กระเนื้อ คืออะไร รักษา ยังไงดี สาเหตุ อาการ การรักษา

กระเนื้อ (Seborrheic Keratosis)

กระเนื้อ คืออะไร รักษา ยังไงดี สาเหตุ อาการ การรักษา

กระเนื้อ คืออะไร รักษา ยังไงดี สาเหตุ อาการ และการรักษา

เลเซอร์ กำจัดกระเนื้อ (ผลลัพธ์ที่ได้อาจแตกต่างขึ้นกับแต่ละบุคคล)

กระเนื้อ คืออะไร รักษา ยังไงดี

กระเนื้อ หรือ Seborrheic Keratosis คือ เนื้องอกชนิดนึงที่ไม่ใช่มะเร็ง เป็นเนื้องอกชนิดที่พบได้บ่อย มีลักษณะเป็นติ่งเนื้อขนาดเล็กนูนขึ้นมาจากผิวหนัง มักพบตามใบหน้า ลำคอ หน้าอก ไหล่ และหลัง ไม่ทำให้เกิดความเจ็บปวด แต่อาจมีขนาดโตขึ้นเรื่อยๆได้ การรักษาโดยส่วนใหญ่เป็นในเรื่องของความสวยงาม พบได้ตั้งแต่ช่วงวัยรุ่น และพบได้บ่อยในวัยกลางคนและผู้สูงอายุ

สาเหตุของกระเนื้อ

ในปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุของกระเนื้อแน่ชัด แต่พบว่าปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการเกิดกระเนื้อ มีดังนี้

 • อายุ พบว่าอายุที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้เกิดกระเนื้อได้มากขึ้น โดยพบกระเนื้อได้บ่อยในผู้สูงอายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไปได้ถึง 90% และมักเกิดกับผู้ใหญ่วัยกลางคนอายุระหว่าง 30-40 ปีเช่นกัน ซึ่งอัตราการเกิดในเพศชายและหญิงเท่ากัน แต่ไม่ค่อยพบกระเนื้อในคนอายุน้อยกว่า 20 ปี
 • พันธุกรรม พบว่าบุคคลที่มีประวัติคนในครอบครัวเป็นกระเนื้อ มักมีโอกาสเกิดกระเนื้อได้สูงกว่าคนปกติ
 • แสงแดด พบว่าผู้ที่โดนแสงแดดเป็นประจำ โดนเป็นเวลานาน หรือชอบอยู่กลางแจ้ง มีโอกาสเกิดกระเนื้อมากกว่าคนปกติ
 • สาเหตุอื่น ๆ เช่น เป็นโรคผิวหนัง มีการติดเชื้อไวรัส เชื่อว่าก็อาจเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้มีโอกาสเป็นกระเนื้อมากขึ้น

อาการของโรคกระเนื้อ

ลักษณะหรืออาการของกระเนื้อที่พบบ่อย ได้แก่

 1. พบเป็นก้อนเนื้อรูปร่างกลมหรือวงรี แปะอยู่บนผิวหนัง
 2. ขนาดของก้อนส่วนมากมีขนาดเล็ก แต่ก็พบก้อนขนาดใหญ่ได้เช่นเดียวกัน
 3. สีที่พบบ่อย ได้แก่ สีดำ สีน้ำตาล และสีน้ำตาลดำ
 4. มีขอบเขตของก้อนชัดเจน
 5. พื้นผิวของก้อน มีได้ทั้งลักษณะเรียบมัน และผิวขรุขระ
 6. อาจมีอาการคันหรือระคายเคืองได้ แต่มักไม่เจ็บ

ตำแหน่งของร่างกายที่พบกระเนื้อได้บ่อย

ส่วนใหญ่มักพบกระเนื้อที่บริเวณนอกร่มผ้า (แต่ก็อาจพบในร่มผ้าได้) ตำแหน่งที่พบบ่อย ได้แก่ ใบหน้า หนังศีรษะ ลำคอ หน้าอก ไหล่ ท้อง และหลัง มักไม่ค่อยพบกระเนื้อตามฝ่ามือและฝ่าเท้า

การวินิจฉัยโรคกระเนื้อ

โดยทั่วไปแพทย์สามารถวินิจฉัยกระเนื้อได้ ด้วยการสังเกตุผิวหนังด้วยตามเปล่า นอกจากนี้แพทย์จะทำการซักประวัติอาการ และตรวจร่างกายเพิ่มเติม เพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรค

แต่ในรายที่อกได้ไม่ชัดเจน เนื่องจากกระเนื้อมีความคล้ายคลึงกับก้อนทางผิวหนัง หรือโรคมะเร็งผิวหนังอีกหลายชนิด เช่น โรคหูดที่ผิวหนัง มะเร็งผิวหนังกลุ่มเมลาโนมา (Malignant Melanoma) มะเร็งผิวหนังกลุ่มเบซาลเซลล์ หรือเรียกย่อๆว่าบีซีซี (Basal Cell Carcinoma) มะเร็งผิวหนังชั้นนอกกลุ่มสะความัส (Squamous Cell Carcinoma) ทำให้ต้องมีการตรวจชิ้นเนื้อทางผิวหนังเพิ่มเติม (Skin Biopsy) เพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรค

กระเนื้อ เมื่อไหร่ควรไปพบแพทย์

ถ้าพบว่ากระเนื้อ มีอาการก้อนโตขึ้นอย่างรวดเร็วกว่าช่วงที่ผ่านมา มีอาการเจ็บ มีแผล รูปร่างของก้อนผิดไปจากเดิม หรือมีเลือดออกมาจากก้อน แนะนำให้มาพบแพทย์ เพื่อพิจารณาตัดชิ้นเนื้อส่งตรวจทางพยาธิวิทยา เพื่อวินิจฉัยแยกจากโรคมะเร็งผิวหนัง

กระเนื้อ คืออะไร รักษา ยังไงดี สาเหตุ อาการ การรักษา

กระเนื้อ คืออะไร รักษา ยังไงดี สาเหตุ อาการ และการรักษา

ผลลัพธ์หลังทำ เลเซอร์ กำจัดกระเนื้อ (ผลลัพท์ที่ได้ขึ้นกับแต่ละบุคคล)

การรักษากระเนื้อ

กระเนื้อไม่จำเป็นต้องรักษา เพราะไม่ก่อให้เกิดอันตรายใดๆ ถ้าผู้ป่วยต้องการกำจัดกระเนื้อออก เพื่อเหตุผลด้านความสวยงาม หรือผิวหนังบริเวณนั้นส่งผลกระทบกับการใช้ชีวิต เช่น เกิดการระคายเคือง หรือเลือดออกเมื่อเสียดสีกับเสื้อผ้า แพทย์ก็สามารถกำจัดออกให้ได้ โดยการรักษาสามารถทำได้หลายวิธี ซึ่งอาจใช้วิธีเดียวหรือหลายวิธีร่วมกัน ได้แก่

การจี้เย็น (Cryosurgery)

 • การผ่าตัดด้วยความเย็นจัดหรือการจี้เย็น (Cryosurgery) เป็นวิธีรักษาที่ค่อนข้างมีประสิทธิภาพ โดยการใช้ไนโตรเจนเหลวแช่แข็ง ทำลายเนื้อเยื่อที่ผิดปกติออก แต่อาจส่งผลให้เกิดรอยด่างบริเวณที่เกิดกระเนื้อ และไม่ค่อยได้ผลดีกับกระเนื้อที่มีลักษณะนูน

การขูดออก (Curretage)

 • คือการขูดเอาเนื้อเยื่อที่เป็นกระเนื้อออก โดยใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เรียกว่า Curettage เพื่อให้ผิวหนังบริเวณนั้นบางหรือเรียบลง โดยอาจใช้ควบคู่กับวิธีการผ่าตัดด้วยความเย็นจัด หรือการจี้ด้วยไฟฟ้า

การจี้ไฟฟ้า (Electrocautery)

 • การจี้ไฟฟ้า (Electrocautery) คือการใช้เครื่องจี้ไฟฟ้าเพื่อตัดและกำจัดกระเนื้อออก โดยแพทย์จะทายาชาเฉพาะที่ก่อนทำการจี้ไฟฟ้ากับผิวหนังบริเวณที่เป็นกระเนื้อ แพทย์อาจใช้วิธีนี้เพียงวิธีเดียวหรือทำควบคู่กับการขูดเอาเนื้อเยื่อออกก็ได้

เลเซอร์ กำจัดกระเนื้อ (CO2 Laser)

 • การรักษาด้วยเลเซอร์ (Ablative Laser Surgery) คือการใช้เลเซอร์ในการทำลายและตัดกระเนื้อ โดยเลเซอร์ที่มีการใช้บ่อยคือ CO2 Laser โดยแพทย์จะทำการทายาชาเฉพาะที่ ก่อนทำการจี้ด้วยเลเซอร์

การจี้ด้วยสารเคมี (Trichloroacetic Acid)

 • การจี้ด้วยสารเคมี (Focal Chemical Peel) เช่น กรดไตรคลอโรอะซิติก (Trichloroacetic Acid)

การผ่าตัดรักษา (Surgery)

 • ถ้าแพทย์สงสัยตัวก้อน หรือต้องการส่งชิ้นเนื้อเพื่อตรวจเพิ่มเติมทางห้องปฏิบัติการ จะทำการตัดก้อนกระเนื้อออกด้วยมีดผ่าตัดหรือมีดโกนผ่าตัด เพื่อให้สามารถเก็บชิ้นเนื้อเพื่อส่งตรวจได้

กระเนื้อ คืออะไร รักษา ยังไงดี สาเหตุ อาการ การรักษา

กระเนื้อ คืออะไร รักษา ยังไงดี สาเหตุ อาการ การรักษา

เลเซอร์ กำจัด ติ่งเนื้อที่คอ แอลซีคลินิก

กระเนื้อ คืออะไร รักษา ยังไงดี สาเหตุ อาการ และการรักษา

สุดท้ายนี้ในเรื่องการรักษา ส่วนใหญ่แพทย์สามารถกำจัดกระเนื้อออกได้ภายในครั้งเดียว ซึ่งทุกวิธีล้วนมีข้อดีและข้อเสีย ก่อนการรักษาจึงควรปรึกษาแพทย์ถึงผลที่ตามมา อย่างไรก็ตาม หลังการรักษาก็มีโอกาสเกิดกระเนื้อขึ้นที่ส่วนอื่นของร่างกายได้ แต่มักไม่ค่อยกลับมาเป็นซ้ำในจุดเดิม

ผลข้างเคียงของกระเนื้อ

กระเนื้อเป็นเนื้องอกของผิวหนังชนิดไม่ร้ายแรง ส่วนมากจะส่งผลต่อรูปลักษณ์ภายนอกในเรื่องความสวยงาม ทำให้ขาดความมั่นใจ แต่ก็มีในบางรายที่เกิดการระคายเคือง บวมอักเสบ ผิวแตกจนเป็นแผล และมีเลือดออกได้

อย่างไรก็ตาม กระเนื้อที่เกิดขึ้นเป็นจำนวนมากจนมีลักษณะคล้ายผื่นในบางกรณี อาจมีความสัมพันธ์กับการเกิดมะเร็งผิวหนัง เนื้องอกชนิดอะดีโนคาซิโนมาในทางเดินอาหาร (Gastric Adenocarcinoma) หรือกลุ่มอาการที่เป็นผลจากโรคมะเร็ง (Paraneoplastic Syndrome) แต่พบได้น้อย จึงจำเป็นต้องวินิจฉัยแยกโรคให้ได้ เพื่อจะได้รับการรักษาที่ถูกต้อง

การป้องกันการเกิดกระเนื้อ

กลไกการเกิดกระเนื้อ ในปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด สาเหตุที่มีความเกี่ยวข้องที่พบ ได้แก่ พันธุกรรม ซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขได้ นอกจากนั้นก็อาจลดความเสี่ยงได้โดยหลีกเลี่ยงการโดนแสงแดด เช่น สวมเสื้อผ้าที่มิดชิด เสื้อแขนยาว กางเกงขายาว หรือสวมหมวก หลีกเลี่ยงการตากแดดในช่วงเวลาประมาณ 10 โมงเช้าถึง 3 โมงเย็น ซึ่งเป็นช่วงที่แดดจัด และทาครีมกันแดดเป็นประจำทุกวัน โดยที่มี SPF 50 เป็นอย่างน้อย เพื่อปกป้องผิวได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

กระเนื้อ คืออะไร รักษา ยังไงดี สาเหตุ อาการ การรักษา

เกี่ยวกับเรา แอลซีคลินิก โรคผิวหนัง ผมร่วง ความงาม เลเซอร์

หมอชิน-หมอหลิว แอลซีคลินิก

ผู้แต่ง : นพ.ชินดนัย วิกรัยพัฒน์ และ พญ.ปัทมา ปาประโคน พบ.วท.ม.ตจวิทยา (ผิวหนัง)

(หมอชิน-หมอหลิว)

เอกสารอ้างอิง

ค่าบริการ กำจัดไฝ หูด กระเนื้อ ติ่งเนื้อ ต่อมไขมันโต

 • เลเซอร์กำจัดกระเนื้อ ติ่งเนื้อ ไฝ ขี้แมลงวัน ต่อมไขมันโต ราคาเริ่มต้นที่ 500 บาท/จุด
 • จี้เย็นกำจัดหูด ราคาเริ่มต้นที่ 1,000 บาท/จุด
 • ยาทารักษาหูด ราคา 450 บาท
 • ผ่าตัดไฝ หูด ซิสต์ ก้อนที่ผิวหนัง ราคาเริ่มต้นที่ 3,500 บาท

ฝากติดตามบทความดีๆเรื่อง โรคผิวหนัง ผมร่วง เล็บ สิว ฝ้า กระ ความงาม เลเซอร์ ปรับรูปหน้า และผ่าตัดเล็ก ได้ที่คอลัมน์บทความนะครับ

บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความ ด้านกำจัดไฝ ขี้แมลงวัน หูด กระเนื้อ ติ่งเนื้อ ต่อมไขมัน

 1. เลเซอร์กระเนื้อ (CO2 Laser) ทำยังไง การดูแลแผลหลังทำเลเซอร์
 2. คลินิก กำจัดไฝ หูด กระเนื้อ ติ่งเนื้อ ต่อมไขมัน ยอดนิยม โคราช บุรีรัมย์
 3. เลเซอร์ขี้แมลงวัน เลเซอร์ไฝ คืออะไร ขั้นตอนการทำ การดูแลตัวเองหลังทำ
 4. ไฝ (Nevus) คืออะไร รักษา กำจัดได้ด้วยเลเซอร์ จี้ไฟฟ้า และผ่าตัดเล็ก
 5. เลเซอร์ ผ่าตัดเล็ก จี้ กำจัด ไฝ ขี้แมลงวัน กระเนื้อ ติ่งเนื้อ ก้อนผิวหนัง
 6. หูด (Wart) สาเหตุ อาการ และการรักษาโรคหูดที่ผิวหนัง
 7. การรักษาหูด ที่ผิวหนัง มีวิธีอะไรบ้าง ยาทา จี้เย็น เลเซอร์ และการผ่าตัด
 8. รีวิวเคสผ่าตัดเล็กติ่งเนื้อที่บริเวณใกล้เปลือกตา
 9. เลเซอร์ กำจัดไฝ ขี้แมลงวัน กระเนื้อ ติ่งเนื้อ และสิวหิน

บทความโดยผู้เชี่ยวชาญ ◆


ติดต่อเรา

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

แอลซีคลินิกสาขาโคราช ตรงข้ามตลาดสวายเรียง จ.นครราชสีมา

โทร 044-263265 , 085-6566639 เปิด 09.00-19.00 น. (หยุดทุกวันศุกร์)

Line id : lcclinic-korat

แผนที่ แอลซีคลินิก สาขาโคราช จ.นครราชสีมา เปิด 9.00-19.00 น หยุดทุกวันศกร์

แผนที่ แอลซีคลินิก สาขาโคราช จ.นครราชสีมา

แอลซีคลินิกสาขาประโคนชัย ซอยบขส.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

โทร 044-163455 , 095-6026953 เปิด 09.00-19.00 น. (หยุดทุกวันศุกร์)

Line id : lcclinic

แผนที่ แอลซีคลินิก สาขาประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ เปิด 9.00-19.00 น หยุดทุกวันศกร์

แผนที่ แอลซีคลินิก สาขาประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

—-

Facebook : LC Clinic

Website : www.lcclinics.com

กระเนื้อ คืออะไร รักษา ยังไงดี สาเหตุ อาการ การรักษา

รักษา โรคผิวหนัง เลเซอร์ ทรีทเมนท์ ความงาม ผ่าตัดเล็ก โคราช ประโคนชัย บุรีรัมย์ – LC Clinic

Posted in บทความ ความงาม, บทความ ผ่าตัดเล็ก, บทความ เลเซอร์, บทความ โรคผิวหนัง and tagged , , , , , , , , , .