วัคซีนไข้หวัดใหญ่ (Influenza Vaccine) จำเป็นไหม ฉีดทุกปี

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ (Influenza vaccine)

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ (Influenza Vaccine) จำเป็นไหม ทำไมต้องฉีดทุกปี

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ (Influenza Vaccine) จำเป็นไหม ทำไมต้องฉีดทุกปี

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ (Influenza Vaccine)

ไข้หวัดใหญ่ คืออะไร

ไข้หวัดใหญ่ คือโรคติดต่อชนิดหนึ่งที่พบได้บ่อย ในผู้ป่วยติดเชื้อทางเดินหายใจแบบเฉียบพลัน โดยพบการติดเชื้อมากในช่วงฤดูฝนและฤดูหนาว เกิดจากเชื้อไวรัสชื่อว่า “Influenza” ติดต่อจากคนสู่คน ผ่านการไอ จาม เสมหะ และการสัมผัสคลุกคลีกับผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ (Influenza Vaccine) คืออะไร

วัคซีนไข้หวัดใหญ่คือวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ (Influenza/Flu) โดยวัคซีนจะไปกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน ทำให้ร่างกายเกิดการป้องกันตัวเองต่อเชื้อโรค (Antibody)

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ (Influenza Vaccine) จำเป็นไหม

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ถือว่าเป็นวัคซีนที่ควรฉีดทุกคนในทุกครอบครัว เนื่องจากโรคไข้หวัดใหญ่เป็นโรคที่มีอาการรุนแรงกว่าไข้หวัดธรรมดา มักเป็นนานกว่า 1 สัปดาห์ และหากผู้สูงอายุป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ก็อาจมีอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้

ใครที่ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้บ้าง

วัคซีนไข้หวัดใหญ่เป็นวัคซีนที่คนทั่วไปสามารถฉีดได้ แต่ในเด็กควรมีอายุมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป และบุคคลที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงควรได้รับวัคซีนชนิดนี้ปีละ 1 ครั้ง เพื่อช่วยป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่, ลดความรุนแรง, และการแพร่กระจายของโรค

 • สามารถเริ่มฉีดได้ตั้งแต่อายุ 6 เดือนขึ้นไป โดยฉีดปีละ 1 ครั้ง โดยเฉพาะเด็กที่อายุน้อยกว่า 2 ปี ควรต้องฉีดอย่างยิ่ง ซึ่งสามารถฉีดได้ตลอดปี แนะนำให้ฉีดในช่วงเริ่มเข้าสู่ฤดูฝน หรือเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาว (เป็นช่วงที่มักมีการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่)
 • ส่วนเด็กที่มีอายุน้อยกว่า 9 ปี ซึ่งได้รับวัคซีนเป็นครั้งแรกให้ฉีดทั้งหมด 2 เข็ม โดยทิ้งช่วงห่างกัน 1-2 เดือน หลังจากนั้นให้ฉีดซ้ำทุกปี ปีละ 1 เข็ม
 • ในผู้ใหญ่แนะนำให้ฉีดปีละ 1 เข็ม

กลุ่มเสี่ยงที่ควรฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

บุคคลที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่องค์การอนามัยโลกแนะนำให้ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ทุกปี ได้แก่

 • เด็กอายุ 6 เดือน-2 ปี
 • ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป
 • สตรีมีครรภ์ อายุครรภ์ตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป
 • ผู้ป่วยที่พักฟื้นในสถานพยาบาล หรือสถานที่สำหรับดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
 • เด็กหรือผู้ใหญ่ที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังหรือโรคหอบหืด
 • เด็กหรือผู้ใหญ่ที่มีโรคเรื้อรังและต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเป็นประจำ เช่น โรคหลอดเลือดสมอง, โรคหัวใจ, โรคเบาหวาน, โรคไตวาย, และโรคธาลัสซีเมีย เป็นต้น
 • ผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือต้องใช้ยากดภูมิคุ้มกัน
 • ผู้ป่วยโรคอ้วนที่มีน้ำหนักมากกว่า 100 กิโลกรัม หรือมีค่าดัชนีมวลกาย (BMI) มากกว่า 35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร
 • บุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานในโรงพยาบาล เพราะหากเป็นไข้หวัดใหญ่อาจแพร่เชื้อไปสู่คนไข้ที่เสี่ยงติดเชื้อสูง
 • ผู้ที่ต้องอยู่ใกล้ชิดผู้ป่วย เช่น ผู้ดูแลผู้ป่วยพักฟื้น หรือผู้ที่อาศัยอยู่กับผู้ป่วย หรือผู้ที่มีความเสี่ยงสูง
 • เจ้าหน้าที่สาธารณสุขซึ่งมีหน้าที่ตรวจและควบคุมโรค
 • เจ้าหน้าที่ในห้องปฏิบัติการซึ่งมีโอกาสสัมผัสกับเชื้อโดยตรง

ทำไมต้องฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ทุกปี

เนื่องจากไข้หวัดใหญ่เป็นโรคที่สามารถแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็ว มีเชื้อที่ก่อให้เกิดการระบาดได้หลายสายพันธุ์ ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ทุกปี โดยมีการหมุนเวียนสายพันธุ์ จึงแนะนำให้ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ทุกปี เพื่อเป็นการป้องกันเชื้อไข้หวัดใหญ่ที่กำลังระบาดในปีนั้นๆ

วิธีการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

ฉีดเข้าชั้นกล้ามเนื้อ หรือชั้นใต้ผิวหนัง โดยในผู้ใหญ่มักฉีดเข้าที่บริเวณหัวไหล่

ระยะเวลาในการเริ่มออกฤทธิ์ของวัคซีนไข้หวัดใหญ่

วัคซีนไข้หวัดใหญ่จะเริ่มออกฤทธิ์ป้องกันเชื้อไข้หวัดใหญ่ได้ ในเวลาประมาณ 2-3 สัปดาห์หลังการฉีดวัคซีน

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ป้องกันเชื้ออะไรได้บ้าง

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ชนิด 4 สายพันธุ์ จะมีการปรับเปลี่ยนเชื้อในวัคซีนไปเรื่อยๆในแต่ละปี โดยอิงตามเชื้อที่กำลังมีการระบาดในปีนั้นๆ เช่น ปี 2019 วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ (Vaxigrip Tetra) ประกอบด้วย

 • A/Michigan (H1N1)
 • A/Switzerland (H3N2)
 • B/Colorado
 • B/Phuket

ผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่พบได้บ่อย

ในผู้ใหญ่

 • ปวดศีรษะ, ปวดกล้ามเนื้อ (myalgia)
 • รู้สึกไม่สบายและปวดบริเวณที่ฉีด
 • มีไข้
 • ผิวหนังบริเวณที่ฉีดวัคซีน บวม แดง ผิวหนังแข็งกระด้าง

ในเด็กอายุ 3-17 ปี

 • ปวดศีรษะ, ปวดกล้ามเนื้อ (myalgia)
 • รู้สึกไม่สบายและปวดบริเวณที่ฉีด
 • มีไข้
 • เป็นจ้ำเขียวบริเวณผิวหนังที่ฉีดวัคซีน

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2021 อัปเดตข้อมูลล่าสุด

วัคซีนป้องกันเชื้อไข้หวัดใหญ่ชนิด 4 สายพันธุ์ จะมีการปรับเปลี่ยนสายพันธุ์ที่ป้องกันในวัคซีนไปเรื่อยๆในแต่ละปี โดยอ้างอิงตามเชื้อที่กำลังมีการระบาดในปีนั้นๆ โดยปี 2021 (พ.ศ.2564) นี้ มีการใช้ชื่อวัคซีนว่า “วาซิกริปเตตร้า” (VaxigripTetra) และมีการอัปเดตสายพันธุ์ไข้หวัดใหญ่ที่ป้องกันได้ล่าสุด ดังนี้

 • A/Victoria (H1N1)
 • A/Hong Kong (H3N2)
 • B/Washington/02/2019
 • B/Phuket/3073/2013
วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2021 ชนิด 4 สายพันธุ์ อัปเดตข้อมูลล่าสุด

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2021 ชนิด 4 สายพันธุ์

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2020 (Influenza Vaccine) 4 สายพันธุ์ มีอะไรบ้าง

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2020 ชนิด 4 สายพันธุ์

ค่าบริการ ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ แอลซีคลินิก

 • ค่าบริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ราคา 600 บาท/เข็ม (รวมค่าแพทย์และค่าบริการแล้ว)
วัคซีนไข้หวัดใหญ่ (Influenza Vaccine) ราคา 600 บาท/เข็ม โคราช ประโคนชัย บุรีรัมย์

ค่าบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 600 บาท/เข็ม

ค่าบริการฉีดวัคซีน แอลซีคลินิก

ค่าบริการ วันนี้ – 31 ธันวาคม 2567

 1. วัคซีนป้องกันเชื้อ HPV 4 สายพันธุ์ ราคา 2,700 บาท/เข็ม
 2. วัคซีนป้องกันเชื้อ HPV 9 สายพันธุ์ ราคา 5,900 บาท/เข็ม
 3. วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ราคา 600 บาท/เข็ม
 4. วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี (ผู้ใหญ่) ราคา 600 บาท/เข็ม
 5. วัคซีนป้องกันไข้เลือดออก Qdenga ราคา 2,000 บาท/เข็ม
 6. วัคซีนป้องกันโรคงูสวัด shingrix ราคา 5,200 บาท/เข็ม (วัคซีนนี้ต้องมัดจำไว้ก่อน)
 7. วัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใส ราคา 1,500บาท/เข็ม (วัคซีนนี้ต้องมัดจำไว้ก่อน)
 8. วัคซีนป้องกันหัด หัดเยอรมัน คางทูม + อีสุกอีใส ProQuad ราคา 2,300 บาท/เข็ม (วัคซีนนี้ต้องมัดจำไว้ก่อน)

(ราคานี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการแล้ว)

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ (Influenza Vaccine)จำเป็นไหม ทำไมต้องฉีดทุกปี

เกี่ยวกับเรา แอลซีคลินิก โรคผิวหนัง ผมร่วง ความงาม เลเซอร์

หมอชิน-หมอหลิว แอลซีคลินิก

ผู้แต่ง : นพ.ชินดนัย วิกรัยพัฒน์ และ พญ.ปัทมา ปาประโคน พบ.วท.ม.ตจวิทยา (ผิวหนัง)

(หมอชิน-หมอหลิว) แพทย์ผิวหนัง ประจำแอลซีคลินิก

เอกสารอ้างอิง

ฝากติดตามบทความดีๆเรื่อง วัคซีน โรคผิวหนัง ผมร่วง ผมบาง เล็บ สิว ฝ้า กระ เลเซอร์ และการผ่าตัดเล็ก ได้ที่คอลัมน์บทความนะครับ

◆ บทความที่เกี่ยวข้อง ◆

 1. ฉีด วัคซีน ป้องกัน ไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ่ ไวรัสตับอักเสบบี  หูดหงอนไก่-มะเร็งปากมดลูก งูสวัด
 2. วัคซีนไวรัสตับอักเสบบี (Hepatitis B Vaccine) จำเป็นไหม ใครควรฉีด
 3. ฉีดวัคซีนไข้เลือดออก ป้องกันไข้เลือดออก ดีไหม ใครบ้างควรฉีด
 4. วัคซีน มะเร็งปากมดลูก และ หูดหงอนไก่ ดียังไง ใครบ้างที่ควรฉีด
 5. วัคซีน HPV 9 สายพันธุ์ ป้องกัน มะเร็งปากมดลูก ช่องคลอด และหูดหงอนไก่
 6. วัคซีนป้องกันงูสวัด Shingrix คืออะไร ป้องกันงูสวัด ได้มากกว่า 90%
 7. วัคซีนป้องกันโรคงูสวัด คืออะไร ใครบ้างที่ควรฉีด
 8. วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2023 ชนิด 4 สายพันธุ์
 9. วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2022 ชนิด 4 สายพันธุ์ 
 10. วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2021 ชนิด 4 สายพันธุ์ อัปเดตข้อมูลล่าสุด
 11. วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2020 (Influenza Vaccine) 4 สายพันธุ์ มีอะไรบ้าง

บทความโดยผู้เชี่ยวชาญ ◆


ติดต่อเรา

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

แอลซีคลินิกสาขาโคราช ตรงข้ามตลาดสวายเรียง จ.นครราชสีมา

โทร 044-263265 , 085-6566639 เปิด 09.00-19.00 น. (หยุดทุกวันศุกร์)

Line id : lcclinic-korat

แผนที่ แอลซีคลินิก สาขาโคราช จ.นครราชสีมา เปิด 9.00-19.00 น หยุดทุกวันศกร์

แผนที่ แอลซีคลินิก สาขาโคราช จ.นครราชสีมา

แอลซีคลินิกสาขาประโคนชัย ซอยบขส.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

โทร 044-163455 , 095-6026953 เปิด 09.00-19.00 น. (หยุดทุกวันศุกร์)

Line id : lcclinic

แผนที่ แอลซีคลินิก สาขาประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ เปิด 9.00-19.00 น หยุดทุกวันศกร์

แผนที่ แอลซีคลินิก สาขาประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

—-

Facebook : LC Clinic

Website : www.lcclinics.com

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ (Influenza Vaccine)จำเป็นไหม ทำไมต้องฉีดทุกปี

รักษา โรคผิวหนัง เลเซอร์ ทรีทเมนท์ ความงาม ผ่าตัดเล็ก โคราช ประโคนชัย บุรีรัมย์ – LC Clinic

Posted in บทความ, บทความ โรคผิวหนัง, บริการของเรา and tagged , , , , , , , , .