วัคซีนปอดอักเสบ 15 สายพันธุ์ ในผู้ใหญ่ โคราช ประโคนชัย

วัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ 15 สายพันธุ์ ในผู้ใหญ่

วัคซีนปอดอักเสบ 15 สายพันธุ์ ในผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ ฉีดยังไง ใครบ้างควรฉีด

วัคซีนปอดอักเสบ ชนิด 15 สายพันธุ์ ในผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ ฉีดยังไง ใครบ้างควรฉีด

วัคซีนปอดอักเสบ 15 สายพันธุ์ (PCV 15)

วัคซีนปอดอักเสบ คืออะไร

วัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ คือ วัคซีนป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรีย ที่ชื่อว่า นิวโมคอคคัส (Pneumococcal) ซึ่งเป็นเชื้อที่ทำให้เกิดการติดเชื้อที่ปอด ทำให้เป็นโรคปอดอักเสบ นอกจากนี้การติดเชื้อตัวนี้ยังทำให้เป็นโรคอื่นๆได้อีก ยกตัวอย่างเช่น

 • หูชั้นกลางอักเสบ
 • ไซนัสอักเสบ
 • ติดเชื้อในกระแสเลือด

วัคซีนปอดอักเสบชนิด 15 สายพันธุ์ (PCV 15) คืออะไร

วัคซีนปอดอักเสบชนิด 15 สายพันธุ์ หรือ PCV 15 คือ วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัส (Pneumococcal) ชนิดคอนจูเกต 15 สายพันธุ์ มีชื่อทางการค้าว่า แวกซ์นิววานซ์ (VAXNEUVANCE)

เชื้อนิวโมคอคคัส 15 สายพันธุ์ ที่วัคซีนป้องกันได้มีอะไรบ้าง

เชื้อนิวโมคอคคัสที่วัคซีนป้องกันปอดอักเสบ 15 สายพันธุ์ มีซีโรไทป์ดังนี้ 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F, 22F, 23F, และ 33F 

วัคซีนปอดอักเสบ มีกลไกการออกฤทธิ์ยังไง

กลไกการออกฤทธิ์ คือ วัคซีนจะไปกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันหรือแอนติบอดี ซึ่งจะไปเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการจับ (opsonization) กระบวนการกลืนกิน (phagocytosis) และการทำลายเชื้อนิวโมคอคคัส เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัส ที่ทำให้เกิดโรคปอดอักเสบนั่นเอง

ใครบ้างที่ควรฉีดวัคซีนปอดอักเสบ ในผู้ใหญ่

 • ผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป 
 • ผู้ใหญ่ในทุกช่วงอายุที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อนิวโมคอคคัส ได้แก่
  • ผู้ป่วยโรคพิษสุราเรื้อรัง
  • ผู้ที่สูบบุหรี่ หรือดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ
  • ผู้ป่วยที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง
  • ผู้ที่ต้องรับประทานยากดภูมิคุ้มกัน
  • ผู้ป่วยที่ม้ามทำงานบกพร่อง หรือถูกผ่าตัดม้าม
  • ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน, โรคหัวใจเรื้อรัง, โรคปอดเรื้อรัง, โรคปอดอุดกั้น, โรคตับเรื้อรัง, โรคไตเรื้อรัง เป็นต้น

ใครบ้างที่ไม่ควรฉีดวัคซีนปอดอักเสบ ในผู้ใหญ่

ไม่ควรฉีดวัคซีนปอดอักเสบ ในผู้ที่มีประวัติการแพ้อย่างรุนแรงต่อวัคซีนปอดอักเสบ หรือแพ้ส่วนประกอบใดๆของวัคซีนนี้ 

การฉีดวัคซีนปอดอักเสบชนิด 15 สายพันธุ์ ในผู้ใหญ่

 • ในเด็กและวัยรุ่น (ช่วงอายุ 2-17 ปี) ให้ฉีดวัคซีน 1 ครั้ง (หากเคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัสชนิดคอนจูเกตมาก่อน ควรเว้นระยะห่างกันอย่างน้อย 2 เดือน)
 • ในผู้ใหญ่ ให้ฉีดวัคซีน 1 ครั้ง

วิธีการฉีดวัคซีนปอดอักเสบ

ฉีดเข้าชั้นกล้ามเนื้อ โดยในผู้ใหญ่มักฉีดเข้าที่บริเวณหัวไหล่ 

 • ไม่ควรฉีดวัคซีนเข้าที่บริเวณสะโพก หรือบริเวณอื่นที่อาจมีเส้นประสาทสำคัญ หรือหลอดเลือดสำคัญรวมอยู่
 • หากต้องฉีดวัคซีนนี้พร้อมกับวัคซีนชนิดอื่น การฉีดวัคซีนแต่ละตัวควรฉีดคนละตำแหน่งกันเสมอ

คำถามเกี่ยวกับ วัคซีนปอดอักเสบ 15 สายพันธุ์ (PCV 15)

1.การฉีดวัคซีนปอดอักเสบ 15 สายพันธุ์ (PCV 15) ร่วมกับวัคซีนปอดอักเสบ 23 สายพันธุ์ (PPSV 23) 

 • ผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไปที่ไม่มีโรคประจำตัวและปัจจัยเสี่ยง แนะนำให้ฉีดวัคซีน PCV 15 แล้วตามด้วยวัคซีน PPSV 23 ห่างกันอย่างน้อย 1 ปี
 • ผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไปและมีปัจจัยเสี่ยง เช่น ผ่านการฝังประสาทหูเทียม มีการรั่วของน้ำไขสันหลัง มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง แนะนำให้ฉีดวัคซีน PCV 15 แล้วตามด้วยวัคซีน PPSV 23 ห่างกันอย่างน้อย 8 สัปดาห์
 • ผู้ที่มีอายุ 18-64 ปีที่มีโรคประจำตัวและปัจจัยเสี่ยง (แต่ไม่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง) แนะนำให้ฉีดวัคซีน PCV 15 แล้วตามด้วยวัคซีน PPSV 23 ห่างกันอย่างน้อย 1 ปี
 • ผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง เช่น โรคไตเรื้อรังระยะที่4, โรคไตเนฟโฟรติก, ไม่มีม้ามหรือม้ามทำงานบกพร่อง, มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง, ติดเชื้อเอชไอวี, โรคมะเร็ง, ผู้ป่วยปลูกถ่ายอวัยวะ เป็นต้น แนะนำให้ฉีดวัคซีน PCV 15 แล้วตามด้วยวัคซีน PPSV 23 ห่างกันอย่างน้อย 8 สัปดาห์ และตามด้วยวัคซีน PPSV23 (ห่างจาก PPSV23 โดสก่อนหน้าอย่างน้อย 5 ปี)

2.การฉีดวัคซีนปอดอักเสบ 15 สายพันธุ์ (PCV 15) ร่วมกับวัคซีนไข้หวัดใหญ่

ในผู้ใหญ่สามารถให้วัคซีนปอดอักเสบ (PCV15) ร่วมกับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ชนิดเชื้อตายได้

3.อาการข้างเคียงที่อาจพบได้หลังจากการฉีดวัคซีนปอดอักเสบในผู้ใหญ่

อาการข้างเคียงที่พบได้หลังฉีดวัคซีน มักเป็นอาการที่ไม่รุนแรง เช่น มีอาการบวม แดง ปวด หรือตึงบริเวณที่ฉีดวัคซีน บางรายอาจมีอาการอ่อนเพลีย ไม่อยากอาหาร มีไข้ต่ำๆ ปวดศีรษะ และมีอาการปวดกล้ามเนื้อได้ หากเกิดอาการเหล่านี้สามารถหายได้เองภายใน 2-3 วัน

วัคซีนปอดอักเสบ ชนิด 15 สายพันธุ์ ในผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ ฉีดยังไง ใครบ้างควรฉีด

วัคซีนปอดอักเสบ 15 สายพันธุ์ (PCV 15) ราคา 2,700 บาท/เข็ม

ค่าบริการฉีดวัคซีนปอดอักเสบ แอลซีคลินิก

 • ค่าบริการฉีดวัคซีนปอดอักเสบ 15 สายพันธุ์ PCV15 (VAXNEUVANCE) ราคา 2,700 บาท/เข็ม (รวมค่าแพทย์และค่าบริการแล้ว)
 • ค่าบริการฉีดวัคซีนปอดอักเสบ 23 สายพันธุ์ PPSV23 (PNEUMOVAX) ราคา 1,500 บาท/เข็ม (รวมค่าแพทย์และค่าบริการแล้ว)

ค่าบริการฉีดวัคซีน แอลซีคลินิก

ค่าบริการ วันนี้ – 31 ธันวาคม 2567

 1. วัคซีนป้องกันเชื้อ HPV 4 สายพันธุ์ ราคา 2,700 บาท/เข็ม
 2. วัคซีนป้องกันเชื้อ HPV 9 สายพันธุ์ ราคา 5,900 บาท/เข็ม
 3. วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ราคา 600 บาท/เข็ม
 4. วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี (ผู้ใหญ่) ราคา 600 บาท/เข็ม
 5. วัคซีนป้องกันไข้เลือดออก Qdenga ราคา 2,000 บาท/เข็ม
 6. วัคซีนป้องกันโรคงูสวัด shingrix ราคา 5,200 บาท/เข็ม (วัคซีนนี้ต้องมัดจำไว้ก่อน)
 7. วัคซีนป้องกันปอดอักเสบ 15 สายพันธุ์ (PCV15) ราคา 2,700 บาท/เข็ม (วัคซีนนี้ต้องมัดจำไว้ก่อน)
 8. วัคซีนป้องกันปอดอักเสบ 23 สายพันธุ์ (PPSV23) ราคา 1,500 บาท/เข็ม (วัคซีนนี้ต้องมัดจำไว้ก่อน)
 9. วัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใส ราคา 1,500บาท/เข็ม (วัคซีนนี้ต้องมัดจำไว้ก่อน)
 10. วัคซีนป้องกันหัด หัดเยอรมัน คางทูม + อีสุกอีใส ProQuad ราคา 2,300 บาท/เข็ม (วัคซีนนี้ต้องมัดจำไว้ก่อน)

(ราคานี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการแล้ว)

วัคซีนปอดอักเสบ 15 สายพันธุ์ ในผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ ฉีดยังไง ใครบ้างควรฉีด

เกี่ยวกับเรา แอลซีคลินิก โรคผิวหนัง ผมร่วง ความงาม เลเซอร์

หมอชิน-หมอหลิว แอลซีคลินิก

ผู้แต่ง : นพ.ชินดนัย วิกรัยพัฒน์ และ พญ.ปัทมา ปาประโคน พบ.วท.ม.ตจวิทยา (ผิวหนัง)

(หมอชิน-หมอหลิว) แพทย์ผิวหนัง ประจำแอลซีคลินิก

เอกสารอ้างอิง

 • www.uptodate.com
 • เอกสารกำกับการใช้ยาวัคซีนแวกซ์นิววานซ์ (VAXNEUVANCE), วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัสชนิดคอนจูเกต 15 สายพันธุ์ 

ฝากติดตามบทความดีๆเรื่อง วัคซีน โรคผิวหนัง ผมร่วง ผมบาง เล็บ แผลเป็น สิว ฝ้า กระ เลเซอร์ และการผ่าตัดเล็ก ได้ที่คอลัมน์บทความนะครับ

◆ บทความที่เกี่ยวข้อง ◆

 1. ฉีด วัคซีน ป้องกัน ไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ่ ไวรัสตับอักเสบบี  หูดหงอนไก่-มะเร็งปากมดลูก งูสวัด
 2. วัคซีน มะเร็งปากมดลูก และ หูดหงอนไก่ ดียังไง ใครบ้างที่ควรฉีด
 3. วัคซีน HPV 9 สายพันธุ์ ป้องกัน มะเร็งปากมดลูก ช่องคลอด และหูดหงอนไก่
 4. วัคซีนป้องกัน HPV 4 และ 9 สายพันธุ์ ป้องกันมะเร็ง หูดหงอนไก่ ต่างกันยังไง วิธีการฉีดวัคซีน ลืมฉีด ฉีดไม่ตรงนัด ทำยังไง
 5. วัคซีนไข้เลือดออก Qdenga ฉีดได้ตั้งแต่ 4-60 ปี ป้องกันไข้เลือดออกได้ 80.2%
 6. วัคซีนไวรัสตับอักเสบบี (Hepatitis B Vaccine) จำเป็นไหม ใครควรฉีด
 7. วัคซีน ไวรัสตับอักเสบบี ผู้ใหญ่ คืออะไร ต่างจากของเด็กยังไง ต้องฉีดกี่เข็ม
 8. วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ป้องกันไข้หวัดใหญ่ จำเป็นไหม ทำไมต้องฉีดทุกปี
 9. คำถามพบบ่อย Qdenga วัคซีนไข้เลือดออกตัวใหม่ ดียังไง แตกต่างจากตัวเก่ายังไง
 10. วัคซีนป้องกันงูสวัด Shingrix คืออะไร ป้องกันงูสวัด ได้มากกว่า 90%
 11. วัคซีนป้องกันโรคงูสวัด คืออะไร ใครบ้างที่ควรฉีด
 12. ฉีดวัคซีนไข้เลือดออก ป้องกันไข้เลือดออก ดีไหม ใครบ้างควรฉีด
 13. คำถามเรื่องวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ที่พบได้บ่อย
 14. วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2024 (พ.ศ.2567) ชนิด 4 สายพันธุ์ ใหม่ล่าสุด
 15. วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2023 ชนิด 4 สายพันธุ์ มีสายพันธุ์อะไรบ้าง
 16. วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2022 ชนิด 4 สายพันธุ์ มีสายพันธุ์อะไรบ้าง
 17. วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2021 ชนิด 4 สายพันธุ์ อัปเดตข้อมูลล่าสุด
 18. วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2020 (Influenza Vaccine) 4 สายพันธุ์ มีอะไรบ้าง

บทความโดยผู้เชี่ยวชาญ ◆


ติดต่อเรา

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

แอลซีคลินิกสาขาโคราช ตรงข้ามตลาดสวายเรียง จ.นครราชสีมา

โทร 044-263265 , 085-6566639 เปิด 09.00-19.00 น. (หยุดทุกวันศุกร์)

Line id : lcclinic-korat

แผนที่ แอลซีคลินิก สาขาโคราช จ.นครราชสีมา เปิด 9.00-19.00 น หยุดทุกวันศกร์

แผนที่ แอลซีคลินิก สาขาโคราช จ.นครราชสีมา

แอลซีคลินิกสาขาประโคนชัย ซอยบขส.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

โทร 044-163455 , 095-6026953 เปิด 09.00-19.00 น. (หยุดทุกวันศุกร์)

Line id : lcclinic

แผนที่ แอลซีคลินิก สาขาประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ เปิด 9.00-19.00 น หยุดทุกวันศกร์

แผนที่ แอลซีคลินิก สาขาประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

—-

Facebook : LC Clinic

Website : www.lcclinics.com

วัคซีนปอดอักเสบ 15 สายพันธุ์ ในผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ ฉีดยังไง ใครบ้างควรฉีด

รักษา โรคผิวหนัง เลเซอร์ ทรีทเมนท์ ความงาม ผ่าตัดเล็ก โคราช ประโคนชัย บุรีรัมย์ – LC Clinic

 

 

Posted in Uncategorized.