ผมร่วงเป็นหย่อม โรคผมร่วงเป็นหย่อม คืออะไร รักษายังไงดี

ผมร่วงเป็นหย่อม (Alopecia areata)

ผมร่วงเป็นหย่อม โรคผมร่วงเป็นหย่อม คืออะไร รักษายังไงดี

ผมร่วงเป็นหย่อม โรคผมร่วงเป็นหย่อม (Alopecia areata)

รักษาโรคผมร่วงเป็นหย่อม

เมื่อไรจึงควรสงสัยว่าตนเองมี ปัญหา ผมร่วง ผมบาง ผิดปกติ

 1. ผมร่วงมากขึ้นกว่าเดิม โดยอาจจะสังเกตได้จากช่วงสระผม และหวีผม (แต่อาจจะยังไม่เกินจำนวนที่ยอมรับได้)
 2. ผมร่วงแล้วไม่ค่อยขึ้น ทำให้เมื่อเวลาผ่านไปผมจึงดูบางลง
 3. ผมร่วงเป็นหย่อมๆ ซึ่งอาจจะมีช่างทำผม หรือคนใกล้ตัวทักได้

ผมร่วงเป็นหย่อม โรคผมร่วงเป็นหย่อม คืออะไร ✿✿✿

คือภาวะผมร่วงเป็นหย่อมๆ ที่สามารถเกิดได้ทุกส่วนของร่างกายที่มีเส้นผมหรือขน อาจมีเพียงหย่อมเดียว หรือหลายๆหย่อมก็ได้ ขึ้นกับแต่ละบุคคล

ปัญหาผมร่วง ผมบาง

ปัญหาผมร่วง ผมบาง ศีรษะล้าน

1. สาเหตุของโรคผมร่วงเป็นหย่อม

 • ในปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด เชื่อว่าเกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาทางภูมิคุ้มกัน หรือ ภาวะภูมิคุ้มกันต่อต้านตัวเอง (Autoimmune disease)

2. การวินิจฉัย โรคผมร่วงเป็นหย่อม

 • ประวัติ ผมร่วงเป็นหย่อมๆโดยที่ไม่มีอาการผิดปกติ อาจเป็นแบบเฉียบพลัน หรือค่อยๆเป็นก็ได้
 • อาการ มักพบผมร่วงเป็นหย่อมๆ เป็นรูปวงกลมหรือวงรี พบได้ทั้ง 1 วง และหลายๆวงก็ได้ เส้นผ่านศูนย์กลางมีตั้งแต่เล็กๆแค่ 1 ซม. ไปจนถึงขนาดใหญ่หลายๆซม.ก็ได้ โดยผมจะร่วงตรงกลาง แล้วขยายวงออกไปเรื่อย
 • บริเวณที่ผมร่วงจะพบว่า ผิวหนังเลี่ยน ไม่แดง ไม่มีขุยหรือสะเก็ด ไม่มีแผลเป็น
 • บริเวณขอบของหย่อมผมร่วง อาจพบเส้นผมที่ผิดปกติ คล้ายเครื่องหมายอัศเจรีย์ หรือเรียกว่า Exclamation mark hair ซึ่งแปลว่าโรคกำลังดำเนินไปอยู่
 • อาจพบความผิดปกติของเล็บร่วมด้วย เช่น เล็บเป็นหลุมเล็กๆ หรือ Pitting nail
 • พบได้ทุกเพศ ทุกวัย แต่ส่วนใหญ่จะพบในคนอายุน้อยกว่า 40 ปี
ผมร่วงเป็นหย่อม โรคผมร่วงเป็นหย่อม (Alopecia areata)

ผมร่วงเป็นหย่อม โรคผมร่วงเป็นหย่อม (Alopecia areata)

3. การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ โรคผมร่วงเป็นหย่อม

 • โดยทั่วไปไม่จำเป็นต้องส่งตรวจ ยกเว้นในรายที่อาการไม่แน่ชัด หรือมีอาการอื่นร่วมด้วย อาจจำเป็นต้องส่งตรวจเพิ่มเติม (ขึ้นกับดุลยพินิจของแพทย์) เช่น การตัดชิ้นเนื้อเพื่อส่งตรวจพยาธิสภาพ การเจาะเลือดตรวจโรคซิฟิลิส ตรวจการทำงานของต่อมธัยรอยด์ และตรวจเรื่องภาวะภูมิคุ้มกัน

4. การรักษา โรคผมร่วงเป็นหย่อม

การรักษามีด้วยกันหลายวิธี การพิจารณาการรักษาจึงขึ้นกับดุลยพินิจของแพทย์ โดยดูจากความรุนแรงของโรค อายุของผู้ป่วย บริเวณที่เป็น และสุดท้ายคือความต้องการของผู้ป่วยเองร่วมด้วย

 • การใช้ยาทาเพื่อกดภูมิคุ้มกัน ร่วมกับการใช้เซรั่มบำรุงผม
 • การใช้ยาทากลุ่ม immunostimulator ไปทำให้เกิดการระคายเคืองที่หนังศีรษะ ซึ่งจะไปมีผลทำให้ผมขึ้นใหม่ได้
 • การใช้ยาฉีดเฉพาะจุด ฉีดบริเวณที่ผมร่วงเป็นหย่อม
 • ส่วนในรายที่เป็นมาก เช่น ผมร่วงเป็นหย่อมมากกว่าร้อยละ 50 อาจจำเป็นต้องได้รับการรักษาที่มากขึ้น เช่น การฉายแสง (PUVA) การรับประทานยากดภูมิคุ้มกัน หรือการฉีดยากดภูมิคุ้มกัน ซึ่งควรอยู่ในความดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคผิวหนัง
ผมร่วงเป็นหย่อม โรคผมร่วงเป็นหย่อม (Alopecia areata)

รักษาโรคผมร่วงเป็นหย่อม แอลซีคลินิก (ผลลัพธ์ที่ได้อาจแตกต่างขึ้นกับแต่ละบุคคล)

5. การพยากรณ์ โรคผมร่วงเป็นหย่อม

โดยส่วนใหญ่การพยากรณ์ของโรคค่อนข้างดี ยกเว้นในกรณีต่อไปนี้

 • โรคผมร่วงเป็นหย่อมชนิดรุนแรง เช่น Alopecia totalis และ Alopecia universalis
 • ผมร่วงเป็นแถบบริเวณชายผมโดยรอบ (Ophiasis)
 • มีประวัติโรคภูมิแพ้ร่วมด้วย หรือเรียกว่า Atopy
 • เกิดผมร่วงอย่างรุนแรงก่อนเข้าสู่วัยรุ่น
 • และสุดท้ายคือมีประวัติผมร่วงเป็นหย่อมซ้ำหลายครั้ง

  ผมร่วง ผมบาง โรคหนังศีรษะ

  ตรวจ วินิจฉัย รักษา ผมร่วง ผมบาง และโรคหนังศีรษะ โดยแพทย์ผู้เชียวชาญด้านเส้นผม

6. คำแนะนำสำหรับผู้ป่วย โรคผมร่วงเป็นหย่อม

 • ให้ความเข้าใจกับผู้ป่วยว่า การรักษาโรคนี้ เมื่อหายแล้ว มีโอกาสกลับมาเป็นใหม่ได้ หรือมีผมร่วงใหม่บริเวณอื่นได้
 • ความเครียดอาจมีส่วนกระตุ้นให้ผมร่วงมากขึ้นได้
 • แนะนำให้นอนแต่หัวค่ำ ไม่ควรนอนดึกเกินไป
 • ควรได้รับการบำบัดทางจิต ถ้าผู้ป่วยไม่สามารถยอมรับอาการผมร่วงของตัวเองได้
 • ควรแนะนำให้ใช้วิกผม ในรายที่ผมร่วงมาก
 • แนะนำให้ผู้ป่วยมาติดตามการรักษาตามนัด และปฏิบัติตามข้อแนะนำของแพทย์
ผมร่วงเป็นหย่อม โรคผมร่วงเป็นหย่อม (Alopecia areata)

ตรวจรักษา ทุกปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะ

ผมร่วงเป็นหย่อม โรคผมร่วงเป็นหย่อม คืออะไร รักษายังไงดี

หมอชิน หมอหลิว แอลซีคลินิก

หมอชิน-หมอหลิว แพทย์ด้านผิวหนัง แอลซีคลินิก

แชมพูผมร่วง เซรั่มปลูกผม รักษา ผมร่วง ผมบาง โรคหนังศีรษะ โดยแพทย์ผิวหนัง โคราช ประโคนชัย บุรีรัมย์

แชมพูสำหรับผมร่วง เซรั่มปลูกผมวีคลินิก

อัตราค่าบริการ ตรวจรักษา ผมร่วง-ผมบาง และโรคหนังศีรษะ แอล

 • ค่ายากินสำหรับผมร่วง-ผมบาง เริ่มต้นที่ 300 บาท/เดือน (ขึ้นกับโรคที่เป็นและยาที่ใช้ในการรักษา)
 • ค่ายาทารักษาโรคหนังศีรษะ เริ่มต้นที่ 150 บาท (ขึ้นกับตัวยาที่ใช้ในการรักษา)
 • ค่าฉีดยารักษาโรคผมร่วงเป็นหย่อม ราคาเริ่มต้นที่ 200 บาท/ครั้ง
 • เซรั่มปลูกผม ราคา 150-400 บาท/ขวด
 • แชมพูและครีมนวด สำหรับผมร่วง-ผมบาง ราคา 240 บาท/ขวด
 • แชมพูรักษาโรคหนังศีรษะ ราคา 80-150 บาท/ขวด
 • แชมพูกำจัดเหา ราคา 80 บาท/ขวด
 • ค่ายาทากำจัดเหา ราคา 80 บาท/หลอด
 • ค่าบริการตรวจเลือดเพื่อหาสาเหตุผมร่วง-ผมบาง ราคา 800-2,000 บาท/ครั้ง (ขึ้นกับโรคที่แพทย์สงสัยว่าเป็นสาเหตุ)
ยารักษาสิว ที่ศีรษะ รักษา ผมร่วง ผมบาง โรคหนังศีรษะ โดยแพทย์ผิวหนัง โคราช ประโคนชัย บุรีรัมย์

แชมพู ยารักษา สิวที่ศีรษะ

ผมร่วงเป็นหย่อม โรคผมร่วงเป็นหย่อม คืออะไร รักษายังไงดี

เกี่ยวกับเรา แอลซีคลินิก โรคผิวหนัง ผมร่วง ความงาม เลเซอร์

หมอชิน-หมอหลิว (แอลซีคลินิก)

ผู้แต่ง : นพ.ชินดนัย วิกรัยพัฒน์ – พญ.ปัทมา ปาประโคน พบ.วท.ม.ตจวิทยา (ผิวหนัง)

(หมอชิน-หมอหลิว)

เอกสารอ้างอิง

 1. Alopecia. http://www.emedicinehealth.com/hair_loss. [2013,June7]
 2. http://haamor.com/th/อาการผมร่วง
 3. http://www.siamhealth.net

ฝากติดตามบทความดีๆเรื่อง โรคผิวหนัง ผมร่วง ผมบาง และความงาม ได้ที่คอลัมน์บทความนะครับ

บทความ ผมร่วง ผมบาง และโรคหนังศีรษะ

 1. รักษา ผมร่วงเป็นหย่อม ทำยังไง ตรวจเลือด ยากิน ยาทา ฉีดยา เซรั่มปลูกผม
 2. 9 สาเหตุของผมร่วง-ผมบาง ที่พบกันได้บ่อยๆ
 3. ผมร่วงทั่วศีรษะ (Telogen Effluvium)
 4. รักษา โรคหนังศีรษะอักเสบ ทำยังไง ยากิน ยาทา แชมพูสระผม
 5. เคล็ดลับการสระผม สำหรับผู้มีปัญหาผมร่วง ผมบาง และโรคหนังศีรษะ
 6. หยุดปัญหาผมร่วง เพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเอง
 7. โรคกลาก เชื้อราบนหนังศีรษะ (Tinea Capitis) สาเหตุ อาการ และการรักษา
 8. โรคเซบเดิร์ม (Seborrheic Dermatitis) ผิวหนังอักเสบ ที่ร่องจมูก และหนังศีรษะ
 9. 9 สาเหตุของผมร่วง ที่พบได้บ่อยในเด็ก ผมร่วงในเด็กเกิดจากอะไร
 10. ผมร่วง-ผมบาง เกิดจากอะไร ผมร่วงแบบไหนถือว่าผิดปกติ
 11. เหา ที่ศีรษะ เส้นผม (Louse) รักษาเหา กำจัดเหา ทำยังไง
 12. รักษา ผมบางแบบพันธุกรรม (AGA) มีวิธีการอะไรบ้าง
 13. หัวล้าน ผมร่วง ผมบาง โรคผมบางจากพันธุกรรม ทำยังไงดีน่า
 14. Meso Hair (เมโสปลูกผม) ยับยั้งผมร่วง กระตุ้นรากผม สร้างเส้นผมใหม่

บทความโดยผู้เชี่ยวชาญ ◆


ติดต่อเรา

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

แอลซีคลินิกสาขาโคราช ตรงข้ามตลาดสวายเรียง จ.นครราชสีมา

โทร 044-263265 , 085-6566639 เปิด 09.00-19.00 น. (หยุดทุกวันศุกร์)

Line id : lcclinic-korat

แผนที่ แอลซีคลินิก สาขาโคราช จ.นครราชสีมา เปิด 9.00-19.00 น หยุดทุกวันศกร์

แผนที่ แอลซีคลินิก สาขาโคราช จ.นครราชสีมา

แอลซีคลินิกสาขาประโคนชัย ซอยบขส.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

โทร 044-163455 , 095-6026953 เปิด 09.00-19.00 น. (หยุดทุกวันศุกร์)

Line id : lcclinic

แผนที่ แอลซีคลินิก สาขาประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ เปิด 9.00-19.00 น หยุดทุกวันศกร์

แผนที่ แอลซีคลินิก สาขาประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

—-

Facebook : LC Clinic

Website : www.lcclinics.com

ผมร่วงเป็นหย่อม โรคผมร่วงเป็นหย่อม คืออะไร รักษายังไงดี

รักษา โรคผิวหนัง เลเซอร์ ทรีทเมนท์ ความงาม ผ่าตัดเล็ก โคราช ประโคนชัย บุรีรัมย์ – LC Clinic

Posted in บทความ, บทความ ผมร่วง ผมบาง โรคหนังศีรษะ and tagged , , , , , , , , , .