หมอชิน อาจารย์แพทย์ ผิวหนัง

หมอชิน อาจารย์แพทย์ ผิวหนัง รพ.มทส. และ แอลซีคลินิก