หูด Wart สาเหตุ อาการ รักษา โรคหูดที่ผิวหนัง ยาทา จี้เย็น

โรคหูดที่ผิวหนัง (Wart)

หูด Wart สาเหตุ อาการ รักษา โรคหูดที่ผิวหนัง ยาทา จี้เย็น

หูด Wart สาเหตุ อาการ รักษา โรคหูดที่ผิวหนัง

โรคหูดที่ผิวหนัง หูดที่นิ้ว

โรคหูดที่ผิวหนัง คืออะไร

โรคหูด คือโรคติดเชื้อของผิวหนังและเยื่อบุผิว เกิดจากการติดเชื้อไวรัสชื่อ เอชพีวี (HPV หรือชื่อเต็มคือ Human Papilloma Virus) ซึ่งเชื้อไวรัสชนิดนี้มีมากกว่า 100 ชนิดย่อยๆ โดยเชื้อไวรัสจะก่อให้เกิดโรคที่บริเวณผิวหนังและเยื่อบุผิวต่างๆ โดยที่ไม่ลุกลามเข้าสู่กระแสเลือดหรืออวัยวะภายใน เชื้อไวรัสแต่ละชนิดย่อยจะก่อให้เกิดโรคที่แตกต่างกันออกไป ที่รู้จักกันดีคือ เชื้อไวรัสชนิด เอชพีวี16 และ เอชพีวี18 ซึ่งทั้งสองชนิดทำให้เกิดมะเร็งปากมดลูก

สาเหตุของโรคหูด

หูดมีสาเหตุจากการติดเชื้อไวรัสที่มีชื่อว่า เอชพีวี (HPV หรือชื่อเต็มคือ Human Papilloma Virus) โดยเชื้อไวรัสจะกระตุ้นทำให้ผิวหนังของเซลล์ชั้นหนังกำพร้าค่อยๆ หนาตัวหรือแข็งตัวขึ้น มีระยะฟักตัวประมาณ 2-6 เดือน  ผู้ที่มีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นหูด คือ ผู้ที่มีระบบภูมิคุ้มกันโรคต่ำ ร่างกายอ่อนแอ ทำให้มีการติดเชื้อต่างๆได้ง่าย หูดสามารถติดต่อได้ทั้งทางสัมผัสผิวหนังและการมีเพศสัมพันธ์ ขึ้นอยู่กับชนิดของหูด

สำหรับในโรคหูดที่ผิวหนัง เชื้อแต่ละชนิดย่อยก็ทำให้เกิดหูดที่ตำแหน่งและมีลักษณะแตกต่างกันไป เช่น เอชพีวี1 ก่อให้เกิดโรคหูดที่ฝ่ามือและฝ่าเท้า และ เอชพีวี6 ก่อให้เกิดโรคหูดที่บริเวณอวัยวะเพศ

กลุ่มที่มีความเสี่ยงในการเกิดโรคหูด

หูดบริเวณผิวหนังมักพบได้บ่อยในเด็กและวัยรุ่น ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุประมาณ 12 – 16 ปี ผู้ชายและผู้หญิงมีโอกาสเป็นโรคนี้เท่ากัน คนผิวดำและคนเอเชียมีโอกาสเป็นโรคนี้มากกว่าคนผิวขาวประมาณ 2 เท่า ส่วนหูดที่บริเวณอวัยวะเพศ ก็มักพบในช่วงวัยเจริญพันธุ์ และผู้ที่มีความเสี่ยงในเรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

กลุ่มมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเพิ่มขึ้นนอกจากเชื้อชาติ คือ บุคคลบางอาชีพ เช่น คนที่ต้องแล่ขายเนื้อสัตว์ คนที่ผิวหนังมีความต้านทานต่อโรคต่ำ เช่น เป็นโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง

อาการของโรคหูด

อาการที่พบบ่อยของโรคหูด หรือชนิดของโรคหูดที่พบบ่อย ได้แก่

หูด Wart สาเหตุ อาการ รักษา โรคหูดที่ผิวหนัง ยาทา จี้เย็น

หูด (Wart) สาเหตุ อาการ และการรักษาโรคหูดที่ผิวหนัง

อาการหูดที่นิ้วมือ แอลซีคลินิก

1.โรคหูดที่ผิวหนัง

1.1โรคหูดทั่วไป (Common Wart)

โรคหูดทั่วไป (Common warts) เป็นชนิดที่พบได้บ่อยสุด เป็นหูดที่มีลักษณะนูนมีผิวขรุขระ ขนาดมีได้ตั้งแต่ 1 มิลลิเมตร ไปจนถึง 1 เซนติเมตร มักพบบริเวณมือและหัวเข่า เกิดจากเชื้อ เอชพีวี2 และ 4 (บ่อยสุด) แต่ก็สามารถพบจากเชื้อเอชพีวีชนิดอื่นได้เช่นกัน

1.2โรคหูดชนิดคนแล่เนื้อ (Butcher’s warts)

โรคหูดคนแล่เนื้อ (Butcher’s warts) ตามลักษณะของชื่อเลยคือพบในคนที่มีอาชีพแล่เนื้อดิบ โดยไม่ได้เกิดจากเนื้อสัตว์ที่แล่ (คือไม่ใช่หูดของเนื้อหมู เนื้อวัว) แต่เกิดจากการติดต่อจากคนสู่คน โดยมีเนื้อเป็นทางผ่าน ลักษณะของหูดหน้าตาจะเหมือนโรคหูดทั่วไป แต่มีขนาดใหญ่กว่า มีผิวขรุขระมากกว่า และมักพบที่มือ ส่วนใหญ่เกิดจากเชื้อเอชพีวี7 และที่เหลืออาจพบจากเชื้อเอชพีวี 1, 2, 3, 4, 10, 28

1.3โรคหูดชนิดแบนราบ (Plane warts หรือ Flat warts) 

โรคหูดชนิดแบนราบ (Plane warts หรือ Flat warts) เป็นโรคหูดที่ผิวค่อนข้างเรียบ แบนราบ มีลักษณะยกนูนจากผิวหนังเพียงเล็กน้อย ขนาดมีตั้งแต่ 1-5 ม.ม. อาจมีจำนวนตั้งแต่ 2-3 อัน ไปจนถึงหลายร้อยอัน และอาจมารวมกันเป็นกลุ่ม มักเกิดบริเวณใบหน้า มือ และหน้าแข้ง เกิดจากเชื้อเอชพีวี2, 3, 10, 26, 27, 28, 29, 38, 41, 49, 75, 76

1.4โรคหูดที่ฝ่ามือฝ่าเท้า (Plamoplantar warts)

โรคหูดที่ฝ่ามือฝ่าเท้า (Plamoplantar warts) เป็นโรคหูดที่มีลักษณะตุ่มนูนกลม ผิวขรุขระ ถูกล้อมรอบด้วยผิวหนังที่หนาตัวขึ้น มักมีอาการเจ็บร่วมด้วย แยกได้ค่อนข้างยากจากโรคตาปลา แต่ถ้าฝานผิวหนังออกดูจะพบจุดเลือดออกเล็กๆ ส่วนใหญ่เกิดจากเชื้อเอชพีวี1 มีบ้างที่เกิดจากเชื้อเอชพีวี4 ซึ่งมักจะไม่เจ็บ และอาจเกิดรวมกลุ่มกัน ทำให้ดูเป็นหูดขนาดใหญ่ได้

2.โรคหูดที่อวัยวะเพศ หรือ โรคหูดหงอนไก่ (Condyloma accuminata)

โรคหูดที่อวัยวะเพศ หรือ โรคหูดหงอนไก่ (Condyloma accuminata) เป็นโรคหูดชนิดที่พบบริเวณอวัยวะเพศภายนอก พบได้ทั้งชายและหญิง ในกลุ่มชายรักร่วมเพศอาจพบหูดชนิดนี้บริเวณรอบทวารหนักได้ หูดชนิดนี้มีลักษณะนูน ผิวตะปุ่มตะป่ำ ลักษณะคล้ายหงอนไก่ เกิดจากเชื้อเอชพีวี6, 11, 16 , 18, 30-32, 42-44, และ 51-58

3.โรคหูดที่เยื่อบุผิว

โรคหูดที่เยื่อบุผิว นอกจากโรคหูดจะทำให้เกิดอาการที่ผิวหนังแล้ว ยังสามารถก่อให้เกิดโรคที่เยื่อบุผิวได้ เช่น พบได้ที่เส้นเสียง และกล่องเสียง ซึ่งจะเกิดในเด็กที่คลอดทางช่องคลอดจากมารดาที่ติดเชื้อหูดบริเวณอวัยวะเพศ จึงได้รับเชื้อจากการกลืน หรือสำลักขณะคลอดได้ หรืออาจเกิดในผู้ใหญ่จากการร่วมเพศโดยการใช้ปาก นอกจากนี้ยังอาจพบได้ที่เยื่อบุตา ลักษณะของโรคหูดชนิดนี้จะเป็นตุ่มนูน มีผิวขรุขระ คล้ายหูดทั่วไป แต่พบที่บริเวณเยื่อบุผิว

การวินิจฉัยโรคหูด

โดยทั่วไปแพทย์สามารถวินิจฉัยโรคหูดได้ จากการซักประวัติ และตรวจร่างกายดูลักษณะของก้อนเนื้อที่เป็นหูด แต่ถ้ารอยโรคมีลักษณะไม่ชัดเจน แพทย์อาจทำการตัดชิ้นเนื้อเพื่อส่งตรวจชิ้นเนื้อทางห้องปฏิบัติการเพิ่มเติมเพื่อช่วยในการวินิจฉัย

หูด Wart สาเหตุ อาการ รักษา โรคหูดที่ผิวหนัง ยาทา จี้เย็น

หูด (Wart) สาเหตุ อาการ และการรักษาโรคหูดที่ผิวหนัง

การรักษาหูดด้วยการทายา แอลซีคลินิก

การรักษาโรคหูด

1. การทายารักษาโรคหูด

ยาทาที่ใช้รักษาหูด โดยส่วนใหญ่จะเป็นยาที่มีส่วนผสมของกรดซาลิซิลิก กรดแลคติก กรดไตรคลอโรอะซิติก แต่การรักษาหูดด้วยวิธีนี้จะต้องใช้เวลานานหลายสัปดาห์ หรือบางรายอาจนานหลายเดือนกว่าจะหาย จึงควรมาพบแพทย์เพื่อรับการตรวจก่อนว่าเป็นหูด ไม่ควรทายาด้วยตนเอง

2. การจี้ด้วยความเย็น 

การจี้กำจัดหูดด้วยความเย็น โดยส่วนใหญ่จะใช้เป็นไนโตรเจนเหลว วิธีนี้ใช้ได้ผลดีกับหูดขนาดไม่ใหญ่มาก โดยระหว่างจี้ผู้ป่วยจะรู้สึกเจ็บหรือแสบ ต่อมาบริเวณที่จี้อาจจะพองเป็นตุ่มน้ำ และอาจใหญ่ขึ้นจนกลายเป็นถุงน้ำ หลังจากนั้นตุ่มจะค่อยๆแห้งลง ตกสะเก็ด และจะหายภายใน 1-3 สัปดาห์ อาจต้องจี้ซ้ำหลายครั้งถ้าหูดมีขนาดใหญ่จนกว่าจะหายขาด

3. การจี้ด้วยไฟฟ้า

การจี้กำจัดหูดด้วยไฟฟ้า เป็นการทำลายหูดด้วยความร้อน วิธีนี้กำจัดหูดได้ผลค่อนข้างดี แต่อาจทำให้เกิดแผลเป็นได้

4. การรักษาด้วยเลเซอร์

การจี้กำจัดหูดด้วยเลเซอร์ วิธีนี้จะใช้เลเซอร์จี้ทำลายตัวหูด ซึ่งได้ผลดีแต่มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง และมีโอกาสเกิดการฟุ้งกระจายของเชื้อทางอากาศได้

5. การผ่าตัด 

การกำจัดหูดด้วยการผ่าตัด คือการผ่าตัดเอาก้อนหูดออกไปเลยทั้งก้อน ใช้สำหรับหูดที่มีขนาดใหญ่ หรือเป็นหูดที่รักษาด้วยวิธีอื่นแล้วไม่ได้ผล

6. การทายาเพื่อกระตุ้นภูมิ (DCP) 

การทายาเพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกัน มักจะใช้ในกรณีที่กำจัดหูดด้วยวิธีการอื่นแล้วไม่ได้ผล หรือมีหูดปริมาณมาก การรักษาใช้เวลานานหลายเดือน และต้องไปทายาที่โรงพยาบาลเป็นประจำทุกสัปดาห์

การป้องกันการเกิดหูด

  • ในกรณีที่เป็นหูดแล้ว ควรรีบมาพบแพทย์เพื่อทำการรักษา และป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไปบริเวณอื่นของร่างกาย รวมถึงป้องกันการแพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่น
  • รักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง ทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ พักผ่อนให้เพียงพอ เพื่อให้ร่างกายมีภูมิต้านทานที่แข็งแรง
  • หลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์กับบุคคลที่เป็นหูดหงอนไก่
  • ฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อ HPV ซึ่งสามารถป้องกันการติดเชื้อได้บางชนิด ปัจจุบันได้รับการรับรองให้ใช้ได้ทั้งในผู้หญิงและผู้ชาย

หูด Wart สาเหตุ อาการ รักษา โรคหูดที่ผิวหนัง ยาทา จี้เย็น

เกี่ยวกับเรา แอลซีคลินิก โรคผิวหนัง ผมร่วง ความงาม เลเซอร์

หมอชิน-หมอหลิว แอลซีคลินิก

ผู้แต่ง : นพ.ชินดนัย วิกรัยพัฒน์ และ พญ.ปัทมา ปาประโคน พบ.วท.ม.ตจวิทยา (ผิวหนัง)

(หมอชิน-หมอหลิว)

เอกสารอ้างอิง

ฝากติดตามบทความดีๆเรื่อง โรคผิวหนัง ผมร่วง-ผมบาง เล็บ สิว ฝ้า กระ เลเซอร์ และการผ่าตัดเล็ก ได้ที่คอลัมน์บทความนะครับ

บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความโดยผู้เชี่ยวชาญ ◆


ติดต่อเรา

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

แอลซีคลินิกสาขาโคราช ตรงข้ามตลาดสวายเรียง จ.นครราชสีมา

โทร 044-263265 , 085-6566639 เปิด 09.00-19.00 น. (หยุดทุกวันศุกร์)

Line id : lcclinic-korat

แผนที่ แอลซีคลินิก สาขาโคราช จ.นครราชสีมา เปิด 9.00-19.00 น หยุดทุกวันศกร์

แผนที่ แอลซีคลินิก สาขาโคราช จ.นครราชสีมา

แอลซีคลินิกสาขาประโคนชัย ซอยบขส.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

โทร 044-163455 , 095-6026953 เปิด 09.00-19.00 น. (หยุดทุกวันศุกร์)

Line id : lcclinic

แผนที่ แอลซีคลินิก สาขาประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ เปิด 9.00-19.00 น หยุดทุกวันศกร์

แผนที่ แอลซีคลินิก สาขาประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

—-

Facebook : LC Clinic

Website : www.lcclinics.com

หูด Wart สาเหตุ อาการ รักษา โรคหูดที่ผิวหนัง ยาทา จี้เย็น

รักษา โรคผิวหนัง เลเซอร์ ทรีทเมนท์ ความงาม ผ่าตัดเล็ก โคราช ประโคนชัย บุรีรัมย์ – LC Clinic

Posted in บทความ ผ่าตัดเล็ก, บทความ โรคผิวหนัง and tagged , , , , , , , , , , , , , .