เชื้อราบนหนังศีรษะ

โรคกลาก เชื้อราบนหนังศีรษะ (Tinea Capitis)