การยิงไอพีแอล IPL

ไอพีแอล IPL (Intense pulse light)
ฆ่าเชื้อสิว ลดรอยแดง ลดรอยดำ หน้าใส กำจัดขนถาวร