ผมร่วงทั่วศีรษะ (Telogen Effluvium)

ผมร่วงทั่วศีรษะ

ผมร่วงทั่วศีรษะ (Telogen Effluvium)

ผมร่วงทั่วศีรษะ (Telogen Effluvium)

ผมร่วงทั่วศีรษะ (Telogen Effluvium)

คือ ภาวะผมร่วง-ผมบาง จากการที่มีสาเหตุมากระตุ้น ทำให้ระยะ Telogen ของวงจรเส้นผมถูกกระตุ้นให้หลุดล่วงเร็วกว่าปกติ ซึ่งระยะ telogen เป็นระยะสุดท้ายของวงจรเส้นผมระยะที่สาม ที่มีประมาณ 10-15% ของเส้นผมบนหนังศีรษะ และคงอยู่นานประมาณ 3 เดือน

สาเหตุของผมร่วงทั่วศีรษะ

 1. ภาวะเจ็บป่วยแบบเฉียบพลัน เช่น มีไข้สูง การติดเชื้อ การผ่าตัด หรือการได้รับอุบัติเหตุ
 2. ภาวะเจ็บป่วยเรื้อรัง เช่น โรคมะเร็ง โรคไตเรื้อรัง และโรคเอสแอลอี
 3. การเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมน เช่น การตั้งครรภ์ การคลอดบุตร การแท้งบุตร และความผิดปกติของไทรอยด์ฮอร์โมน
 4. การขาดสารอาหาร เช่น ระดับธาตุเหล็กต่ำ รับประทานโปรตีนน้อย และการอดอาหาร
 5. การเสียเลือดเป็นจำนวนมาก และการบริจาคเลือด
 6. ภาวะเครียด และการพักผ่อนไม่เพียงพอ
 7. การได้รับสารโลหะหนัก เช่น selenium, arsenic
 8. การรับประทานยาบางชนิด เช่น ยาฮอร์โมน ยากลุ่มอนุพันธ์ของวิตามินเอ
ผมร่วงทั่วศีรษะ (Telogen Effluvium)

สาเหตุของผมร่วงทั่วศีรษะ (Telogen Effluvium)

อาการของโรคผมร่วงทั่วศีรษะ

 • โดยส่วนใหญ่คนไข้มักมาด้วยอาการ ผมบางทั่วๆศีรษะ เป็นได้ทั้งแบบเฉียบพลัน และแบบเรื้อรัง แต่โดยมากมักจะบางไม่เกิน 50% ของความหนาของเส้นผม เพราะฉะนั้นโรคนี้จึงไม่ทำให้เกิดภาวะหัวล้าน หรือผมร่วงหมดทั่วทั้งศีรษะ
 • อาการผมร่วง โดยส่วนใหญ่จะร่วงมากกว่า 100 เส้นต่อวัน
 • โรคนี้เป็นโรคผมร่วงชนิดไม่มีแผลเป็นที่หนังศีรษะ
 • เมื่อทดสอบผมร่วงด้วยวิธีที่เรียกว่า Hair pull test เป็นการดึงเส้นผมที่หนังศีรษะประมาณ 50-60 เส้น แตกต่างกันใน 3 บริเวณ โดยปกติแล้วจะมีเส้นผมร่วงติดมือมาได้น้อยกว่า 3 เส้น ต่อการดึงหนึ่งครั้งต่อหนึ่งบริเวณที่ดึง หากพบว่ามีเส้นผมติดมือมาจำนวนมากกว่า 6-10 เส้น แสดงว่าเป็นภาวะผมร่วงที่ผิดปกติ

การตรวจทางห้องปฏิบัติการสำหรับโรคผมร่วงทั่วศีรษะ

โดยหลักเป็นการตรวจเลือดทางห้องปฏิบัติการ เพื่อช่วยหาสาเหตุของโรคผมร่วงชนิดนี้ เช่น

 • การตรวจหาจำนวนเม็ดเลือดแดง และความเข้มข้นของเลือด
 • การตรวจหาความผิดปกติของไทรอยด์ฮอร์โมน
 • การตรวจดูระดับธาตุเหล็กในเลือด

นอกจากนี้ยังมีการตรวจเส้นผมโดยการส่องดูเส้นผมด้วยกล้องจุลทรรศน์ และการตัดชิ้นเนื้อที่ศีรษะเพื่อช่วยในการวินิจฉัยแยกโรคผมร่วงชนิดต่างๆ

การรักษาโรคผมร่วงทั่วศีรษะ

 1. ในภาวะเฉียบพลัน โรคผมร่วงทั่วศีรษะชนิดนี้ ในบางรายอาจหายเองได้ แต่ก็กินเวลาค่อนข้างนาน คือ อย่างน้อย 2-3 เดือนขึ้นไป
 2. การใช้เซรั่มปลูกผม ทาที่หนังศีรษะ เพื่อช่วยให้ผมหลุดร่วงน้อยลง และทำให้เลือดมาเลี้ยงผมดีขึ้น
 3. การให้อาหารเสริม เช่น ธาตุเหล็ก ในรายที่ผู้ป่วยมีภาวะธาตุเหล็กต่ำ
 4. การรักษาปัจจัยที่อาจเป็นสาเหตุของโรค เช่น โรคประจำตัว โรคเรื้อรังที่เป็นอยู่ การหยุดยาที่ทำให้ผมร่วง ความเครียด และนอกจากนี้ผู้ป่วยควรได้รับการพักผ่อนที่เพียงพอ
 5. การให้คำแนะนำกับผู้ป่วยว่า โรคผมร่วงชนิดนี้ต้องใช้ระยะเวลาในการรักษา อาการจะค่อยๆดีขึ้นอย่างช้าๆ เพื่อไม่ให้ผู้ป่วยเครียดหรือกังวลมากเกินไป
ผมร่วงทั่วศีรษะ (Telogen Effluvium)

การรักษาโรคผมร่วงทั่วศีรษะ (Telogen Effluvium)

การพยากรณ์โรคผมร่วงทั่วศีรษะ

การพยากรณ์ของโรคผมร่วงชนิดนี้ จะดีหรือแย่ ขึ้นกับการรักษาปัจจัยที่เป็นสาเหตุของผมร่วง เป็นสำคัญ ถ้าเป็นโรคที่เกิดขึ้นเฉียบพลันและสามารถรักษาให้หายขาดได้ การพยากรณของโรคก็จะดีกว่า คนไข้ที่เป็นโรคเรื้อรัง

ผมร่วงทั่วศีรษะ (Telogen Effluvium)

หมอชิน หมอหลิว แอลซีคลินิก

หมอชิน-หมอหลิว แพทย์ด้านผิวหนัง

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

*.:。 ✿*゚ค่าบริการรักษา ผมร่วง ผมบาง ที่แอลซีคลินิก*.:。 ✿*゚

 • ค่าอาหารเสริมบำรุงผม 300 บาทต่อเดือน
 • ค่าซีรั่มปลูกผม (Intensive Hair serum) ขวดเล็ก 10 ml 150 บาท , ขวดใหญ่ 30 ml 400 บาท
 • ค่าแชมพูสำหรับ ผมร่วง ผมบาง และผมเสียจากการทำสีผม ขวดเล็ก 100 ml 150 บาท , ขวดใหญ่ 200 ml 250 บาท
 • ค่าครีมนวดผมสำหรับ ผมร่วง ผมบาง และผมเสียจากการทำสีผม ขวดใหญ่ 170 ml 250 บาท
ซีรั่มปลูกผม (Intensive Hair Serum)

ซีรั่มปลูกผม (Intensive Hair Serum)

ผู้แต่ง : นพ.ชินดนัย วิกรัยพัฒน์ – พญ.ปัทมา ปาประโคน พบ.วท.ม.ตจวิทยา (ผิวหนัง)

หมอชิน-หมอหลิว แพทย์ด้านผิวหนังประจำแอลซีคลินิก

เอกสารอ้างอิง

 1. Telogen Effluvium. http://emedicine.medscape.com/article/1071566-overview
 2. Telogen Effluvium. https://www.uptodate.com/
 3. http://haamor.com/th/อาการผมร่วง
 4. http://siamhealth.net/public_html/Health/Photo_teaching/alopecia_telogen
รักษา ปัญหา ผมร่วง ผมบาง

บทความ ผมร่วง ผมบาง และโรคหนังศีรษะ

ฝากติดตามบทความดีๆเรื่อง โรคผิวหนัง ผมร่วง ผมบาง และความงาม ได้ที่คอลัมน์บทความนะครับ

บทความโดยผู้เชี่ยวชาญ ◆


ติดต่อเรา ✿

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แอลซีคลินิกทุกสาขา

Facebook : LC Clinic

Line id : lcclinic

Website : www.lcclinics.com

แอลซีคลินิก โรคผิวหนัง ความงาม เลเซอร์

Posted in บทความ, บทความ ผมร่วง ผมบาง โรคหนังศีรษะ and tagged , , , , , , , , .