วัคซีน ไวรัสตับอักเสบบี ผู้ใหญ่ คืออะไร ต่างจากของเด็กยังไง

วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี (ผู้ใหญ่)

วัคซีน ไวรัสตับอักเสบบี ผู้ใหญ่ คืออะไร ต่างจากของเด็กยังไง ต้องฉีดกี่เข็ม

วัคซีน ไวรัสตับอักเสบบี ผู้ใหญ่ คืออะไร ต่างจากของเด็กยังไง ต้องฉีดกี่เข็ม

วัคซีน ป้องกัน ไวรัสตับอักเสบบี ผู้ใหญ่

วัคซีน ไวรัสตับอักเสบบี คืออะไร

วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี (Hepatitis B Vaccine หรือ Euvax B) คือ วัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสตับอักเสบบี เป็นวัคซีนชนิดเชื้อตาย ผลิตโดยใช้เทคนิค DNA recombinant ในเซลล์ยีสต์ (Saccharomyces cerevisiae) 

ลักษณะวัคซีน เป็นยาน้ำแขวนตะกอน สีขาวขุ่นเล็กน้อย

วัคซีน ไวรัสตับอักเสบบี ผู้ใหญ่ ต่างจากวัคซีนของเด็กยังไง

 1. ขนาดปริมาณยา
  • ในผู้ใหญ่ จะใช้โดสวัคซีน 1 มล. ซึ่งประกอบด้วย HBsAg 20 ไมโครกรัม
  • ในเด็ก จะใช้โดสวัคซีน 0.5 มล. ซึ่งประกอบด้วย HBsAg 10 ไมโครกรัม
 2. อายุที่ฉีดได้ วัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสตับอักเสบบี สามารถฉีดได้ตั้งแต่เด็กแรกเกิด, เด็กทารก, เด็กโต, ไปจนถึงผู้ใหญ่ โดยมีวิธีการเลือกใช้วัคซีนแตกต่างกันดังนี้
  • ในผู้ใหญ่ (อายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป) ให้ใช้วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี ชนิดสำหรับผู้ใหญ่
  • ในเด็กแรกเกิด เด็กทารก และเด็กโต (อายุน้อยกว่า 15 ปี) ให้ใช้วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี ชนิดสำหรับเด็ก
 3. จำนวนเข็มที่ฉีด วัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสตับอักเสบบีทั้ง 2 ชนิดนี้ฉีดเหมือนกัน โดยฉีดทั้งหมด 3 โดสดังนี้
  • โดสที่ 1 : ฉีดวันที่มาพบแพทย์
  • โดสที่ 2 : ฉีดหลังจากโดสแรก 1 เดือน
  • โดสที่ 3 : ฉีดหลังจากโดสแรก 6 เดือน

วัคซีน ไวรัสตับอักเสบบี (ผู้ใหญ่) จำเป็นต้องฉีดไหม

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 เป็นต้นมา วัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบบีได้ถูกจัดอยู่ในวัคซีนพื้นฐานที่ทารกที่เกิดมาต้องได้รับ ซึ่งช่วยลดอุบัติการณ์การเกิดโรคไวรัสตับอักเสบบีได้

ส่วนในผู้ใหญ่ ทุกคนควรเข้ารับการฉีดวัคซีนไวรัสตับอักเสบบี เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรคตับ ซึ่งสามารถตรวจเลือดดูก่อนได้ว่าตัวเองมีภูมิคุ้มกันต่อไวรัสตับอักเสบบีหรือไม่ หากผลการตรวจพบว่าร่างกายยังไม่มีภูมิคุ้มกัน และยังไม่มีการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี แนะนำให้ฉีดวัคซีนป้องกัน

ข้อบ่งใช้ของวัคซีนไวรัสตับอักเสบบี

ใช้สำหรับสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันการติดเชื้อ ที่มีสาเหตุมาจากไวรัสตับอักเสบบีทุกชนิด (All known subtypes)

บุคคลที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี

กลุ่มบุคคลที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี และควรได้รับวัคซีนป้องกัน ได้แก่

 • บุคคลากรทางการแพทย์
 • ผู้ป่วยที่ได้รับเลือด หรือผลิตภัณฑ์เลือดเป็นประจำ
 • ผู้ที่อาศัยหรือทำงานในสถานที่สำหรับดูแลคนเยอะๆ เช่น เด็กในสถานรับเลี้ยงและผู้ดูแลเด็ก, นักโทษและผู้คุมนักโทษ เป็นต้น
 • บุคคลที่่มีพฤติกรรมเสี่ยงโรคติดต่อทางเพศสัมพันธุ์, บุคคลที่ฉีดสารเสพติด, และนักท่องเที่ยวที่ไปในสถานที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสอักเสบบี
 • ทารกที่เกิดจากมารดาเป็นพาหะของโรคไวรัสตับอักเสบบี
 • บุคคลที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะ
 • บุคคลที่ต้องใช้ หรือทานยากดภูมิคุ้มกัน
 • ผู้ป่วยโรคตับชนิดเรื้อรัง หรือผู้ป่วยพาหะโรคไวรัสตับอักเสบซี
 • ผู้ที่ติดสุราเรื้อรัง

วิธีการฉีด วัคซีน ไวรัสตับอักเสบบี (ผู้ใหญ่)

ฉีดเข้าชั้นกล้ามเนื้อเท่านั้น ในผู้ใหญ่มักฉีดเข้าที่บริเวณหัวไหล่

ข้อควรรระวังในการฉีดวัคซีน

 • เขย่าขวดวัคซีนก่อนใช้ เนื่องจากอาจเกิดการแยกชั้นของตะกอนสีขาวขนาดเล็กและน้ำใสไม่มีสีของวัคซีนในการเก็บ
 • ไม่ควรฉีดวัคซีนเข้าบริเวณสะโพก (gluteal region)
 • ห้ามฉีดวัคซีนเข้าหลอดเลือดดำ

การใช้วัคซีนไวรัสตับอักเสบบี ในสตรีมีครรภ์และให้นมบุตร

 • วัคซีนไวรัสตับอักเสบบี เป็นวัคซีนชนิดเชื้อตาย จึงอาจพิจารณาให้วัคซีนได้ในสตรีมีครรภ์เมื่อมีความจำเป็น
 • ในกรณีให้นมบุตร ในปัจจุบันวัคซีนไวรัสตับอักเสบบียังไม่ถูกกำหนดเป็นข้อห้ามใช้ในสตรีที่ให้นมบุตร (ควรพิจารณาเป็นเคสต่อเคสโดยแพทย์)

อาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได้หลังฉีดวัคซีนไวรัสตับอักเสบบี

อาการที่พบได้ คือ ปวด, บวม, แดง บริเวณที่ฉีด หรือมีไข้เล็กน้อย อาการเหล่านี้อาจพบได้แต่น้อย และอาการเหล่านี้มักหายไปภายใน 2 วัน

วัคซีน ไวรัสตับอักเสบบี ผู้ใหญ่ คืออะไร ต่างจากของเด็กยังไง ต้องฉีดกี่เข็ม

วัคซีน ป้องกัน ไวรัสตับอักเสบบี ผู้ใหญ่

ค่าบริการฉีด วัคซีนไวรัสตับอักเสบบี (ผู้ใหญ่) แอลซีคลินิก

 • ค่าบริการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี (ผู้ใหญ่) ราคา 600 บาท/เข็ม (รวมค่าแพทย์และค่าบริการแล้ว)
 • ฉีดทั้งหมด 3 เข็ม ที่ 0, 1, และ 6 เดือน
 • หลังฉีดครบ 3 เข็ม สามารถตรวจระดับภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBsAb) ที่คลินิกได้ 

ค่าบริการฉีดวัคซีน แอลซีคลินิก

ค่าบริการ วันนี้ – 31 ธันวาคม 2567

 1. วัคซีนป้องกันเชื้อ HPV 4 สายพันธุ์ ราคา 2,700 บาท/เข็ม
 2. วัคซีนป้องกันเชื้อ HPV 9 สายพันธุ์ ราคา 5,900 บาท/เข็ม
 3. วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ราคา 600 บาท/เข็ม
 4. วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี (ผู้ใหญ่) ราคา 600 บาท/เข็ม
 5. วัคซีนป้องกันไข้เลือดออก Qdenga ราคา 2,000 บาท/เข็ม
 6. วัคซีนป้องกันโรคงูสวัด shingrix ราคา 5,200 บาท/เข็ม (วัคซีนนี้ต้องมัดจำไว้ก่อน)
 7. วัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใส ราคา 1,500บาท/เข็ม (วัคซีนนี้ต้องมัดจำไว้ก่อน)
 8. วัคซีนป้องกันหัด หัดเยอรมัน คางทูม + อีสุกอีใส ProQuad ราคา 2,300 บาท/เข็ม (วัคซีนนี้ต้องมัดจำไว้ก่อน)

(ราคานี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการแล้ว)

วัคซีน ไวรัสตับอักเสบบี ผู้ใหญ่ คืออะไร ต่างจากของเด็กยังไง ต้องฉีดกี่เข็ม

เกี่ยวกับเรา แอลซีคลินิก โรคผิวหนัง ผมร่วง ความงาม เลเซอร์

หมอชิน-หมอหลิว แอลซีคลินิก

ผู้แต่ง : นพ.ชินดนัย วิกรัยพัฒน์ และ พญ.ปัทมา ปาประโคน พบ.วท.ม.ตจวิทยา (ผิวหนัง)

(หมอชิน-หมอหลิว) แพทย์ผิวหนัง ประจำแอลซีคลินิก

เอกสารอ้างอิง

 • www.uptodate.com
 • เอกสารกำกับการใช้ยายูแวกซ์ บี (Euvax B) วัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบ บี, รีคอมบิแนนท์

ฝากติดตามบทความดีๆเรื่อง วัคซีน โรคผิวหนัง ผมร่วง ผมบาง เล็บ สิว ฝ้า กระ เลเซอร์ ทรีทเมนท์ และการผ่าตัดเล็ก ได้ที่คอลัมน์บทความ

◆ บทความที่เกี่ยวข้อง ◆

 1. วัคซีนไวรัสตับอักเสบบี (Hepatitis B Vaccine) จำเป็นไหม ใครควรฉีด
 2. วัคซีนป้องกัน HPV 4 และ 9 สายพันธุ์ ป้องกันมะเร็ง หูดหงอนไก่ ต่างกันยังไง วิธีการฉีดวัคซีน ลืมฉีด ฉีดไม่ตรงนัด ทำยังไง
 3. วัคซีน มะเร็งปากมดลูก และ หูดหงอนไก่ ดียังไง ใครบ้างที่ควรฉีด
 4. วัคซีน HPV 9 สายพันธุ์ ป้องกัน มะเร็งปากมดลูก ช่องคลอด และหูดหงอนไก่
 5. การรักษาหูด ที่ผิวหนัง มีวิธีอะไรบ้าง ยาทา จี้เย็น เลเซอร์ และการผ่าตัด
 6. ฉีด วัคซีน ป้องกัน ไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ่ ไวรัสตับอักเสบบี  หูดหงอนไก่-มะเร็งปากมดลูก งูสวัด
 7. วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ป้องกันไข้หวัดใหญ่ จำเป็นไหม ทำไมต้องฉีดทุกปี
 8. ฉีดวัคซีนไข้เลือดออก ป้องกันไข้เลือดออก ดีไหม ใครบ้างควรฉีด
 9. วัคซีนป้องกันงูสวัด Shingrix คืออะไร ป้องกันงูสวัด ได้มากกว่า 90%
 10. วัคซีนป้องกันโรคงูสวัด คืออะไร ใครบ้างที่ควรฉีด
 11. วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2023 ชนิด 4 สายพันธุ์
 12. วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2022 ชนิด 4 สายพันธุ์ 
 13. วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2021 ชนิด 4 สายพันธุ์ อัปเดตข้อมูลล่าสุด
 14. วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2020 (Influenza Vaccine) 4 สายพันธุ์ มีอะไรบ้าง

บทความโดยผู้เชี่ยวชาญ ◆


ติดต่อเรา

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

แอลซีคลินิกสาขาโคราช ตรงข้ามตลาดสวายเรียง จ.นครราชสีมา

โทร 044-263265 , 085-6566639 เปิด 09.00-19.00 น. (หยุดทุกวันศุกร์)

Line id : lcclinic-korat

แผนที่ แอลซีคลินิก สาขาโคราช จ.นครราชสีมา เปิด 9.00-19.00 น หยุดทุกวันศกร์

แผนที่ แอลซีคลินิก สาขาโคราช จ.นครราชสีมา

แอลซีคลินิกสาขาประโคนชัย ซอยบขส.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

โทร 044-163455 , 095-6026953 เปิด 09.00-19.00 น. (หยุดทุกวันศุกร์)

Line id : lcclinic

แผนที่ แอลซีคลินิก สาขาประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ เปิด 9.00-19.00 น หยุดทุกวันศกร์

แผนที่ แอลซีคลินิก สาขาประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

—-

Facebook : LC Clinic

Website : www.lcclinics.com

วัคซีน ไวรัสตับอักเสบบี ผู้ใหญ่ คืออะไร ต่างจากของเด็กยังไง ต้องฉีดกี่เข็ม

รักษา โรคผิวหนัง เลเซอร์ ความงาม โคราช ประโคนชัย บุรีรัมย์ – LC Clinic

Posted in Uncategorized.