ผมบางแบบพันธุกรรม

หัวล้าน ผมร่วง ผมบาง โรคผมบางจากพันธุกรรม