วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2021 ชนิด 4 สายพันธุ์ อัปเดตข้อมูลล่าสุด

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2021

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2021 ชนิด 4 สายพันธุ์ อัปเดตข้อมูลล่าสุด

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2021 ชนิด 4 สายพันธุ์ อัปเดตข้อมูลล่าสุด

วัคซีนไข้หวัดใหญ่2021 ชนิด 4 สายพันธุ์

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2021 อัปเดตข้อมูลล่าสุด

วัคซีนป้องกันเชื้อไข้หวัดใหญ่ชนิด 4 สายพันธุ์ จะมีการปรับเปลี่ยนสายพันธุ์ที่ป้องกันในวัคซีนไปเรื่อยๆในแต่ละปี โดยอ้างอิงตามเชื้อที่กำลังมีการระบาดในปีนั้นๆ โดยปี 2021 (พ.ศ.2564) นี้ มีการใช้ชื่อวัคซีนว่า “วาซิกริปเตตร้า” (VaxigripTetra) และมีการอัปเดตสายพันธุ์ไข้หวัดใหญ่ที่ป้องกันได้ล่าสุด ดังนี้

 • A/Victoria (H1N1)
 • A/Hong Kong (H3N2)
 • B/Washington/02/2019
 • B/Phuket/3073/2013

แล้วมาย้อนดูกันว่าวัคซีนป้องกันเชื้อไข้หวัดใหญ่ชนิด 4 สายพันธ์ ในปี 2020 นั้นป้องกันเชื้ออะไรได้บ้าง มาดูกันว่ามีเชื้ออะไรที่แตกต่าง วัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิด 4 สายพันธุ์ 2020 (FluQuadriTM) มีสายพันธุ์ที่ป้องกันดังนี้

 • A/Brisbane (H1N1)
 • A/South Australia (H3N2)
 • B/Phuket
 • B/Washington

ไข้หวัดใหญ่ (Influenza) คืออะไร

ไข้หวัดใหญ่ คือโรคติดต่อชนิดหนึ่งที่พบได้บ่อย ในผู้ป่วยติดเชื้อทางเดินหายใจแบบเฉียบพลัน โดยพบการติดเชื้อมากในช่วงฤดูฝนและฤดูหนาว เกิดจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ หรือเรียกอีกชื่อว่า “Influenza” โดยติดต่อจากคนสู่คน ผ่านการไอ จาม เสมหะ และการสัมผัสคลุกคลีกับผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ เมื่อติดเชื้อแล้วอาการของโรคไข้หวัดใหญ่จะรุนแรงกว่าไข้หวัดธรรมดา และมักทำให้ป่วยนาน โดยทั่วไปมักเป็นนานกว่า 1 สัปดาห์

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ (Influenza Vaccine) คืออะไร

คือ วัคซีนป้องกันการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ (Influenza/Flu Vaccine) โดยวัคซีนชนิดนี้จะไปกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน ทำให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันตัวเองต่อเชื้อโรคไข้หวัดใหญ่ (Antibody) ทำให้สามารถป้องกันการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ได้

ทำไมต้องฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ทุกปี

เนื่องจากไข้หวัดใหญ่เป็นโรคที่สามารถแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็ว มีเชื้อที่ก่อให้เกิดการระบาดได้หลากหลายสายพันธุ์ ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ทุกปี โดยมีการหมุนเวียนสายพันธุ์ จึงแนะนำให้ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ทุกปี เพื่อเป็นการป้องกันเชื้อไข้หวัดใหญ่ที่กำลังระบาดในปีนั้นๆ

ใครที่ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้บ้าง

วัคซีนไข้หวัดใหญ่เป็นวัคซีนที่คนทั่วไปสามารถฉีดได้ แต่ในเด็กควรมีอายุมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป และบุคคลที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงควรได้รับวัคซีนชนิดนี้ปีละ 1 ครั้ง เพื่อช่วยป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่, ลดความรุนแรง, และการแพร่กระจายของโรค

 • สามารถเริ่มฉีดได้ตั้งแต่อายุ 6 เดือนขึ้นไป โดยฉีดปีละ 1 ครั้ง โดยเฉพาะเด็กที่อายุน้อยกว่า 2 ปี ควรต้องฉีดอย่างยิ่ง ซึ่งสามารถฉีดได้ตลอดปี แนะนำให้ฉีดในช่วงเริ่มเข้าสู่ฤดูฝน หรือเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาว (เป็นช่วงที่มักมีการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่)
 • ส่วนเด็กที่มีอายุน้อยกว่า 9 ปี ซึ่งได้รับวัคซีนเป็นครั้งแรกให้ฉีดทั้งหมด 2 เข็ม โดยทิ้งช่วงห่างกัน 1-2 เดือน หลังจากนั้นให้ฉีดซ้ำทุกปี ปีละ 1 เข็ม
 • ในผู้ใหญ่แนะนำให้ฉีดปีละ 1 เข็ม

วิธีการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

ฉีดเข้าชั้นกล้ามเนื้อ หรือชั้นใต้ผิวหนัง โดยในผู้ใหญ่มักฉีดเข้าที่บริเวณหัวไหล่

ระยะเวลาในการเริ่มออกฤทธิ์ของวัคซีนไข้หวัดใหญ่

วัคซีนไข้หวัดใหญ่จะเริ่มออกฤทธิ์ป้องกันเชื้อไข้หวัดใหญ่ได้ ในเวลาประมาณ 2-3 สัปดาห์หลังการฉีดวัคซีน

คำถามเกี่ยวกับ วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2021

1.ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ควรฉีดช่วงเดือนไหนดี

โดยทั่วไปโรคไข้หวัดใหญ่จะระบาดเยอะในช่วงฤดูฝนและฤดูหนาว จึงแนะนำให้ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในช่วงก่อนฤดูฝน (เดือนเมษา-พฤษภา) หรือช่วงก่อนฤดูหนาว (เดือนกันยา-ตุลา) เพื่อให้ร่างกายสามารถสร้างภูมิคุ้มกันได้เรียบร้อยก่อนถึงช่วงการระบาด

การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่นั้น จะช่วยกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแรง ช่วยป้องกันเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ที่มีการระบาดในช่วงนั้นได้ และยังช่วยลดความรุนแรงของโรคไข้หวัดใหญ่ได้อีกด้วย

2.เป็นหวัดสามารถฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ไหม

โดยทั่วไปในผู้ที่เป็นไข้หวัด แต่ไม่มีไข้สามารถฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ แต่หากมีไข้สูง ควรเลื่อนการฉีดวัคซีนออกไปก่อน ถ้าไม่มีความจำเป็นรีบด่วน

3.ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้วจะมีไข้ไหม

โดยทั่วไปผลข้างเคียงที่อาจพบได้จากการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ จะมีอาการไข้ ปวดศีรษะ และปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ซึ่งถ้ามีอาการสามารถรับประทานยาลดไข้ พาราเซตามอลได้

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2021 ชนิด 4 สายพันธุ์ อัปเดตข้อมูลล่าสุด

ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2021 ชนิด 4 สายพันธุ์ 600 บาท/เข็ม

ค่าบริการฉีด วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2021

 • ค่าบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ชนิด 4 สายพันธุ์ ราคา 600 บาท/เข็ม (รวมค่าแพทย์และค่าบริการแล้ว)

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2021 ชนิด 4 สายพันธุ์ อัปเดตข้อมูลล่าสุด

ผู้แต่ง : นพ.ชินดนัย วิกรัยพัฒน์ พบ.วท.ม.ตจวิทยา (ผิวหนัง)

(หมอชิน) แพทย์ผิวหนัง ประจำแอลซีคลินิก

หมอชิน แพทย์ด้านผิวหนัง

หมอชิน แอลซีคลินิก

เอกสารอ้างอิง

◆ บทความที่เกี่ยวข้อง ◆

บทความด้านโรคทั่วไป

 1. โรคทั่วไป ขอใบรับรองแพทย์ ฉีดยาคุมกำเนิด ฉีดวัคซีน

บทความด้านวัคซีนและการฉีดวัคซีน

 1. ฉีด วัคซีน ป้องกัน ไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ่ ไวรัสตับอักเสบบี  หูดหงอนไก่-มะเร็งปากมดลูก งูสวัด
 2. วัคซีนไวรัสตับอักเสบบี (Hepatitis B Vaccine) จำเป็นไหม ใครควรฉีด
 3. วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ป้องกันไข้หวัดใหญ่ จำเป็นไหม ทำไมต้องฉีดทุกปี
 4. ฉีดวัคซีนไข้เลือดออก ป้องกันไข้เลือดออก ดีไหม ใครบ้างควรฉีด
 5. วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2022 ชนิด 4 สายพันธุ์
 6. วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2020 (Influenza Vaccine) 4 สายพันธุ์ มีอะไรบ้าง
 7. วัคซีน มะเร็งปากมดลูก และ หูดหงอนไก่ ดียังไง ใครบ้างที่ควรฉีด

บทความโดยผู้เชี่ยวชาญ ◆


ติดต่อเรา

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

แอลซีคลินิกสาขาโคราช ตรงข้ามตลาดสวายเรียง จ.นครราชสีมา

โทร 044-263265 , 085-6566639 เปิด 09.00-19.00 น. (หยุดทุกวันศุกร์)

Line id : lcclinic-korat

แผนที่ แอลซีคลินิก สาขาโคราช จ.นครราชสีมา เปิด 9.00-19.00 น หยุดทุกวันศกร์

แผนที่ แอลซีคลินิก สาขาโคราช จ.นครราชสีมา

แอลซีคลินิกสาขาประโคนชัย ซอยบขส.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

โทร 044-163455 , 095-6026953 เปิด 09.00-19.00 น. (หยุดทุกวันศุกร์)

Line id : lcclinic

แผนที่ แอลซีคลินิก สาขาประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ เปิด 9.00-19.00 น หยุดทุกวันศกร์

แผนที่ แอลซีคลินิก สาขาประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

—-

Facebook : LC Clinic

Website : www.lcclinics.com

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2021 ชนิด 4 สายพันธุ์ อัปเดตข้อมูลล่าสุด

รักษา โรคผิวหนัง เลเซอร์ ทรีทเมนท์ ความงาม ผ่าตัดเล็ก โคราช ประโคนชัย บุรีรัมย์ – LC Clinic

 

 

 

Posted in Uncategorized.