ฉีด วัคซีน ไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ่ ไวรัสตับอักเสบบี โคราช บุรีรัมย์

บริการฉีดวัคซีน (LC Clinic)

ฉีด วัคซีน ไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ่ ไวรัสตับอักเสบบี  หูดหงอนไก่ มะเร็งปากมดลูก งูสวัด อีสุกอีใส โคราช ประโคนชัย บุรีรัมย์

ฉีด วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2023 ชนิด 4 สายพันธุ์ ฉีด วัคซีน ไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ่ ไวรัสตับอักเสบบี โคราช & บุรีรัมย์

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิด 4 สายพันธุ์ 2023

บริการ ฉีด วัคซีน แอลซีคลินิก

1. วัคซีนไข้เลือดออก วัคซีนป้องกันไข้เลือดออก (Dengvaxia)

ราคา 2,900 บาท/เข็ม (เหมาะสำหรับอายุ 9-45 ปี)

 • ป้องกันเชื้อไข้เลือดออกได้ทั้ง 4 สายพันธุ์
 • ป้องกันโรคไข้เลือดออกได้ 65.6% และ ลดความรุนแรงของโรคได้ 93.2%
 • ฉีด 3 เข็มที่ 0, 6, 12 เดือน (ห่างกันทุก 6 เดือน) ควรเว้นระยะห่างจากการฉีดวัคซีนอื่น 4 สัปดาห์
 • ฉีดชั้นใต้ผิวหนังที่หัวไหล่
ฉีด วัคซีน ป้องกัน ไข้เลือดออก แอลซีคลินิก โคราช ประโคนชัย บุรีรัมย์

วัคซีนป้องกันไข้เลือดออก แอลซีคลินิก

2. วัคซีนไข้หวัดใหญ่ วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ (FluQuadri)

ราคา 600 บาท/เข็ม (แนะนำให้ฉีดทุกคน ปีละ 1 เข็ม)

 • ป้องกันเชื้อไข้หวัดใหญ่ได้ 4 สายพันธุ์ คือ A H1N1, A H3N2, B Colorado, B Phuket
 • ฉีดเข้าชั้นกล้ามเนื้อที่หัวไหล่
 • แนะนำให้ฉีดทุกปี ปีละ 1 เข็ม (เพื่อให้สามารถป้องกันเชื้อไข้หวัดใหญ่ที่กำลังระบาดได้ในปีนั้น)
ฉีด วัคซีนไข้หวัดใหญ่ วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ แอลซีคลินิก โคราช ประโคนชัย บุรีรัมย์

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ แอลซีคลินิก โคราช & บุรีรัมย์

3. วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี (ผู้ใหญ่) (Euvax B)

ราคา 600 บาท/เข็ม

 • เหมาะสำหรับผู้ใหญ่ที่ไม่มีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบบี และยังไม่มีการติดเชื้อ
 • ฉีด 3 เข็มที่ 0, 1, 6 เดือน
 • ฉีดเข้าชั้นกล้ามเนื้อที่หัวไหล่
 • หลังฉีดครบ 3 เข็ม สามารถตรวจดูภูมิคุ้มกันได้ว่ามีภูมิคุ้มกันขึ้นไหม ที่ 1 เดือนหลังฉีดเข็มสุดท้าย
 • ถ้าคนเคยฉีดครบ 3 เข็มตั้งแต่เด็กแล้ว แต่ตรวจเลือดพบว่าไม่มีภูมิคุ้มกัน แนะนำให้ฉีดใหม่ 1 เข็ม แล้วตรวจเลือดซ้ำหลังฉีด 1 เดือน
ฉีด วัคซีน ป้องกัน ไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ่ ไวรัสตับอักเสบบี  หูดหงอนไก่-มะเร็งปากมดลูก งูสวัด โคราช & บุรีรัมย์

วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี (ผู้ใหญ่) แอลซีคลินิก

4. วัคซีนป้องกันหูดหงอนไก่และมะเร็งปากมดลูก (Gardasil)

ราคา 2,700 บาท/เข็ม (เหมาะสำหรับอายุ 9-45 ปี)

 • วัคซีนป้องกันหูดหงอนไก่และมะเร็งปากมดลูก หรือ วัคซีนป้องกันเชื้อเอชพีวี 4 สายพันธุ์
 • ป้องกันเชื้อ HPV ได้ 4 สายพันธุ์คือ HPV 6, 11, 16, 18
 • ป้องกันการเกิดโรคหูดหงอนไก่และมะเร็งปากมดลูกได้ 90%
 • สามารถป้องกันหูดหงอนไก่, มะเร็งปากมดลูก, มะเร็งช่องคลอด, มะเร็งปากช่องคลอด, และมะเร็งทวารหนัก
 • ฉีด 3 เข็มที่ 0, 2, 6 เดือน
 • ฉีดเข้าชั้นกล้ามเนื้อที่หัวไหล่
ฉีด วัคซีน ป้องกัน หูดหงอนไก่ และ มะเร็งปากมดลูก ป้องกันเชื้อเอชพีวี 4 สายพันธุ์ แอลซีคลินิก โคราช & บุรีรัมย์

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก และหูดหงอนไก่

5. วัคซีนงูสวัด วัคซีนป้องกันโรคงูสวัด (Zostavax)

ราคา 5,000 บาท/เข็ม (เหมาะสำหรับผู้มีอายุ 50 ปีขึ้นไป)

 • ฉีดเพียง 1 เข็ม
 • ฉีดเข้าชั้นไขมันใต้ผิวหนังที่หัวไหล่
 • ป้องกันโรคงูสวัดได้ 50-70% และช่วยลดอาการปวดเส้นประสาทจากโรคงูสวัดได้ด้วย
 • ประสิทธิภาพจะดีที่สุดในช่วง 5 ปีแรกหลังฉีด
วัคซีนงูสวัด วัคซีนป้องกันโรคงูสวัด แอลซีคลินิก โคราช ประโคนชัย บุรีรัมย์

วัคซีนป้องกันงูสวัด แอลซีคลินิก โคราช บุรีรัมย์

6. วัคซีนอีสุกอีใส ป้องกันโรคอีสุกอีใส (Varilrix)

ราคา 1,500 บาท/เข็ม (เหมาะสำหรับเด็กอายุ 1 ปีขึ้นไป เด็กโต และผู้ใหญ่)

 • ฉีดได้ในเด็ก 1 ปีขึ้นไป โดสแรกให้ฉีด 1 ปี – 1 ปีครึ่ง , โดสที่2 ให้ฉีดตอนอายุ 4-6 ปี (ถ้าจะฉีดเร็วกว่านี้ หรือฉีดในเด็กโต ให้ฉีดห่างกันอย่างน้อย 3 เดือน)
 • ฉีดในผู้ใหญ่อายุ 13 ปีขึ้นไป ให้ฉีด 2 เข็มที่ 0 และ 6 สัปดาห์
 • ฉีดชั้นใต้ผิวหนังที่หัวไหล่
 • ป้องกันโรคอีสุกอีใสได้ 90% และช่วยลดความรุนแรงของโรคได้ 95%

ฉีด วัคซีน ป้องกัน ไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ่ ไวรัสตับอักเสบบี  หูดหงอนไก่ มะเร็งปากมดลูก งูสวัด  อีสุกอีใส โคราช ประโคนชัย บุรีรัมย์ – LC Clinic

ค่าบริการฉีดวัคซีน แอลซีคลินิก 

ค่าบริการ วันนี้ – 31 ธันวาคม 2566

 1. วัคซีนป้องกันไข้เลือดออก ราคา 2,900 บาท/เข็ม
 2. วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ราคา 600 บาท/เข็ม
 3. วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี (ผู้ใหญ่) ราคา 600 บาท/เข็ม
 4. วัคซีนป้องกันหูดหงอนไก่และมะเร็งปากมดลูก ราคา 2,700 บาท/เข็ม
 5. วัคซีนป้องกันโรคงูสวัด ราคา 5,000 บาท/เข็ม (วัคซีนนี้ต้องมัดจำไว้ก่อน)
 6. วัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใส ราคา 1,500บาท/เข็ม (วัคซีนนี้ต้องมัดจำไว้ก่อน)

(ราคานี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการแล้ว)

บทความที่เกี่ยวข้อง

 1. วัคซีนไวรัสตับอักเสบบี (Hepatitis B Vaccine) จำเป็นไหม ใครควรฉีด
 2. วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ป้องกันไข้หวัดใหญ่ จำเป็นไหม ทำไมต้องฉีดทุกปี
 3. ฉีดวัคซีนไข้เลือดออก ป้องกันไข้เลือดออก ดีไหม ใครบ้างควรฉีด
 4. วัคซีน มะเร็งปากมดลูก และ หูดหงอนไก่ ดียังไง ใครบ้างที่ควรฉีด
 5. วัคซีนป้องกันโรคงูสวัด คืออะไร ใครบ้างที่ควรฉีด
 6. วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2022 ชนิด 4 สายพันธุ์
 7. วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2021 ชนิด 4 สายพันธุ์ อัปเดตข้อมูลล่าสุด
 8. วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2020 (Influenza Vaccine) 4 สายพันธุ์ มีอะไรบ้าง

เกี่ยวกับเรา

แอลซีคลินิกของเรา มีแพทย์ประจำ 2 ท่าน คือหมอชินและหมอหลิว ซึ่งเรียนจบแพทย์ทางด้านผิวหนังโดยตรงทั้ง 2 ท่าน จึงให้ความมั่นใจกับคนไข้ทุกท่านที่มารับบริการว่าจะได้รับการดูแลรักษาทั้งด้านผิวหนังและความงามเป็นอย่างดีค่ะ

 • หมอชิน นพ.ชินดนัย วิกรัยพัฒน์ วุฒิการศึกษา : พบ.วท.ม.ตจวิทยา (ผิวหนัง)
 • หมอหลิว พญ.ปัทมา ปาประโคน วุฒิการศึกษา : พบ.วท.ม.ตจวิทยา (ผิวหนัง)

“ แอลซีคลินิก โรคผิวหนัง ความงาม เลเซอร์ ผ่าตัดเล็ก ”

รักษา โรคผิวหนัง ผื่นแพ้ ผื่นคัน สะเก็ดเงิน กลาก เกลื้อน ในโคราช & บุรีรัมย์

หมอชิน-หมอหลิว แอลซีคลินิก (LC Clinic)

บทความโดยผู้เชี่ยวชาญ ◆


ติดต่อเรา

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

แอลซีคลินิกสาขาโคราช ตรงข้ามตลาดสวายเรียง จ.นครราชสีมา

โทร 044-263265 , 085-6566639 เปิด 09.00-19.00 น. (หยุดทุกวันศุกร์)

Line id : lcclinic-korat

แผนที่ แอลซีคลินิก สาขาโคราช จ.นครราชสีมา เปิด 9.00-19.00 น หยุดทุกวันศกร์

แผนที่ แอลซีคลินิก สาขาโคราช จ.นครราชสีมา

แอลซีคลินิกสาขาประโคนชัย ซอยบขส.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

โทร 044-163455 , 095-6026953 เปิด 09.00-19.00 น. (หยุดทุกวันศุกร์)

Line id : lcclinic

แผนที่ แอลซีคลินิก สาขาประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ เปิด 9.00-19.00 น หยุดทุกวันศกร์

แผนที่ แอลซีคลินิก สาขาประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

—-

Facebook : LC Clinic

Website : www.lcclinics.com

ฉีด วัคซีน ไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ่ ไวรัสตับอักเสบบี  หูดหงอนไก่ มะเร็งปากมดลูก งูสวัด อีสุกอีใส โคราช ประโคนชัย บุรีรัมย์ – LC Clinic