเกิดขึ้นจากเซลล์เม็ดสี ที่เรียกว่าเมลาโนไซต์ (Melanocytes) ในผิวหนังที่ทำหน้าที่ผลิตสีให้ปรากฏเป็นสีผิวแตกต่างกันไปในแต่ละคน แต่แทนที่เซลล์เหล่านี้จะแพร่กระจายไปตามผิวหนังตามปกติ กลับมารวมตัวกันเป็นกลุ่มจนเกิดเป็นจุดไฝที่มีสีเข้มเด่นชัดขึ้นมา

ปัจจัยที่กระตุ้นไฝ

ปัจจัยเหล่านี้ คือ ปัจจัยที่กระตุ้นให้ไฝโตขึ้น มีสีเข้มขึ้น หรือเพิ่มจำนวนมากขึ้น ได้แก่

 • การเปลี่ยนแปลงด้านฮอร์โมนในวัยรุ่นและหญิงตั้งครรภ์ อาจทำให้ไฝมีสีเข้มขึ้น
 • พันธุกรรม ถ้าครอบครัวมีไฝจำนวนมาก จะมีแนวโน้มให้เกิดไฝมากตามไปด้วย
 • แสงแดด การถูกแสงแดดจัดเป็นประจำ เป็นตัวกระตุ้นทำให้เกิดไฝเล็กๆ ขึ้นได้
 • ยากดภูมิ การรักษาด้วยยากดภูมิคุ้มกัน อาจส่งผลกระตุ้นให้ไฝเพิ่มจำนวนมากขึ้น
 • อายุ ไฝส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในช่วงอายุน้อยกว่า 30 ปีลงไป หากอายุมากกว่านี้ไปควรระวังเป็นพิเศษ
 • การกลายพันธุ์ของยีนส์ ผู้ที่มีการกลายพันธุ์ของยีนส์ BRAF ไฝมีโอกาสเปลี่ยนแปลงไปเป็นไฝมะเร็งได้
 • สีผิว คนที่มีผิวสีออกขาวมักมีไฝขึ้นมากกว่าคนผิวคล้ำ

การวินิจฉัยไฝ

แม้ว่าไฝจะเป็นเนื้องอกชนิดไม่ใช่เนื้อร้ายที่เกิดขึ้นบนผิวหนัง และมักไม่ก่อให้เกิดอันตราย แต่ก็มีความเป็นไปได้ที่จะพัฒนาไปเป็นมะเร็งผิวหนังที่เรียกว่าเมลาโนมา (Melanoma) ไฝที่เป็นมะเร็งส่วนมากพบว่าเป็นไฝที่มีลักษณะแตกต่างจากไฝทั่วไป หรือเป็นไฝที่เพิ่งขึ้นใหม่หลังจากอายุ 30 ปี นอกจากการเปลี่ยนแปลงของไฝแล้ว อาการอื่นที่สามารถบ่งบอกถึงความผิดปกติได้ ได้แก่ อาการคัน เจ็บ ช้ำ มีเลือดออก หรือมีของเหลวไหลออกจากไฝ เป็นต้น

การวินิจฉัยไฝโดยแพทย์

โดยทั่วไปเบื้องต้นแพทย์จะตรวจดูลักษณะของไฝด้วยสายตาก่อน โดยพิจารณาถึงความเป็นไปได้ที่ไฝนี้จะเป็นมะเร็ง หากเห็นว่ามีความเสี่ยง แพทย์จะทำการตัดชิ้นเนื้อเพื่อส่งตรวจวินิจฉัยต่อด้วยการตรวจชิ้นเนื้อ ซึ่งเป็นการตัดเอาตัวอย่างไฝที่น่าสงสัยไปย้อมด้วยสีพิเศษ และส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านชิ้นเนื้อผิวหนัง

เลเซอร์ขี้แมลงวัน เลเซอร์ไฝ ไฝ คืออะไร รักษาไฝ กำจัดไฝ ด้วยเลเซอร์ ผ่าตัดเล็ก

เลเซอร์กำจัดไฝ

การรักษาไฝ

โดยทั่วไปไฝไม่จำเป็นต้องเอาออกแต่อย่างใด เพราะไม่ใช่เนื้อร้าย แต่หากเป็นไฝที่ขึ้นบริเวณหนวดเครา แพทย์อาจแนะนำให้เอาออก ถ้าไฝก่อให้เกิดการระคายเคืองจากการโกนหนวด หรือเป็นไฝตามส่วนต่างๆที่เสี่ยงต่อการบาดเจ็บและเสียดสี หรือเป็นความต้องการของผู้ป่วย เนื่องจากไฝดังกล่าวส่งผลต่อความสวยงามและความมั่นใจ

วิธีการกำจัดไฝ

การกำจัดไฝมีด้วยกันหลายวิธี การเลือกใช้แพทย์จะประเมินจากขนาดของไฝ ชนิดของไฝ รวมถึงความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งผิวหนัง ในการเลือกวิธีการรักษา โดยวิธีการกำจัดไฝมีดังนี้

ไฝ คืออะไร รักษาไฝ กำจัดไฝ ด้วยเลเซอร์ ผ่าตัดเล็ก

ไฝ คืออะไร รักษาไฝ กำจัดไฝ ด้วยเลเซอร์ ผ่าตัดเล็ก

การใช้เลเซอร์ จี้กำจัดไฝ ขี้แมลงวัน (ผลการรักษาอาจแตกต่างขึ้นกับแต่ละบุคคล)

1.การกำจัดไฝด้วยเลเซอร์ (COLaser)

เป็นวิธีการการกำจัดไฝที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน สามารถกำจัดไฝได้ดี โดยเฉพาะไฝที่มีขนาดไม่ใหญ่ โอกาสเกิดแผลเป็นต่ำ และไม่จำเป็นต้องเย็บแผล โดยเลเซอร์ที่นิยมใช้ในปัจจุบัน คือ CO2 Laser

2.การกำจัดไฝด้วยจี้ไฟฟ้า (Electrocautery)

เป็นอีกวิธีการหนึ่งในการกำจัดไฝที่ได้ผลดี เป็นการใช้จี้ไฟฟ้าเข้าไปทำลายเซลล์ไฝ สามารถใช้ได้กับไฝที่มีขนาดไม่ใหญ่นัก โอกาสเกิดแผลเป็นต่ำ คล้ายกับการรักษาด้วยเลเซอร์

3.การจี้ด้วยกรด TCA (Trichloroacetic acid)

เป็นการใช้กรด TCA ความเข้มข้นสูง เพื่อไปทำลายเซลล์ไฝ สามารถใช้ได้กับไฝที่มีขนาดเล็ก แต่มีโอกาสเกิดแผลเป็น และรอยดำได้ ถ้าใช้ไม่ถูกวิธีหรือใช้ปริมาณมากเกินไป (ในปัจจุบันไม่ค่อยนิยมใช้การรักษาวิธีนี้ในทางการแพทย์)

4.การผ่าตัดเล็ก (Excision)

เป็นวิธีการที่สามารถใช้กำจัดไฝได้ตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ โดยทั่วไปจะทำในไฝที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งไม่สามารถกำจัดออกด้วยเลเซอร์ได้ ทำโดยฉีดยาชารอบๆแผล จากนั้นใช้มีดผ่าตัดเพื่อตัดไฝชิ้นนั้นออก แล้วทำการเย็บแผล วิธีการนี้สามารถใช้กำจัดไฝที่มีขนาดใหญ่ และทำให้ได้ชิ้นเนื้อไฝ เพื่อนำไปส่งตรวจเพิ่มเติมทางห้องปฏิบัติการ เพื่อวิเคราะห์ว่าเป็นเซลล์มะเร็งหรือไม่ได้อีกด้วย แต่มีข้อเสียคือแผลผ่าตัดจะมีขนาดใหญ่กว่าการจี้ด้วยเลเซอร์ หรือจี้ไฟฟ้า

ไฝ คืออะไร รักษาไฝ กำจัดไฝ ด้วยเลเซอร์ ผ่าตัดเล็ก

ไฝ คืออะไร รักษาไฝ กำจัดไฝ ด้วยเลเซอร์ ผ่าตัดเล็ก

ผลลัพธ์จากการกำจัดไฝด้วยเลเซอร์ (ผลการรักษาอาจแตกต่างขึ้นกับแต่ละบุคคล)

ภาวะแทรกซ้อนของไฝ

ภาวะแทรกซ้อนที่สำคัญคือ การที่ไฝกลายไปเป็นมะเร็งผิวหนังที่เรียกว่าเมลาโนมา (Melanoma) ดังที่กล่าวไปก่อนหน้านี้ ซึ่งถ้าสงสัยว่าไฝเม็ดนั้นมีโอกาสเป็นมะเร็ง ควรรีบมาพบแพทย์โดยเร็ว

การป้องกันการเกิดไฝ

ถึงแม้ไฝจะเกิดขึ้นได้เองตามธรรมชาติ แต่แสงแดดก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่กระตุ้นให้ไฝมีจำนวนมากขึ้น รวมถึงเพิ่มโอกาสในการพัฒนาไปเป็นมะเร็งผิวหนัง ดังนั้นการหลีกเลี่ยงแสงแดดจึงเป็นวิธีการป้องกันการเกิดไฝที่ดีวิธีหนึ่ง โดยมีวิธีการดังต่อไปนี้

 • ทาครีมกันแดดเป็นประจำทุกวัน โดยเลือกครีมกันแดดที่มีค่า SPF 30 ขึ้นไป และทาซ้ำทุก 2 ชั่วโมงหรือบ่อยกว่านั้นหากมีเหงื่อออกหรือโดนน้ำ และควรทาเป็นประจำถึงแม้เป็นวันที่มีแดดน้อยก็ตาม
 • หลีกเลี่ยงการออกแดดในช่วงแสงมีความเข้มสูง ได้แก่ช่วงเวลาตั้งแต่ 10 โมงเช้าถึง 4 โมงเย็น
 • ปกป้องผิวหนังจากแดดด้วยหมวกปีกกว้าง กางเกงขายาว และเสื้อคลุมอย่างมิดชิด เวลาออกแดด

ค่าบริการกำจัดไฝ

 • เลเซอร์กำจัดไฝ ราคาเริ่มต้นที่ 500 บาท (ขึ้นกับขนาดของไฝ)
 • ผ่าตัดเล็กกำจัดไฝ ราคาเริ่มต้นที่ 3,500 บาท

ไฝ คืออะไร รักษาไฝ กำจัดไฝ ด้วยเลเซอร์ ผ่าตัดเล็ก

เกี่ยวกับเรา แอลซีคลินิก โรคผิวหนัง ผมร่วง ความงาม เลเซอร์

หมอชิน-หมอหลิว แอลซีคลินิก

ผู้แต่ง : นพ.ชินดนัย วิกรัยพัฒน์ และ พญ.ปัทมา ปาประโคน พบ.วท.ม.ตจวิทยา (ผิวหนัง)

(หมอชิน-หมอหลิว) แพทย์ด้านผิวหนัง ประจำแอลซีคลินิก

เอกสารอ้างอิง

 1. https://www.pobpad.com/ไฝ
 2. http://haamor.com/th/ไฝ-ปาน-กระ-ฝ้า-สิว
 3. ไฝ…มาจากไหน นายแพทย์ประวิตร วิศาลบุตร นิตยสารหมอชาวบ้าน http://www.doctor.or.th/ask/detail/2052

บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความด้าน ผ่าตัดเล็ก

บทความโดยผู้เชี่ยวชาญ ◆


ติดต่อเรา

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

แอลซีคลินิกสาขาโคราช ตรงข้ามตลาดสวายเรียง จ.นครราชสีมา

โทร 044-263265 , 085-6566639 เปิด 09.00-19.00 น. (หยุดทุกวันศุกร์)

Line id : lcclinic-korat

แผนที่ แอลซีคลินิก สาขาโคราช จ.นครราชสีมา เปิด 9.00-19.00 น หยุดทุกวันศกร์

แผนที่ แอลซีคลินิก สาขาโคราช จ.นครราชสีมา

แอลซีคลินิกสาขาประโคนชัย ซอยบขส.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

โทร 044-163455 , 095-6026953 เปิด 09.00-19.00 น. (หยุดทุกวันศุกร์)

Line id : lcclinic

แผนที่ แอลซีคลินิก สาขาประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ เปิด 9.00-19.00 น หยุดทุกวันศกร์

แผนที่ แอลซีคลินิก สาขาประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

—-

Facebook : LC Clinic

Website : www.lcclinics.com

ไฝ คืออะไร รักษาไฝ กำจัดไฝ ด้วยเลเซอร์ ผ่าตัดเล็ก

รักษา โรคผิวหนัง เลเซอร์ ทรีทเมนท์ ความงาม ผ่าตัดเล็ก โคราช ประโคนชัย บุรีรัมย์ – LC Clinic

Posted in บทความ ความงาม, บทความ ผ่าตัดเล็ก, บทความ เลเซอร์, บทความ โรคผิวหนัง and tagged , , , , , , , , , , , .