ร้อยไหม หน้าเรียว

ร้อยไหม ก้างปลา Barb โดยแพทย์ผู้เชียวชาญ