รักษาฟรี ทำดีเพื่อพ่อ#ปี2

ภาพบรรยากาศงานตรวจรักษาฟรี 5ธ.ค.61