ฉีด วัคซีน ไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ่ ไวรัสตับอักเสบบี โคราช บุรีรัมย์

บริการฉีดวัคซีน (LC Clinic)

ฉีด วัคซีน ไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ่ ไวรัสตับอักเสบบี  หูดหงอนไก่ มะเร็งปากมดลูก งูสวัด อีสุกอีใส โคราช ประโคนชัย บุรีรัมย์

ฉีด วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2023 ชนิด 4 สายพันธุ์ ฉีด วัคซีน ไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ่ ไวรัสตับอักเสบบี โคราช & บุรีรัมย์

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิด 4 สายพันธุ์ 2023

บริการ ฉีด วัคซีน แอลซีคลินิก

1. วัคซีนไข้หวัดใหญ่ วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ (FluQuadri)

ราคา 600 บาท/เข็ม (แนะนำให้ฉีดทุกคน ปีละ 1 เข็ม)

 • ป้องกันเชื้อไข้หวัดใหญ่ได้ 4 สายพันธุ์ คือ A H1N1, A H3N2, B Colorado, B Phuket
 • ฉีดเข้าชั้นกล้ามเนื้อที่หัวไหล่
 • แนะนำให้ฉีดทุกปี ปีละ 1 เข็ม (เพื่อให้สามารถป้องกันเชื้อไข้หวัดใหญ่ที่กำลังระบาดได้ในปีนั้น)
ฉีด วัคซีนไข้หวัดใหญ่ วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ แอลซีคลินิก โคราช ประโคนชัย บุรีรัมย์

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ แอลซีคลินิก โคราช & บุรีรัมย์

2. วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี (ผู้ใหญ่) (Euvax B)

ราคา 600 บาท/เข็ม

 • เหมาะสำหรับผู้ใหญ่ที่ไม่มีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบบี และยังไม่มีการติดเชื้อ
 • ฉีด 3 เข็มที่ 0, 1, 6 เดือน
 • ฉีดเข้าชั้นกล้ามเนื้อที่หัวไหล่
 • หลังฉีดครบ 3 เข็ม สามารถตรวจดูภูมิคุ้มกันได้ว่ามีภูมิคุ้มกันขึ้นไหม ที่ 1 เดือนหลังฉีดเข็มสุดท้าย
 • ถ้าคนเคยฉีดครบ 3 เข็มตั้งแต่เด็กแล้ว แต่ตรวจเลือดพบว่าไม่มีภูมิคุ้มกัน แนะนำให้ฉีดใหม่ 1 เข็ม แล้วตรวจเลือดซ้ำหลังฉีด 1 เดือน
ฉีด วัคซีน ป้องกัน ไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ่ ไวรัสตับอักเสบบี  หูดหงอนไก่-มะเร็งปากมดลูก งูสวัด โคราช & บุรีรัมย์

วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี (ผู้ใหญ่) แอลซีคลินิก

3. วัคซีนป้องกันเชื้อ HPV 9 สายพันธุ์ (Gardasil 9)

ราคา 5,900 บาท/เข็ม (เหมาะสำหรับอายุ 9-45 ปี)

 • วัคซีนป้องกันหูดหงอนไก่และมะเร็งปากมดลูก หรือ วัคซีนป้องกันเชื้อเอชพีวี 9 สายพันธุ์
 • ป้องกันเชื้อ HPV ได้ 9 สายพันธุ์คือ HPV 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, และ 58
 • ป้องกันการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูกและหูดหงอนไก่ได้มากกว่า 90%
 • สามารถป้องกันหูดหงอนไก่, มะเร็งปากมดลูก, มะเร็งช่องคลอด, มะเร็งปากช่องคลอด, และมะเร็งทวารหนัก
 • ฉีด 3 เข็มที่ 0, 2, 6 เดือน
 • ฉีดเข้าชั้นกล้ามเนื้อที่หัวไหล่
วัคซีน HPV 9 สายพันธุ์ ป้องกัน มะเร็งปากมดลูก หูดหงอนไก่

วัคซีนป้องกันเชื้อ HPV ชนิด 9 สายพันธุ์

4. วัคซีนป้องกันเชื้อ HPV 4 สายพันธุ์ (Gardasil 4)

ราคา 2,700 บาท/เข็ม (เหมาะสำหรับอายุ 9-45 ปี)

 • วัคซีนป้องกันหูดหงอนไก่และมะเร็งปากมดลูก หรือ วัคซีนป้องกันเชื้อเอชพีวี 4 สายพันธุ์
 • ป้องกันเชื้อ HPV ได้ 4 สายพันธุ์คือ HPV 6, 11, 16, และ 18
 • ป้องกันการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูกได้ 70% และป้องกันโรคหูดหงอนไก่ได้ 90%
 • สามารถป้องกันหูดหงอนไก่, มะเร็งปากมดลูก, มะเร็งช่องคลอด, มะเร็งปากช่องคลอด, และมะเร็งทวารหนัก
 • ฉีด 3 เข็มที่ 0, 2, 6 เดือน
 • ฉีดเข้าชั้นกล้ามเนื้อที่หัวไหล่
ฉีด วัคซีน ป้องกัน หูดหงอนไก่ และ มะเร็งปากมดลูก ป้องกันเชื้อเอชพีวี 4 สายพันธุ์ แอลซีคลินิก โคราช & บุรีรัมย์

วัคซีนป้องกันเชื้อ HPV 4 สายพันธุ์

5. วัคซีนงูสวัด วัคซีนป้องกันโรคงูสวัด (Shingrix)

ราคา 5,200 บาท/เข็ม (เหมาะสำหรับผู้มีอายุ 50 ปีขึ้นไป)

 • วัคซีนป้องกันโรคงูสวัด Shingrix
 • ฉีดเข้าชั้นกล้ามเนื้อที่หัวไหล่
 • ป้องกันโรคงูสวัดได้ 90-97% และช่วยลดอาการปวดเส้นประสาทจากโรคงูสวัดได้ด้วย
 • ฉีดเพียง 2 เข็ม
 • ผู้ใหญ่ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ฉีด 2 เข็ม ที่ 0 และ 2-6 เดือนหลังจากเข็มแรก
 • ผู้ใหญ่ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ที่มีความเสี่ยงต่อโรคงูสวัดมากกว่าปกติ ฉีด 2 เข็ม ที่ 0 และ 1-2 เดือนหลังจากเข็มแรก
วัคซีนป้องกันงูสวัด Shingrix ป้องกันได้ 90% โคราช บุรีรัมย์

วัคซีนงูสวัด Shingrix 5,200 บาท/เข็ม

6. วัคซีนไข้เลือดออก ป้องกันโรคไข้เลือดออก (Qdenga)

ราคา 2,000 บาท/เข็ม (เหมาะสำหรับอายุ 4-60 ปี)

 • วัคซีนป้องกันไข้เลือดออก หรือ วัคซีนป้องกันเชื้อเดงกี่ 4 สายพันธุ์
 • ป้องกันเชื้อเดงกี่ (Dengue) ได้ 4 สายพันธุ์คือ DEN1, DEN2, DEN3, และ DEN4
 • ป้องกันไข้เลือดออกได้ 80.2%
 • ป้องกันไข้เลือดออกชนิดรุนแรงได้ 85.9%
 • ลดการนอนรพ.จากไข้เลือดออกได้ 90.4%
 • ฉีด 2 เข็มที่ 0 และ 3 เดือน
 • ฉีดชั้นใต้ผิวหนังที่หัวไหล่
วัคซีนไข้เลือดออก Qdenga ฉีดได้ตั้งแต่ 4-60 ปี ป้องกันไข้เลือดออกได้ 80.2% ราคา 2000 บาท/เข็ม โคราช ประโคนชัย บุรีรัมย์

วัคซีนไข้เลือดออก Qdenga ราคา 2000 บาท/เข็ม

7. วัคซีนอีสุกอีใส ป้องกันโรคอีสุกอีใส (Varilrix)

ราคา 1,500 บาท/เข็ม (เหมาะสำหรับเด็กอายุ 1 ปีขึ้นไป เด็กโต และผู้ใหญ่)

 • ฉีดได้ในเด็ก 1 ปีขึ้นไป โดสแรกให้ฉีด 1 ปี – 1 ปีครึ่ง , โดสที่2 ให้ฉีดตอนอายุ 4-6 ปี (ถ้าจะฉีดเร็วกว่านี้ หรือฉีดในเด็กโต ให้ฉีดห่างกันอย่างน้อย 3 เดือน)
 • ฉีดในผู้ใหญ่อายุ 13 ปีขึ้นไป ให้ฉีด 2 เข็มที่ 0 และ 6 สัปดาห์
 • ฉีดชั้นใต้ผิวหนังที่หัวไหล่
 • ป้องกันโรคอีสุกอีใสได้ 90% และช่วยลดความรุนแรงของโรคได้ 95%

8. วัคซีนปอดอักเสบ ป้องกันเชื้อนิวโมคอคคัส

ราคาฉีดวัคซีนปอดอักเสบ 15 สายพันธุ์ PCV15 (VAXNEUVANCE) ราคา 2,700 บาท/เข็ม

ราคาฉีดวัคซีนปอดอักเสบ 23 สายพันธุ์ PPSV23 (PNEUMOVAX) ราคา 1,500 บาท/เข็ม

 • เหมาะสำหรับผู้ใหญ่ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไปที่ไม่มีโรคประจำตัวหรือปัจจัยเสี่ยง
 • เหมาะสำหรับผู้ใหญ่ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปที่มีโรคประจำตัวหรือปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อนิวโมคอคคัส
 • ฉีดเข้าชั้นกล้ามเนื้อที่หัวไหล่

ฉีด วัคซีน ป้องกัน ไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ่ ไวรัสตับอักเสบบี  หูดหงอนไก่ มะเร็งปากมดลูก งูสวัด  อีสุกอีใส โคราช ประโคนชัย บุรีรัมย์ – LC Clinic

ค่าบริการฉีดวัคซีน แอลซีคลินิก

ค่าบริการ วันนี้ – 31 ธันวาคม 2567

 1. วัคซีนป้องกันเชื้อ HPV 4 สายพันธุ์ ราคา 2,700 บาท/เข็ม
 2. วัคซีนป้องกันเชื้อ HPV 9 สายพันธุ์ ราคา 5,900 บาท/เข็ม
 3. วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ราคา 600 บาท/เข็ม
 4. วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี (ผู้ใหญ่) ราคา 600 บาท/เข็ม
 5. วัคซีนป้องกันไข้เลือดออก Qdenga ราคา 2,000 บาท/เข็ม
 6. วัคซีนป้องกันโรคงูสวัด shingrix ราคา 5,200 บาท/เข็ม (วัคซีนนี้ต้องมัดจำไว้ก่อน)
 7. วัคซีนป้องกันปอดอักเสบ 15 สายพันธุ์ (PCV15) ราคา 2,700 บาท/เข็ม (วัคซีนนี้ต้องมัดจำไว้ก่อน)
 8. วัคซีนป้องกันปอดอักเสบ 23 สายพันธุ์ (PPSV23) ราคา 1,500 บาท/เข็ม (วัคซีนนี้ต้องมัดจำไว้ก่อน)
 9. วัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใส ราคา 1,500บาท/เข็ม (วัคซีนนี้ต้องมัดจำไว้ก่อน)
 10. วัคซีนป้องกันหัด หัดเยอรมัน คางทูม + อีสุกอีใส ProQuad ราคา 2,300 บาท/เข็ม (วัคซีนนี้ต้องมัดจำไว้ก่อน)

(ราคานี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการแล้ว)

บทความที่เกี่ยวข้อง

 1. วัคซีน มะเร็งปากมดลูก และ หูดหงอนไก่ ดียังไง ใครบ้างที่ควรฉีด
 2. วัคซีน HPV 9 สายพันธุ์ ป้องกัน มะเร็งปากมดลูก ช่องคลอด และหูดหงอนไก่
 3. วัคซีนป้องกัน HPV 4 และ 9 สายพันธุ์ ป้องกันมะเร็ง หูดหงอนไก่ ต่างกันยังไง วิธีการฉีดวัคซีน ลืมฉีด ฉีดไม่ตรงนัด ทำยังไง
 4. วัคซีนไข้เลือดออก Qdenga ฉีดได้ตั้งแต่ 4-60 ปี ป้องกันไข้เลือดออกได้ 80.2%
 5. วัคซีนไวรัสตับอักเสบบี (Hepatitis B Vaccine) จำเป็นไหม ใครควรฉีด
 6. วัคซีน ไวรัสตับอักเสบบี ผู้ใหญ่ คืออะไร ต่างจากของเด็กยังไง ต้องฉีดกี่เข็ม
 7. วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ป้องกันไข้หวัดใหญ่ จำเป็นไหม ทำไมต้องฉีดทุกปี
 8. คำถามพบบ่อย Qdenga วัคซีนไข้เลือดออกตัวใหม่ ดียังไง แตกต่างจากตัวเก่ายังไง
 9. วัคซีนป้องกันงูสวัด Shingrix คืออะไร ป้องกันงูสวัด ได้มากกว่า 90%
 10. วัคซีนป้องกันโรคงูสวัด คืออะไร ใครบ้างที่ควรฉีด
 11. วัคซีนปอดอักเสบ 15 สายพันธุ์ ในผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ ฉีดยังไง ใครบ้างควรฉีด
 12. ฉีดวัคซีนไข้เลือดออก ป้องกันไข้เลือดออก ดีไหม ใครบ้างควรฉีด
 13. คำถามเรื่องวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ที่พบได้บ่อย
 14. วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2024 (พ.ศ.2567) ชนิด 4 สายพันธุ์ ใหม่ล่าสุด
 15. วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2023 ชนิด 4 สายพันธุ์ มีสายพันธุ์อะไรบ้าง
 16. วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2022 ชนิด 4 สายพันธุ์ มีสายพันธุ์อะไรบ้าง
 17. วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2021 ชนิด 4 สายพันธุ์ อัปเดตข้อมูลล่าสุด
 18. วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2020 (Influenza Vaccine) 4 สายพันธุ์ มีอะไรบ้าง

เกี่ยวกับเรา

แอลซีคลินิกของเรา มีแพทย์ประจำ 2 ท่าน คือหมอชินและหมอหลิว ซึ่งเรียนจบแพทย์ทางด้านผิวหนังโดยตรงทั้ง 2 ท่าน จึงให้ความมั่นใจกับคนไข้ทุกท่านที่มารับบริการว่าจะได้รับการดูแลรักษาทั้งด้านผิวหนังและความงามเป็นอย่างดีค่ะ

 • หมอชิน นพ.ชินดนัย วิกรัยพัฒน์ วุฒิการศึกษา : พบ.วท.ม.ตจวิทยา (ผิวหนัง)
 • หมอหลิว พญ.ปัทมา ปาประโคน วุฒิการศึกษา : พบ.วท.ม.ตจวิทยา (ผิวหนัง)

“ แอลซีคลินิก โรคผิวหนัง ความงาม เลเซอร์ ผ่าตัดเล็ก ”

รักษา โรคผิวหนัง ผื่นแพ้ ผื่นคัน สะเก็ดเงิน กลาก เกลื้อน ในโคราช & บุรีรัมย์

หมอชิน-หมอหลิว แอลซีคลินิก (LC Clinic)

บทความโดยผู้เชี่ยวชาญ ◆


ติดต่อเรา

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

แอลซีคลินิกสาขาโคราช ตรงข้ามตลาดสวายเรียง จ.นครราชสีมา

โทร 044-263265 , 085-6566639 เปิด 09.00-19.00 น. (หยุดทุกวันศุกร์)

Line id : lcclinic-korat

แผนที่ แอลซีคลินิก สาขาโคราช จ.นครราชสีมา เปิด 9.00-19.00 น หยุดทุกวันศกร์

แผนที่ แอลซีคลินิก สาขาโคราช จ.นครราชสีมา

แอลซีคลินิกสาขาประโคนชัย ซอยบขส.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

โทร 044-163455 , 095-6026953 เปิด 09.00-19.00 น. (หยุดทุกวันศุกร์)

Line id : lcclinic

แผนที่ แอลซีคลินิก สาขาประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ เปิด 9.00-19.00 น หยุดทุกวันศกร์

แผนที่ แอลซีคลินิก สาขาประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

—-

Facebook : LC Clinic

Website : www.lcclinics.com

ฉีด วัคซีน ไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ่ ไวรัสตับอักเสบบี  หูดหงอนไก่ มะเร็งปากมดลูก งูสวัด อีสุกอีใส โคราช ประโคนชัย บุรีรัมย์ – LC Clinic