รักษา ผมร่วงเป็นหย่อม ยากิน ยาทา ฉีดยา เซรั่ม โคราช บุรีรัมย์

รักษา ผมร่วงเป็นหย่อม ทำยังไง

รักษา ผมร่วงเป็นหย่อม ทำยังไง ตรวจเลือด ยากิน ยาทา ฉีดยา เซรั่มปลูกผม

รักษา ผมร่วงเป็นหย่อม ทำยังไง ตรวจเลือด ยากิน ยาทา ฉีดยา เซรั่ม ยาสระผม

โรคผมร่วงเป็นหย่อม (Alopecia areata)

โรคผมร่วงเป็นหย่อม (Alopecia areata) คืออะไร

โรคผมร่วงเป็นหย่อม หรือ alopecia areata คือ อาการผมร่วงเป็นหย่อมๆ ที่สามารถเกิดได้ทุกส่วนของร่างกายที่มีเส้นผมหรือขน เช่น ศีรษะ คิ้ว หนวด เครา เป็นต้น อาจมีเพียงหย่อมเดียว หรือหลายๆหย่อมก็ได้ โดยที่ไม่มีแผลเป็นบริเวณที่ผมร่วง 

สาเหตุของโรคผมร่วงเป็นหย่อม

ในปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดของโรคผมร่วงเป็นหย่อม แต่พบปัจจัยหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับโรคนี้ ได้แก่ พันธุกรรม, ภาวะภูมิแพ้ (Atopy), ภาวะภูมิคุ้มกันต่อต้านตัวเอง (Autoimmune disease), และอารมณ์ความเครียด เป็นต้น

รักษา ผมร่วงเป็นหย่อม ทำยังไง ตรวจเลือด ยากิน ยาทา ฉีดยา เซรั่ม ยาสระผม

อาการของโรคผมร่วงเป็นหย่อม

อาการของโรคผมร่วงเป็นหย่อม

บริเวณที่ผมร่วงมักไม่มีอาการ ลักษณะของผิวหนังบริเวณที่ผมร่วง มักพบเป็นผิวเลี่ยน ไม่มีผมเหลืออยู่เลย มีขอบเขตชัดเจน เป็นลักษณะวงกลม หรือวงรี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางมีตั้งแต่เล็กๆแค่ 1 ซม. ไปจนถึงขนาดใหญ่หลายๆซม.ก็ได้ อาจพบผมร่วงเพียงหย่อมเดียวหรือหลายหย่อม บางครั้งผิวอาจมีสีแดงจางๆ หรือบวมเล็กน้อย ไม่มีอาการคัน ในรายที่โรคยังกำเริบอยู่ เส้นผมบริเวณโดยรอบรอยโรคจะหลุดได้ง่าย เมื่อดึงเพียงเบาๆ

บริเวณที่พบบ่อย คือ หนังศีรษะ แต่ก็สามารถพบโรคนี้เป็นที่อื่นได้ เช่น คิ้ว ขนตา หนวด เครา และขนตามตัว

รักษา ผมร่วงเป็นหย่อม ทำยังไง

การรักษาผมร่วงเป็นหย่อม มีด้วยกันหลายวิธีทั้งการตรวจเลือดเพื่อหาภาวะแทรกซ้อน ยากิน ยาทา ยาฉีด และยาชีวโมเลกุล โดยทั่วไปจะเลือกวิธีการรักษา โดยประเมินจากความรุนแรงของโรค ว่ามีผมร่วงเป็นบริเวณกว้างแค่ไหน ผมร่วงเพิ่มขึ้นหรือเท่าเดิม และการประเมินผลการรักษาว่าคนไข้ตอบสนองมากน้อยแค่ไหน โดยรายละเอียดของแต่ละวิธีมีดังนี้

รักษา ผมร่วง ผมบาง แอลซีคลินิก

รักษา ผมร่วง ผมบาง ในเด็ก แอลซีคลินิก

1.การตรวจเลือด รักษาโรคผมร่วงเป็นหย่อม

ก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าคนไข้โรคผมร่วงเป็นหย่อม ไม่จำเป็นต้องตรวจเลือดทุกราย โดยแพทย์จะเป็นผู้พิจารณาว่าคนไหนควรต้องตรวจเลือดเพื่อหาภาวะแทรกซ้อน หรือทำการตัดชิ้นเนื้อเพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรค โดยโรคที่มีความเกี่ยวข้องได้กับโรคผมร่วงเป็นหย่อม ที่วินิจฉัยได้จากการตรวจเลือด ยกตัวอย่างเช่น โรคไทรอยด์ โรคในกลุ่มแพ้ภูมิตัวเอง เป็นต้น

2.ยากิน รักษาโรคผมร่วงเป็นหย่อม

ยากินที่ใช้ในการรักษาโรคผมร่วงเป็นหย่อม โดยส่วนใหญ่จะเป็นในกลุ่มยากดภูมิคุ้มกัน ยกตัวอย่างเช่น ยากินในกลุ่มสเตียรอยด์ ซึ่งยาในกลุ่มนี้จะใช้เฉพาะในเคสที่เป็นรุนแรง และแพทย์มีความเห็นว่าต้องใช้ยานี้เท่านั้น

3.ยาทา รักษาโรคผมร่วงเป็นหย่อม

ยาทาที่ใช้ในการรักษาโรคผมร่วงเป็นหย่อม ส่วนใหญ่จะให้ใช้ในคนไข้เกือบทุกราย โดยยาที่ใช้เป็นยาทาในกลุ่มสเตียรอยด์ ซึ่งมีใช้ทั้งในรูปแบบครีมและโลชั่น นอกจากนี้ยังมีการใช้ยาทาในกลุ่มเซรั่มปลูกผมร่วมด้วย 

4.ยาฉีด รักษาโรคผมร่วงเป็นหย่อม

ยาฉีดที่ใช้ในการรักษาโรคผมร่วงเป็นหย่อม โดยส่วนใหญ่จะเป็นยาฉีดในกลุ่มสเตียรอยด์ ฉีดเข้าหนังศีรษะที่บริเวณผมร่วง เพื่อกดการกระตุ้นผมร่วงบริเวณนั้น ถือเป็นการรักษาหลักอย่างหนึ่งในการรักษาโรคนี้ มีความปลอดภัยและผลข้างเคียงน้อยกว่ายากินในกลุ่มสเตียรอยด์

5.ยาชีวโมเลกุล (Biologic drug) รักษาโรคผมร่วงเป็นหย่อม

ยาในกลุ่มชีวโมเลกุล หรือ Biologic drug ที่ใช้ในการรักษาโรคผมร่วงเป็นหย่อม จะใช้เป็นยากินในกลุ่ม JAK inhibitor โดยยาที่ใช้ในปัจจุบันจะมียาชื่อว่า Baricitinib และ Ritlecitinib โดยยาในกลุ่มนี้มีราคาค่อนข้างสูง ใช้ในกลุ่มคนไข้ที่มีอาการของโรคผมร่วงเป็นหย่อมรุนแรง และมีผมร่วงเป็นบริเวณกว้างมากกว่า 50% ขึ้นไป

6.วิธีการอื่นๆในการรักษาโรคผมร่วงเป็นหย่อม

นอกจากนี้ยังมีวิธีการอื่นๆในการรักษาโรคผมร่วงเป็นหย่อม ในรายที่มีอาการรุนแรง หรือไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยวิธีการที่กล่าวมาแล้ว ยกตัวอย่างเช่น

 • การใช้ยาทากลุ่ม Topical immunotherapy ไปทำให้เกิดการระคายเคืองที่หนังศีรษะ ซึ่งจะไปมีผลทำให้ผมขึ้นใหม่ได้
 • การฉายแสงอาทิตย์เทียมชนิด PUVA
 • การยิงเลเซอร์ด้วย Excimer laser
 • การรับประทานยากดภูมิคุ้มกันตัวอื่นๆ นอกจากสเตียรอยด์
 • การใช้ยาในกลุ่มชีวโมเลกุลตัวอื่น เช่น Dupilumab

การพยากรณ์ โรคผมร่วงเป็นหย่อม

โดยส่วนใหญ่โรคผมร่วงเป็นหย่อม การพยากรณ์ของโรคค่อนข้างดี ยกเว้นในกรณีต่อไปนี้

 • โรคผมร่วงเป็นหย่อมชนิดรุนแรง เช่น Alopecia totalis และ Alopecia universalis
 • ผมร่วงเป็นแถบบริเวณชายผมโดยรอบ (Ophiasis)
 • มีประวัติโรคภูมิแพ้ร่วมด้วย หรือเรียกว่า Atopy
 • เกิดผมร่วงอย่างรุนแรงก่อนเข้าสู่วัยรุ่น
 • และสุดท้ายคือมีประวัติผมร่วงเป็นหย่อมซ้ำหลายครั้ง

คำแนะนำสำหรับโรคผมร่วงเป็นหย่อม

 1. ให้ความเข้าใจกับผู้ป่วยว่า การรักษาโรคนี้ ต้องรักษาให้ดีจนหาย และเมื่อหายแล้ว ก็มีโอกาสกลับมาเป็นใหม่ได้ หรือมีผมร่วงใหม่ที่บริเวณอื่นได้
 2. แนะนำให้ลดความเครียด เพราะความเครียดอาจมีส่วนกระตุ้นให้ผมร่วงมากขึ้นได้
 3. แนะนำให้นอนแต่หัวค่ำ ไม่ควรนอนดึกเกินไป เพราะการพักผ่อนไม่เพียงพอมีส่วนกระตุ้นให้ผมร่วงมากขึ้นได้
 4. ควรได้รับการบำบัดทางจิต ถ้าผู้ป่วยไม่สามารถยอมรับอาการผมร่วงของตัวเองได้
 5. ควรแนะนำให้ใช้วิกผม ในรายที่ผมร่วงมาก เพื่อลดความเครียด
 6. แนะนำให้ผู้ป่วยมาติดตามการรักษาตามนัด และปฏิบัติตามข้อแนะนำของแพทย์

รักษา ผมร่วงเป็นหย่อม ทำยังไง ตรวจเลือด ยากิน ยาทา ฉีดยา เซรั่มปลูกผม

เกี่ยวกับเรา แอลซีคลินิก โรคผิวหนัง ผมร่วง ความงาม เลเซอร์

หมอชิน-หมอหลิว (แอลซีคลินิก)

ผู้แต่ง : นพ.ชินดนัย วิกรัยพัฒน์ และ พญ.ปัทมา ปาประโคน พบ.วท.ม.ตจวิทยา (ผิวหนัง)

(หมอชิน-หมอหลิว) แพทย์ผิวหนัง ประจำแอลซีคลินิก

เอกสารอ้างอิง

 1. สมยศ จารุวิจิตรรัตนา. Diseases of hair and hair follicles. ใน: ปรียา กุลละวณิชย์, ประวิตร พิศาลบุตร, บรรณาธิการ. ตำราโรคผิวหนังในเวชปฏิบัติปัจจุบัน (Dermatology 2020). กรุงเทพฯ: โฮลิสติก พับลิชชิ่ง; 2555. หน้า 569-622.
 2. Alopecia areata : Clinical manifestations and diagnosis, www.uptodate.com
 3. Alopecia areata : Management, www.uptodate.com
 4. http://haamor.com/th/อาการผมร่วง
แชมพูผมร่วง ผมบาง เซรั่มปลูกผม ผลิตภัณฑ์ ผมร่วง ผมบาง

เซตรักษาผมร่วง-ผมบาง

เซตรักษาผมร่วง-ผมบาง

1.Hair grow “S”

เซตเริ่มต้นรักษาผมร่วงผมบาง อาการเล็กน้อยถึงปานกลาง ราคา 640 บาท (LC-Hair Shampoo + Hair Serum)

1.Hair grow “L”

เซตสำหรับรักษาผมร่วงผมบาง อาการปานกลางขึ้นไป ราคา 940 บาท (LC-Hair Shampoo + Hair Serum + เซตยารับประทานเบื้องต้น 1 เดือน 2 ตัว)

อัตราค่าบริการ ตรวจรักษา ผมร่วง-ผมบาง และโรคหนังศีรษะ

 • ค่ายากินสำหรับผมร่วง-ผมบาง เริ่มต้นที่ 300 บาท/เดือน (ขึ้นกับโรคที่เป็นและยาที่ใช้ในการรักษา)
 • ค่ายาทารักษาโรคหนังศีรษะ เริ่มต้นที่ 150 บาท (ขึ้นกับตัวยาที่ใช้ในการรักษา)
 • ค่าฉีดยารักษาโรคผมร่วงเป็นหย่อม ราคาเริ่มต้นที่ 200 บาท/ครั้ง
 • เซรั่มปลูกผม ขวดเล็ก 150 บาท/10มล. & ขวดใหญ่ 400 บาท/30มล.
 • แชมพูผมร่วง-ผมบาง ราคา 240 บาท/ขวด
 • แชมพูรักษาโรคหนังศีรษะ ขวดเล็ก 80 บาท / ขวดใหญ่ 150 บาท
 • แชมพูกำจัดเหา ราคา 75 บาท/ขวด
 • ค่ายาทากำจัดเหา ราคา 60 บาท/หลอด
 • ค่าบริการตรวจเลือดเพื่อหาสาเหตุผมร่วง-ผมบาง ราคา 800-2,000 บาท/ครั้ง (ขึ้นกับโรคที่แพทย์สงสัยว่าเป็นสาเหตุ)

◆ บทความที่เกี่ยวข้อง ◆

 1. หัวล้าน ผมร่วง ผมบาง โรคผมบางจากพันธุกรรม ทำยังไงดีน่า
 2. รักษาผมบางแบบพันธุกรรม ทำยังไง ยากิน ยาทา แชมพู เซรั่มปลูกผม
 3. 9 สาเหตุของผมร่วง-ผมบาง ที่พบกันได้บ่อยๆ
 4. ผมร่วงเป็นหย่อม โรคผมร่วงเป็นหย่อม (Alopecia areata)
 5. ผมร่วงทั่วศีรษะ (Telogen Effluvium)
 6. รักษา โรคหนังศีรษะอักเสบ ทำยังไง ยากิน ยาทา แชมพูสระผม
 7. เคล็ดลับการสระผม สำหรับผู้มีปัญหาผมร่วง ผมบาง และโรคหนังศีรษะ
 8. หยุดปัญหาผมร่วง เพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเอง
 9. โรคกลาก เชื้อราบนหนังศีรษะ (Tinea Capitis) สาเหตุ อาการ และการรักษา
 10. โรคเซบเดิร์ม (Seborrheic Dermatitis) ผิวหนังอักเสบ ที่ร่องจมูก และหนังศีรษะ
 11. 9 สาเหตุของผมร่วง ที่พบได้บ่อยในเด็ก ผมร่วงในเด็กเกิดจากอะไร
 12. ผมร่วง-ผมบาง เกิดจากอะไร ผมร่วงแบบไหนถือว่าผิดปกติ
 13. เหา ที่ศีรษะ เส้นผม (Louse) รักษาเหา กำจัดเหา ทำยังไง
 14. รักษา ผมบางแบบพันธุกรรม (AGA) มีวิธีการอะไรบ้าง
 15. Meso Hair (เมโสปลูกผม) ยับยั้งผมร่วง กระตุ้นรากผม สร้างเส้นผมใหม่
 16. แชมพูผมร่วง ผมบาง เซรั่มปลูกผม ผลิตภัณฑ์ ผมร่วง ผมบาง

บทความโดยผู้เชี่ยวชาญ ◆


ติดต่อเรา

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

แอลซีคลินิกสาขาโคราช ตรงข้ามตลาดสวายเรียง จ.นครราชสีมา

โทร 044-263265 , 085-6566639 เปิด 09.00-19.00 น. (หยุดทุกวันศุกร์)

Line id : lcclinic-korat

แผนที่ แอลซีคลินิก สาขาโคราช จ.นครราชสีมา เปิด 9.00-19.00 น หยุดทุกวันศกร์

แผนที่ แอลซีคลินิก สาขาโคราช จ.นครราชสีมา

แอลซีคลินิกสาขาประโคนชัย ซอยบขส.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

โทร 044-163455 , 095-6026953 เปิด 09.00-19.00 น. (หยุดทุกวันศุกร์)

Line id : lcclinic

แผนที่ แอลซีคลินิก สาขาประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ เปิด 9.00-19.00 น หยุดทุกวันศกร์

แผนที่ แอลซีคลินิก สาขาประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

—-

Facebook : LC Clinic

Website : www.lcclinics.com

รักษา ผมร่วงเป็นหย่อม ทำยังไง ตรวจเลือด ยากิน ยาทา ฉีดยา เซรั่มปลูกผม

รักษา โรคผิวหนัง ผมร่วง เล็บ แผลเป็น เลเซอร์ ทรีทเมนท์ ความงาม ผ่าตัดเล็ก โคราช ประโคนชัย บุรีรัมย์ – LC Clinic

 

Posted in Uncategorized.