วัคซีนป้องกัน HPV 4 vs 9 สายพันธุ์ ป้องกันมะเร็งต่างกันยังไง

วัคซีนป้องกัน HPV 4 และ 9 สายพันธุ์ ต่างกันยังไง

วัคซีนป้องกัน HPV 4 vs 9 สายพันธุ์ ป้องกันมะเร็ง หูดหงอนไก่ ต่างกันยังไง

วัคซีนป้องกัน HPV 4 และ 9 สายพันธุ์ ป้องกันมะเร็ง หูดหงอนไก่ ต่างกันยังไง

วัคซีนป้องกันเชื้อ HPV 4 และ 9 สายพันธุ์

คำถามที่พบบ่อย

วัคซีนป้องกัน HPV ชนิด 4 และ 9 สายพันธุ์

1. วัคซีนป้องกันเชื้อ HPV หรือ วัคซีนป้องกันหูดหงอนไก่และมะเร็งปากมดลูก คืออะไร

วัคซีนป้องกันเชื้อ HPV คือ วัคซีนป้องกันการติดเชื้อเอชพีวี HPV (Human papilloma virus) ซึ่งเป็นเชื้อที่ก่อให้เกิดโรคหูดหงอนไก่ โรคมะเร็งปากมดลูก มะเร็งปากช่องคลอด มะเร็งช่องคลอด มะเร็งองคชาต มะเร็งทวารหนัก มะเร็งช่องปากและลำคอ โดยวัคซีนจะสามารถป้องกันเชื้อเอชพีวี HPV ได้ 4 และ 9 สายพันธุ์

2. วัคซีน Gardasil ป้องกันเชื้อ HPV 4 และ 9 สายพันธุ์ ออกฤทธิ์ยังไง

การติดเชื้อ HPV พบได้เฉพาะในคน วัคซีนป้องกันเชื้อ HPV ชนิด 4 และ 9 สายพันธุ์ ออกฤทธิ์โดยกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันแบบ humoral immune response

3. วัคซีนป้องกันเชื้อ HPV ชนิด 4 และ 9 สายพันธุ์ ต่างกันยังไง

 1. อายุที่ฉีดได้ วัคซีนป้องกันเชื้อ HPV ทั้ง 2 ชนิดนี้ สามารถฉีดได้ตั้งแต่อายุ 9-45 ปี
 2. จำนวนเข็มที่ฉีด วัคซีนป้องกันเชื้อ HPV ทั้ง 2 ชนิดนี้ฉีดเหมือนกัน โดยมีวิธีการฉีดดังนี้
  • ในเด็กวัยรุ่นช่วงอายุ 9-14 ปี ให้ฉีด 2 เข็มที่ 0 และ 6-12 เดือน
  • ในผู้ใหญ่ช่วงอายุ 15-45 ปี ให้ฉีด 3 เข็มที่ 0, 2, และ 6 เดือน
 3. ประสิทธิภาพ เปรียบเทียบวัคซีนป้องกันเชื้อ HPV ทั้ง 2 ชนิด
  • การป้องกันมะเร็ง วัคซีน HPV ชนิด 4 สายพันธุ์ จะป้องกันเชื้อที่มีความเสี่ยงสูงในการก่อให้เกิดมะเร็งได้คือ HPV 16, 18 / ส่วนวัคซีน HPV ชนิด 9 สายพันธุ์ จะป้องกันเชื้อที่มีความเสี่ยงสูงในการก่อให้เกิดมะเร็งได้คือ HPV 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58
  • การป้องกันหูดหงอนไก่ วัคซีนป้องกันเชื้อ HPV ทั้ง 2 ชนิดนี้ ป้องกันเชื้อที่ความเสี่ยงในการทำให้เกิดโรคหูดหงอนไก่ได้เท่ากันคือ HPV 6 และ 11

4. วัคซีนป้องกันเชื้อ HPV ชนิด 4 และ 9 สายพันธุ์ ใครบ้างที่ควรฉีด

 • เด็กวัยรุ่นหญิงและชาย อายุ 9-14 ปี เป็นวัยที่ได้ประโยชน์สูงสุด เพราะตอบสนองต่อภูมิคุ้มกันได้ดี ฉีดเพียง 2 เข็ม เป็นการป้องกันก่อนได้รับเชื้อในอนาคต
 • หญิงและชายอายุ 15 ปีขึ้นไป
 • หญิงวัยทำงาน 26-45 ปี วัยนี้ภูมิคุ้มกันในการป้องกันเชื้อ HPV จะแย่ลง จึงเสี่ยงต่อการติดเชื้อ HPV ถาวรมากขึ้นเฉลี่ย 26% ถึงแม้จะเคยมีเพศสัมพันธุ์ หรือเคยติดเชื้อแล้ว วัคซีนยังช่วยป้องกันสายพันธุ์อื่นที่ยังไม่ติด ที่มีในวัคซีนได้ และยังช่วยป้องกันโรคหูดหงอนไก่ได้
 • ชายวัยทำงาน 26-45 ปี การติดเชื้อจะไม่มีการลดลงตามช่วงอายุ การส่งผ่านเชื้อ HPV หลังมีเพศสัมพันธุ์จากหญิงไปสู่ชาย พบว่าสูงกว่าการส่งผ่านเชื้อจากชายไปสู่หญิง และในปัจจุบันยังไม่มีการตรวจคัดกรองมะเร็งที่อวัยวะเพศชายอีกด้วย ทำให้พบว่า กว่าคนไข้จะเข้ามาตรวจ จะพบเมื่อเป็นโรคมะเร็ง หรืออยู่ในระยะลุกลามไปแล้ว

5. วัคซีนป้องกันเชื้อ HPV ชนิด 4 และ 9 สายพันธุ์ ใครบ้างที่ไม่ควรฉีด

 • ผู้มีประวัติแพ้วัคซีน HPV หรือส่วนประกอบของวัคซีนอย่างรุนแรง เช่น มีประวัติแพ้ยีสต์โปรตีน 
 • ผู้มีประวัติแพ้วัคซีน HPV เข็มก่อนอย่างรุนแรง

5. วัคซีนป้องกันเชื้อ HPV ชนิด 4 และ 9 สายพันธุ์ ต้องฉีดยังไง

วัคซีนป้องกันเชื้อ HPV ทั้ง 2 ชนิดนี้ฉีดเหมือนกัน โดยมีวิธีการฉีดดังนี้

 • ในเด็กวัยรุ่นช่วงอายุ 9-14 ปี ให้ฉีด 2 เข็มที่ 0 และ 6-12 เดือน
 • ในผู้ใหญ่ช่วงอายุ 15-45 ปี ให้ฉีด 3 เข็มที่ 0, 2, และ 6 เดือน

6. วัคซีนป้องกัน HPV ชนิด 4 และ 9 สายพันธุ์ ถ้าลืมฉีด ฉีดไม่ตรงวันนัด ต้องทำยังไง

 1. ในกรณีเด็กวัยรุ่นช่วงอายุ 9-14 ปี ที่เป็นการฉีด 2 เข็ม ควรให้วัคซีนเข็มที่ 2 ภายในช่วงระยะเวลา 5-13 เดือน หลังจากเข็มแรก
 2. ในกรณีผู้ใหญ่ช่วงอายุ 15-45 ปี ที่เป็นการฉีด 3 เข็ม แนะนำให้ฉีดเข็มที่ 2 ห่างจากเข็มแรกอย่างน้อย 1 เดือน / ฉีดเข็มที่ 3 ห่างจากเข็มที่ 2 อย่างน้อย 3 เดือน / และควรได้รับวัคซีนให้ครบ 3 เข็ม ภายในระยะเวลา 1 ปี

7. ถ้าเคยมีเพศสัมพันธ์แล้ว ฉีดวัคซีน HPV ได้ไหม

สามารถฉีดได้ เพราะวัคซีนสามารถป้องกันการติดเชื้อ HPV ได้ถึง 4 หรือ 9 สายพันธุ์ ซึ่งผู้ที่เคยมีเพศสัมพันธ์มาแล้ว ไม่ได้หมายความว่าจะต้องติดเชื้อมาแล้วทุกคน และวัคซีนยังสามารถป้องกันการติดเชื้อซ้ำได้อีกด้วย

ค่าบริการฉีดวัคซีน แอลซีคลินิก

ค่าบริการ วันนี้ – 31 ธันวาคม 2567

 1. วัคซีนป้องกันเชื้อ HPV 4 สายพันธุ์ ราคา 2,700 บาท/เข็ม
 2. วัคซีนป้องกันเชื้อ HPV 9 สายพันธุ์ ราคา 5,900 บาท/เข็ม
 3. วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ราคา 600 บาท/เข็ม
 4. วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี (ผู้ใหญ่) ราคา 600 บาท/เข็ม
 5. วัคซีนป้องกันไข้เลือดออก Qdenga ราคา 2,000 บาท/เข็ม
 6. วัคซีนป้องกันโรคงูสวัด shingrix ราคา 5,200 บาท/เข็ม (วัคซีนนี้ต้องมัดจำไว้ก่อน)
 7. วัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใส ราคา 1,500บาท/เข็ม (วัคซีนนี้ต้องมัดจำไว้ก่อน)
 8. วัคซีนป้องกันหัด หัดเยอรมัน คางทูม + อีสุกอีใส ProQuad ราคา 2,300 บาท/เข็ม (วัคซีนนี้ต้องมัดจำไว้ก่อน)

(ราคานี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการแล้ว)

วัคซีนป้องกัน HPV 4 และ 9 สายพันธุ์ ป้องกันมะเร็ง หูดหงอนไก่ ต่างกันยังไง

เกี่ยวกับเรา แอลซีคลินิก โรคผิวหนัง ผมร่วง ความงาม เลเซอร์

หมอชิน-หมอหลิว แอลซีคลินิก

ผู้แต่ง : นพ.ชินดนัย วิกรัยพัฒน์ และ พญ.ปัทมา ปาประโคน พบ.วท.ม.ตจวิทยา (ผิวหนัง)

(หมอชิน-หมอหลิว) แพทย์ผิวหนัง ประจำแอลซีคลินิก

เอกสารอ้างอิง

 • www.uptodate.com
 • เอกสารกำกับการใช้ยาวัคซีนป้องกันเชื้อเอชพีวี HPV ชนิด 9 สายพันธุ์ (Gardasil 9)

ฝากติดตามบทความดีๆเรื่อง วัคซีน โรคผิวหนัง ผมร่วง ผมบาง เล็บ สิว ฝ้า กระ เลเซอร์ ทรีทเมนท์ และการผ่าตัดเล็ก ได้ที่คอลัมน์บทความ

◆ บทความที่เกี่ยวข้อง ◆

 1. วัคซีน มะเร็งปากมดลูก และ หูดหงอนไก่ ดียังไง ใครบ้างที่ควรฉีด
 2. วัคซีน HPV 9 สายพันธุ์ ป้องกัน มะเร็งปากมดลูก ช่องคลอด และหูดหงอนไก่
 3. หูด (Wart) สาเหตุ อาการ และการรักษาโรคหูดที่ผิวหนัง
 4. การรักษาหูด ที่ผิวหนัง มีวิธีอะไรบ้าง ยาทา จี้เย็น เลเซอร์ และการผ่าตัด
 5. ฉีด วัคซีน ป้องกัน ไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ่ ไวรัสตับอักเสบบี  หูดหงอนไก่-มะเร็งปากมดลูก งูสวัด
 6. วัคซีนไวรัสตับอักเสบบี (Hepatitis B Vaccine) จำเป็นไหม ใครควรฉีด
 7. วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ป้องกันไข้หวัดใหญ่ จำเป็นไหม ทำไมต้องฉีดทุกปี
 8. ฉีดวัคซีนไข้เลือดออก ป้องกันไข้เลือดออก ดีไหม ใครบ้างควรฉีด
 9. วัคซีนป้องกันงูสวัด Shingrix คืออะไร ป้องกันงูสวัด ได้มากกว่า 90%
 10. วัคซีนป้องกันโรคงูสวัด คืออะไร ใครบ้างที่ควรฉีด
 11. วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2023 ชนิด 4 สายพันธุ์
 12. วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2022 ชนิด 4 สายพันธุ์ 
 13. วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2021 ชนิด 4 สายพันธุ์ อัปเดตข้อมูลล่าสุด
 14. วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2020 (Influenza Vaccine) 4 สายพันธุ์ มีอะไรบ้าง

บทความโดยผู้เชี่ยวชาญ ◆


ติดต่อเรา

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

แอลซีคลินิกสาขาโคราช ตรงข้ามตลาดสวายเรียง จ.นครราชสีมา

โทร 044-263265 , 085-6566639 เปิด 09.00-19.00 น. (หยุดทุกวันศุกร์)

Line id : lcclinic-korat

แผนที่ แอลซีคลินิก สาขาโคราช จ.นครราชสีมา เปิด 9.00-19.00 น หยุดทุกวันศกร์

แผนที่ แอลซีคลินิก สาขาโคราช จ.นครราชสีมา

แอลซีคลินิกสาขาประโคนชัย ซอยบขส.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

โทร 044-163455 , 095-6026953 เปิด 09.00-19.00 น. (หยุดทุกวันศุกร์)

Line id : lcclinic

แผนที่ แอลซีคลินิก สาขาประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ เปิด 9.00-19.00 น หยุดทุกวันศกร์

แผนที่ แอลซีคลินิก สาขาประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

—-

Facebook : LC Clinic

Website : www.lcclinics.com

วัคซีนป้องกัน HPV 4 และ 9 สายพันธุ์ ป้องกันมะเร็ง หูดหงอนไก่ ต่างกันยังไง

รักษา โรคผิวหนัง เลเซอร์ ความงาม โคราช ประโคนชัย บุรีรัมย์ – LC Clinic

 

Posted in Uncategorized.