วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2024 ชนิด 4 สายพันธุ์ โคราช ประโคนชัย แอลซีคลินิก

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2024 (พ.ศ. 2567)

แอลซีคลินิก ฉีด วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2024 ชนิด 4 สายพันธุ์ โคราช ประโคนชัย บุรีรัมย์

แอลซี คลินิก ฉีด วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2024 ชนิด 4 สายพันธุ์ โคราช ประโคนชัย บุรีรัมย์

ฉีด วัคซีนป้องกัน ไข้หวัดใหญ่ ชนิด 4 สายพันธุ์ ปี2024 (พ.ศ.2567)

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ชนิด 4 สายพันธุ์ 2024

โดยทั่วไปวัคซีนป้องกันเชื้อไข้หวัดใหญ่ ชนิด 4 สายพันธุ์ จะมีการปรับเปลี่ยนสายพันธุ์ที่ป้องกันในวัคซีนทุกๆปี โดยอ้างอิงตามเชื้อที่กำลังมีการระบาดในปีนั้นๆ โดยในปี 2024 (พ.ศ.2567) นี้ มีการใช้ชื่อวัคซีนว่า “วาซิกริปเตตร้า” (VaxigripTetra) และมีการอัพเดทสายพันธุ์ไข้หวัดใหญ่ที่ป้องกันได้ล่าสุด ดังนี้

 • A/Victoria/4897/2022 (H1N1)
 • A/Thailand/8/2022 (H3N2)
 • B/Austria/1359417/2021
 • B/Phuket/3073/2013

แล้วมาย้อนดูกันว่าวัคซีนป้องกันเชื้อไข้หวัดใหญ่ ชนิด 4 สายพันธ์ ในปี 2023 (พ.ศ.2566) นั้นป้องกันเชื้ออะไรได้บ้าง และมาดูกันว่ามีเชื้ออะไรที่แตกต่างกันบ้าง โดยวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ชนิด 4 สายพันธุ์ 2023 “วาซิกริปเตตร้า” (VaxigripTetra) มีสายพันธุ์ที่ป้องกันดังนี้

 • A/Sydney/5/2021 (H1N1)
 • A/Darwin/9/2021 (H3N2)
 • B/Austria/1359417/2021
 • B/Phuket/3073/2013
แอลซีคลินิก ฉีด วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2024 ชนิด 4 สายพันธุ์ โคราช ประโคนชัย บุรีรัมย์

วัคซีนไข้หวัดใหญ่2024 ป้องกันเชื้อสายพันธุ์ อะไรบ้าง

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ (Influenza Vaccine) คืออะไร

คือ วัคซีนป้องกันการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ (Influenza/Flu Vaccine) โดยวัคซีนชนิดนี้จะไปกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน ทำให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันร่างกายตัวเอง ต่อการติดเชื้อโรคไข้หวัดใหญ่ (Antibody) ทำให้สามารถป้องกันการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ได้

ไข้หวัดใหญ่ในไทย มักจะระบาดช่วงไหน

ในประเทศไทย ช่วงเวลาที่มีการระบาดและติดเชื้อไข้หวัดใหญ่มากที่สุด คือ ช่วงฤดูฝน ประมาณเดือนมิถุนายน-กันยายน และอีกช่วงคือในฤดูหนาว ประมาณเดือนธันวาคม-มีนาคม ของทุกปี

ทำไมต้องฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ทุกปี

เนื่องจากไข้หวัดใหญ่เป็นโรคที่สามารถแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็ว และเกิดจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ที่แตกต่างกัน ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ทุกปี เพราะการเปลี่ยนสายพันธุ์ไข้หวัดใหญ่ที่ระบาด อาจเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีการหมุนเวียนเปลี่ยนสายพันธุ์ และเพื่อประสิทธิภาพวัคซีนในการป้องกันโรค ทางการแพทย์จึงแนะนำให้ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เป็นประจำทุกปี เพื่อป้องกันสายพันธุ์ไข้หวัดใหญ่ที่กำลังระบาดในปีนั้นๆ

ใครที่ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้บ้าง

วัคซีนไข้หวัดใหญ่เป็นวัคซีนที่คนทั่วไปสามารถฉีดได้ แต่ในเด็กควรมีอายุมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป และบุคคลที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงควรได้รับวัคซีนชนิดนี้ปีละ 1 ครั้ง เพื่อช่วยป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่, ลดความรุนแรง, และการแพร่กระจายของโรค

 • สามารถเริ่มฉีดได้ตั้งแต่อายุ 6 เดือนขึ้นไป โดยฉีดปีละ 1 ครั้ง โดยเฉพาะเด็กที่อายุน้อยกว่า 2 ปี ควรต้องฉีดอย่างยิ่ง ซึ่งสามารถฉีดได้ตลอดปี แนะนำให้ฉีดในช่วงเริ่มเข้าสู่ฤดูฝน หรือเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาว (ซึ่งเป็นช่วงที่มักมีการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่)
 • ส่วนเด็กที่มีอายุน้อยกว่า 9 ปี ซึ่งได้รับวัคซีนเป็นครั้งแรกให้ฉีดทั้งหมด 2 เข็ม โดยทิ้งช่วงห่างกัน 1-2 เดือน หลังจากนั้นให้ฉีดซ้ำทุกปี ปีละ 1 เข็ม
 • ในผู้ใหญ่แนะนำให้ฉีดปีละ 1 เข็ม

ใครบ้างที่ไม่ควรฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

 1. ผู้ที่แพ้วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ทั้งในส่วนของสารออกฤทธิ์ หรือส่วนประกอบอื่นๆของวัคซีน
 2. ผู้ที่มีอาการเจ็บป่วยและมีไข้สูง ควรรักษาให้หายเป็นปกติก่อน แล้วค่อยฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่
 3. ไม่แนะนำให้ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ในเด็กอายุต่ำกว่า 6 เดือน

วิธีการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

ฉีดเข้าชั้นกล้ามเนื้อ หรือชั้นใต้ผิวหนัง (Intramuscular IM or Subcutaneous SC) โดยในผู้ใหญ่มักฉีดเข้าที่บริเวณหัวไหล่

ระยะเวลาในการเริ่มออกฤทธิ์ของวัคซีนไข้หวัดใหญ่

วัคซีนไข้หวัดใหญ่จะเริ่มออกฤทธิ์ป้องกันเชื้อไข้หวัดใหญ่ได้ ในเวลาประมาณ 2-3 สัปดาห์หลังการฉีดวัคซีน

คำถามเกี่ยวกับ วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2024

1.ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ควรฉีดช่วงเดือนไหนดี

โดยทั่วไปโรคไข้หวัดใหญ่จะระบาดเยอะในช่วงฤดูฝนและฤดูหนาว จึงแนะนำให้ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในช่วงก่อนฤดูฝน (เดือนเมษา-พฤษภา) หรือช่วงก่อนฤดูหนาว (เดือนกันยา-ตุลา) เพื่อให้ร่างกายสามารถสร้างภูมิคุ้มกันได้เรียบร้อยก่อนถึงช่วงการระบาด

การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่นั้น จะช่วยกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแรง ช่วยป้องกันเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ที่มีการระบาดในช่วงนั้นได้ และยังช่วยลดความรุนแรงของโรคไข้หวัดใหญ่ได้อีกด้วย

2.เป็นหวัดสามารถฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ไหม

โดยทั่วไปในผู้ที่เป็นไข้หวัด แต่ไม่มีไข้สามารถฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ แต่หากมีไข้สูง ควรรักษาให้หายเป็นปกติก่อน แล้วค่อยทำการฉีดวัคซีน

3.ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้วจะมีไข้ไหม

โดยทั่วไปผลข้างเคียงที่อาจพบได้จากการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ จะมีอาการไข้ ปวดศีรษะ และปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ซึ่งถ้ามีอาการสามารถรับประทานยาลดไข้ พาราเซตามอลได้

แอลซี คลินิก ฉีด วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2024 ชนิด 4 สายพันธุ์ โคราช ประโคนชัย บุรีรัมย์

ฉีด วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ชนิด 4 สายพันธุ์ ปี2024 ราคา 600 บาท

ค่าบริการฉีด วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2024 (พ.ศ.2567)

 • ค่าบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ชนิด 4 สายพันธุ์ ปี 2024 ราคา 600 บาท/เข็ม (รวมค่าแพทย์และบริการแล้ว ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
แอลซี คลินิก ฉีด วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2024 ชนิด 4 สายพันธุ์ โคราช ประโคนชัย บุรีรัมย์

ฉีด วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ 2024 โคราช ประโคนชัย

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2024 (พ.ศ.2567) ชนิด 4 สายพันธุ์ ใหม่ล่าสุด

ผู้แต่ง : นพ.ชินดนัย วิกรัยพัฒน์ พบ.วท.ม.ตจวิทยา (ผิวหนัง)

(หมอชิน) แพทย์ผิวหนัง ประจำแอลซีคลินิก

หมอชิน แพทย์ด้านผิวหนัง

หมอชิน แอลซีคลินิก

เอกสารอ้างอิง

◆ บทความที่เกี่ยวข้อง ◆

บทความด้านโรคทั่วไป

 1. โรคทั่วไป ขอใบรับรองแพทย์ ฉีดยาคุมกำเนิด ฉีดวัคซีน

บทความด้านวัคซีนและการฉีดวัคซีน

 1. ฉีด วัคซีน ป้องกัน ไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ่ ไวรัสตับอักเสบบี  หูดหงอนไก่-มะเร็งปากมดลูก งูสวัด
 2. วัคซีน มะเร็งปากมดลูก และ หูดหงอนไก่ ดียังไง ใครบ้างที่ควรฉีด
 3. วัคซีน HPV 9 สายพันธุ์ ป้องกัน มะเร็งปากมดลูก ช่องคลอด และหูดหงอนไก่
 4. วัคซีนป้องกัน HPV 4 และ 9 สายพันธุ์ ป้องกันมะเร็ง หูดหงอนไก่ ต่างกันยังไง วิธีการฉีดวัคซีน ลืมฉีด ฉีดไม่ตรงนัด ทำยังไง
 5. วัคซีนไข้เลือดออก Qdenga ฉีดได้ตั้งแต่ 4-60 ปี ป้องกันไข้เลือดออกได้ 80.2%
 6. วัคซีนไวรัสตับอักเสบบี (Hepatitis B Vaccine) จำเป็นไหม ใครควรฉีด
 7. วัคซีน ไวรัสตับอักเสบบี ผู้ใหญ่ คืออะไร ต่างจากของเด็กยังไง ต้องฉีดกี่เข็ม
 8. วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ป้องกันไข้หวัดใหญ่ จำเป็นไหม ทำไมต้องฉีดทุกปี
 9. คำถามพบบ่อย Qdenga วัคซีนไข้เลือดออกตัวใหม่ ดียังไง แตกต่างจากตัวเก่ายังไง
 10. วัคซีนป้องกันงูสวัด Shingrix คืออะไร ป้องกันงูสวัด ได้มากกว่า 90%
 11. วัคซีนป้องกันโรคงูสวัด คืออะไร ใครบ้างที่ควรฉีด
 12. วัคซีนปอดอักเสบ 15 สายพันธุ์ ในผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ ฉีดยังไง ใครบ้างควรฉีด
 13. ฉีดวัคซีนไข้เลือดออก ป้องกันไข้เลือดออก ดีไหม ใครบ้างควรฉีด
 14. คำถามเรื่องวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ที่พบได้บ่อย
 15. วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2023 ชนิด 4 สายพันธุ์ มีสายพันธุ์อะไรบ้าง
 16. วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2022 ชนิด 4 สายพันธุ์ มีสายพันธุ์อะไรบ้าง
 17. วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2021 ชนิด 4 สายพันธุ์ อัปเดตข้อมูลล่าสุด
 18. วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2020 (Influenza Vaccine) 4 สายพันธุ์ มีอะไรบ้าง

บทความโดยผู้เชี่ยวชาญ ◆


ติดต่อเรา

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

แอลซีคลินิกสาขาโคราช ตรงข้ามตลาดสวายเรียง จ.นครราชสีมา

โทร 044-263265 , 085-6566639 เปิด 09.00-19.00 น. (หยุดทุกวันศุกร์)

Line id : lcclinic-korat

แผนที่ แอลซีคลินิก สาขาโคราช จ.นครราชสีมา เปิด 9.00-19.00 น หยุดทุกวันศกร์

แผนที่ แอลซีคลินิก สาขาโคราช จ.นครราชสีมา

แอลซีคลินิกสาขาประโคนชัย ซอยบขส.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

โทร 044-163455 , 095-6026953 เปิด 09.00-19.00 น. (หยุดทุกวันศุกร์)

Line id : lcclinic

แผนที่ แอลซีคลินิก สาขาประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ เปิด 9.00-19.00 น หยุดทุกวันศกร์

แผนที่ แอลซีคลินิก สาขาประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

—-

Facebook : LC Clinic

Website : www.lcclinics.com

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2024 (พ.ศ.2567) ชนิด 4 สายพันธุ์ ใหม่ล่าสุด

รักษา โรคผิวหนัง ผมร่วง เล็บ แผลเป็น เลเซอร์ ทรีทเมนท์ ความงาม ผ่าตัดเล็ก โคราช ประโคนชัย บุรีรัมย์ – LC Clinic

Posted in Uncategorized.