วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2023 ชนิด 4 สายพันธุ์ โคราช ประโคนชัย

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2023 (พ.ศ. 2566)

ฉีด วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2023 ชนิด 4 สายพันธุ์ โคราช ประโคนชัย บุรีรัมย์

ฉีด วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2023 ชนิด 4 สายพันธุ์ โคราช ประโคนชัย บุรีรัมย์

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิด 4 สายพันธุ์ 2023

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2023 อัพเดทข้อมูลล่าสุด

โดยทั่วไปวัคซีนป้องกันเชื้อไข้หวัดใหญ่ ชนิด 4 สายพันธุ์ จะมีการปรับเปลี่ยนสายพันธุ์ที่ป้องกันในวัคซีน ในทุกๆปี โดยอ้างอิงตามเชื้อที่กำลังมีการระบาดในปีนั้นๆ โดยในปี 2023 (พ.ศ.2566) นี้ มีการใช้ชื่อวัคซีนว่า “วาซิกริปเตตร้า” (VaxigripTetra) และมีการอัพเดทสายพันธุ์ไข้หวัดใหญ่ที่ป้องกันได้ล่าสุด ดังนี้

 • A/Sydney/5/2021 (H1N1)
 • A/Darwin/9/2021 (H3N2)
 • B/Austria/1359417/2021
 • B/Phuket/3073/2013

แล้วมาย้อนดูกันว่าวัคซีนป้องกันเชื้อไข้หวัดใหญ่ ชนิด 4 สายพันธ์ ในปี 2022 (พ.ศ.2565) นั้นป้องกันเชื้ออะไรได้บ้าง และมาดูกันว่ามีเชื้ออะไรที่แตกต่างกันบ้าง โดยวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ชนิด 4 สายพันธุ์ 2022 “วาซิกริปเตตร้า” (VaxigripTetra) มีสายพันธุ์ที่ป้องกันดังนี้

 • A/Victoria/2570/2019 (H1N1)
 • A/Darwin/9/2021 (H3N2)
 • B/Austria/1359417/2021
 • B/Phuket/3073/2013
วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2023 (พ.ศ. 2566) ชนิด 4 สายพันธุ์

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 2023 ชนิด 4 สายพันธุ์ อัพเดทล่าสุด

ไข้หวัดใหญ่ (Influenza) คืออะไร

ไข้หวัดใหญ่ คือโรคติดต่อในระบบทางเดินหายใจชนิดหนึ่งที่พบได้บ่อย โดยเฉพาะผู้ป่วยติดเชื้อทางเดินหายใจแบบเฉียบพลัน พบการติดเชื้อได้มากในช่วงฤดูฝนและฤดูหนาว เกิดจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ หรือเรียกอีกชื่อว่า “Flu” หรือ “Influenza” โดยติดต่อจากคนสู่คน ผ่านการไอ จาม เสมหะ และการสัมผัสคลุกคลีกับผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ เมื่อติดเชื้อแล้วอาการของโรคไข้หวัดใหญ่จะรุนแรงกว่าไข้หวัดธรรมดา และมักทำให้ป่วยนาน โดยมักเป็นมากกว่า 1 สัปดาห์

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ (Influenza Vaccine) คืออะไร

คือ วัคซีนป้องกันการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ (Influenza/Flu Vaccine) โดยวัคซีนชนิดนี้จะไปกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน ทำให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันร่างกายตัวเอง ต่อการติดเชื้อโรคไข้หวัดใหญ่ (Antibody) ทำให้สามารถป้องกันการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ได้

ทำไมต้องฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ทุกปี

เนื่องจากเชื้อไข้หวัดใหญ่เป็นโรคที่สามารถแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็ว มีสายพันธุ์ของเชื้อที่ก่อให้เกิดการระบาดได้หลากหลายสายพันธุ์ ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ทุกปี โดยมีการหมุนเวียนเปลี่ยนสายพันธุ์กันไป ทางการแพทย์จึงแนะนำให้ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เป็นประจำทุกปี เพื่อป้องกันสายพันธุ์ไข้หวัดใหญ่ที่กำลังระบาดในปีนั้นๆ

ใครที่ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้บ้าง

วัคซีนไข้หวัดใหญ่เป็นวัคซีนที่คนทั่วไปสามารถฉีดได้ แต่ในเด็กควรมีอายุมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป และบุคคลที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงควรได้รับวัคซีนชนิดนี้ปีละ 1 ครั้ง เพื่อช่วยป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่, ลดความรุนแรง, และการแพร่กระจายของโรค

 • สามารถเริ่มฉีดได้ตั้งแต่อายุ 6 เดือนขึ้นไป โดยฉีดปีละ 1 ครั้ง โดยเฉพาะเด็กที่อายุน้อยกว่า 2 ปี ควรต้องฉีดอย่างยิ่ง ซึ่งสามารถฉีดได้ตลอดปี แนะนำให้ฉีดในช่วงเริ่มเข้าสู่ฤดูฝน หรือเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาว (ซึ่งเป็นช่วงที่มักมีการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่)
 • ส่วนเด็กที่มีอายุน้อยกว่า 9 ปี ซึ่งได้รับวัคซีนเป็นครั้งแรกให้ฉีดทั้งหมด 2 เข็ม โดยทิ้งช่วงห่างกัน 1-2 เดือน หลังจากนั้นให้ฉีดซ้ำทุกปี ปีละ 1 เข็ม
 • ในผู้ใหญ่แนะนำให้ฉีดปีละ 1 เข็ม

วิธีการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

ฉีดเข้าชั้นกล้ามเนื้อ หรือชั้นใต้ผิวหนัง (Intramuscular IM or Subcutaneous SC) โดยในผู้ใหญ่มักฉีดเข้าที่บริเวณหัวไหล่

ระยะเวลาในการเริ่มออกฤทธิ์ของวัคซีนไข้หวัดใหญ่

วัคซีนไข้หวัดใหญ่จะเริ่มออกฤทธิ์ป้องกันเชื้อไข้หวัดใหญ่ได้ ในเวลาประมาณ 2-3 สัปดาห์หลังการฉีดวัคซีน

คำถามเกี่ยวกับ วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2023

1.ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ และวัคซีนโควิด19 พร้อมกันเลยได้ไหม

อ้างอิงจากประกาศของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ล่าสุดวันที่ 23 พ.ย. 2564 มีคำแนะนำออกมาว่า สามารถฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ พร้อมกับวัคซีนโควิด19 ในวันเดียวกันได้ โดยแนะนำให้ฉีดที่แขนคนละข้างกัน

2.ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ป้องกันโควิด19 ได้หรือไม่

อ้างอิงจากประกาศของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 30 มี.ค. 2564 วัคซีนไข้หวัดใหญ่ไม่สามารถป้องกันโควิด19ได้ เนื่องจากเป็นเชื้อไวรัสคนละชนิดกัน แต่พบว่าจากการศึกษาในสหรัฐอเมริกาและจีน ผู้ติดเชื้อโควิด19 มากกว่าร้อยละ60 จะมีการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์เอร่วมด้วย ผู้ป่วยที่มีการติดเขื้อทั้ง 2 โรคนี้พร้อมกัน จะเพิ่มความรุนแรงของโรค และมีโอกาสเสียชีวิตเพิ่มสูงขึ้น จึงแนะนำให้ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ร่วมด้วย

3.ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ควรฉีดช่วงเดือนไหนดี

โดยทั่วไปโรคไข้หวัดใหญ่จะระบาดเยอะในช่วงฤดูฝนและฤดูหนาว จึงแนะนำให้ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในช่วงก่อนฤดูฝน (เดือนเมษา-พฤษภา) หรือช่วงก่อนฤดูหนาว (เดือนกันยา-ตุลา) เพื่อให้ร่างกายสามารถสร้างภูมิคุ้มกันได้เรียบร้อยก่อนถึงช่วงการระบาด

การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่นั้น จะช่วยกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแรง ช่วยป้องกันเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ที่มีการระบาดในช่วงนั้นได้ และยังช่วยลดความรุนแรงของโรคไข้หวัดใหญ่ได้อีกด้วย

4.เป็นหวัดสามารถฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ไหม

โดยทั่วไปในผู้ที่เป็นไข้หวัด แต่ไม่มีไข้สามารถฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ แต่หากมีไข้สูง ควรเลื่อนการฉีดวัคซีนออกไปก่อน ถ้าไม่มีความจำเป็นรีบด่วน

5.ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้วจะมีไข้ไหม

โดยทั่วไปผลข้างเคียงที่อาจพบได้จากการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ จะมีอาการไข้ ปวดศีรษะ และปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ซึ่งถ้ามีอาการสามารถรับประทานยาลดไข้ พาราเซตามอลได้

ฉีด วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2023 ชนิด 4 สายพันธุ์ โคราช ประโคนชัย บุรีรัมย์

วัคซีนไข้หวัดใหญ่2023 ราคา 600 บาท

ค่าบริการฉีด วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2023 (พ.ศ.2566)

 • ค่าบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ชนิด 4 สายพันธุ์ 2023 ราคา 600 บาท/เข็ม (ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2023 ชนิด 4 สายพันธุ์ อัปเดตข้อมูลล่าสุด

ผู้แต่ง : นพ.ชินดนัย วิกรัยพัฒน์ พบ.วท.ม.ตจวิทยา (ผิวหนัง)

(หมอชิน) แพทย์ผิวหนัง ประจำแอลซีคลินิก

หมอชิน แพทย์ด้านผิวหนัง

หมอชิน แอลซีคลินิก

เอกสารอ้างอิง

◆ บทความที่เกี่ยวข้อง ◆

บทความด้านโรคทั่วไป

 1. โรคทั่วไป ขอใบรับรองแพทย์ ฉีดยาคุมกำเนิด ฉีดวัคซีน

บทความด้านวัคซีนและการฉีดวัคซีน

 1. ฉีด วัคซีน ป้องกัน ไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ่ ไวรัสตับอักเสบบี  หูดหงอนไก่-มะเร็งปากมดลูก งูสวัด
 2. วัคซีน มะเร็งปากมดลูก และ หูดหงอนไก่ ดียังไง ใครบ้างที่ควรฉีด
 3. วัคซีน HPV 9 สายพันธุ์ ป้องกัน มะเร็งปากมดลูก ช่องคลอด และหูดหงอนไก่
 4. วัคซีนป้องกัน HPV 4 และ 9 สายพันธุ์ ป้องกันมะเร็ง หูดหงอนไก่ ต่างกันยังไง วิธีการฉีดวัคซีน ลืมฉีด ฉีดไม่ตรงนัด ทำยังไง
 5. วัคซีนไข้เลือดออก Qdenga ฉีดได้ตั้งแต่ 4-60 ปี ป้องกันไข้เลือดออกได้ 80.2%
 6. วัคซีนไวรัสตับอักเสบบี (Hepatitis B Vaccine) จำเป็นไหม ใครควรฉีด
 7. วัคซีน ไวรัสตับอักเสบบี ผู้ใหญ่ คืออะไร ต่างจากของเด็กยังไง ต้องฉีดกี่เข็ม
 8. วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ป้องกันไข้หวัดใหญ่ จำเป็นไหม ทำไมต้องฉีดทุกปี
 9. คำถามพบบ่อย Qdenga วัคซีนไข้เลือดออกตัวใหม่ ดียังไง แตกต่างจากตัวเก่ายังไง
 10. วัคซีนป้องกันงูสวัด Shingrix คืออะไร ป้องกันงูสวัด ได้มากกว่า 90%
 11. วัคซีนป้องกันโรคงูสวัด คืออะไร ใครบ้างที่ควรฉีด
 12. ฉีดวัคซีนไข้เลือดออก ป้องกันไข้เลือดออก ดีไหม ใครบ้างควรฉีด
 13. วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2024 (พ.ศ.2567) ชนิด 4 สายพันธุ์ ใหม่ล่าสุด
 14. วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2022 ชนิด 4 สายพันธุ์ มีสายพันธุ์อะไรบ้าง
 15. วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2021 ชนิด 4 สายพันธุ์ อัปเดตข้อมูลล่าสุด
 16. วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2020 (Influenza Vaccine) 4 สายพันธุ์ มีอะไรบ้าง

บทความโดยผู้เชี่ยวชาญ ◆


ติดต่อเรา

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

แอลซีคลินิกสาขาโคราช ตรงข้ามตลาดสวายเรียง จ.นครราชสีมา

โทร 044-263265 , 085-6566639 เปิด 09.00-19.00 น. (หยุดทุกวันศุกร์)

Line id : lcclinic-korat

แผนที่ แอลซีคลินิก สาขาโคราช จ.นครราชสีมา เปิด 9.00-19.00 น หยุดทุกวันศกร์

แผนที่ แอลซีคลินิก สาขาโคราช จ.นครราชสีมา

แอลซีคลินิกสาขาประโคนชัย ซอยบขส.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

โทร 044-163455 , 095-6026953 เปิด 09.00-19.00 น. (หยุดทุกวันศุกร์)

Line id : lcclinic

แผนที่ แอลซีคลินิก สาขาประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ เปิด 9.00-19.00 น หยุดทุกวันศกร์

แผนที่ แอลซีคลินิก สาขาประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

—-

Facebook : LC Clinic

Website : www.lcclinics.com

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2023 ชนิด 4 สายพันธุ์ อัปเดตข้อมูลล่าสุด

แอลซีคลินิก โรคทั่วไป โรคผิวหนัง ผมร่วง-ผมบาง เล็บ สิว ฝ้า กระ เลเซอร์ ผ่าตัดเล็ก

Posted in Uncategorized.