รักษาผมบางแบบพันธุกรรม ยากิน ยาทา แชมพู เซรั่มปลูกผม

รักษาผมบางแบบพันธุกรรม

รักษาผมบางแบบพันธุกรรม ยากิน ยาทา แชมพู เซรั่มปลูกผม

 • รักษาผมร่วง ผมบาง โรคหนังศีรษะ

ผมร่วง ผมบางแบบพันธุกรรม คืออะไร

โรคผมบางแบบพันธุกรรม (Androgenetic alopecia) หรือที่บางคนเรียกกันว่า อาการหัวล้าน คือภาวะผมร่วง ผมบาง ที่เกิดจากปัจจัยทางพันธุกรรม ร่วมกับภาวะฮอร์โมนเพศชาย (Androgen) ที่มากกว่าปกติ โดยโรคผมร่วง-ผมบาง ชนิดนี้ สามารถพบได้ทั้งในผู้ชายและผู้หญิง

สาเหตุของโรคผมร่วง-ผมบางแบบพันธุกรรม

สาเหตุที่เป็นปัจจัยสำคัญของโรคนี้ มีด้วยกันหลักๆ 3 อย่าง ได้แก่

 1. ฮอร์โมนเพศชาย หรือแอนโดรเจนที่มากกว่าปกติ 
 2. พันธุกรรม โดยเชื่อว่าเป็นการถ่ายทอดแบบ Autosomal dominant
 3. อายุ โดยอายุที่เพิ่มมากขึ้น ผมจะยิ่งร่วงและบางมากขึ้น

ปัจจัยเหล่านี้ทำให้เส้นผมที่เกิดขึ้นใหม่ ในแต่ละรอบของวงจรเส้นผม มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กลง จนทำให้ผมที่ปกติค่อยๆบางลง

อาการของโรคผมร่วง-ผมบางแบบพันธุกรรม

โรคผมร่วง-ผมบางแบบพันธุกรรม แม้จะเป็นโรคเดียวกัน แต่ในผู้ชายและผู้หญิงจะมีอาการที่แตกต่างกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

รักษาผมบางแบบพันธุกรรม (AGA) มีวิธีการอะไรบ้าง ยากิน ยาทา แชมพู เซรั่มปลูกผม

อาการ ผมบางแบบพันธุกรรม ในผู้ชาย

 • ในผู้ชาย อาการส่วนใหญ่จะมาด้วย ผมเริ่มบางลงตั้งแต่ไรผมบริเวณหน้าผากขึ้นไป ต่อมาผมบริเวณกลางศีรษะจะเริ่มบางลง จากนั้นอาการบางของผม จะบางลงเป็นวงกว้างมากขึ้นเรื่อยๆ จนอาจเหลือเพียงผมบริเวณท้ายทอยเท่านั้น โดยในผู้ชาย อาการผมร่วง-ผมบางนี้ มักจะเป็นเร็ว ในบางคนอาจจะเริ่มตั้งแต่อายุประมาณ 20 ปีขึ้นไป
 • ในผู้หญิง อาการส่วนใหญ่จะมาด้วย ผมเริ่มบางบริเวณกลางศีรษะมากกว่าหน้าผาก และผมจะบางลงเป็นวงกว้างมากขึ้นเรื่อยๆ แต่ก็มีในผู้หญิงบางรายที่พบ มีอาการผมบางจากพันธุกรรมแบบในผู้ชายได้ โดยในผู้หญิง อาการผมร่วง-ผมบางนี้ มักจะเป็นช้ากว่า โดยมักเริ่มมีอาการเมื่ออายุประมาณ 40 ปีขึ้นไป
รักษาผมบางแบบพันธุกรรม (AGA) มีวิธีการอะไรบ้าง ยากิน ยาทา แชมพู เซรั่มปลูกผม

อาการ ผมบางแบบพันธุกรรม ในผู้หญิง

 

การวินิจฉัยโรคผมร่วง-ผมบางแบบพันธุกรรม

การวินิจฉัยโรคผมร่วง-ผมบางชนิดนี้ ในผู้ชายสามารถดูได้จากรูปแบบการบางของเส้นผม ทีมีลักษณะเฉพาะที่เรียกว่า “norwood hamilton scale” ส่วนในผู้หญิงการวินิจฉัยจะทำได้ยากกว่า โดยต้องดูจากลักษณะผมบางแบบที่เรียกว่า “ludwig scale” และยังต้องวินิจฉัยแยกจากโรคอื่นๆ ที่ทำให้เกิดผมร่วง-ผมบาง เช่น โรคต่อมธัยรอยด์ โรคโลหิตจาง โรคซิฟิลิส และโรคพุ่มพวง เป็นต้น

รักษาผมบางแบบพันธุกรรม ทำยังไง

แนวทางการรักษาผมร่วง-ผมบางแบบพันธุกรรม จะต้องดูก่อนว่าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิง เพราะยาที่ใช้ในการรักษา จะมีบางตัวที่ใช้ร่วมกันได้ และบางตัวที่ใช้แตกต่างกัน โดยมีรายละเอียดของยารักษาดังนี้

รักษาผมบางแบบพันธุกรรม ทำยังไง ยากิน ยาทา แชมพู เซรั่มปลูกผม

รักษาผมบางแบบพันธุกรรม (ผลลัพธ์ที่ได้อาจแตกต่างขึ้นกับแต่ละบุคคล)

ยากิน รักษาผมบางแบบพันธุกรรม

ยากินที่ใช้ในการรักษาผมบางแบบพันธุกรรมจะมียาตัวหลักคือ ยาในกลุ่ม Finasteride ซึ่งใช้ในการรักษาผมบางแบบพันธุกรรมในผู้ชาย นอกจากนี้ยังมียาตัวอื่นๆ และอาหารเสริมที่ช่วยในการรักษา ซึ่งการใช้จะต้องเลือกดูเป็นเคสไป ดังนี้

ยากินที่ใช้ในผู้ชาย

 • Finasteride ยากินชนิดนี้ออกฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ 5α-reductase type 2 ซึ่งทำให้ระดับฮอร์โมน DHT ที่หนังศีรษะลดลง จึงมีผลลดการหลุดร่วงของเส้นผมและมีส่วนช่วยกระตุ้นการงอกของเส้นผมได้ แนะนำให้รับประทานติดต่อกันนานอย่างน้อย 6 เดือน จึงจะเห็นผลการงอกของเส้นผมและป้องกันอาการผมร่วง ส่วนผลข้างเคียงที่อาจพบได้ประมาณ 2% คือมีผลทำให้การแข็งตัวของอวัยวะเพศชายลดลง
 • Dutasteride ยากินชนิดนี้ออกฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ 5α-reductase type 1 & 2 ซึ่งทำให้ระดับฮอร์โมน DHT ที่หนังศีรษะลดลง จึงมีผลลดการหลุดร่วงของเส้นผมและมีส่วนช่วยกระตุ้นการงอกของเส้นผมได้ แต่ยาชนิดนี้ยังเป็นยาที่พึ่งมีการนำมาใช้ใหม่ จึงยังคงต้องติดตามดูในเรื่องความปลอดภัยต่อไป

ยากินที่ใช้ในผู้หญิง

 • Spironolactone เป็นยาในกลุ่มที่ยับยั้งฮอร์โมนแอนโดรเจน จึงมีผลลดการหลุดร่วงของเส้นผมและมีส่วนช่วยกระตุ้นการงอกของเส้นผมได้ แต่ยาชนิดนี้อาจมีผลต่อระดับเกลือแร่ในร่างกาย จึงควรอยู่ในดุลยพินิจของแพทย์
 • Cyproterone acetate เป็นยาในกลุ่มที่ยับยั้งฮอร์โมนแอนโดรเจนอีกตัวหนึ่ง แต่ยาชนิดนี้ยังเป็นยาที่พึ่งมีการนำมาใช้ และยังมีงานวิจัยรองรับไม่มาก จึงยังคงต้องติดตามดูในเรื่องประสิทธิภาพ และความปลอดภัยต่อไป
 • Flutamide เป็นยาในกลุ่มที่ยับยั้งฮอร์โมนแอนโดรเจน แต่ยาตัวนี้ยังมีงานวิจัยรองรับไม่มาก จึงยังคงต้องติดตามดูในเรื่องประสิทธิภาพ และความปลอดภัยต่อไปเช่นกัน
 • Finasteride ยากินชนิดนี้ใช้รักษาโรคผมบางแบบพันธุกรรมในผู้ชาย ออกฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ 5α-reductase type 2 ซึ่งทำให้ระดับฮอร์โมน DHT ที่หนังศีรษะลดลง จึงมีผลลดการหลุดร่วงของเส้นผมและมีส่วนช่วยกระตุ้นการงอกของเส้นผมได้ จึงมีบางงานวิจัยนำมาใช้รักษาโรคผมบางแบบพันธุกรรมในผู้หญิง แต่พบว่าในผู้หญิงจำเป็นต้องใช้ปริมาณยาที่สูงกว่าในผู้ชาย จึงอยู่ในระหว่างศึกษาในเรื่องประสิทธิภาพ และความปลอดภัยต่อไปเช่นกัน

ยาทา เซรั่ม รักษาผมบางแบบพันธุกรรม

 • Minoxidil เป็นตัวยาทาหลักที่ใช้ในการรักษาผมบางแบบพันธุกรรม มีทั้งในรูปแบบของเซรั่มปลูกผม โลชั่น และโฟม ยาตัวนี้ช่วยให้เส้นเลือดขยายตัว ช่วยให้เลือดมาเลี้ยงเส้นผม และทำให้เส้นผมเจริญเติบโตได้ดียิ่งขึ้น แนะนำให้ใช้ติดต่อกันนานอย่างน้อย 6 เดือน จึงจะเห็นผลการงอกของเส้นผม และป้องกันอาการผมร่วง
 • Finasteride เป็นยากินตัวหลักในการใช้รักษาผมบางแบบพันธุกรรมในผู้ชาย ในปัจจุบันจึงได้มีการทดลองนำมาปรับใช้ในรูปของยาทา โดยรูปแบบยาทาที่พยได้บ่อยคือ รูปแบบโฟม จึงอยู่ในระหว่างศึกษาในเรื่องประสิทธิภาพ และความปลอดภัยอยู่เช่นกัน
รักษา ผมร่วง ผมบาง โรคหนังศีรษะ โดยแพทย์ผิวหนัง ในโคราช & บุรีรัมย์

รักษา ผมร่วง-ผมบาง แอลซีคลินิก

แชมพู-ครีมนวดผม สำหรับผมบางแบบพันธุกรรม

 • แชมพู โดยทั่วไปแชมพูที่ใช้ในกลุ่มผู้ที่มีปัญหาผมร่วง-ผมบาง จะเป็นแชมพูสูตรที่มีความอ่อนโยน มักใช้สารทำความสะอาดเป็นแบบ Amphoteric Cleansing Agent หรือใช้สารทำความสะอาดที่ปราศจาก Silicone นอกจากนี้ในหลายยี่ห้อ ยังมีการเพิ่มสารบำรุงผมอื่นๆเข้ามา เช่น ไบโอติน วิตามินอี วิตามินบี5 น้ำมันรำขาว มอยส์เจอไรซ์เซอร์ และสารสกัดต่างๆ เป็นต้น
 • ครีมนวดผม โดยทั่วไปครีมนวดผมที่ใช้ในกลุ่มผู้ที่มีปัญหาผมร่วง-ผมบาง จะเป็นครีมนวดผมสูตรที่มีความอ่อนโยน และปราศจากสาร Silicone นอกจากนี้ในหลายยี่ห้อ ยังมีการเพิ่มสารบำรุงผมอื่นๆเข้ามา คล้ายๆกับในแชมพูสระผมอีกด้วย
รักษาผมบางแบบพันธุกรรม ทำยังไง ยากิน ยาทา แชมพู เซรั่มปลูกผม

รักษาผมบางแบบพันธุกรรม ยากิน ยาทา แชมพู เซรั่มปลูกผม และเมโส  (ผลลัพธ์ที่ได้อาจแตกต่างขึ้นกับแต่ละบุคคล)

ทางเลือกอื่นๆ รักษาผมบางแบบพันธุกรรม

 • การฉายแสงเลเซอร์ความเข้มข้นต่ำ (Low level laser therapy) เป็นการฉายแสงเลเซอร์ความเข้มข้นต่ำเข้าไปที่บริเวณหนังศีรษะ เพื่อช่วยรักษาโรคผมร่วง-ผมบางแบบพันธุกรรม ซึ่งจากงานวิจัยพบว่าการใช้เลเซอร์ที่มีความเข้มข้นต่ำในการกระตุ้นให้หนังศีรษะสร้างเส้นผมนั้น ให้ผลดีที่ 24 สัปดาห์
 • การฉีดเมโสที่หนังศีรษะ (Meso hair)ป็นการฉีดตัวยาเข้าไปที่หนังศีรษะ ซึ่งมีใช้ด้วยกันหลายตัว ทั้งสารสกัดจากธรรมชาติ หรือเป็นการนำเลือดมาปั้นเพื่อให้ได้เป็น PRP แล้วนำมาฉีดเข้าบริเวณที่ผมร่วงหรือผมบาง ในปัจจุบันวิธีนี้ยังถือเป็นการรักษาทางเลือกอยู่ เนื่องจากยังต้องรอผลงานวิจัยมารองรับผลลัพธ์ในการรักษาและผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได้

รักษาผมบางแบบพันธุกรรม ทำยังไง ยากิน ยาทา แชมพู เซรั่มปลูกผม

หมอชิน หมอหลิว แอลซีคลินิก

หมอชิน-หมอหลิว

ผู้แต่ง : นพ.ชินดนัย วิกรัยพัฒน์ – พญ.ปัทมา ปาประโคน พบ.วท.ม.ตจวิทยา (ผิวหนัง)

(หมอชิน-หมอหลิว) แพทย์ผิวหนัง ประจำแอลซีคลินิก

เอกสารอ้างอิง

 1. สมยศ จารุวิจิตรรัตนา. Diseases of hair and hair follicles. ใน: ปรียา กุลละวณิชย์, ประวิตร พิศาลบุตร, บรรณาธิการ. ตำราโรคผิวหนังในเวชปฏิบัติปัจจุบัน (Dermatology 2020). กรุงเทพฯ: โฮลิสติก พับลิชชิ่ง; 2555. หน้า 569-622.
 2. www.uptodate.com
 3. http://haamor.com/th/อาการผมร่วง
 4. https://med.mahidol.ac.th/med/sites/default/files/public/pdf/medicinebook1/Ptn-Alopecia.pdf

อัตราค่าบริการ ตรวจรักษา ผมร่วง-ผมบาง และโรคหนังศีรษะ

 • ค่ายากินสำหรับผมร่วง-ผมบาง เริ่มต้นที่ 300 บาท/เดือน (ขึ้นกับโรคที่เป็นและยาที่ใช้ในการรักษา)
 • ค่ายาทารักษาโรคหนังศีรษะ เริ่มต้นที่ 60 บาท/หลอด (ขึ้นกับตัวยาที่ใช้ในการรักษา)
 • ค่าฉีดยารักษาโรคผมร่วงเป็นหย่อม ราคาเริ่มต้นที่ 200 บาท/ครั้ง
 • เซรั่มปลูกผม ราคา 150-400 บาท/ขวด
 • เมโสแฮร์ (Meso Hair) ราคา 2,500 บาท/ครั้ง
 • แชมพูและครีมนวด สำหรับผมร่วง-ผมบาง ราคา 240 บาท/ขวด
 • แชมพูรักษาโรคหนังศีรษะ ราคา 80-150 บาท/ขวด
 • แชมพูกำจัดเหา ราคา 80 บาท/ขวด
 • ค่ายาทากำจัดเหา ราคา 80 บาท/หลอด
 • ค่าบริการตรวจเลือดเพื่อหาสาเหตุผมร่วง-ผมบาง ราคา 800-2,000 บาท/ครั้ง (ขึ้นกับโรคที่แพทย์สงสัยว่าเป็นสาเหตุ)

ฝากติดตามบทความดีๆเรื่อง โรคผิวหนัง ผมร่วง ผมบาง และความงาม ได้ที่คอลัมน์บทความนะครับ

◆ บทความที่เกี่ยวข้อง ◆

 1. หัวล้าน ผมร่วง ผมบาง โรคผมบางจากพันธุกรรม ทำยังไงดีน่า
 2. 9 สาเหตุของผมร่วง-ผมบาง ที่พบกันได้บ่อยๆ
 3. ผมร่วงเป็นหย่อม โรคผมร่วงเป็นหย่อม (Alopecia areata)
 4. ผมร่วงทั่วศีรษะ (Telogen Effluvium)
 5. รักษา โรคหนังศีรษะอักเสบ ทำยังไง ยากิน ยาทา แชมพูสระผม
 6. เคล็ดลับการสระผม สำหรับผู้มีปัญหาผมร่วง ผมบาง และโรคหนังศีรษะ
 7. หยุดปัญหาผมร่วง เพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเอง
 8. โรคกลาก เชื้อราบนหนังศีรษะ (Tinea Capitis) สาเหตุ อาการ และการรักษา
 9. โรคเซบเดิร์ม (Seborrheic Dermatitis) ผิวหนังอักเสบ ที่ร่องจมูก และหนังศีรษะ
 10. 9 สาเหตุของผมร่วง ที่พบได้บ่อยในเด็ก ผมร่วงในเด็กเกิดจากอะไร
 11. ผมร่วง-ผมบาง เกิดจากอะไร ผมร่วงแบบไหนถือว่าผิดปกติ
 12. เหา ที่ศีรษะ เส้นผม (Louse) รักษาเหา กำจัดเหา ทำยังไง
 13. รักษา ผมบางแบบพันธุกรรม (AGA) มีวิธีการอะไรบ้าง
 14. Meso Hair (เมโสปลูกผม) ยับยั้งผมร่วง กระตุ้นรากผม สร้างเส้นผมใหม่

บทความโดยผู้เชี่ยวชาญ ◆


ติดต่อเรา

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

แอลซีคลินิกสาขาโคราช ตรงข้ามตลาดสวายเรียง จ.นครราชสีมา

โทร 044-263265 , 085-6566639 เปิด 09.00-19.00 น. (หยุดทุกวันศุกร์)

Line id : lcclinic-korat

แผนที่ แอลซีคลินิก สาขาโคราช จ.นครราชสีมา เปิด 9.00-19.00 น หยุดทุกวันศกร์

แผนที่ แอลซีคลินิก สาขาโคราช จ.นครราชสีมา

แอลซีคลินิกสาขาประโคนชัย ซอยบขส.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

โทร 044-163455 , 095-6026953 เปิด 09.00-19.00 น. (หยุดทุกวันศุกร์)

Line id : lcclinic

แผนที่ แอลซีคลินิก สาขาประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ เปิด 9.00-19.00 น หยุดทุกวันศกร์

แผนที่ แอลซีคลินิก สาขาประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

—-

Facebook : LC Clinic

Website : www.lcclinics.com

รักษาผมบางแบบพันธุกรรม ทำยังไง ยากิน ยาทา แชมพู เซรั่มปลูกผม

รักษา โรคผิวหนัง เลเซอร์ ทรีทเมนท์ ความงาม ผ่าตัดเล็ก โคราช ประโคนชัย บุรีรัมย์ – LC Clinic

Posted in Uncategorized.