การรักษาหูด ที่ผิวหนัง ทำยังไง ยาทา จี้เย็น เลเซอร์ การผ่าตัด

การรักษาหูด ที่ผิวหนัง

การรักษาหูด ที่ผิวหนัง มีวิธีอะไรบ้าง ยาทา จี้เย็น เลเซอร์ การผ่าตัด

การรักษาหูด ที่ผิวหนัง มีวิธีอะไรบ้าง ยาทา จี้เย็น เลเซอร์ และการผ่าตัด

โรคหูดที่ผิวหนัง การรักษาหูด ที่ผิวหนัง แอลซีคลินิก

โรคหูดที่ผิวหนัง คืออะไร

โรคหูดที่ผิวหนัง คือ โรคติดเชื้อไวรัสของผิวหนังและเยื่อบุผิว เกิดจากการติดเชื้อไวรัสชื่อ เอชพีวี (HPV หรือชื่อเต็มคือ Human Papilloma Virus) ซึ่งเชื้อไวรัสชนิดนี้มีมากกว่า 100 ชนิดย่อยๆ โดยเชื้อไวรัสจะก่อให้เกิดโรคที่บริเวณผิวหนังและเยื่อบุผิวต่างๆ โดยที่ไม่ลุกลามเข้าสู่กระแสเลือดหรืออวัยวะภายใน เชื้อไวรัสแต่ละชนิดย่อยจะก่อให้เกิดโรคที่แตกต่างกันออกไป ที่รู้จักกันดีคือ เชื้อไวรัสชนิด เอชพีวี16 และ เอชพีวี18 ซึ่งทั้งสองชนิดทำให้เกิดมะเร็งปากมดลูก

การรักษาหูด ที่ผิวหนัง

การรักษาโรคหูดที่ผิวหนัง ในปัจจุบันมีวิธีการรักษาได้หลายวิธี เช่น การใช้ยาทารักษาหูด การจี้ด้วยความเย็น การจี้ไฟฟ้า เลเซอร์ และการผ่าตัด โดยแต่ละวิธีก็มีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันออกไป โดยมีรายละเอียดในการรักษาดังนี้

1.การใช้ยาทารักษาหูด

ยาทาที่ใช้ในการรักษาหูดที่ผิวหนัง ในปัจจุบันมีใช้ด้วยกันหลายตัว โดยส่วนใหญ่จะมีส่วนประกอบหลัก คือ กรดซาลิซิลิค (Salicylic acid) ซึ่งมีจำหน่ายด้วยกันหลากหลายแบรนด์ โดยมีความเข้มข้นที่แตกต่างกัน ตั้งแต่ 10-15% ไปจนถึง 40% แต่กรดซาลิซิลิคยิ่งความเข้มข้นสูง มักมีผลข้างเคียงที่ผิวหนังมาก และมักทำให้แสบมาก ในปัจจุบันจึงมีการนำตัวยาอื่นมาผสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา และลดผลข้างเคียงจากความเข้มข้นของกรดซาลิซิลิค โดยยาที่มีการนำมาใช้ผสมก็มีด้วยกันหลายตัว เช่น กรดแลคติค (Lactic acid), กรดไตรคลอโรคอะซีติค (Trichloroacetic acid), และตัวยา 5 FU

วิธีการใช้ยาทารักษาหูด

ยาทาที่ขายกันโดยทั่วไป ส่วนใหญ่จะเป็นยาทาแบบน้ำ วิธีใช้คือ ให้ทายาบริเวณที่เป็นหูด 2-3 ครั้ง/วัน และให้ทาวาสลีนตรงผิวหนังปกติรอบๆหูด นอกจากนี้ยังมียาทาในรูปแบบของพลาสเตอร์ โดยจะมีตัวยาอยู่ด้านในพลาสเตอร์ วิธีการใช้คือ นำพลาสเตอร์ตรงบริเวณที่มีตัวยา มาแปะลงบนบริเวณที่เป็นหูด

การรักษาหูด ที่ผิวหนัง มีวิธีอะไรบ้าง ยาทา จี้เย็น เลเซอร์ การผ่าตัด

หูด (Wart) สาเหตุ อาการ และการรักษาโรคหูดที่ผิวหนัง

การใช้ยาทารักษาหูด แอลซีคลินิก (ผลลัพธ์ที่ได้อาจแตกต่างขึ้นกับแต่ละบุคคล)

2.การจี้เย็นรักษาหูด (Cryosurgery)

เป็นการใช้ไนโตรเจนเหลวจี้ลงไปที่หูดด้วยความเย็น -80 องศา ทำให้สามารถเข้าไปทำลายหูดได้ถึงผิวหนังชั้นลึก และทำให้หูดแข็งตัว หรือพองเป็นตุ่มน้ำ แล้วค่อยๆหลุดออกมาเอง หลังจากการจี้ไปประมาณ 1-3 สัปดาห์ วิธีการนี้ใช้ได้ผลดีกับหูดที่มีขนาดไม่ใหญ่มาก โดยระหว่างจี้จะรู้สึกเจ็บหรือแสบได้ แต่ไม่มากนัก การรักษาวิธีนี้ควรทำโดยแพทย์ผิวหนัง ผลการรักษาได้ผลดี สะดวกกับผู้ป่วย และมักไม่เกิดแผลเป็น หลังจากการจี้เย็นไปแล้ว แพทย์จะนัดตรวจติดตามอาการที่ 2-3 สัปดาห์ ถ้าหูดยังหลุดออกไม่หมด สามารถทำซ้ำได้ 2-3 ครั้ง

วิธีการใช้จี้เย็นรักษาหูด

โดยส่วนใหญ่จะใช้เป็นไนโตรเจนเหลวในการจี้ โดยหูดที่มือ แขน และผิวหนังทั่วไป จะใช้เวลาจี้นานประมาณ 15 วินาที่ ส่วนหูดที่ฝ่าเท้า ซึ่งมีผิวหนังหนา จะใช้เวลาจี้ประมาณ 40 วินาที หลังจากจี้เสร็จหูดจะแข็งตัว หรือพองเป็นตุ่มน้ำ แล้วค่อยๆหลุดออกเอง หลังจากการจี้ไปประมาณ 1-3 สัปดาห์ แพทย์จะนัดตรวจติดตามอาการที่ 2-3 สัปดาห์ ถ้าหูดยังหลุดออกไม่หมด สามารถทำซ้ำได้ 2-3 ครั้ง

การรักษาหูด ที่ผิวหนัง มีวิธีอะไรบ้าง ยาทา จี้เย็น เลเซอร์ การผ่าตัด

การรักษาหูด ที่ผิวหนัง มีวิธีอะไรบ้าง ยาทา จี้เย็น เลเซอร์ และการผ่าตัด

การจี้หูดด้วยความเย็น (Cryogen) ผลลัพธ์ที่ได้อาจแตกต่างขึ้นกับแต่ละบุคคล

3.การจี้ไฟฟ้ารักษาหูด (Electrocautery)

เป็นการทำลายหูดด้วยความร้อนสูงจากจี้ไฟฟ้า วิธีนี้กำจัดหูดได้ค่อนข้างดี แต่มีโอกาสเกิดแผลเป็นได้

4.การใช้เลเซอร์รักษาหูด (CO2 Laser)

เป็นการผ่าตัดด้วยเลเซอร์ เพื่อไปจี้ทำลายหูด เลเซอร์ที่ใช้กันบ่อย คือ Carbondioxide laser (CO2 Laser)

5.การผ่าตัดเล็กกำจัดหูด (Excision)

เป็นการใช้การผ่าตัดเล็กและเย็บแผลเพื่อกำจัดหูดออกให้หมดในครั้งเดียว วิธีการนี้ใช้ในรายที่หูดไม่สามารถกำจัดออกได้ด้วยวิธีอื่น หรือใช้ในกรณีที่หูดมีขนาดใหญ่ ยากต่อการรักษาด้วยวิธีอื่น

การรักษาหูด ที่ผิวหนัง มีวิธีอะไรบ้าง ยาทา จี้เย็น เลเซอร์ และการผ่าตัด

การผ่าตัดเล็กกำจัดหูด แอลซีคลินิก (ผลลัพธ์ที่ได้อาจแตกต่างขึ้นกับแต่ละบุคคล)

การป้องกันการเกิดหูด

 1. รักษาสุขภาพให้แข็งแรง พักผ่อนอย่างเพียงพอ เพื่อให้ร่างกายแข็งแรง
 2. หลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธุ์กับคนที่เป็นหูดหงอนไก่
 3. อย่าแกะเกาบริเวณที่เป็นหูด
 4. ฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อ HPV ซึ่งสามารถป้องกันการติดเชื้อที่ทำให้เกิดหูดได้บางชนิด
 5. และสุดท้ายหากสงสัยว่าเป็นหูด ควรรีบมาพบแพทย์เพื่อทำการรักษาและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไปบริเวณอื่นของร่างกาย และป้องกันการแพร่เชื้อไปสู่คนใกล้ชิด

การรักษาหูด ที่ผิวหนัง มีวิธีอะไรบ้าง ยาทา จี้เย็น เลเซอร์ การผ่าตัด

ผู้แต่ง : นพ.ชินดนัย วิกรัยพัฒน์ พบ.วท.ม.ตจวิทยา (ผิวหนัง)

(หมอชิน) แพทย์ผิวหนัง ประจำแอลซีคลินิก

หมอชิน แพทย์ด้านผิวหนัง

หมอชิน แพทย์ผิวหนัง แอลซีคลินิก

เอกสารอ้างอิง

ฝากติดตามบทความดีๆเรื่อง โรคผิวหนัง ผมร่วง ผมบาง เล็บ สิว ฝ้า กระ เลเซอร์ และการผ่าตัดเล็ก ได้ที่คอลัมน์บทความนะครับ

◆ บทความที่เกี่ยวข้อง ◆

 1. หูด (Wart) สาเหตุ อาการ และการรักษาโรคหูดที่ผิวหนัง
 2. วัคซีน มะเร็งปากมดลูก และ หูดหงอนไก่ ดียังไง ใครบ้างที่ควรฉีด
 3. วัคซีน HPV 9 สายพันธุ์ ป้องกัน มะเร็งปากมดลูก ช่องคลอด และหูดหงอนไก่
 4. โรคตุ่มพุพอง (Impetigo) แผลพุพอง คืออะไร อาการ และการรักษา
 5. เริม โรคเริม (HERPES SIMPLEX)
 6. โรคหิด (Scabies) คืออะไร สาเหตุ อาการ การรักษา
 7. ฉีด วัคซีน ป้องกัน ไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ่ ไวรัสตับอักเสบบี  หูดหงอนไก่-มะเร็งปากมดลูก งูสวัด

บทความโดยผู้เชี่ยวชาญ ◆


ติดต่อเรา

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

แอลซีคลินิกสาขาโคราช ตรงข้ามตลาดสวายเรียง จ.นครราชสีมา

โทร 044-263265 , 085-6566639 เปิด 09.00-19.00 น. (หยุดทุกวันศุกร์)

Line id : lcclinic-korat

แผนที่ แอลซีคลินิก สาขาโคราช จ.นครราชสีมา เปิด 9.00-19.00 น หยุดทุกวันศกร์

แผนที่ แอลซีคลินิก สาขาโคราช จ.นครราชสีมา

แอลซีคลินิกสาขาประโคนชัย ซอยบขส.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

โทร 044-163455 , 095-6026953 เปิด 09.00-19.00 น. (หยุดทุกวันศุกร์)

Line id : lcclinic

แผนที่ แอลซีคลินิก สาขาประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ เปิด 9.00-19.00 น หยุดทุกวันศกร์

แผนที่ แอลซีคลินิก สาขาประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

—-

Facebook : LC Clinic

Website : www.lcclinics.com

การรักษาหูด ที่ผิวหนัง มีวิธีอะไรบ้าง ยาทา จี้เย็น เลเซอร์ การผ่าตัด

รักษา โรคผิวหนัง เลเซอร์ ทรีทเมนท์ ความงาม ผ่าตัดเล็ก โคราช ประโคนชัย บุรีรัมย์ – LC Clinic

Posted in บทความ, บทความ ผ่าตัดเล็ก, บทความ เลเซอร์, บทความ โรคผิวหนัง and tagged , , , , , , , , , , , .