อาการ โรคผมร่วงเป็นหย่อม

ผมร่วงเป็นหย่อม โรคผมร่วงเป็นหย่อม (Alopecia areata)