ผ่าตัดติ่งเนื้อใกล้เปลือกตา

รีวิวผ่าตัดเล็ก ติ่งเนื้อใกล้เปลือกตาขวา หลังทำ 1 สัปดาห์