วัคซีนป้องกันโรคงูสวัด ฉีด วัคซีน ป้องกัน งูสวัด โคราช บุรีรัมย์

วัคซีนป้องกันโรคงูสวัด

วัคซีนป้องกันโรคงูสวัด Zostavax คืออะไร ใครบ้างที่ควรฉีด

วัคซีนป้องกันโรคงูสวัด ฉีด วัคซีน ป้องกัน งูสวัด โคราช บุรีรัมย์

วัคซีน ป้องกันโรคงูสวัด โคราช บุรีรัมย์

โรคงูสวัด คืออะไร

โรคงูสวัด หรือ Herpes zoster หรือ Shingles คือ โรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสที่ผิวหนัง โดยเชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดโรคนี้มีชื่อว่า “ไวรัสวาริเซลล่า ซอสเตอร์ (Varicella zoster virus)” ซึ่งเป็นเชื้อตัวเดียวกันกับที่ทำให้เกิดโรคอีสุกอีใส เริ่มต้นเชื้อไวรัสตัวนี้จะทำให้เกิดโรคอีสุกอีใส จากนั้นเมื่อร่างกายหายจากโรคอีสุกอีใส เชื้อไวรัสตัวนี้จะไปหลบซ่อนอยู่ที่ปมประสาทในร่างกาย เมื่อร่างกายอ่อนแอลง มีภูมิคุ้มกันต่ำลง เชื้อที่หลบซ่อนอยู่ ก็จะแบ่งตัวเพิ่มขึ้น จนทำให้เกิดการอักเสบของเส้นประสาท เกิดอาการปวดตามแนวเส้นประสาท และมีการปล่อยเชื้อไวรัสออกมาที่ผิวหนัง เกิดเป็นตุ่มน้ำใส ปวดแสบปวดร้อน เรียงเป็นแนวยาวตามแนวของเส้นประสาท

โรคงูสวัด คืออะไร สาเหตุ อาการ วัคซีนป้องกันโรคงูสวัด

โรคงูสวัด (Herpes zoster)

วัคซีนป้องกันโรคงูสวัด คืออะไร

คือ วัคซีนที่ใช้ป้องกันโรคงูสวัด โดยเตรียมมาจากเชื้อ “ไวรัสวาริเซลล่า ซอสเตอร์ (Varicella zoster virus)” ชนิดที่ถูกทำให้อ่อนแรงลง

ชนิดของเชื้อที่ถูกนำมาใช้ในวัคซีนป้องกันโรคงูสวัด

เชื้อที่ถูกนำมาใช้ในวัคซีนป้องกันโรคงูสวัด ยกตัวอย่างเช่น ยี่ห้อโซสทาแว็กซ์ (Zostavax) จะเตรียมมาจากเชื้อไวรัส วาริเซลลา ซอสเตอร์ สายพันธุ์ Oka/Merck ชนิดที่ถูกทำให้อ่อนแรงลง

ประโยชน์ของการฉีดวัคซีนป้องกันโรคงูสวัด 

 1. ช่วยป้องกันโรคงูสวัด
 2. ช่วยป้องกันภาวะปวดเรื้อรัง ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อผื่นของโรคงูสวัดหายไปแล้ว (Postherpetic neuralgia) 
 3. ช่วยลดความเจ็บปวดจากโรคงูสวัด ทั้งแบบเฉียบพลันและแบบเรื้อรัง 

ใครที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคงูสวัดได้บ้าง

สามารถฉีดวัคซีนป้องกันโรคงูสวัด เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ในผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป แนะนำให้ฉีด 1 เข็ม

วิธีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคงูสวัด

ฉีดเข้าชั้นไขมันใต้ผิวหนัง (Subcutaneous SC) โดยมักฉีดเข้าที่บริเวณต้นแขนส่วนบน หรือหัวไหล่ (บริเวณกล้ามเนื้อเดลตอยด์)

วัคซีนงูสวัด วัคซีนป้องกันโรคงูสวัด แอลซีคลินิก โคราช ประโคนชัย บุรีรัมย์

วัคซีนป้องกันงูสวัด แอลซีคลินิก โคราช บุรีรัมย์

คำถามที่พบบ่อย

1.วัคซีนป้องกันโรคงูสวัด Zostavax สามารถป้องกันได้แค่ไหน

 • วัคซีนสามารถป้องกันโรคงูสวัดได้ 50-70% 
 • ช่วยป้องกันภาวะปวดเรื้อรัง ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อผื่นของโรคงูสวัดหายไปแล้ว (Postherpetic neuralgia) 
 • ช่วยลดความเจ็บปวดจากโรคงูสวัด ทั้งแบบเฉียบพลันและแบบเรื้อรัง 

2.ใครบ้างที่ห้ามฉีดวัคซีนป้องกันโรคงูสวัด Zostavax

 • ผู้ที่มีประวัติแพ้อย่างรุนแรงในส่วนประกอบของวัคซีนและเจลาติน
 • ผู้ที่มีประวัติแพ้ยานีโอมัยซินแบบเฉียบพลันชนิดรุนแรง อย่างไรก็ตามผู้ที่มีอาการแพ้แบบเป็นแค่ผื่นผิวหนังอักเสบที่ผิวหนัง สามารถฉีดได้
 • ผู้ที่ป่วยเป็นภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องทั้งแบบตั้งแต่กำเนิด รวมถึงแบบภายหลัง เช่น ผู้ป่วยโรคมะเร็ง ผู้ป่วยภูมิคุ้มกันชนิดเซลล์บกพร่อง และผู้ป่วย HIV ที่มี CDต่ำมากๆ
 • ผู้ป่วยวัณโรคที่ยังไม่ได้รับการรักษา
 • ผู้หญิงตั้งครรภ์

3.อาการข้างเคียงที่พบได้บ่อยหลังฉีดวัคซีนป้องกันโรคงูสวัด Zostavax

 • อาการที่อาจพบได้หลังฉีดวัคซีน ได้แก่ ปวด บวม แดง บริเวณที่ฉีด ซึ่งมักจะหายได้เองภายใน 1-2 วัน
 • อาการข้างเคียงที่อาจพบได้หลังฉีดวัคซีน ได้แก่ มีไข้ต่ำๆ ปวดศีรษะ ซึ่งมักจะหายได้เองภายใน 1-2 วัน
 • อาการแพ้วัคซีนแบบรุนแรง พบได้น้อยมาก

4.วัคซีนป้องกันโรคงูสวัดและวัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใสต่างกันยังไง

 • วัคซีนทั้ง 2 ชนิดนี้เป็นวัคซีนป้องกันการติดเชื้อตัวเดียวกัน แต่ไม่สามารถนำมาใช้แทนกันได้
 • วัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใส ใช้ในผู้ที่ไม่เคยติดเชื้อมาก่อน ส่วนใหญ่ฉีดในเด็กและวัยรุ่น
 • วัคซีนป้องกันโรคงูสวัด สามารถฉีดได้ทั้งในผู้ที่เคยเป็นและไม่เคยเป็นอีสุกอีใสมาก่อน และฉีดในผู้ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป

ค่าบริการฉีดวัคซีน แอลซีคลินิก

ค่าบริการ วันนี้ – 31 ธันวาคม 2567

 1. วัคซีนป้องกันเชื้อ HPV 4 สายพันธุ์ ราคา 2,700 บาท/เข็ม
 2. วัคซีนป้องกันเชื้อ HPV 9 สายพันธุ์ ราคา 5,900 บาท/เข็ม
 3. วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ราคา 600 บาท/เข็ม
 4. วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี (ผู้ใหญ่) ราคา 600 บาท/เข็ม
 5. วัคซีนป้องกันไข้เลือดออก Qdenga ราคา 2,000 บาท/เข็ม
 6. วัคซีนป้องกันโรคงูสวัด shingrix ราคา 5,200 บาท/เข็ม (วัคซีนนี้ต้องมัดจำไว้ก่อน)
 7. วัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใส ราคา 1,500บาท/เข็ม (วัคซีนนี้ต้องมัดจำไว้ก่อน)
 8. วัคซีนป้องกันหัด หัดเยอรมัน คางทูม + อีสุกอีใส ProQuad ราคา 2,300 บาท/เข็ม (วัคซีนนี้ต้องมัดจำไว้ก่อน)

(ราคานี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการแล้ว)

วัคซีนป้องกันโรคงูสวัด คืออะไร ใครบ้างที่ควรฉีด

ผู้แต่ง : นพ.ชินดนัย วิกรัยพัฒน์ พบ.วท.ม.ตจวิทยา (ผิวหนัง)

(หมอชิน) แพทย์ผิวหนัง ประจำแอลซีคลินิก

หมอชิน แพทย์ด้านผิวหนัง

หมอชิน แอลซีคลินิก

เอกสารอ้างอิง

 • เอกสารกำกับการใช้ยาวัคซีนป้องกันโรคงูสวัด ZOSTAVAX Zoster Vaccine Live (Oka/Merck)
 • วัคซีนอีสุกอีใส และวัคซีนงูสวัด แตกต่างกันอย่างไร สื่อเผยแพร่ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข https://ddc.moph.go.th/dcd/journal_detail.php?publish=11978

ค่าบริการฉีดวัคซีน แอลซีคลินิก

ค่าบริการ วันนี้ – 31 ธันวาคม 2567

 1. วัคซีนป้องกันเชื้อ HPV 4 สายพันธุ์ ราคา 2,700 บาท/เข็ม
 2. วัคซีนป้องกันเชื้อ HPV 9 สายพันธุ์ ราคา 5,900 บาท/เข็ม
 3. วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ราคา 600 บาท/เข็ม
 4. วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี (ผู้ใหญ่) ราคา 600 บาท/เข็ม
 5. วัคซีนป้องกันไข้เลือดออก Qdenga ราคา 2,000 บาท/เข็ม
 6. วัคซีนป้องกันโรคงูสวัด shingrix ราคา 5,200 บาท/เข็ม (วัคซีนนี้ต้องมัดจำไว้ก่อน)
 7. วัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใส ราคา 1,500บาท/เข็ม (วัคซีนนี้ต้องมัดจำไว้ก่อน)
 8. วัคซีนป้องกันหัด หัดเยอรมัน คางทูม + อีสุกอีใส ProQuad ราคา 2,300 บาท/เข็ม (วัคซีนนี้ต้องมัดจำไว้ก่อน)

(ราคานี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการแล้ว)

◆ บทความที่เกี่ยวข้อง ◆

 1. วัคซีนป้องกันงูสวัด Shingrix คืออะไร ป้องกันงูสวัด ได้มากกว่า 90%
 2. วัคซีนไวรัสตับอักเสบบี (Hepatitis B Vaccine) จำเป็นไหม ใครควรฉีด
 3. วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ป้องกันไข้หวัดใหญ่ จำเป็นไหม ทำไมต้องฉีดทุกปี
 4. ฉีดวัคซีนไข้เลือดออก ป้องกันไข้เลือดออก ดีไหม ใครบ้างควรฉีด
 5. วัคซีน มะเร็งปากมดลูก และ หูดหงอนไก่ ดียังไง ใครบ้างที่ควรฉีด
 6. วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2022 ชนิด 4 สายพันธุ์
 7. วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2021 ชนิด 4 สายพันธุ์ อัปเดตข้อมูลล่าสุด
 8. วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2020 (Influenza Vaccine) 4 สายพันธุ์ มีอะไรบ้าง

บทความโดยผู้เชี่ยวชาญ ◆


ติดต่อเรา

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

แอลซีคลินิกสาขาโคราช ตรงข้ามตลาดสวายเรียง จ.นครราชสีมา

โทร 044-263265 , 085-6566639 เปิด 09.00-19.00 น. (หยุดทุกวันศุกร์)

Line id : lcclinic-korat

แผนที่ แอลซีคลินิก สาขาโคราช จ.นครราชสีมา เปิด 9.00-19.00 น หยุดทุกวันศกร์

แผนที่ แอลซีคลินิก สาขาโคราช จ.นครราชสีมา

แอลซีคลินิกสาขาประโคนชัย ซอยบขส.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

โทร 044-163455 , 095-6026953 เปิด 09.00-19.00 น. (หยุดทุกวันศุกร์)

Line id : lcclinic

แผนที่ แอลซีคลินิก สาขาประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ เปิด 9.00-19.00 น หยุดทุกวันศกร์

แผนที่ แอลซีคลินิก สาขาประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

—-

Facebook : LC Clinic

Website : www.lcclinics.com

วัคซีนป้องกันโรคงูสวัด คืออะไร ใครบ้างที่ควรฉีด

รักษา โรคผิวหนัง เลเซอร์ ทรีทเมนท์ ความงาม ผ่าตัดเล็ก โคราช ประโคนชัย บุรีรัมย์ – LC Clinic

 

Posted in Uncategorized.