เครื่อง phono

ตัวเครื่องโฟโน มีทั้งหมด 3 หัว คือ ใบหน้า รอบดวงตา และลำตัว