ตรวจภูมิแพ้อาหาร ตรวจแพ้อาหาร มีอะไรบ้าง แตกต่างกันยังไง

ตรวจภูมิแพ้อาหาร การตรวจแพ้อาหาร

ตรวจภูมิแพ้อาหาร การตรวจแพ้อาหาร มีอะไรบ้าง แตกต่างกันยังไง

ตรวจภูมิแพ้อาหาร การตรวจแพ้อาหาร มีอะไรบ้าง แตกต่างกันยังไง

ตรวจภูมิแพ้อาหารแฝง

ตรวจภูมิแพ้อาหาร คืออะไร

การตรวจภูมิแพ้อาหาร คือ การตรวจหาสารก่อภูมิแพ้ที่เกิดจากการทานอาหาร โดยร่างกายจะสร้างภูมิคุ้มกันหรือแอนติบอดี้ โดยจะทำปฏิกริยากับอาหารที่แพ้ ซึ่งแอนติบอดี้มีด้วยกันหลายชนิด บางชนิดจะก่อให้เกิดอาการแพ้แบบเฉียบพลัน ส่วนบางชนิดจะยังไม่ก่อให้เกิดอาการผิดปกติในทันที แต่จะทำให้เกิดอาการแพ้แบบเรื้อรังได้

ตรวจภูมิแพ้อาหาร มีอะไรบ้าง

การตรวจภูมิแพ้อาหาร มีการแบ่งด้วยกันได้หลายแบบ ในที่นี้จะขอจะแบ่งใหญ่ๆเป็น 2 ประเภท คือ การตรวจการแพ้แบบเฉียบพลัน และการตรวจการแพ้แบบเรื้อรัง หรือที่เรียกว่าภูมิแพ้อาหารแฝง

1.การตรวจภูมิแพ้อาหารแบบเฉียบพลัน (IgE mediated food allergy)

คือ การตรวจการแพ้อาหารแบบเฉียบพลัน โดยปฏิกิริยาความไวต่อสารกระตุ้นการแพ้ จะทำให้เกิด allergen-specific immunoglobulin E (IgE) antibody หลังจากทานอาหารที่กระตุ้นการแพ้ ทำให้เม็ดเลือดขาว mast cell หลั่งสาร histsmine, Leukotrienes, และ prostaglandins ออกมาทำให้เกิดเป็นโรคและอาการต่างๆแบบเฉียบพลัน เช่น โรคผิวหนังอักเสบ (Eczema), โรคลมพิษ (Urticaria), โรคทางเดินหายใจและเยื่อบุตาอักเสบ (Rhinoconjunctivitis), โรคหอบหืด (Asthma) เป็นต้น

2.การตรวจภูมิแพ้อาหารแบบเรื้อรัง ภูมิแพ้อาหารแฝง (Food Intolerance test)

คือ การตรวจการแพ้อาหารแบบเรื้อรัง หรือที่เรียกอีกชื่อว่าภูมิแพ้อาหารแฝง ร่างกายจะสร้างภูมิคุ้มกันหรือแอนติบอดี้ชนิด immunoglobulin G (IgG) antibody โดยจะทำปฏิกริยากับอาหารที่แพ้ ซึ่งจะยังไม่ก่อให้เกิดอาการผิดปกติในทันที แต่แอนติบอดี้ชนิดนี้ที่ร่างกายสร้างขึ้นมากลับมาทำลายเนื้อเยื่อของเราเอง เนื่องจากเข้าใจผิดว่าเป็นสิ่งแปลกปลอม เกิดจากการรับประทานอาหารที่แพ้ชนิดเดิมซ้ำๆ จนระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายเข้าใจว่าอาหารนั้นเป็นสิ่งแปลกปลอม เหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไป ตราบเท่าที่เรายังรับประทานอาหารที่เราแพ้อยู่ และยิ่งรับประทานมาก ก็ยิ่งเกิดการแพ้มากขึ้น จนทำให้เนื้อเยื่อถูกทำลายมากขึ้นๆ การทำงานของอวัยวะนั้นก็ผิดปกติไป ปรากฏเป็นอาการของโรคต่างๆ โดยที่เราไม่รู้ว่าโรคนั้นเกิดจากสาเหตุใด

การตรวจภูมิแพ้อาหารทั้ง 2 ชนิดนี้ แตกต่างกันยังไง

การตรวจภูมิแพ้อาหารทั้ง 2 ชนิดนี้ จะแตกต่างกันคือ ภูมิแพ้อาหารแบบเฉียบพลัน หลังจากที่ทานอาหารที่แพ้แล้ว มักจะเกิดอาการแพ้ขึ้นในทันที ในระยะเวลาไม่นาน ส่วนภูมิแพ้อาหารแบบเรื้อรัง หลังจากที่ทานอาหารที่แพ้แล้ว มักจะเกิดอาการแพ้ขึ้นมาช้ากว่านั้น โดยส่วนใหญ่จะเกิดการแพ้ขึ้นภายใน 48 ชม.

ตรวจภูมิแพ้อาหาร การตรวจแพ้อาหาร มีอะไรบ้าง แตกต่างกันยังไง

ตรวจภูมิแพ้อาหาร

การตรวจภูมิแพ้อาหารทั้ง 2 ชนิดนี้มีรายละเอียดยังไงบ้าง

1. การตรวจภูมิแพ้อาหารและอากาศแบบเฉียบพลัน

ราคา 3,500 บาทถ้วน (รวมทุกอย่างแล้ว ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

การตรวจภูมิแพ้อาหารและอากาศแบบเฉียบพลัน หรือ IgE mediated allergy คือ การตรวจการแพ้แบบชนิดเฉียบพลัน

ข้อดีของการตรวจ Specific IgE ในเลือด

เป็นการตรวจหา specific IgE ต่อ allergen ชนิดต่างๆ ช่วยให้ผู้ป่วยทราบว่าแพ้สารใด เพื่อการหลีกเลี่ยง หรือการรักษาด้วยวิธี Immunotherapy เป็นการทดสอบที่ได้มาตรฐาน WHO และ FDA

ค่าบริการตรวจ Specific IgE ในเลือด

 • ราคา 3,500 บาท
 • Food and Inhaled Specific IgE
 • สามารถตรวจสารก่อภูมิแพ้ชนิด IgE ได้ทั้งในอาหารและอากาศ ประมาณ 40+ ชนิด

ตัวอย่างสารก่อภูมิแพ้ที่สามารถตรวจได้

 • สารก่อภูมิแพ้ในอาหาร เช่น ไข่ขาว, ไข่แดง, นมวัว, ข้าว, ข้าวสาลี, งา, ถั่วเหลือง, ถั่วลิสสง, ถั่วเฮเซล, เนื้อวัว, เนื้อหมู, เนื้อไก่, หอย, กุ้ง, ปูทะเล, ปูม้า, ปลาคอด, ปลาแมคเคอเรล, ปลาลิ้นหมา, ช็อคโกแลต, ผงชูรส เป็นต้น
 • สารก่อภูมิแพ้ในอากาศ เช่น ต้นไมยราพ, ต้นยูคาลิปตัส, สนทะเล, กระถิน, ต้นปาล์มน้ำมัน, หญ้าผสม, ไรฝุ่น, แมลงสาบ, นุ่น, รังแค ขน น้ำลายแมว, รังแค ขน น้ำลายสุนัข, ขนนก, หนูตะเภา, หนูบ้าน, หนูแฮมสเตอร์, กระต่าย, สปอร์เชื้อรารวม, สปอร์เชื้อราเพนนิซิลเลียรวม, รากลุ่ม Aureobasidium pullulans, เชื้อยีสต์ Candida albicans

2. การตรวจภูมิแพ้อาหารแบบเรื้อรัง ภูมิแพ้อาหารแฝง

ราคา 15,000 บาทถ้วน (รวมทุกอย่างแล้ว ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

การตรวจภูมิแพ้อาหารแบบเรื้อรัง ภูมิแพ้อาหารแฝง หรือ Food Intolerance test คือ การตรวจการแพ้แบบชนิดเรื้อรัง

ข้อดีของการตรวจภูมิแพ้อาหารแฝง (Food intolerance test)

การตรวจภูมิแพ้อาหารแฝง เป็นการตรวจรูปแบบการตอบสนองของร่างกายต่ออาหารที่แพ้ ผ่าน Immunoglobulin G หรือ IgG หรือ Food Intolerance ปฏิกิริยารูปแบบนี้เกิดจากการรับประทานอาหารที่แพ้ชนิดเดิมอย่างซ้ำๆ จนร่างกายแสดงอาการออกมาในรูปแบบการสร้าง IgG แล้วตอบสนองต่ออาหารที่แพ้เป็นสิ่งแปลกปลอม อาการแสดงจะแตกต่างกันออกไปในแต่ละบุคคล โดยส่วนใหญ่จะแสดงออกในรูปของ ผื่น อาการคันตามผิวหนัง อ่อนเพลีย ไม่มีแรง รู้สึกง่วงผิดปกติ และเมื่อเรายังรับประทานอาหารที่แพ้ตัวเดิมต่อ ก็เหมือนเป็นการบั่นทอนสุขภาพ สะสมต่อเนื่องจนก่อให้เกิดปัญหาโรคเรื้อรัง ภูมิคุ้มกันอ่อนแอ เช่น กลุ่มโรคแพ้ภูมิตัวเอง โรคระบบลำไส้รั่ว ลำไส้อักเสบเรื้อรัง หรือแม้แต่เกิดการรบกวนระบบประสาทและความจำ เช่น ภาวะสมาธิสั้น เครียด ไมเกรน เป็นต้น

ค่าบริการตรวจเลือดหาภูมิแพ้อาหารแฝง (Food intolerance test)

 • ราคาโปรโมชั่น 15,000 บาท /จากปกติ 18,000 บาท
 • Food Intolerance test
 • สามารตรวจหาอาหารที่แพ้ได้ทั้งหมด 222 ชนิด (ครอบคลุมอาหารที่รับประทานเป็นประจำ เช่น ข้าว พืชผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ นม ไข่ อาหารทะเล ขนม และของทานเล่น)

ตัวอย่างสารก่อภูมิแพ้อาหารแฝงที่สามารถตรวจได้

 • ผลิตภัณฑ์จากนมและไข่
 • ธัญพืช กลุ่มที่มีกลูเตน เช่น ข้าวบาร์เลย์ (พบในเหล้าเบียร์) รำข้าวสาลี
 • ธัญพืช กลุ่มที่ไม่มีกลูเตน เช่น ข้าวโพด แป้งข้าวโพด ข้าวฟ่าง
 • ผัก เช่น กะหล่ำปลี แตงกวา แครอท ผักกาด ผักชี มะเขือเทศ
 • ผลไม้ เช่น ฝรั่ง มะม่วง ส้ม สับปะรด องุ่น ทับทิม กล้วย แอปเปิ้ล
 • ข้าวชนิดต่างๆ เช่น ข้าวสาลี ข้าวเจ้า ข้าวโอ๊ต ข้าวมอลต์
 • ผลิตภัณฑ์จากแป้ง เช่น แป้งมันสำปะหลัง แป้งไรย์ แป้งไกลอะดิน
 • ปลาและอาหารทะเล เช่น ปลาทั้งชนิดน้ำจืดและน้ำเค็ม ปู กุ้ง หอยชนิดต่างๆ
 • เนื้อสัตว์ เช่น เนื้อหมู เนื้อไก่ เนื้อวัว เนื้อเป็ด เนื้อแกะ
 • สมุนไพรและเครื่องเทศ เช่น เครื่องแกง แปะก๊วย ใบผักชี กระเทียม ขิง พริกไทย
 • ถั่วและพืชเมล็ด เช่น ถั่วลิสง ถั่วฮาเซลนัท ถั่วพิสตาชิโอ เมล็ดทานตะวัน อัลมอนด์ งา แห้ว
 • เครื่องดื่ม เช่น ชาเขียว ชาดำ กาแฟ น้ำผึ้ง โคล่า โกโก้ ช็อคโกแลต

ตรวจภูมิแพ้อาหาร การตรวจแพ้อาหาร มีอะไรบ้าง แตกต่างกันยังไง

หมอชิน แพทย์ด้านผิวหนัง ประจำแอลซีคลินิก

หมอชิน แพทย์ด้านผิวหนัง แอลซีคลินิก

ผู้แต่ง : นพ.ชินดนัย วิกรัยพัฒน์ พบ.วท.ม.ตจวิทยา (ผิวหนัง)

แพทย์ด้านผิวหนัง ประจำแอลซีคลินิก

เอกสารอ้างอิง

 • www.uptodate.com
 • เอกสารให้ความรู้เรื่องภูมิแพ้อาหารแฝงและการตรวจภูมิแพ้อาหารแฝง N-Health

ฝากติดตามบทความดีๆเรื่อง โรคผิวหนัง ผมร่วง ผมบาง และความงาม ได้ที่คอลัมน์บทความนะครับ

◆ บทความที่เกี่ยวข้อง ◆

 1. การตรวจหาสารก่อภูมิแพ้ เหมาะสำหรับ โรคภูมิแพ้ โรคผิวหนัง ลมพิษ ผื่นแพ้สัมผัส
 2. โรคผื่นแพ้สัมผัส (Allergic Contact Dermatitis) คืออะไร รักษายังไงดีน่า
 3. การตรวจหาสารก่อภูมิแพ้ที่ผิวหนังด้วย Patch Test
 4. ตรวจภูมิแพ้อาหารแฝง (Food Intolerance Test) 222 ชนิด ตรวจอาหารอะไรได้บ้าง
 5. แพ้นิกเกิล (Nickle) ควรหลีกเลี่ยงอะไรบ้าง โลหะ ของใช้ส่วนตัว อาหาร
 6. ผื่นแพ้แสงจากพืช รอยดำแพ้แสงจากพืช (Phytophotodermatitis) คืออะไร รักษายังไงดี

บทความโดยผู้เชี่ยวชาญ ◆


ติดต่อเรา

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

แอลซีคลินิกสาขาโคราช ตรงข้ามตลาดสวายเรียง จ.นครราชสีมา

โทร 044-263265 , 085-6566639 เปิด 09.00-19.00 น. (หยุดทุกวันศุกร์)

Line id : lcclinic-korat

แผนที่ แอลซีคลินิก สาขาโคราช จ.นครราชสีมา เปิด 9.00-19.00 น หยุดทุกวันศกร์

แผนที่ แอลซีคลินิก สาขาโคราช จ.นครราชสีมา

แอลซีคลินิกสาขาประโคนชัย ซอยบขส.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

โทร 044-163455 , 095-6026953 เปิด 09.00-19.00 น. (หยุดทุกวันศุกร์)

Line id : lcclinic

แผนที่ แอลซีคลินิก สาขาประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ เปิด 9.00-19.00 น หยุดทุกวันศกร์

แผนที่ แอลซีคลินิก สาขาประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

—-

Facebook : LC Clinic

Website : www.lcclinics.com

ตรวจภูมิแพ้อาหาร การตรวจแพ้อาหาร มีอะไรบ้าง แตกต่างกันยังไง

รักษา โรคผิวหนัง เลเซอร์ ทรีทเมนท์ ความงาม ผ่าตัดเล็ก โคราช ประโคนชัย บุรีรัมย์ – LC Clinic

 

Posted in Uncategorized.