ยาฉีดรักษาสะเก็ดเงิน Taltz คืออะไร ดียังไง ฉีดบ่อยแค่ไหน

ยาฉีดรักษาสะเก็ดเงิน Taltz (ixekizumab)

ยาฉีดรักษาสะเก็ดเงิน Taltz ทอลซ์ คืออะไร ดียังไง ฉีดบ่อยแค่ไหน

ยาฉีด รักษาสะเก็ดเงิน ยาชีวโมเลกุล Biologic drug ยาฉีดรักษาสะเก็ดเงิน Taltz ทอลซ์ คืออะไร ดียังไง ฉีดบ่อยแค่ไหน

ยาฉีด รักษาสะเก็ดเงิน ทอลซ์ (Taltz)

ยาฉีดรักษาสะเก็ดเงิน Taltz ทอลซ์ คืออะไร

ทอลซ์ (Taltz) คือ ยาฉีดรักษาโรคสะเก็ดเงิน มีชื่อสามัญยาว่า “อิเซคิซซูแมบ (ixekizumab)” ใช้เพื่อรักษาโรคสะเก็ดเงินชนิดผื่นหนา ที่มีความรุนแรงปานกลางถึงรุนแรงมาก ในผู้ใหญ่และในเด็กอายุ 6 ปีขึ้นไป

ยาฉีดรักษาสะเก็ดเงิน Taltz ทอลซ์ ใช้รักษาอะไรได้บ้าง

จากเอกสารกำกับยา ข้อบ่งใช้ของการรักษาด้วยยาฉีดทอลซ์ มีดังนี้

 • ใช้รักษาโรคสะเก็ดเงิน (Psoriasis) ชนิดผื่นหนาที่มีความรุนแรงปานกลางถึงรุนแรงมาก ในผู้ใหญ่และในเด็กอายุ 6 ปีขึ้นไป
 • ใช้รักษาโรคข้ออักเสบสะเก็ดเงิน (Psoriasis arthritis)
 • ใช้รักษาโรคข้อกระดูกสันหลังอักเสบชนิดติดยึด (Ankylosing Spondylitis)

กลไกการออกฤทธิ์ของยาฉีดรักษาสะเก็ดเงิน Taltz

ยาฉีดรักษาโรคสะเก็ดเงิน Taltz เป็นยาในกลุ่มชีวโมเลกุล โมโนโคลนอลแอนตี้บอดี้ หรือที่เรียกว่า Biologic drug ผลิตมาจาก Humanized monoclonal IgG4 antibody กลไกออกฤทธิ์หลัก คือ ยับยั้งตัว Interlukine-17A (IL-17A) ซึ่งเป็นตัวที่มีส่วนสำคัญในกระบวนการเกิดโรคสะเก็ดเงินชนิดผื่นหนา (Plaque Psoriasis)

ยาฉีด รักษาสะเก็ดเงิน Biologic drug คืออะไร มีข้อดียังไง ฉีดบ่อยแค่ไหน

ฉีดยารักษาสะเก็ดเงิน แอลซีคลินิก

ขนาดและวิธีใช้ ยาฉีดรักษาสะเก็ดเงิน Taltz

ยาฉีดชนิดนี้จะเก็บไว้ในตู้เย็นช่องแช่เย็น เมื่อจะใช้ยานี้ ให้นำยาฉีดออกจากตู้เย็น แล้ววางทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องนานประมาณ 30 นาที (*ห้ามใช้ความร้อนเพื่ออุ่นยา) 

วิธีการฉีดยาและตำแหน่งที่ฉีด

ยานี้ใช้ฉีดเข้าที่ใต้ผิวหนังบริเวณ ด้านหลังของแขน, ต้นขา, หรือหน้าท้อง โดยห้ามฉีดที่รอบสะดือในระยะ 1 นิ้ว นอกจากนี้ยังควรหลีกเลี่ยงการฉีดยาบริเวณผิวหนังที่เป็นผื่นของโรคสะเก็ดเงิน และควรเปลี่ยนตำแหน่งที่ฉีดยาในแต่ละครั้ง โดยสามารถฉีดบริเวณเดิมได้ แต่ห้ามฉีดยาซ้ำที่จุดเดิม

ยาฉีดรักษาสะเก็ดเงิน Taltz ทอลซ์ คืออะไร รักษาสะเก็ดเงินได้ยังไง ฉีดบ่อยแค่ไหน ฉีดยา รักษา สะเก็ดเงิน โคราช ประโคนชัย บุรีรัมย์ แอลซีคลินิก

วิธีการฉีดยารักษาสะเก็ดเงิน Taltz

รายละเอียดวิธีการฉีดยา จำนวนเข็มที่ฉีด ระยะห่างของแต่ละโรคมีดังนี้

1.โรคสะเก็ดเงินชนิดผื่นหนาในผู้ใหญ่ (Plaque Psoriasis)

 • วันที่ฉีดยาครั้งแรก ให้ฉีด 2 เข็ม
 • สัปดาห์ที่ 2, 4, 6, 8, 10, 12 ให้ฉีด 1 เข็ม
 • สัปดาห์ที่ 16 เป็นต้นไป ให้ฉีด 1 เข็ม ทุก 4 สัปดาห์ เพื่อควบคุมอาการ

2.โรคข้ออักเสบสะเก็ดเงิน (Psoriasis Arthritis)

 • วันที่ฉีดยาครั้งแรก ให้ฉีด 2 เข็ม
 • หลังจากครั้งแรก ให้ฉีด 1 เข็ม ทุก 4 สัปดาห์ เพื่อควบคุมอาการ

3.โรคข้อกระดูกสันหลังอักเสบชนิดติดยึด (Ankylosing Spondylitis)

 • วันที่ฉีดยาครั้งแรก ให้ฉีด 2 เข็ม
 • หลังจากครั้งแรก ให้ฉีด 1 เข็ม ทุก 4 สัปดาห์ เพื่อควบคุมอาการ
ยาฉีดรักษาสะเก็ดเงิน Taltz ทอลซ์ คืออะไร รักษาสะเก็ดเงินได้ยังไง ฉีดบ่อยแค่ไหน ฉีดยา รักษา สะเก็ดเงิน โคราช ประโคนชัย บุรีรัมย์ แอลซีคลินิก

การฉีดยารักษาโรคสะเก็ดเงิน ยาชีวโมเลกุล Biologic drug

ข้อดีของยาฉีดรักษาโรคสะเก็ดเงิน Taltz

ยาฉีดรักษาโรคสะเก็ดเงิน Taltz เป็นยาในกลุ่ม Biologic drug ถือเป็นยากลุ่มใหม่ที่ใช้ในการรักษาสะเก็ดเงิน มีข้อดีดังนี้

 1. มีประสิทธิภาพในการรักษาโรคสะเก็ดเงินที่ดีมาก โดยเฉพาะในผู้ป่วยสะเก็ดเงินที่มีความรุนแรงระดับปานกลางขึ้นไป ถึงระดับรุนแรงมาก
 2. เห็นผลการรักษาค่อนข้างเร็ว ในเวลาแค่ 1-2 สัปดาห์
 3. ช่วยรักษาได้ทั้งผื่นของโรคสะเก็ดเงิน และข้ออักเสบจากสะเก็ดเงิน
 4. ใช้เวลาในการรักษาต่อครั้งไม่นาน และไม่จำเป็นต้องนอนรพ.

ข้อเสียของยาฉีดรักษาโรคสะเก็ดเงิน Taltz

ยาฉีดรักษาโรคสะเก็ดเงิน Taltz ถือเป็นยากลุ่มใหม่ที่พึ่งถูกนำออกมาใช้ โดยข้อเสียที่พบได้ในปัจจุบัน มีดังนี้

 1. ยาฉีดรักษาโรคสะเก็ดเงิน จะต้องมีการตรวจเลือดและเอกซเรย์ปอดก่อนที่จะเริ่มใช้ยา
 2. ราคายาในปัจจุบันยังค่อนข้างสูง และต้องมีการฉีดยาซ้ำเกือบทุกเดือน
 3. หลังฉีดยาอาจมีผลข้างเคียงได้ แต่ส่วนใหญ่จะเป็นผลข้างเคียงที่ไม่รุนแรง

ใครบ้างที่ไม่ควรใช้ยานี้

 • ผู้ที่เคยแพ้ยาทอลซ์ หรือแพ้ส่วนประกอบของยาทอลซ์
 • ผู้ที่กำลังมีการติดเชื้อ เช่น วัณโรคระยะติดต่อ

ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

 • ไม่ควรฉีดวัคซีนชนิดเชื้อเป็น ในระหว่างที่ใช้ยานี้ ในกรณีที่จำเป็นต้องฉีด ควรปรึกษาแพทย์ก่อนทำการฉีดวัคซีน
 • ระมัดระวังการใช้ยานี้ในหญิงตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร
 • ผู้ที่มีการติดเชื้อเรื้อรัง ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยานี้
 • ผู้ที่เป็นโรคลำไส้อักเสบเรื้อรัง โรคโครห์น และโรคลำไส้ใหญ่อักเสบเป็นแผลเรื้อรัง ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยานี้
 • ผู้ที่ได้รับยากดภูมิคุ้มกันอื่น หรือฉายแสงเพื่อรักษาโรคสะเก็ดเงิน ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยานี้
 • ผู้หญิงวัยเจริญพันธุ์ ควรคุมกำเนิดในระหว่างการใช้ยาทอลซ์นี้ และคุมกำเนิดต่อไปอีกอย่างน้อย 10 สัปดาห์ หลังการใช้ยานี้

ยาฉีดรักษาสะเก็ดเงิน Taltz ทอลซ์ คืออะไร ดียังไง ฉีดบ่อยแค่ไหน

เกี่ยวกับเรา แอลซีคลินิก โรคผิวหนัง ผมร่วง ความงาม เลเซอร์

หมอชิน-หมอหลิว แอลซีคลินิก

ผู้แต่ง : นพ.ชินดนัย วิกรัยพัฒน์ และ พญ.ปัทมา ปาประโคน พบ.วท.ม.ตจวิทยา (ผิวหนัง)

(หมอชิน-หมอหลิว) แพทย์ผิวหนัง ประจำแอลซีคลินิก

เอกสารอ้างอิง

 • Psoriasis : Treatment of psoriasis in adults, www.uptodate.com
 • เอกสารให้ความรู้ หนังสือ 2019 Psoriasis Masterclass Booklet by Siriraj
 • Psoriasis, www.medscape.com
 • ตำราโรคผิวหนังในเวชปฏิบัติในเวชปฏิบัติปัจจุบัน (Dermatology 2020) ปรียา กุลละวณิชย์, ประวิทย์ พิศาลบุตร
 • เอกสารกำกับยาทอลซ์ Taltz 80 mg (ixekizumab)

ฝากติดตามบทความดีๆเรื่อง โรคผิวหนัง ผมร่วง ผมบาง เล็บ สิว ฝ้า กระ เลเซอร์ และการผ่าตัดเล็ก ได้ที่คอลัมน์บทความนะครับ

◆ บทความที่เกี่ยวข้อง ◆

 1. โรคสะเก็ดเงิน คืออะไร สาเหตุ อาการ และการดูแลตัวเอง
 2. รักษาสะเก็ดเงิน ทำยังไง ยากิน ยาทา ยาฉีด ฉายแสงอาทิตย์เทียม
 3. ยาฉีด รักษาสะเก็ดเงิน ยาชีวโมเลกุล Biologic drug คืออะไร มีข้อดียังไง
 4. โรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังอักเสบ (Atopic Dermatitis)
 5. โรคตุ่มนูนคันเรื้อรัง (Prurigo nodularis) คืออะไร รักษายังไงดี
 6. โรคเซบเดิร์ม (Seborrheic Dermatitis) ผิวหนังอักเสบ ที่ร่องจมูก หู หนังศีรษะ
 7. โรคผื่นขุยกุหลาบ โรคกลีบกุหลาบ สาเหตุ อาการ และการรักษา
 8. รักษา โรคผื่นกุหลาบ เกลื้อนกุหลาบ ทำยังไง ยากิน ยาทา การฉายแสง
 9. ฉายแสงอาทิตย์เทียม อัลตราไวโอเลตบี ชนิดคลื่นแคบ Narrowband UVB (NB-UVB) 
 10. การฉายแสงอาทิตย์เทียม (NB-UVB) รักษาโรคผิวหนัง
 11. การปฏิบัติตัวฉายแสง อาทิตย์เทียม อัลตราไวโอเลตบี ชนิดคลื่นแคบ ก่อน-หลัง การรักษา

บทความโดยผู้เชี่ยวชาญ ◆


ติดต่อเรา

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

แอลซีคลินิกสาขาโคราช ตรงข้ามตลาดสวายเรียง จ.นครราชสีมา

โทร 044-263265 , 085-6566639 เปิด 09.00-19.00 น. (หยุดทุกวันศุกร์)

Line id : lcclinic-korat

แผนที่ แอลซีคลินิก สาขาโคราช จ.นครราชสีมา เปิด 9.00-19.00 น หยุดทุกวันศกร์

แผนที่ แอลซีคลินิก สาขาโคราช จ.นครราชสีมา

แอลซีคลินิกสาขาประโคนชัย ซอยบขส.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

โทร 044-163455 , 095-6026953 เปิด 09.00-19.00 น. (หยุดทุกวันศุกร์)

Line id : lcclinic

แผนที่ แอลซีคลินิก สาขาประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ เปิด 9.00-19.00 น หยุดทุกวันศกร์

แผนที่ แอลซีคลินิก สาขาประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

—-

Facebook : LC Clinic

Website : www.lcclinics.com

ยาฉีดรักษาสะเก็ดเงิน Taltz ทอลซ์ คืออะไร ดียังไง ฉีดบ่อยแค่ไหน

รักษา โรคผิวหนัง เลเซอร์ ทรีทเมนท์ ความงาม ผ่าตัดเล็ก โคราช ประโคนชัย บุรีรัมย์ – LC Clinic

 

 

Posted in Uncategorized.