วัคซีนป้องกันงูสวัด Shingrix ป้องกันได้ 90% โคราช บุรีรัมย์

วัคซีนป้องกันงูสวัด (Shingrix)

วัคซีนป้องกันงูสวัด Shingrix คืออะไร ป้องกันงูสวัด ได้มากกว่า 90%

วัคซีนป้องกันงูสวัด Shingrix ป้องกันได้ 90% โคราช บุรีรัมย์

วัคซีนงูสวัด Shingrix

โรคงูสวัด คืออะไร

โรคงูสวัด หรือ Herpes zoster หรือ Shingles คือ โรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสที่ผิวหนัง โดยเชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดโรคนี้มีชื่อว่า “ไวรัสวาริเซลล่า ซอสเตอร์ (Varicella zoster)” ซึ่งเป็นเชื้อตัวเดียวกันกับที่ทำให้เกิดโรคอีสุกอีใส เริ่มต้นเชื้อไวรัสตัวนี้จะทำให้เกิดโรคอีสุกอีใส จากนั้นเมื่อร่างกายหายจากโรคอีสุกอีใสแล้ว เชื้อไวรัสตัวนี้จะยังคงอยู่ในร่างกาย โดยซ่อนอยู่ที่ปมประสาท เมื่อร่างกายอ่อนแอ พักผ่อนไม่เพียงพอ มีภาวะเครียด หรือมีภาวะภูมิคุ้มกันลดลงเมื่ออายุมากขึ้น เชื้อไวรัสก็จะถูกกระตุ้น และก่อให้เกิดโรคงูสวัดขึ้นได้

ใครมีความเสี่ยงของโรคงูสวัดบ้าง

 1. ผู้ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป พบว่า 9 ใน 10 ของผู้ที่อายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดโรคงูสวัด เนื่องจากเคยป่วยเป็นโรคอีสุกอีใสมาก่อน
 2. ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันอ่อนแอ จากโรคหรือสภาวะต่างๆ หรือได้รับยากดภูมิ
 3. ผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด เบาหวาน โรคทางเดินหายใจ โรคไต โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ และโรคตับ

วัคซีนป้องกันงูสวัด Shingrix คืออะไร

Shingrix คือ วัคซีนป้องกันโรคงูสวัด (Herpes zoster) ชนิดเชื้อตาย หรือที่เรียกว่า non-live recombinant โดยมี AS01B เป็นสารเสริมฤทธิ์ มีข้อบ่งใช้เพื่อป้องกันโรคงูสวัด และภาวะแทรกซ้อนจากโรคงูสวัด เช่น อาการปวดปลายประสาทหลังจากเป็นโรคงูสวัด (Post-Herpetic Neuralgia)

กลไกการออกฤทธิ์ของวัคซีนป้องกันงูสวัด

Shingrix ถูกออกแบบมาเพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันแบบ cellular immune response และแบบ humoral immune respose ในผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่อเชื้องูสวัด (Varicella zoster virus) อยู่ก่อนแล้ว โดยมี AS01B เป็นสารเสริมฤทธิ์

ใครบ้างที่ควรได้รับ วัคซีนป้องกันงูสวัด

Shingrix มีข้อบ่งใช้เพื่อป้องกันโรคงูสวัด และภาวะแทรกซ้อนจากโรคงูสวัด เหมาะสำหรับ

 • ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป
 • ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ที่มีความเสี่ยงต่อโรคงูสวัดมากกว่าปกติ

วิธีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคงูสวัด Shingrix

 • ใช้สำหรับฉีดเข้าชั้นกล้ามเนื้อเท่านั้น (Intramuscular IM) โดยมักฉีดเข้าที่บริเวณหัวไหล่ (บริเวณกล้ามเนื้อเดลตอยด์)
 • ผู้ใหญ่ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ฉีด 2 เข็ม ที่ 0 และ 2-6 เดือนหลังจากเข็มแรก
 • ผู้ใหญ่ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ที่มีความเสี่ยงต่อโรคงูสวัดมากกว่าปกติ ฉีด 2 เข็ม ที่ 0 และ 1-2 เดือนหลังจากเข็มแรก

ประโยชน์ของการฉีดวัคซีนป้องกันโรคงูสวัด Shingrix

 1. ช่วยป้องกันโรคงูสวัด ได้มากถึง 90-97%
 2. ช่วยป้องกันภาวะปวดเรื้อรัง อาการปวดปลายประสาทหลังจากเป็นโรคงูสวัด (Post-Herpetic Neuralgia)
 3. ช่วยลดความเจ็บปวดจากโรคงูสวัด ทั้งแบบเฉียบพลันและแบบเรื้อรัง 

คำถามที่พบบ่อย

1.วัคซีนป้องกันโรคงูสวัด Shingrix สามารถป้องกันได้แค่ไหน

 •  Shingrix เป็นวัคซีนที่สามารถลดโอกาสการติดเชื้อโรคงูสวัดในผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไปได้มากถึง 90-97%

2.ใครบ้างที่ห้ามฉีดวัคซีนป้องกันโรคงูสวัด Shingrix

 • ผู้ที่มีประวัติแพ้อย่างรุนแรงในตัวยาสำคัญ หรือส่วนประกอบตัวใดตัวหนึ่งของวัคซีน

3.ข้อควรระวังในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคงูสวัด Shingrix

 • ควรเลื่อนการฉีดวัคซีนในผู้ที่มีไข้สูงอย่างเฉียบพลัน แต่ในคนที่มีการติดเชื้อเล็กน้อย เช่น ไข้หวัด สามารถฉีดได้เลย
 • ห้ามฉีดวัคซีนเข้าหลอดเลือด หรือใต้ผิวหนังอย่างไม่ถูกต้อง 
 • ควรฉีดวัคซีนด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษในผู้ที่มีภาวะเกล็ดเลือดต่ำ

4.อาการข้างเคียงหลังฉีดวัคซีนป้องกันโรคงูสวัด Shingrix

 • ส่วนใหญ่จะไม่พบผลข้างเคียงที่รุนแรง แต่อาจพบอาการเล็กน้อย เช่น ปวด บวม แดง บริเวณที่ฉีดวัคซีน และในบางรายอาจจะมีอาการไข้ ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตามตัว ร่วมด้วยได้
วัคซีนป้องกันงูสวัด Shingrix ป้องกันได้ 90% โคราช บุรีรัมย์

วัคซีนงูสวัด Shingrix 5,200 บาท/เข็ม

ค่าบริการฉีดวัคซีน แอลซีคลินิก

ค่าบริการ วันนี้ – 31 ธันวาคม 2567

 1. วัคซีนป้องกันเชื้อ HPV 4 สายพันธุ์ ราคา 2,700 บาท/เข็ม
 2. วัคซีนป้องกันเชื้อ HPV 9 สายพันธุ์ ราคา 5,900 บาท/เข็ม
 3. วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ราคา 600 บาท/เข็ม
 4. วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี (ผู้ใหญ่) ราคา 600 บาท/เข็ม
 5. วัคซีนป้องกันไข้เลือดออก Qdenga ราคา 2,000 บาท/เข็ม
 6. วัคซีนป้องกันโรคงูสวัด shingrix ราคา 5,200 บาท/เข็ม (วัคซีนนี้ต้องมัดจำไว้ก่อน)
 7. วัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใส ราคา 1,500บาท/เข็ม (วัคซีนนี้ต้องมัดจำไว้ก่อน)
 8. วัคซีนป้องกันหัด หัดเยอรมัน คางทูม + อีสุกอีใส ProQuad ราคา 2,300 บาท/เข็ม (วัคซีนนี้ต้องมัดจำไว้ก่อน)

(ราคานี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการแล้ว)

วัคซีนป้องกันงูสวัด Shingrix คืออะไร ป้องกันงูสวัด ได้มากกว่า 90%

เกี่ยวกับเรา แอลซีคลินิก โรคผิวหนัง ผมร่วง ความงาม เลเซอร์

หมอชิน-หมอหลิว แอลซีคลินิก

ผู้แต่ง : นพ.ชินดนัย วิกรัยพัฒน์ และ พญ.ปัทมา ปาประโคน พบ.วท.ม.ตจวิทยา (ผิวหนัง)

(หมอชิน-หมอหลิว) แพทย์ผิวหนัง ประจำแอลซีคลินิก

เอกสารอ้างอิง

 • www.uptodate.com
 • เอกสารกำกับการใช้ยาวัคซีนป้องกันโรคงูสวัด Shingrix

ฝากติดตามบทความดีๆเรื่อง วัคซีน โรคผิวหนัง ผมร่วง ผมบาง เล็บ สิว ฝ้า กระ เลเซอร์ ทรีทเมนท์ และการผ่าตัดเล็ก ได้ที่คอลัมน์บทความ

◆ บทความที่เกี่ยวข้อง ◆

 1. ฉีด วัคซีน ป้องกัน ไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ่ ไวรัสตับอักเสบบี  หูดหงอนไก่-มะเร็งปากมดลูก งูสวัด
 2. วัคซีนไวรัสตับอักเสบบี (Hepatitis B Vaccine) จำเป็นไหม ใครควรฉีด
 3. วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ป้องกันไข้หวัดใหญ่ จำเป็นไหม ทำไมต้องฉีดทุกปี
 4. ฉีดวัคซีนไข้เลือดออก ป้องกันไข้เลือดออก ดีไหม ใครบ้างควรฉีด
 5. วัคซีน มะเร็งปากมดลูก และ หูดหงอนไก่ ดียังไง ใครบ้างที่ควรฉีด
 6. วัคซีน HPV 9 สายพันธุ์ ป้องกัน มะเร็งปากมดลูก ช่องคลอด และหูดหงอนไก่
 7. วัคซีนป้องกันโรคงูสวัด คืออะไร ใครบ้างที่ควรฉีด
 8. วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2023 ชนิด 4 สายพันธุ์
 9. วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2022 ชนิด 4 สายพันธุ์ 
 10. วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2021 ชนิด 4 สายพันธุ์ อัปเดตข้อมูลล่าสุด
 11. วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2020 (Influenza Vaccine) 4 สายพันธุ์ มีอะไรบ้าง

บทความโดยผู้เชี่ยวชาญ ◆


ติดต่อเรา

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

แอลซีคลินิกสาขาโคราช ตรงข้ามตลาดสวายเรียง จ.นครราชสีมา

โทร 044-263265 , 085-6566639 เปิด 09.00-19.00 น. (หยุดทุกวันศุกร์)

Line id : lcclinic-korat

แผนที่ แอลซีคลินิก สาขาโคราช จ.นครราชสีมา เปิด 9.00-19.00 น หยุดทุกวันศกร์

แผนที่ แอลซีคลินิก สาขาโคราช จ.นครราชสีมา

แอลซีคลินิกสาขาประโคนชัย ซอยบขส.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

โทร 044-163455 , 095-6026953 เปิด 09.00-19.00 น. (หยุดทุกวันศุกร์)

Line id : lcclinic

แผนที่ แอลซีคลินิก สาขาประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ เปิด 9.00-19.00 น หยุดทุกวันศกร์

แผนที่ แอลซีคลินิก สาขาประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

—-

Facebook : LC Clinic

Website : www.lcclinics.com

วัคซีนป้องกันงูสวัด Shingrix คืออะไร ป้องกันงูสวัด ได้มากกว่า 90%

รักษา โรคผิวหนัง เลเซอร์ ความงาม โคราช ประโคนชัย บุรีรัมย์ – LC Clinic

Posted in Uncategorized.