แผลเป็นชนิดต่างๆ

การเกิดแผลเป็นชนิดต่างๆ แผลเป็นหลุม แผลเป็นนูน