ผ่าตัดก้อนที่ผิวหนังและส่งตรวจชิ้นเนื้อ

ผ่าตัดก้อนที่ผิวหนังและส่งตรวจชิ้นเนื้อ แอลซีคลินิก