ผมร่วง-ผมบาง เกิดจากอะไร ผมร่วงแบบไหนถือว่าผิดปกติ

สาเหตุของผมร่วง-ผมบาง

ผมร่วง-ผมบาง เกิดจากอะไร ผมร่วงแบบไหนถือว่าผิดปกติ

ผมร่วง-ผมบาง เกิดจากอะไร ผมร่วงแบบไหนถือว่าผิดปกติ

โรคเส้นผม ผมร่วง ผมบาง แอลซีคลินิก

ผมร่วง-ผมบาง เกิดจากอะไร ผมร่วงแบบไหนถือว่าผิดปกติ

อาการผมร่วง ผมบาง ก่อนอื่นต้องวินิจฉัยให้ได้ว่าเป็นผมร่วงปกติ หรือผมร่วงผิดปกติ โดยเกณฑ์ที่ใช้ในการวินิจฉัยคือ ถ้าผมร่วงเกิน 100 เส้นต่อวัน หรือมีผมร่วงเป็นหย่อม ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ผมร่วงผิดปกติ

ผมร่วง-ผมบาง เกิดจากอะไร

ผมร่วง-ผมบาง โดยทั่วไปจะถูกแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆได้ 3 ประเภท โดยที่แต่ละประเภทก็จะมีสาเหตุแยกย่อยลงไปอีก ดังนี้

การจำแนกประเภทของผมร่วง-ผมบาง

 1. ผมร่วงแบบมีแผลเป็น
 2. ผมร่วงแบบไม่มีแผลเป็น
 3. ผมร่วงประเภทอื่น

1.สาเหตุของผมร่วงแบบมีแผลเป็น (Scarring Alopecia)

ผมร่วงชนิดนี้จะมีลักษณะเด่นคือ จะพบรอยแผลที่บริเวณหนังศีรษะ โดยเฉพาะบริเวณหนังศีรษะที่มีผมร่วง สาเหตุที่พบได้มีค่อนข้างหลากหลาย ได้แก่

 • อุบัติเหตุที่ศีรษะ เช่น ผมถูกดึงรัง ถูกไฟไหม้ น้ำร้อนลวกที่หนังศีรษะ
 • โรคติดเชื้อแบคทีเรีย เช่น โรคเรื้อน วัณโรคที่หนังศีรษะ โรคติดเชื้อที่รูขุมขนอย่างรุนแรง
 • โรคติดเชื้อราบนหนังศีรษะ ชนิดชันนะตุ (Kerion)
 • โรคติดเชื้อไวรัสที่หนังศีรษะ เช่น โรคเริม งูสวัด
 • โรคผิวหนังที่เกิดบนหนังศีรษ เช่น โรคแพ้ภูมิตัวเองหรือพุ่มพวง (Discoid LE), โรคหนังแข็ง (Scleroderma), และโรค Lichen planopilaris
 • เนื้องอกและมะเร็งที่หนังศีรษะ เช่น โรคไฝชนิดเซลล์ไขมัน (Nevus sebaceous)
 • ภาวะทางจิตใจ ที่ทำให้เกิดบาดแผลที่หนังศีรษะ
ผมร่วง-ผมบาง เกิดจากอะไร ผมร่วงแบบไหนถือว่าผิดปกติ

โรคผมบางแบบพันธุกรรม (Androgenetic Alopecia)

2. สาเหตุของผมร่วงแบบไม่มีแผลเป็น (Non Scarring Alopecia)

ผมร่วงชนิดนี้จะมีลักษณะเด่นคือ หนังศีรษะบริเวณที่ผมร่วงจะไม่พบรอยแผลเป็น และบางโรคในกลุ่มนี้หนังศีรษะบริเวณที่ผมร่วงอาจดูปกติเลยก็ได้ โรคผมร่วงในกลุ่มนี้มีได้ตั้งแต่ผมร่วงเป็นหย่อม ไปจนถึงผมร่วงทั่วๆหนังศีรษะ หรือหัวล้านเลยก็มี โรคในกลุ่มนี้ได้แก่

 • ผมร่วงตามสรีรวิทยาของทารก
 • ผมร่วงระหว่างตั้งครรภ์ ผมร่วงหลังคลอดบุตร
 • โรคผมร่วง-ผมบาง แบบพันธุกรรม (Androgenetic alopecia)
 • โรคผมร่วงเป็นหย่อม (Alopecia areata)
 • ผมร่วงทั่วๆศีรษะจากภาวะ Telogen effluvium
 • ผมร่วงทั่วๆศีรษะจากภาวะ Anagen effluvium
 • โรคติดเชื้อราบนหนังศีรษะ เช่น กลากที่หนังศีรษะ, โรคเชื้อราบนหนังศีรษะ
 • โรคติดเชื้อบางชนิด เช่น ซิฟิลิส (Syphilis)
 • ผมร่วงจากยาและสารเคมี เช่น การให้ยาเคโมในคนไข้มะเร็ง
 • ผมร่วงจากการแพ้ยาชนิดรุนแรง เช่น Exfoliative dermatitis
 • ผมร่วงจากภาวะผิดปกติทางจิตเวช เช่น การถอนผมตัวเองเป็นประจำ (Trichotillomania)
 • ผมร่วงจากโรคหรือภาวะผิดปกติของฮอร์โมน เช่น ภาวะฮอร์โมนธัยรอยด์สูงหรือต่ำผิดปกติ
 • ผมร่วงจากภาวะขาดสารอาหาร เช่น ธาตุเหล็กต่ำ ความเข้มข้นเลือดต่ำ ขาดสารอาหาร
 • ผมร่วงจากการอดอาหาร หรือการลดน้ำหนักอย่างผิดวิธี
 • ผมร่วงจากโรคมะเร็ง เช่น โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง (Lymphoma)
 • ผมร่วงจากโรคอื่นๆ เช่น โรคแพ้ภูมิตัวเอง (SLE), โรคผิวหนังและกล้ามเนื้ออักเสบ (Dermatomyositis)Lymphoma

ผมร่วง-ผมบาง เกิดจากอะไร ผมร่วงแบบไหนถือว่าผิดปกติ

ผมร่วง-ผมบาง เกิดจากอะไร ผมร่วงแบบไหนถือว่าผิดปกติ

โรคผมร่วงเป็นหย่อม (Alopecia areata)

3. สาเหตุของผมร่วงประเภทอื่นๆ

ผมร่วงชนิดนี้จัดอยู่ในกลุ่มผมร่วง ที่ไม่เข้าพวกกับ 2 กลุ่มที่กล่าวมาก่อนหน้านี้ โดยโรคผมร่วงที่พบในกลุ่มนี้ ได้แก่

 • โรคศีรษะล้านชนิดที่พบบ่อย (Patterned alopecia)
 • โรคศีรษะล้านแต่กำเนิด
 • โรคความผิดปกติของเส้นผม เช่น เส้นผมบิดงอผิดปกติ

เมื่อไรจึงควรสงสัยว่าตนเองมี ปัญหา ผมร่วง-ผมบาง ผิดปกติ

 • ผมร่วงมากขึ้นกว่าเดิม (แต่อาจจะยังไม่เกินจำนวนที่ยอมรับได้)
 • ผมร่วงแล้วไม่ค่อยขึ้น ทำให้เมื่อเวลาผ่านไปผมจึงดูบางลง
 • ผมร่วงเป็นหย่อมๆ ซึ่งอาจจะมีช่างทำผม หรือคนใกล้ตัวทักได้

ผมร่วงเท่าไหร่ จึงถือว่าผิดปกติ

 • ในคนทั่วไป จะใช้ตัวเลขว่าผมร่วงที่เกิน 100 เส้นต่อวัน จะถือว่าผิดปกติ
 • แต่ในคนอายุมาก จำนวนรากผมจะลดน้อยลง ถึงแม้ว่าผมร่วงจะไม่ถึง 100 เส้น ก็อาจถือว่าผิดปกติได้เช่นกัน

แนวทางการรักษา ผมร่วง ผมบาง และโรคหนังศีรษะ

 1. ตรวจ วินิจฉัย ว่า ผมร่วง ผมบาง ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นโรคอะไร มีสาเหตุจากอะไร จำเป็นต้องตรวจเพิ่มเติมไหม
 2. ให้การรักษาตามโรคที่เป็น ซึ่งมีทั้ง ยากิน ยาทา และเซรั่มปลูกผม เพื่อให้คนไข้ได้รับการรักษาที่ตรงจุดมากที่สุด
 3. ให้คำแนะนำคนไข้ในการปฏิบัติตัว เพื่อป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำ
 4. ตรวจติดตามคนไข้ เพื่อให้การรักษา จนกว่าจะหายเป็นปกติ

ผมร่วง-ผมบาง เกิดจากอะไร ผมร่วงแบบไหนถือว่าผิดปกติ

หมอชิน หมอหลิว แอลซีคลินิก

หมอชิน-หมอหลิว

ผู้แต่ง : นพ.ชินดนัย วิกรัยพัฒน์ – พญ.ปัทมา ปาประโคน พบ.วท.ม.ตจวิทยา (ผิวหนัง)

(หมอชิน-หมอหลิว) แพทย์ผิวหนัง ประจำแอลซีคลินิก

เอกสารอ้างอิง

 1. สมยศ จารุวิจิตรรัตนา. Diseases of hair and hair follicles. ใน: ปรียา กุลละวณิชย์, ประวิตร พิศาลบุตร, บรรณาธิการ. ตำราโรคผิวหนังในเวชปฏิบัติปัจจุบัน (Dermatology 2020). กรุงเทพฯ: โฮลิสติก พับลิชชิ่ง; 2555. หน้า 569-622.
 2. Hair Loss. https://www.uptodate.com/
 3. http://haamor.com/th/อาการผมร่วง

*.:。 ✿*゚ค่าบริการรักษา ผมร่วง ผมบาง ที่แอลซีคลินิก*.:。 ✿*゚

 • ค่ายารักษาผมร่วง-ผมบาง 300-600 บาทต่อเดือน
 • ค่าซีรั่มปลูกผม (Intensive Hair serum) ขวดเล็ก 10 ml 150 บาท , ขวดใหญ่ 30 ml 400 บาท
 • ค่าแชมพูสำหรับ ผมร่วง ผมบาง และผมเสียจากการทำสีผม ขวดใหญ่ 200 ml 240 บาท
 • ค่าครีมนวดผมสำหรับ ผมร่วง ผมบาง และผมเสียจากการทำสีผม ขวดใหญ่ 170 ml 240 บาท

ฝากติดตามบทความดีๆเรื่อง โรคผิวหนัง ผมร่วง ผมบาง และความงาม ได้ที่คอลัมน์บทความนะครับ

◆ บทความที่เกี่ยวข้อง ◆

บทความ ผมร่วง ผมบาง และโรคหนังศีรษะ

 1. หัวล้าน ผมร่วง ผมบาง โรคผมบางจากพันธุกรรม ทำยังไงดีน่า
 2. รักษาผมบางแบบพันธุกรรม ทำยังไง ยากิน ยาทา แชมพู เซรั่มปลูกผม
 3. 9 สาเหตุของผมร่วง-ผมบาง ที่พบกันได้บ่อยๆ
 4. ผมร่วงเป็นหย่อม โรคผมร่วงเป็นหย่อม (Alopecia areata)
 5. ผมร่วงทั่วศีรษะ (Telogen Effluvium)
 6. เชื้อราที่หนังศีรษะ เกิดจากอะไร รักษายังไงดี ยากิน ยาทา ยาสระผม
 7. รักษา โรคหนังศีรษะอักเสบ ทำยังไง ยากิน ยาทา แชมพูสระผม
 8. เคล็ดลับการสระผม สำหรับผู้มีปัญหาผมร่วง ผมบาง และโรคหนังศีรษะ
 9. หยุดปัญหาผมร่วง เพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเอง
 10. โรคกลาก เชื้อราบนหนังศีรษะ (Tinea Capitis) สาเหตุ อาการ และการรักษา
 11. โรคเซบเดิร์ม (Seborrheic Dermatitis) ผิวหนังอักเสบ ที่ร่องจมูก และหนังศีรษะ
 12. 9 สาเหตุของผมร่วง ที่พบได้บ่อยในเด็ก ผมร่วงในเด็กเกิดจากอะไร
 13. เหา ที่ศีรษะ เส้นผม (Louse) รักษาเหา กำจัดเหา ทำยังไง
 14. รักษา ผมบางแบบพันธุกรรม (AGA) มีวิธีการอะไรบ้าง
 15. Meso Hair (เมโสปลูกผม) ยับยั้งผมร่วง กระตุ้นรากผม สร้างเส้นผมใหม่
 16. แชมพูผมร่วง ผมบาง เซรั่มปลูกผม ผลิตภัณฑ์ ผมร่วง ผมบาง
 17. แชมพู ครีมนวด ผมร่วง ผมบาง เลือกใช้ยังไง เคล็ดลับการสระผม

บทความโดยผู้เชี่ยวชาญ ◆


ติดต่อเรา

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

แอลซีคลินิกสาขาโคราช ตรงข้ามตลาดสวายเรียง จ.นครราชสีมา

โทร 044-263265 , 085-6566639 เปิด 09.00-19.00 น. (หยุดทุกวันศุกร์)

Line id : lcclinic-korat

แผนที่ แอลซีคลินิก สาขาโคราช จ.นครราชสีมา เปิด 9.00-19.00 น หยุดทุกวันศกร์

แผนที่ แอลซีคลินิก สาขาโคราช จ.นครราชสีมา

แอลซีคลินิกสาขาประโคนชัย ซอยบขส.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

โทร 044-163455 , 095-6026953 เปิด 09.00-19.00 น. (หยุดทุกวันศุกร์)

Line id : lcclinic

แผนที่ แอลซีคลินิก สาขาประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ เปิด 9.00-19.00 น หยุดทุกวันศกร์

แผนที่ แอลซีคลินิก สาขาประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

—-

Facebook : LC Clinic

Website : www.lcclinics.com

ผมร่วง-ผมบาง เกิดจากอะไร ผมร่วงแบบไหนถือว่าผิดปกติ

รักษา โรคผิวหนัง เลเซอร์ ทรีทเมนท์ ความงาม ผ่าตัดเล็ก โคราช ประโคนชัย บุรีรัมย์ – LC Clinic

Posted in บทความ, บทความ ผมร่วง ผมบาง โรคหนังศีรษะ.