คนที่มารักษาที่แอลซีคลินิก

ผ่าตัดเล็กฟรี ทำดีเพื่อพ่อ